ELEMENT ARCHITEKTONICZNY WYSTĘPUJĄCY NAJCZĘŚCIEJ W KOŚCIELE W POSTACI ODRĘBNEJ KONDYGNACJI O CHARAKTERZE ANTRESOLI, USYTUOWANEJ NAD KRUCHTĄ LUB NADWIESZONEJ NAD GŁÓWNYM WEJŚCIEM DO ŚWIĄTYNI, PRZEZNACZONY DO UMIESZCZENIA TAM ORGANÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMPORA to:

element architektoniczny występujący najczęściej w kościele w postaci odrębnej kondygnacji o charakterze antresoli, usytuowanej nad kruchtą lub nadwieszonej nad głównym wejściem do świątyni, przeznaczony do umieszczenia tam organów (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EMPORA

EMPORA to:

rodzaj jedno- lub wielokondygnacyjnej galerii (na 6 lit.)EMPORA to:

w kościele rodzaj galerii nad nawami bocznymi; typowa dla architektury starochrześcijańskiej i zborów ewangelickich (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT ARCHITEKTONICZNY WYSTĘPUJĄCY NAJCZĘŚCIEJ W KOŚCIELE W POSTACI ODRĘBNEJ KONDYGNACJI O CHARAKTERZE ANTRESOLI, USYTUOWANEJ NAD KRUCHTĄ LUB NADWIESZONEJ NAD GŁÓWNYM WEJŚCIEM DO ŚWIĄTYNI, PRZEZNACZONY DO UMIESZCZENIA TAM ORGANÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.989

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, GALERIA, NASIONNICE, EPOKA LITERACKA, OBMUROWANIE, ZĄB, PRZÓD, ZIELE, STARA MALUTKA, KOMŻA, SKORPUCHA JASZCZUROWATA, SŁUPEK, PIKIETA, WITACZ, LEMONIADA, PRZYLŻEŃCE, MIĘKISZ ZIELENIOWY, LICENCJA OTWARTA, KOŚCIÓŁ MARONICKI, SOBÓR, FITOCYD, KROK, ZDANIE, ODPRYSK, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, DZIEWUSZKA, BŁYSK HELOWY, DESPOTYZM, TABULATURA, NIEMIASZEK, OMEN, TARATAJKA, KATEDRA, NERW, PADYSZACH, CHOROBA VERNEUILA, ZAPRZĄG, OMDLAŁOŚĆ, KNEL, MAPA POZNAWCZA, SAKI, RUMUN, WELWET, BATON, TYMALONEK RDZAWY, BISMARCK, REFLEKS, WOTUM, ŚMIERDZIEL, KŁAK, ASUAN, DEINSTALACJA, SYMPOZJON, KLAMOTY, OKNO, RUSKI, CHOROBA CAROLEGO, KARWIA, AMNEZJA DYSOCJACYJNA, DZIENNIKARZ, DEAL, BADANY, ZAWRÓT, KOPALINA STAŁA, OKRĄGŁOŚĆ, SPODENKI, TRANSPARENT, ŻÓŁW OBRZEŻONY, SZATA, DIWA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, ROGI, ZNAJDA, KRZEŚLISKO, KOMIK, PACHT, PEŁNA GRUPA LINIOWA, ŻABOT, GUZ, OBRAZ, AGAL, SPÓD, MIKONAZOL, REPUTACJA, FILTR, SZYSZKA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, KOSZTORYS INWESTORSKI, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, ZASTRZAŁ, FAJKA, OBRÓT PIENIĘŻNY, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, PIEROGI, KOŁEK, LUK ŁADUNKOWY, OLHAO, WIGAN, NIESPAW, GEEK, ZAWOJOWANIE, ZŁOŻE GNIAZDOWE, KASZA, ZADANIE, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, SHIMIZU, KONSEKRACJA, ADWOKAT, KORNET, SZAMERUNEK, BRAMOWNICA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, SZNAPS, MANTELLOWATE, ROZBIERANKA, KRUCHAWECZKA, PEPSI, PEDAGOG, POSTAĆ, STUDNIA, BROKAT, EPIZOD, LUBASZKA, DOBYTEK, WALKA, FIGURA RETORYCZNA, PTAK WODNO-BŁOTNY, CHERUBIN, ZAAWANSOWANIE, BOCIANIEC, SĄSIEDZKOŚĆ, NAZWISKO MÓWIĄCE, USKOK, TIUL, ARTERIA, LEKKOMYŚLNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, GUL, ODRÓBKA, MUR, PLURALIZM, DZIERŻAWCZOŚĆ, NIESTOSOWNOŚĆ, POMOC, ROTOR, OBRAZEK, ROUEN, MORAWSKI, USZYSKO, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, INDYK, SUPERINTENDENT, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, JOGURT, LIGATURA, KLAKSON RĘCZNY, OBSŁUGA, OBSADA, INTELEKTUALISTA, BRZYDOTA, BACIK, POROST, BADANIE JAKOŚCIOWE, GAZ GENERATOROWY, RAWA, PILATRE, GAUHATI, SUCHA IGŁA, FRANCISZKANIZM, BANDA, BIAŁA BIERKA, WIEŻA, GRUNT, GALETA, ELEW, ANTROPOZOONOZA, SKŁADNIK, MORENA KOŃCOWA, S.Y, MYSZ, REMISIK, BATAGURY, VERACRUZ, KSENOBIOTYK, ANTIDOTUM, ŁAWA, NIALA, CIAPATY, ATLANTOTRYTON ZIELONAWY, MENU, STREETBALL, KIEŁZNO, PÓŁWEŁNA, LOKAL SOCJALNY, MUHARRAK, SONGNIM, POJAZD LATAJĄCY, SZCZOTECZKA, MUCHOMOR BULWIASTY, HOL, NAPÓJ, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, EUTEKTYKA, PRZEDMIOT, WYROK PRAWOMOCNY, OBRZMIENIE, SZRON, MASKULINIZM, LICZKO, WYŻSZOŚĆ, LAHN, LAMPA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, ROZPŁODOWIEC, NAKŁO, SREBRO, ŁADUNEK, KLAWISZ FUNKCYJNY, HETEROMORFIZM, BAHIA, BIAŁY KRUK, HIPOTEKA, HUSAJMA, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, ZADAR, SKÓRNIK, FERRYT, KARMELEK, LOSOWANIE PROSTE, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, SURDYNKA, MARCHE, WKLĘSEK, BŁYSK, TRANSGEN, AGENT, YORKSHIRE PUDDING, CHIMICHANGA, OKRES INTERGLACJALNY, KOROŁAZ CIEMNY, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, MIEJSCE, GAMA, ADOPCJA, STOWARZYSZENIE, OKALECZENIE, LÓD MARTWY, PREZBITER, POPARZENIE, LIMUZYNA, ABERRACJA, VASARELY, FAGARAS, PASTERZ, DWUPIENNOŚĆ, KOCIOŁ, TASIEMCE, KOMPONENT, HULAKA, LOBELIA, SYSTEMIK, DOM PRZYSŁUPOWY, BURY, ANEGDOTA, IGLAK, SYLWETA, ŻABA BAGIENNA TASMAŃSKA, WEK, NIMB, PLEŚŃ, DIAGNOSTA, NUROGĘŚ, DURGAPUR, GŁASZCZKOCHODY, MASKA, PRZEGRODA NOSOWA, RERECORDING, ZŁOCISZ, TĘSKLIWOŚĆ, STARTER, NARZĄD KRYTYCZNY, LITURGIA, POWTÓRZENIE, GUMIDRAGAN, DŻIN, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, NAŚLADOWCZOŚĆ, ANIOŁEK CHARLIEGO, BAWOLE OKO, OBRZĘK, BUSZÓWKA ŚNIADA, INTERVIEW, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, ŁAPOWNICTWO, PROZA POETYCKA, WYDATKI, GŁADŹ TYNKOWA, ?ZAKUTY ŁEB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.989 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT ARCHITEKTONICZNY WYSTĘPUJĄCY NAJCZĘŚCIEJ W KOŚCIELE W POSTACI ODRĘBNEJ KONDYGNACJI O CHARAKTERZE ANTRESOLI, USYTUOWANEJ NAD KRUCHTĄ LUB NADWIESZONEJ NAD GŁÓWNYM WEJŚCIEM DO ŚWIĄTYNI, PRZEZNACZONY DO UMIESZCZENIA TAM ORGANÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT ARCHITEKTONICZNY WYSTĘPUJĄCY NAJCZĘŚCIEJ W KOŚCIELE W POSTACI ODRĘBNEJ KONDYGNACJI O CHARAKTERZE ANTRESOLI, USYTUOWANEJ NAD KRUCHTĄ LUB NADWIESZONEJ NAD GŁÓWNYM WEJŚCIEM DO ŚWIĄTYNI, PRZEZNACZONY DO UMIESZCZENIA TAM ORGANÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMPORA element architektoniczny występujący najczęściej w kościele w postaci odrębnej kondygnacji o charakterze antresoli, usytuowanej nad kruchtą lub nadwieszonej nad głównym wejściem do świątyni, przeznaczony do umieszczenia tam organów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMPORA
element architektoniczny występujący najczęściej w kościele w postaci odrębnej kondygnacji o charakterze antresoli, usytuowanej nad kruchtą lub nadwieszonej nad głównym wejściem do świątyni, przeznaczony do umieszczenia tam organów (na 6 lit.).

Oprócz ELEMENT ARCHITEKTONICZNY WYSTĘPUJĄCY NAJCZĘŚCIEJ W KOŚCIELE W POSTACI ODRĘBNEJ KONDYGNACJI O CHARAKTERZE ANTRESOLI, USYTUOWANEJ NAD KRUCHTĄ LUB NADWIESZONEJ NAD GŁÓWNYM WEJŚCIEM DO ŚWIĄTYNI, PRZEZNACZONY DO UMIESZCZENIA TAM ORGANÓW sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - ELEMENT ARCHITEKTONICZNY WYSTĘPUJĄCY NAJCZĘŚCIEJ W KOŚCIELE W POSTACI ODRĘBNEJ KONDYGNACJI O CHARAKTERZE ANTRESOLI, USYTUOWANEJ NAD KRUCHTĄ LUB NADWIESZONEJ NAD GŁÓWNYM WEJŚCIEM DO ŚWIĄTYNI, PRZEZNACZONY DO UMIESZCZENIA TAM ORGANÓW. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x