UTWÓR MUZYCZNY, KTÓRY MA CZTERY LINIE MELODYCZNE (MOGĄ BYĆ ONE ZARÓWNO INSTRUMENTALNE, JAK I WOKALNE), JEST PRZEZNACZONY DLA CZTERECH INSTRUMENTÓW LUB CZTERECH GŁOSÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWARTET to:

utwór muzyczny, który ma cztery linie melodyczne (mogą być one zarówno instrumentalne, jak i wokalne), jest przeznaczony dla czterech instrumentów lub czterech głosów (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KWARTET

KWARTET to:

zespół złożony z czterech muzyków (na 7 lit.)KWARTET to:

utwór skomponowany na 4 instrumenty lub 4 głosy (na 7 lit.)KWARTET to:

zespół 4 instrumentalistów lub wokalistów (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UTWÓR MUZYCZNY, KTÓRY MA CZTERY LINIE MELODYCZNE (MOGĄ BYĆ ONE ZARÓWNO INSTRUMENTALNE, JAK I WOKALNE), JEST PRZEZNACZONY DLA CZTERECH INSTRUMENTÓW LUB CZTERECH GŁOSÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.732

JAN, DEWELOPER, TONAŻ, PUSTY DŹWIĘK, TARCZA, PODPORA, ZBAWCZYNI, GAJ, DUREŃ, BIEGUN, TOPOS, ANTYWESTERN, CHOKER, STOP NISKOTOPLIWY, KASAK, OLEJEK ABSOLUTNY, PRZECHYŁKA, ABRAZJA, GĘSIAREK, PODSTAWA POTĘGI, WANIENKA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, SILNIK PRZELOTOWY, ŁADOWNIA PUBLICZNA, PODCHLEBSTWO, STARZEC, SWATKA, TWIERDZENIE KRULLA, HUBA WIERZBOWA, MUSZTARDA DIJON, JUGA, LINIA, ELA, HARENDA, ADHEZJA, CZUWAK AKTYWNY, SPECJALIZANT, ZABIEG, KASETA, OWOC ZBIOROWY, AKTORKA, TENREK ZWYCZAJNY, REGAMEY, SEJMIK WOJEWÓDZTWA, REGRESJA LINIOWA, UWERTURA, DESKA RATUNKU, PODGLĄD, UBRANIE OCHRONNE, RASOWOŚĆ, RECITATIVO, BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, FORT, ZIĘCIASZEK, PIJUS, PRĄTNIKOWCE, BISKUP POMOCNICZY, PTAK ŁOWNY, PRZEWROTOWIEC, KRZYŻAKOWATE, FIGURACJA MELODYCZNA, SMRÓD, CZUBEK, JEŻYNA, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, SATYRYCZNOŚĆ, PIRAT, CYTOKININA, WODOREK, PARAOLIMPIADA, SUBDIAKONAT, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, BARANI ŁEB, GDERLIWOŚĆ, MASZYNA TŁOKOWA, PYTANIE RETORYCZNE, KRÓLEWNA, BUŁA, WIDMO OPTYCZNE, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, SPONKA, DYPTYCH, TULEJA, ROSYJSKOŚĆ, ORDYNUS, NIEPEWNOŚĆ, BAŁAŁAJKA, OGRÓDEK, RZECZNIK PATENTOWY, SZCZENIACKOŚĆ, PIECZYWO, CZŁON OKREŚLANY, FATAMORGANA, OKLUZJA, MANIFEST, SŁONIOROŚL, ATAK, AKROBACJA, CZARNA ROBOTA, BONANG, DOCHODZĄCA KOBIETA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, DURNOWATOŚĆ, BATUTA, KARMELEK, PANKREATYNA, NACIĄG, CIĘGNO KOTWICZE, HOMOSEKSUALIZM, BRĄZOWY MEDALISTA, BRAZYLIANY, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, IPSYLON, MISTERIUM, ZOOCHORIA, TEORIA PIERŚCIENI, WZIERNIK, WYCISK, NIESYMPATYCZNOŚĆ, PIECUCH, SKARANIE BOSKIE, MOCNA STRONA, ZEROWOŚĆ, FORUM, UNIWERSAŁ, KLEJNOTKA ZIELONA, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, BEAN, DYSK ELASTYCZNY, PISZCZEK, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, KASBA, OBRUS, OCEMBROWANIE, CAB, SEKTA, POMARAŃCZA OLBRZYMIA, HUBA BIAŁAWA, KARRUKA, OSTATNIE POŻEGNANIE, SZEW, OPAŁ, ROSZCZENIE REGRESOWE, POMNIK, OFLAG, SUKIENKO, SUPRAPORTA, OGNISKO, SAMOZAPŁON, HERBICYD, LISTOWNICA, ODPRAWA WARUNKOWA, MOKROŚĆ, PERSONAT, PRAWDA, KNAGA, ŚRODEK PRACY, MENEDŻER LINIOWY, MOLESKIN, PAŁAC, SPÓŁKA, STYL, MŁODY GNIEWNY, AUTOPORTRET, ZNIECZULENIE, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, OCHRZCZONY, WYDMUSZKA, ZAPORA, REOFIL, STAWIACZ MIN, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, IKONA, ROMANS, IDEALIZM OBIEKTYWNY, KLUCZ, PANNUS, KALIBRACJA, KATASTROFA, BURRITO, CHOROBA ZAWODOWA, KOMÓRECZKA, STYL TOSKAŃSKI, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, WIEK ZGODY, AGREGATOR, MELISA, NEOPOGANIZM, SEGMENT, SĄD OGÓLNY, OSTENTACJA, SAMIEC, TELEDYSK, TYLCZAK ŁUKOWY, DZIEŃ JUTRZEJSZY, HYDROTECHNIKA, CHŁODNIK LITEWSKI, POPYT, SCHAB, OSTATNIA PROSTA, PÓŁWARIAT, BECZKOWÓZ, PÓŁRUCH, SKANDYNAWSKOŚĆ, ORZECZNIK, KLAWISZOWIEC, SOCJOBIOLOGIA, OZDOBA, GLOTTOCHRONOLOGIA, GAMEPLAY, SYSTEM REPARTYCYJNY, CZĄSTECZKA, KONDENSATOR DOSTROJCZY, KLINKIER, PODMIOT ZBIOROWY, PAMIĘĆ, DEZASEMBLER, FPS, SPIRYT, HORMON LOKOMOCYJNY, SOLUBILIZACJA MICELARNA, OKOLICZNIK CELU, FILM TRÓJWYMIAROWY, WĄŻ, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, MIESZADŁO, SPOT, CENOTWÓRCA, PRZYKRYCIE, OPŁATA RYCZAŁTOWA, DOBOSZKA, PLAŻA, ZAWIS, ETEROFON, DACH ŁAMANY, LAZARET, BRZOZA OJCOWSKA, KOLEC, CZŁOWIEK PRACY, SKÓRNIK, RELACJA PUSTA, KATALOŃCZYK, STEROWNIK URZĄDZENIA, BAJKA, HAKONOS, ALGORYTM RÓWNOLEGŁY, KACZYŃSKI, KEFALINA, UDANOCERATOPS, ODROŚL, TOPIEL, INDYJSKI, PŁOMYK, TAKTYCZNOŚĆ, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, BATORÓWKA, KOBIECISKO, PAROBEK, KORBA, KAKI, MUFFINKA, FILOLOGIA KLASYCZNA, CHAM, POLĘDWICA SOPOCKA, TENDENCJA, ŻUREK, DUPLEKS, PAS, ODPŁYW, CLERESTORIUM, POTRZEBA, PORA, GLIF, WYWIAD, ANTENA YAGI, ZADUPIE, STRAWIŃSKI, KRUCZOŚĆ, PERKUSJA, RUCH ODRZUTOWY, WSPÓŁUCZEŃ, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, TABUIZACJA, ANTROPOCENTRYZM, PIEROGI, LAWATARZ, ZGNIŁKI, WIDZENIE BARWNE, SZTUKA, MICHAŁEK, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, PIĘTKA, FUTERKO, POKRĘTKA, BRZEMIĘ, ŚWIECA, PCHACZ, ?PEŁZATKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.732 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UTWÓR MUZYCZNY, KTÓRY MA CZTERY LINIE MELODYCZNE (MOGĄ BYĆ ONE ZARÓWNO INSTRUMENTALNE, JAK I WOKALNE), JEST PRZEZNACZONY DLA CZTERECH INSTRUMENTÓW LUB CZTERECH GŁOSÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UTWÓR MUZYCZNY, KTÓRY MA CZTERY LINIE MELODYCZNE (MOGĄ BYĆ ONE ZARÓWNO INSTRUMENTALNE, JAK I WOKALNE), JEST PRZEZNACZONY DLA CZTERECH INSTRUMENTÓW LUB CZTERECH GŁOSÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWARTET utwór muzyczny, który ma cztery linie melodyczne (mogą być one zarówno instrumentalne, jak i wokalne), jest przeznaczony dla czterech instrumentów lub czterech głosów (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWARTET
utwór muzyczny, który ma cztery linie melodyczne (mogą być one zarówno instrumentalne, jak i wokalne), jest przeznaczony dla czterech instrumentów lub czterech głosów (na 7 lit.).

Oprócz UTWÓR MUZYCZNY, KTÓRY MA CZTERY LINIE MELODYCZNE (MOGĄ BYĆ ONE ZARÓWNO INSTRUMENTALNE, JAK I WOKALNE), JEST PRZEZNACZONY DLA CZTERECH INSTRUMENTÓW LUB CZTERECH GŁOSÓW sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - UTWÓR MUZYCZNY, KTÓRY MA CZTERY LINIE MELODYCZNE (MOGĄ BYĆ ONE ZARÓWNO INSTRUMENTALNE, JAK I WOKALNE), JEST PRZEZNACZONY DLA CZTERECH INSTRUMENTÓW LUB CZTERECH GŁOSÓW. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x