BAKTERIA II ETAPU NITRYFIKACJI (KTÓRYM JEST UTLENIANIE JONÓW AZOTYNOWYCH), NP. NITROCOCCUS MOBILIS, NITROBACTER WINOGRADSKYI, NITROSPIRA MARINUS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NITROBAKTERIA to:

bakteria II etapu nitryfikacji (którym jest utlenianie jonów azotynowych), np. Nitrococcus mobilis, Nitrobacter winogradskyi, Nitrospira marinus (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BAKTERIA II ETAPU NITRYFIKACJI (KTÓRYM JEST UTLENIANIE JONÓW AZOTYNOWYCH), NP. NITROCOCCUS MOBILIS, NITROBACTER WINOGRADSKYI, NITROSPIRA MARINUS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.338

ANGIOTENSYNA, HISTORIA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, WIŚNIÓWKA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, OKRES, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, MÓWNICA, PAŃSTWO TOTALITARNE, PRZEBIEGŁOŚĆ, POMPA POŻARNICZA, BALDACH ZŁOŻONY, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, ELBAIT, DWOINKA ZAPALENIA OPON MÓZGOWYCH, ŚWIECZKA, GARMAŻERNIA, WYPYCHACZ, ALFABET WIĘZIENNY, STAN WODY, STOPA PROCENTOWA, PRASA, BOŻE NARODZENIE, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, BRAT KRWI, PŁOMYK, CZUB, ENERGIA, DOSADNOŚĆ, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, NAWIS INFLACYJNY, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, CZAS FIZYCZNY, KOMPLETNOŚĆ, UNIWERSYTET, CZYSTOŚĆ, KANAŁ, KACERSTWO, RELIGIA MOJŻESZOWA, IMIONNIK, PODATEK KATASTRALNY, DEBIUT PÓŁOTWARTY, PAPROĆ DRZEWIASTA, TRÓJCA ŚWIĘTA, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, PĘTLA, OKAZAŁOŚĆ, PŁYTA DETONACYJNA, ZAGĘSZCZACZ, BIAŁA MAGIA, PROSEKTORIUM, PRACOHOLICZKA, CHUDOŚĆ, DROGA LOTNICZA, KOMISARZ, MŁODZIK, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, TANINA, PODSIEĆ, BASEN, JEJMOŚCIANKA, PORZĄDEK CIĄGŁY, OZDOBA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, ZESTAW, SZORSTKOŚĆ, STRATEGIA, SIŁA AERODYNAMICZNA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, PINGWIN MAŁY, MINISTER, PAŹDZIOR, ROZWAŻANIE, PERKOZ Z ALAOTRA, TROCINIARKOWATE, HEDONIZM ETYCZNY, AMORY, ZARZEWIE, WYMIENNIKOWNIA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, NIERÓBKA CZARNIAWA, LICZBA POJEDYNCZA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, FRAMUGA, MINÓG TRÓJZĘBNY, PROGRAM TELEWIZYJNY, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, PSIKUS, KATA, REGUŁA GLOGERA, GETTER, UKRAIŃSKOŚĆ, CHWYT PONIŻEJ PASA, WĘDZIDŁO OLIWKOWE, KONSULENT, MODRASZEK NAUSITOUS, TWIERDZENIE STOKESA, RĘKAWEK, AUTOPARODIA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, SŁODYCZ, SUSZKA, ADWEKCJA, MAMUCIA SKOCZNIA, KWIAT, DOSTĘPNOŚĆ, ZUPA PIWNA, ANTROPOLOGIA MISYJNA, LAS MIESZANY, ZBRODNIA, SPOT REKLAMOWY, GŁADKOŚĆ, DUKLA WIERTNICZA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, NIECZYNNOŚĆ, OSTRY DYŻUR, TWIERDZENIE MAYA, KOD PRZEDROSTKOWY, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, FARBA KLEJOWA, GWICHT, LUDY TURAŃSKIE, PENTAPLOID, TĘTNICA NERKOWA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, EKSPRESJA GENU, TORFOWISKO NISKIE, AUREOMYCYNA, NIENAGANNOŚĆ, EKSKLUZYWIZM, MITYCZNOŚĆ, PĘCHERZYK, NIEDELIKATNOŚĆ, SŁABIZNA, RAJFURSTWO, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, ORGAN SPÓŁKI, SZACHY SZYBKIE, CENTRUM URAZOWE, HOTEL ROBOTNICZY, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, KOMUNAŁKA, PUPIL, CZERWONA STREFA, OBLAT, CZARNA WDOWA, SYF, SZCZEP, FUGA, SYSTEM KANCLERSKI, ROZBIERALNIA, PADOK, DIODKA, KORAL MADREPOROWY, BISKUP POMOCNICZY, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, ERGOTERAPEUTA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, POMOC SPOŁECZNA, OSZCZĘDNOŚĆ, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, HANIEBNOŚĆ, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, CHINON, ALKEN, NIEDOBÓR, DACH MANSARDOWY, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, FORMACJA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, TOALETA, CZARNA DZIURA, GNIAZDKO, PLAMKA FORDYCE'A, WSPINACZKA SPORTOWA, KWADRAT MAGICZNY, ANALIZA DYSKRYMINACJI, NIEOBROTNOŚĆ, NASIĘŹRZAŁOWCE, PIEPRZYCZNIK, STROLLER, AUTOMOBILISTA, TOPIALNIA, ADWOKAT DIABŁA, ROZPAD, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, BEZCHMURNOŚĆ, BEZKLASOWOŚĆ, PROCES KARNY, SUPORT, PULPIT, SZTUKA ZIEMI, MADREPORA, HURTNICA PODOBNA, ZALEŻNOŚĆ, CONCEPT ART, LAMPA ŁUKOWA, GŁOŚNIK JONOWY, POLARYZACJA JONOWA, VALYRIA, OSTOJA, WESOŁOŚĆ, MYŚL, CZŁOWIEK CZYNU, NIEDOWIERZANIE, KLON, GOL SAMOBÓJCZY, JĘZYK WEWNĘTRZNY, SZKARADNOŚĆ, STRAJK GŁODOWY, FALA ODBITA, WAZONKOWCOWATE, STREFA WOLNOCŁOWA, GARNUSZEK, PODEST, ROZTWÓR WZORCOWY, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, GŁOŚNIK OTWARTY, NIEUWAŻNOŚĆ, CENTRALA TELEKOMUNIKACYJNA, SYSTEM POZYCYJNY, NARKOTYK TWARDY, AUTOTELICZNOŚĆ, ABSOLUTYZACJA, NUMERACJA PORZĄDKOWA, KALEJDOSKOP, MAKABRYCZNOŚĆ, ATUT, ANIOŁEK, UMOWA O PRACĘ, NORMANDZKI, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, PIKA, TWIERDZENIE SINUSÓW, KLAUZULA HORNA, HELIOCENTRYZM, NAGRODA POCIESZENIA, ROLADA, PRINSEPIA CHIŃSKA, REALIZM, SKŁADNIK POKARMOWY, NAGOŚĆ, FILOLOGIA SERBSKA, MAMUT POŁUDNIOWY, NADZORCA SĄDOWY, PARTYKUŁA, ŻÓŁTY KARZEŁ, MARGINALNOŚĆ, PUSTY LOS, PARNIK, LOTNISKO, PŁASKOŚĆ, WIEŚNIAK, GLADIATORSTWO, KOŁCHOZ, ZŁOTOŚĆ, SZALEŃSTWO, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, BIOFILNOŚĆ, BIOSYNTEZA BIAŁKA, MIECZOGONY, DWUSTRONNOŚĆ, MIASTOWOŚĆ, KREDYT KONSUMPCYJNY, TAKTYKA, ANTYDEPRESANT, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, MIKROFON LASEROWY, GŻEL, USTĘPLIWOŚĆ, RELACJA SYMETRYCZNA, ROMBOEDR, POSTĘPOWANIE KARNE, KOŁNIERZ SZALOWY, POLIEN, ZBIORNIK NASIENNY, SUFRAGANIA, SABOT, SZARA MYSZKA, NOOBEK, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, USZKA, BENZYNA OŁOWIOWA, ZAUROPTERYGI, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, RÓWNOŚĆ, ZUPA NA GWOŹDZIU, HOKEJ, PIRYDOKSAMINA, NEBIWOLOL, KOD ALFANUMERYCZNY, TABULA RASA, REDEMPTOR, PRZECIWWAGA, OGÓR, DOBITNOŚĆ, ?RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.338 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BAKTERIA II ETAPU NITRYFIKACJI (KTÓRYM JEST UTLENIANIE JONÓW AZOTYNOWYCH), NP. NITROCOCCUS MOBILIS, NITROBACTER WINOGRADSKYI, NITROSPIRA MARINUS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BAKTERIA II ETAPU NITRYFIKACJI (KTÓRYM JEST UTLENIANIE JONÓW AZOTYNOWYCH), NP. NITROCOCCUS MOBILIS, NITROBACTER WINOGRADSKYI, NITROSPIRA MARINUS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NITROBAKTERIA bakteria II etapu nitryfikacji (którym jest utlenianie jonów azotynowych), np. Nitrococcus mobilis, Nitrobacter winogradskyi, Nitrospira marinus (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NITROBAKTERIA
bakteria II etapu nitryfikacji (którym jest utlenianie jonów azotynowych), np. Nitrococcus mobilis, Nitrobacter winogradskyi, Nitrospira marinus (na 13 lit.).

Oprócz BAKTERIA II ETAPU NITRYFIKACJI (KTÓRYM JEST UTLENIANIE JONÓW AZOTYNOWYCH), NP. NITROCOCCUS MOBILIS, NITROBACTER WINOGRADSKYI, NITROSPIRA MARINUS sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - BAKTERIA II ETAPU NITRYFIKACJI (KTÓRYM JEST UTLENIANIE JONÓW AZOTYNOWYCH), NP. NITROCOCCUS MOBILIS, NITROBACTER WINOGRADSKYI, NITROSPIRA MARINUS. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast