DIODA PRZEZNACZONA GŁÓWNIE DO PROSTOWANIA PRĄDU PRZEMIENNEGO, JEJ GŁÓWNĄ CECHĄ JEST MOŻLIWOŚĆ PRZEWODZENIA PRĄDU O DUŻYM NATĘŻENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIODA PROSTOWNICZA to:

dioda przeznaczona głównie do prostowania prądu przemiennego, jej główną cechą jest możliwość przewodzenia prądu o dużym natężeniu (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DIODA PRZEZNACZONA GŁÓWNIE DO PROSTOWANIA PRĄDU PRZEMIENNEGO, JEJ GŁÓWNĄ CECHĄ JEST MOŻLIWOŚĆ PRZEWODZENIA PRĄDU O DUŻYM NATĘŻENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.603

EUKRYT, WIELKODUSZNOŚĆ, GORĄCZKA, DEFENSOR, GRA NIESKOŃCZONA, SZANKIER TWARDY, STEROWIEC SZKIELETOWY, ECHIDNA OGNIWOWA, KOMPENSATOR, POŁĄCZENIE CIERNE, CZART, TENIS, SIDEFILL, HARFA EOLA, ZAKŁAD HANDICAP, STYLOWOŚĆ, DRZEWCÓWKA, MISIEK, CZUWANIE, STRZELANKA, STADIONIK, UFNOŚĆ, PELENG, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, SKÓROSKRZYDŁE, CHOROBA BOSTOŃSKA, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, ŚWIADEK KORONNY, FILM HISTORYCZNY, AGENT GOSPODARCZY, GRAFICZKA, HEGEMONICZNOŚĆ, BOGATY, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, NIEKROPIEŃ, POCIĄG, UBOGOŚĆ, HARTOWNOŚĆ, USZKA, GWAJAKOWIEC, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, ASNYK, SZCZUR, MINÓG MORSKI, MLECZARKA, DIAMENT, SYMETRIA, SZCZAWIÓWKA, SEKSTURYSTYKA, KOŃ TRAKEŃSKI, SZPETNOŚĆ, ZARADNOŚĆ, NUR PACYFICZNY, SKOK, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, PORTUGALSKI, EKSŻONA, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, CISZA WYBORCZA, PROSTOŚĆ, WOLNOŚĆ, FILOZOFIA PRZYRODY, ŁADA, NOSOROŻEC BIAŁY, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, BIEGUN NIEBIESKI, KARMIENIE, ŚWIADOMOŚĆ, PINGWIN RÓWNIKOWY, IZOTROPOWOŚĆ, PRAWO OHMA, OPIESZALSTWO, POEMAT OPISOWY, RACHATŁUKUM, UTYLITARYZM, JOGURTERIA, METAL KOLOROWY, TURYSTYKA KONNA, REWOLUCJA, BIURO SPISOWE, KARETTA, PODWOIK, NAGANIACZ, KOŃCÓWKA, BOŻEK, FLEBODIUM, NAROŻNIK, ZŁOTA FUNKCJA, POKOLENIE SANDWICZOWE, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, WAHADŁO FOULCAUTA, ARYTMOMETR, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, ODCHYLENIE, GRUCZOŁ TARCZKOWY, ODCINEK, PODCIŚNIENIE, BUJAK, KRATA ROZDZIELNA, PROFILOWANIE, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, SATELITA SZPIEGOWSKI, CALYPSO, POSTULATYWNOŚĆ, ETIOPSKI KLASYCZNY, MODEL, REKIN WIELORYBI, MARGARYNA, TUTORIAL, RZECZYWISTOŚĆ, SKAŁA LITA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, GIL, KRUCZOŚĆ, TERIER, MEDIALNOŚĆ, SUTENERSTWO, PODDAŃCZOŚĆ, WYTWÓRCZOŚĆ, RACJA, SPOTKANIE MODLITEWNE, SEKWENCER, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, WYRAZISTOŚĆ, LUKRECJA, DELFIN BIAŁOBOKI, OCZY SZEROKO OTWARTE, WYWÓD GENEALOGICZNY, ZEROWOŚĆ, ANIMALIZM, PRZESTARZAŁOŚĆ, KERATOPLASTYKA DRĄŻĄCA, SMOK, PRYWATNOŚĆ, KOMUNAŁKA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, NAJDUCH, POMAK, GRANICE WZROSTU, DOKUMENT, ŻURAW, SYSTEM POMIAROWY, MORALNOŚĆ, KLATKA PIERSIOWA, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, USTAWODAWCA ZWYKŁY, BEZWIETRZE, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, UŁAMEK DZIESIĘTNY, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, OSNOWA GEODEZYJNA, OGRZEWANIE KAFLOWE, ECCHI, MANDALA, EUROPEJSKOŚĆ, TWARDOŚĆ, GRA CYLINDRYCZNA, KOŃ FIORDZKI, KOSZT KOMPARATYWNY, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, WNIEBOWZIĘTA, CZAS