PAŃSTWO SKŁADAJĄCE SIĘ Z MNIEJSZYCH, OBDARZONYCH AUTONOMIĄ PAŃSTW ZWIĄZKOWYCH (NP. STANÓW, KRAJÓW, PROWINCJI, KANTONÓW, LANDÓW), ALE POSIADAJĄCYCH WSPÓLNY (FEDERALNY) RZĄD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FEDERACJA to:

państwo składające się z mniejszych, obdarzonych autonomią państw związkowych (np. stanów, krajów, prowincji, kantonów, landów), ale posiadających wspólny (federalny) rząd (na 9 lit.)PAŃSTWO ZWIĄZKOWE to:

państwo składające się z mniejszych, obdarzonych autonomią państw związkowych (np. stanów, krajów, prowincji, kantonów, landów), ale posiadających wspólny (federalny) rząd (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAŃSTWO SKŁADAJĄCE SIĘ Z MNIEJSZYCH, OBDARZONYCH AUTONOMIĄ PAŃSTW ZWIĄZKOWYCH (NP. STANÓW, KRAJÓW, PROWINCJI, KANTONÓW, LANDÓW), ALE POSIADAJĄCYCH WSPÓLNY (FEDERALNY) RZĄD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.878

ODKRYTY ATAK, GRUCZOŁ BARTHOLINA, RYZYKO KREDYTOWE, ROŚLINA AKWARIOWA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, GODZINA POLICYJNA, FIGURA DZIOBOWA, MIETLORZ, TYSIĄC, STATYKA, OBLECH, MAMUT JEFFERSONA, RAJTUZY, WYWINIĘCIE ORŁA, JASTRZĘBIE OKO, MIĘKKIE LĄDOWANIE, ZROSTNICOWCE, AKLIMATYZACJA, PARALAKSA, DYWESTYCJA, OUJDA, EMIRAT, KASZANA, IRISH DRAUGHT, KAFLARZ, SITAR, SPORTÓWKA, WIRTUOZERIA, FAETONY, NOGOPRZĄDKI, ŻELE, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, ŚLAD, TEKST REZULTATYWNY, DEZERTER, HALA TARGOWA, POCIĄG SZPITALNY, KARPLE, POZER, MIKROCHIRURGIA, GRUPA KARBOKSYLOWA, PŁYN STAWOWY, BYLICA BOŻE DRZEWKO, POJAZD KOLEJOWY, BIEGACZ, SIEWKI, UXMAL, SPÓŁGŁOSKA SONORNA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, DEKORATORKA WNĘTRZ, LINOWIEC, APPELLATIVUM, JON HYDROKSYLOWY, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, ZAWIKŁANIE, ALGEBRAIK, ERA, ZASTÓJ, ENDOPSAMMON, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, ASTROCHEMIA, STAŁOŚĆ, AWATAR, SZYMEL, BÓL, PRZEŻYCIE, METEORYT, ELF, OSTRYGOJAD, ZIEMNIAK SKROBIOWY, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, WYWROTNOŚĆ, RYJÓWKA MALUTKA, EUTEKTYK, GEOGRAFIA ROŚLIN, SEKUNDOGENITURA, APATIA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, STAROŻYTNIK, TRANSAKCJA WIĄZANA, TEFILIM, ZBIORÓWKA, SYNTETYK, AGREGATY PIENIĘŻNE, SEMITA, PODKÓWECZKA, ODKUPICIEL, CIŚNIENIE STATYCZNE, PODIUM, EMALIA, TRANSWAL, PRÓŻNOWANIE, SŁODOWNIA, OBERLANDER, WĘDRÓWKA DUSZ, WIKTYMOLOGIA, METR NA SEKUNDĘ, WSKAŹNIK, ROMANTYZM, BRODACZ MONACHIJSKI, DIPOL ZAŁAMANY, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, TEORIA INFORMACJI, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, KORALIK, LEP, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, KOMORA MINOWA, RYJKONOSY, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, SZTAJEREK, FRYZ ARKADOWY, SZERMIERZ, SEZON, KŁUSAK ROSYJSKI, KRENAL, TONIĘCIE, STRATUS, NORMANDZKI COB, KLEJONKA, CZIROKEZ, GARBNIK, DZIEŃ POLARNY, PROTESTANTYZM, STRUSIE, MATEMA, CYTADELA, PIERSI, FOXTROT, BYSTROŚĆ, MUSZLOWCE, WILCZY OBŁĘD, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, MRÓWKA PNIOWA, CHWALBA, PRZEWÓD, RZYMSKI, SUBSTANCJA OBCA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, NIEZNAJOMY, NOTORYCZNOŚĆ, FIGURKA TANAGRYJSKA, ZMIENNA ZWIĄZANA, FILOZOFIA PRZYRODY, TYTAN, LINIA GŁOWY, UPOMNIENIE, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, WALKA, KŁOBUK, AUTSAJDER, SUPERKLIENT, PUENTA PŁASKA, LEMONIADA, ANTIFA, KERALCZYK, TERRARYSTA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, METEOROLOGIA ROLNICZA, REALIZM MAGICZNY, WENEZUELA, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, SYMULACJONIZM, MIECZOGONY, PIZZER, PAPIER BEZDRZEWNY, BAZYLEUS, OBUDOWA, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, KLEKOTKA, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, KATAKUMBY, KRAJ, TEORIA GRAFÓW, KOŁECZEK GOLFOWY, WYSPA, GARNUSZEK, WYCHOWANKA, EKSPATRIANT, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, ARKTOGEA, BERSON, NIUCHACZ, MOTYLEK, KOMEDIANTKA, BARCZATKA, PRZEWODNICZKA, LIBERALIZM SOCJALNY, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, BUTELKA, USTAWKA, ANTROPOLOGIZM, RĘKA OPADAJĄCA, ANTECEDENCJA, BĄBEL, EUTANAZJA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, CHIROPTEROLOGIA, SZABAŚNIK, REZERWACJA, BICIE CZOŁEM, MOSKIT, PILAR, TRIADA CHARCOTA, GUFFA, KUNMING, PANCERNIK SZCZECINIASTY, SIŁA ODŚRODKOWA, SZKŁO MĄCONE, FINEZYJNOŚĆ, STARSZYZNA, DIALER, FUNDUSZ SOŁECKI, WAŁ, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, PRZEZNACZENIE, SEN NA JAWIE, MAJSTRA, NAGAR, ABSTRAKCJONISTA, GIMNASTYKA, BAR, MONOCHORD, OKRUSZEK, TOLERASTA, SZAL, NEKROFAG, BRANDENBURGIA, ZAŁAM, DRIPPER, TENOR DRAMATYCZNY, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PODWOZIE, WKRĘTKA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, AZOT AMONOWY, HOMO NOVUS, KRATA VICHY, RAMIENICOWCE, PKB PER CAPITA, MAHAJUGA, STYL FORMULARNY, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, OBŁĘD UDZIELONY, WYDZIAŁ, UKŁAD CIAŁA, ANGLISTYKA, EKSPRES, OPĘTANIE, MARKIZA, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, GRABBE, WIGILIA, KUMOTERSTWO, PASKUDZTWO, STADIUM ANALNE, RUSYCYSTYKA, CEBER, GRYZONIE, RATUSZ, ASEKURANT, EONIZM, CIASTO, GRZYBEK JAPOŃSKI, ŚMIECIARZ, WIDOWISKO, PRZEWLEKŁOŚĆ, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, GRANICA, WSPÓŁWYSTĘPOWANIE, ŁAMANIEC, TARCZA, KAMGARN, KLINOPIROKSEN, PRZEPYCHACZKA, PAŹ ŻEGLARZ, JĘZYK ISLANDZKI, KRĘG SZYJNY, RUNDA, SUBREGION, MIKROPAŃSTWO, INTENCJONALIZM, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, PUŁAPKA OFSAJDOWA, LAWA PODUSZKOWA, WATYKAN, WYŚCIGI, SZLACHTA CHORĄGWIANA, BURSZTYNIARZ, ROZMIARÓWKA, NEUTRALNOŚĆ, TARANTELLA, UNIŻONOŚĆ, FRANCISZKANIN CZARNY, BEZBRZEŻNOŚĆ, ?CZERWONA STREFA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.878 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAŃSTWO SKŁADAJĄCE SIĘ Z MNIEJSZYCH, OBDARZONYCH AUTONOMIĄ PAŃSTW ZWIĄZKOWYCH (NP. STANÓW, KRAJÓW, PROWINCJI, KANTONÓW, LANDÓW), ALE POSIADAJĄCYCH WSPÓLNY (FEDERALNY) RZĄD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PAŃSTWO SKŁADAJĄCE SIĘ Z MNIEJSZYCH, OBDARZONYCH AUTONOMIĄ PAŃSTW ZWIĄZKOWYCH (NP. STANÓW, KRAJÓW, PROWINCJI, KANTONÓW, LANDÓW), ALE POSIADAJĄCYCH WSPÓLNY (FEDERALNY) RZĄD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FEDERACJA państwo składające się z mniejszych, obdarzonych autonomią państw związkowych (np. stanów, krajów, prowincji, kantonów, landów), ale posiadających wspólny (federalny) rząd (na 9 lit.)
PAŃSTWO ZWIĄZKOWE państwo składające się z mniejszych, obdarzonych autonomią państw związkowych (np. stanów, krajów, prowincji, kantonów, landów), ale posiadających wspólny (federalny) rząd (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FEDERACJA
państwo składające się z mniejszych, obdarzonych autonomią państw związkowych (np. stanów, krajów, prowincji, kantonów, landów), ale posiadających wspólny (federalny) rząd (na 9 lit.).
PAŃSTWO ZWIĄZKOWE
państwo składające się z mniejszych, obdarzonych autonomią państw związkowych (np. stanów, krajów, prowincji, kantonów, landów), ale posiadających wspólny (federalny) rząd (na 16 lit.).

Oprócz PAŃSTWO SKŁADAJĄCE SIĘ Z MNIEJSZYCH, OBDARZONYCH AUTONOMIĄ PAŃSTW ZWIĄZKOWYCH (NP. STANÓW, KRAJÓW, PROWINCJI, KANTONÓW, LANDÓW), ALE POSIADAJĄCYCH WSPÓLNY (FEDERALNY) RZĄD sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PAŃSTWO SKŁADAJĄCE SIĘ Z MNIEJSZYCH, OBDARZONYCH AUTONOMIĄ PAŃSTW ZWIĄZKOWYCH (NP. STANÓW, KRAJÓW, PROWINCJI, KANTONÓW, LANDÓW), ALE POSIADAJĄCYCH WSPÓLNY (FEDERALNY) RZĄD. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast