PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FRANCUSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FRANCUSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka francuskiego (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FRANCUSKI

FRANCUSKI to:

język indoeuropejski z grupy języków romańskich (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FRANCUSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.848

SURMA, PLACEK, KOALICYJKA, OGRÓDEK JORDANOWSKI, WICEHRABIA, PODATEK, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, KONIUNKCJA, UGRUPOWANIE, TEATR, OCIEPKA, KIKUTNICE, KLER, SKOMPROMITOWANY, FOWIZM, METODA DELFICKA, CYLINDER, EMOTIKONA, PUNKT MOTORYCZNY, BODZIEC WARUNKOWY, WARTKOŚĆ, MIŁOŚĆ, ZENDRA, OBŻER, PROTETYKA, LABORATORIUM, BIOLOGIA, DYSZKANCIK, ZAĆMA POURAZOWA, KAWKA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, CHEZY, CISZA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, PERON, AWARIA, OCHRONA, DETAL, REKOMENDACJA, BRUTALIZM, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, DYM, NADOBNOŚĆ, SEJM KONWOKACYJNY, BAR, SKŁADKA, CINEREA, STAROANGIELSKI, ANTYPATRIOTYZM, STATYW, PISMO SYLABICZNE, POLAK, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, PROTEZA, AGNOSTYCYZM, SKANER, KONIUSZEK SERCA, SEKS ORALNY, WILCZAR, KOPIA, WZGLĄD, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, OBRONA STREFOWA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, DESPOCJA, KAPSLA, BOCZNICA, NALEWAK, DYMISJA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, PARKINGOWY, LASECZKA, CASADESUS, LINIA TRAMWAJOWA, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, EKSHIBICJONISTA, ŚLIZGAWICA, LOCO, ROTUŁA, MÓR, ROZWIDLACZ, BIOLIT, FIKOLOGIA, EOZYNOCYT, STYCZNOŚĆ, ELEGIJNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, PUNKT ZLEWNY, KŁĄB, CZEK PODRÓŻNICZY, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, PODKARMIACZKA, WSTYD, ŻABKA, ELEKTROLIT, BALANSJER, METR, ANTECEDENCJA, PODSKAKIWACZ, PYSZCZEK, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, HUCUŁ, SPÓJNIK, ARYSTARCH, OBLAK, TARATAJKA, MANSZETA, ROZCIĘCIE, OCZYSZCZALNIA, ERA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, INKOHERENCJA, GŁADŹ, REFORMA ROLNA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, BEZGŁOWOŚĆ, NIEPOKÓJ RUCHOWY, KUFEL, NOWOJORSKI, DZIAŁ FILOZOFII, GOSPODARKA PLANOWA, HANIEBNOŚĆ, EFEKT STYKU, KONCEPTUALIZM, OKTAEDRYT, FAKTURA, BŁONA MIĘŚNIOWA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, GRYMAŚNIK, ALLOMETRIA, SUBSTANCJA DODATKOWA, OBIEKTYW, ROZJAZD, MADŻONG, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, TORU, PRÓBA, CZARNY FILM, OSOCZE KRWI, RADIO TAXI, BROWARNIA, KĄT, SERBSKOŚĆ, ŚLIZG, PINGWIN BIAŁOBREWY, BATYMETRIA, PIERNICZEK, KONFISKATA, KOS, WZÓR, SERBISTYKA, SEPARATYZM, ELEKTORAT, LISTEK, REWIR, WŁÓKNO, OBUDOWA, PIJAK, NIEŻYT, WIELORAK, PARYTET, STOS ATOMOWY, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, TREPY, WIDZENIE SENNE, EMALIA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, WIELOCUKIER, PULPIT, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, MUR OPOROWY, BENDA, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, CYWIL, FEJHOA, KWIAT, SIEĆ, LITEWSKI, LEJEK, POKER DOBIERANY, FORMACJA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, KOCIOŁ EWORSYJNY, OPAD, PŁASTUGA, TOCZENIE, SUCHORYT, OBCY, SZNUR, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, UCHWYT ELEKTROMAGNETYCZNY, KANCELARIA NOTARIALNA, ŚMIETANKA, GNIAZDO PROCESOROWE, WYJAZD, MYKOHETEROTROF, ANTROPOZOONOZA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, WSKAŹNIK, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, WYDAWNICTWO SERYJNE, ODSYŁACZ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, NIEZISZCZALNOŚĆ, HOT DOG, TRAFIENIE, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, GŁADYSZ, KUWETA, UKŁAD URBANISTYCZNY, UKŁAD KIEROWNICZY, ANTURAŻ, BANDYTYZM, AKCENT, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, GIRLANDA, TWIERDZENIE ZERMELO, OLEFINA, SZATAN, STREFA PERYGLACJALNA, DYMKA, ŁAD KORPORACYJNY, HERB, DOŻYWOCIE, SARABANDA, RDZENIARZ, PISUM, OBUSTRONNOŚĆ, LEWOSKRZYDŁOWY, REKIN CHOCHLIK, LAMA, METODYKA, SKARBNIK, PRAWO MOORE'A, POSYŁKA, KRAKER, KAPAR, OBSYPISKO, LITEWSKOŚĆ, KLUCZ, ZAKOP, ZGRUBIENIE, BYK, RUCH, TAMARAW, WSTRZYMANIE, CZARTER, AUTOBUS PRZEGUBOWY, TRÓJKĄT, CIAŁO, MATMA, ROZKŁAD, NIETOPERZE OWADOŻERNE, TRZĘSIENIE ZIEMI, ZAWŁOKI, CZUWAK, GARIBALDKA, USŁUGA OBCA, WYŻYNY, PRÓŻNIAK, AGROGAZ, BROŃ NUKLEARNA, WŁÓKNO, OPAD, IMAM, KWAS NAFTENOWY, SZOK POPORODOWY, KSIĄŻĘ, NOTARIAT, KLISZA, PRZERWANIE CIĄŻY, PRACUŚ, DOŁEK, PAKARZ, GNOJOWNIK, PALNIK, POWTÓRZENIE, REALISTA, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, WINIETA, SZARPANKA, FORMACJA, ADAPTER CUMOWNICZY, DUCH, NACIĄG, AHISTORYCZNOŚĆ, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, KREPA, ALLEL RECESYWNY, BAKTERIA, RÓG, RENARD, MONOPARTYJNOŚĆ, KORDON, KURS, CZARNE KINO, KONSUL, ?GWAŁTOWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.848 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FRANCUSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FRANCUSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FRANCUSKI przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka francuskiego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FRANCUSKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka francuskiego (na 9 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FRANCUSKIEGO sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FRANCUSKIEGO. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast