NACZYNIE SŁUŻĄCE DO PRZECHOWYWANIA KWIATÓW, PODOBNE DO WAZONU, ALE POSIADAJĄCE JEDNO LUB DWA UCHA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZBANEK NA KWIATY to:

naczynie służące do przechowywania kwiatów, podobne do wazonu, ale posiadające jedno lub dwa ucha (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NACZYNIE SŁUŻĄCE DO PRZECHOWYWANIA KWIATÓW, PODOBNE DO WAZONU, ALE POSIADAJĄCE JEDNO LUB DWA UCHA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.142

OGRZEWACZ, OSADA, KANTAROS, OKŁADKA, BOK, HALBA, MAKIMONO, UCHO IGIELNE, NACZYNIE, STAN NADZWYCZAJNY, ROŚLINA OKOPOWA, INTERES PRAWNY, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, ŚPIEW, WYDZIAŁ, FILTR RODZINNY, MATURZYSTA, EKIPA, KAWAŁEK, WĄŻ, S/Y, SOSNA GÓRSKA, PRZYNALEŻNOŚĆ, SYMPOZJON, TRANSPORTOWIEC, MASZYNA DO PISANIA, WASZA WYSOKOŚĆ, MAKARON, DZIELNOŚĆ, SĄD POLOWY, POKOLENIE, KOMISARZ, RELING, ALEC, TEKA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, SZPONTON, MATURA POMOSTOWA, BLEJTRAM, NIEBIOSA, GERMANIZACJA, CIOTCZYSKO, KAFETERIA, PÓŁKWATERKA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, KOLONIA, KAZALNICA, ZAGROŻENIE, POKŁAD STATKU, WYGASZACZ, AKCJONARIUSZ, KONWERSJA , SARAN, NUMER TAKTYCZNY, ŻYŁKA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, CHIRURGIA ESTETYCZNA, WYCISK, MURARKA, GOŁĄBECZEK, ANAMORFOZA, KAPLICZKA, BIOCYD, OSTROMLECZ, AEDICULA, KOMORA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, DRESZCZ, SMERF, PROWANSALSKI, GRUSZKA, MARCHWIAK, ZAWŁOKI, PORA, LUSTRO TEKTONICZNE, MAŁPA, ACID WESTERN, OGRANICZNIK, ZBIÓR, PARTIA, CUKIER, SZCZOTKA, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, KOSÓWKA, BĄK, ÓSEMKA, POGOŃ ZA RENTĄ, HUTNIK, ATAK RAKIETOWY, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, MANDOLA, JANÓW, ZEWŁOK, EUTEKTYKA, SYNANTROP, AEROZOL SIARCZANOWY, ZAKWAS, KRÓTKOSZ SZORSTKI, RAJD GWIAŹDZISTY, PREDYKCJA, ALIENACJA, EMBRIOGENIA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, KOMPRES, KLESZCZOWATE, MŁOT, PRZYNĘTA, GRAF SKIEROWANY, KONSOLIDACJA, OPĘTANY, CZYREŃ, KOLCZAKOWATE, POWĄTPIEWANIE, KIRPAN, KARETKA, KARA GŁÓWNA, BARWY, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, STĄGIEWKA, ALAN, KORPUS, STATEK, CZERWIENIDŁO, KORMA, WIETLICA, KACZY DÓŁ, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, UCHA, MOWA WIĄZANA, GUARANA, ŻYŁA ŚRODKOWA SIATKÓWKI, POŁAĆ, SPRAWUNEK, ODDZIAŁYWANIE, CZĘŚĆ ZDANIA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, AMARANT, SSANIE, KRWAWNIK, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, TUNBERGIA, KOŃ KIŃSKI, WĘDRÓWKA, MACHANIE RĘKĄ, WYŁADOWANIE ULOTOWE, GRA STRATEGICZNA, POLIPTYK, SZCZĘKOT, MIASTO, BASEN, MOSKALIK, MACZUGA, ZARZUT, SPIEK, KIEŁKOWNIK, MASZT ANTENOWY, HAK, PARCH, GERYLASI, MUZYCZNOŚĆ, CZOŁDAR, WOSK, GAD, TUBA, SZADŹ, KUBEŁ, LINIA, WOLE, STARZENIE MORALNE, BULWARÓWKA, WÓZ MEBLOWY, ANGARIA, MIŚ, GNÓJ, MARUDA, ENAMINA, OBSADA, ABSZTYFIKANT, LAS OCHRONNY, PIĘTNASTKA, AMULET, ZBROJOWNIA, DYSTANS, SZEWRON, STROICZKOWE, OTALGIA, CZYSTKA, NIESPIESZNOŚĆ, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, SKARB, STUDNIA, ZBAWCZYNI, KALETA, REZEDA, PUNKT ODNIESIENIA, AKADEMIA, PANORA, ESÓWKA, MONOPARTYJNOŚĆ, OWADOPYLNOŚĆ, SALCESON, PARKIETAŻ, INTERIOR, CIASTKO, LICENCJA POETYCKA, CZARA, LITOSFERA, ROZSTĘP, PIWNICA, DWUDZIESTY, WYRĄB, OPŁATA STOSUNKOWA, ZAJAD, UJĘCIE, GRUPA ARYLOWA, SMAKOWITOŚĆ, PIANISTYKA, GOŹDZIANKA, PĘD, AUDIOBUS, KLISZA, MALUNEK, PRZEWODNICZĄCY, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, PIWO, ODBIJACZ, SZTYWNA SPACJA, PRZEKAZIOR, ROZNOSICIEL, UPROWADZENIE, KRYKIET, MONK, PARAPECIK, FLAKONIK, EMPORA, POCENIE, PRZEDZIAŁ, BERŻERKA, CZAS, ODPRAWA CZASOWA, BUDKA LĘGOWA, KŁADKA, DZIADOWINA, KREPA, GRONO, SKAŁA ILASTA, MIECZYK, JĘZYK OBCY, BOROWIEC OLBRZYMI, CANCA, DIAMENTÓWKA, MIODOJAD, SASZETKA, KOLONISTA, TENOR, BANDOLIER, BYDLAK, WADA WZROKU, MASIELNICZKA, MORELÓWKA, MECENASKA, ZSZYWARKA, CUKIER WANILIOWY, SĘDZIA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, TARYFA ULGOWA, PACHCIARKA, KASECIAK, PLAKAT, KOKPIT, ZASTAWKA, TARCZA, PAKAMERA, RĘKAW, DOWÓD ONTOLOGICZNY, POZYCJA, REFORMATOR, DANIE ARBUZA, WŁOSIE, SZEW, BRZEG, SIEĆ NEURONOWA, OMDLAŁOŚĆ, ORBITA POLARNA, DOBRA STRONA, KIERZNIA, KOLUMNA, CYLINDER, KANCONA, RYTOWNIK, CZARODZIEJSTWO, KONSOLA, LIST OTWARTY, GEORGE, WALONEK, KLUCZ GŁÓWNY, WYSZYWANKA, ?SZKUTNICTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.142 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NACZYNIE SŁUŻĄCE DO PRZECHOWYWANIA KWIATÓW, PODOBNE DO WAZONU, ALE POSIADAJĄCE JEDNO LUB DWA UCHA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NACZYNIE SŁUŻĄCE DO PRZECHOWYWANIA KWIATÓW, PODOBNE DO WAZONU, ALE POSIADAJĄCE JEDNO LUB DWA UCHA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZBANEK NA KWIATY naczynie służące do przechowywania kwiatów, podobne do wazonu, ale posiadające jedno lub dwa ucha (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZBANEK NA KWIATY
naczynie służące do przechowywania kwiatów, podobne do wazonu, ale posiadające jedno lub dwa ucha (na 15 lit.).

Oprócz NACZYNIE SŁUŻĄCE DO PRZECHOWYWANIA KWIATÓW, PODOBNE DO WAZONU, ALE POSIADAJĄCE JEDNO LUB DWA UCHA sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - NACZYNIE SŁUŻĄCE DO PRZECHOWYWANIA KWIATÓW, PODOBNE DO WAZONU, ALE POSIADAJĄCE JEDNO LUB DWA UCHA. Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

x