FIZYCZNY, WIEWIÓRKA POSPOLITA, BŁYSKOTKA, WYGRA, KOMÓRKA SOMATYCZNA, ADYGEJA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, KUCHNIA WOJSKOWA, ZORBA, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, PREKLUZJA, EGZOCENTRYZM, OWULACJA, SASZETKA, FANPAGE, PŁOMYK, KOMÓRECZKA, FAJKA WODNA, AFRYKAŃSKI, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, MIKROFON LASEROWY, USZYSKO, HOMER, HIPOTEZA SUSLINA, LOT ŚLIZGOWY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, ŻEGADŁO ELEKTRYCZNE, DŹWIGACZ DACHOWY, SUPERPRZEBÓJ, TYSIĄCKROTNOŚĆ, SAUNAMISTRZ, DYSKIETKA INSTALACYJNA, KWAŚNOŚĆ, INSTRUMENTOLOGIA, SŁOWO WSTĘPNE, FLINT, TŁOK INTROLIGATORSKI, PROTEKTORAT, TABLICA CAYLEYA, STAŁA MICHAELISA, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, JASNOTA GAJOWIEC, CYNKOTYPIA, FLAWONOID, ULGA ODSETKOWA, FALOWNIK PRĄDU, 2-AMINOETANOL, NIEDOKŁADNOŚĆ, WITALIZM, SOWA, NIECIEKAWOŚĆ, POKOJOWOŚĆ, FALABELLA, HARPUN, SIMOLESTES, TENIS, BUZKASZI, PERFUMKI, ZBRODNIA, FANPEJDŻ, GETTER, KATANA, PERKOZ GRUBODZIOBY, RZODKIEW, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, ZACZESKA, OŚWIECONOŚĆ, MĄDRALIŃSKI, FARMERYZACJA, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, LEKTOR, PAMELO, MEGALNEUZAUR, RODZIMOŚĆ, AEROZOL, PRYMITYWIZM, NIEWYRAŹNOŚĆ, FAŁSZYWA PRÓŻNIA, SSANIE, DSS, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, MATE, SŁODYCZ, KANCERA, XHOSA, ANGLOARAB SHAGYA, PRZEKAZ, AJDUKIEWICZ, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, FANABERIA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, MAŁPKA, ECCHI, PRASA, TOŻSAMOŚĆ, PODŁOTA, PŁONNOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, KOMPOZYCYJNOŚĆ, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, AUTOMOBILISTA, MIAŁ, MAKROŚWIAT, UKŁAD DYNAMICZNY, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, ODWAR, AKROBATYKA SPORTOWA, ILDEFRANSY, BUTLA, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, KANCLERZ FEDERALNY, PTOZA WRODZONA, KORYTO RZEKI, TORFOWIEC BŁOTNY, BĄCZEK, FARBOWANY LIS, TEOZOF, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, SERAJ, GRUCZOŁ MEIBOMA, ZERO ABSOLUTNE, ZEA, PROGRAM ROZRYWKOWY, KORMORAN PLAMISTY, SOS MALTAŃSKI, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, EUKARIONT, POLITYKA DYSKONTOWA, APOKRYFICZNOŚĆ, GORĄCZKA, BULLETIN BOARD SYSTEM, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, WEHIKUŁ, ŚRODEK MASY, ?HIPSTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.603 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DIODA PRZEZNACZONA GŁÓWNIE DO PROSTOWANIA PRĄDU PRZEMIENNEGO, JEJ GŁÓWNĄ CECHĄ JEST MOŻLIWOŚĆ PRZEWODZENIA PRĄDU O DUŻYM NATĘŻENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DIODA PRZEZNACZONA GŁÓWNIE DO PROSTOWANIA PRĄDU PRZEMIENNEGO, JEJ GŁÓWNĄ CECHĄ JEST MOŻLIWOŚĆ PRZEWODZENIA PRĄDU O DUŻYM NATĘŻENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIODA PROSTOWNICZA dioda przeznaczona głównie do prostowania prądu przemiennego, jej główną cechą jest możliwość przewodzenia prądu o dużym natężeniu (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIODA PROSTOWNICZA
dioda przeznaczona głównie do prostowania prądu przemiennego, jej główną cechą jest możliwość przewodzenia prądu o dużym natężeniu (na 17 lit.).

Oprócz DIODA PRZEZNACZONA GŁÓWNIE DO PROSTOWANIA PRĄDU PRZEMIENNEGO, JEJ GŁÓWNĄ CECHĄ JEST MOŻLIWOŚĆ PRZEWODZENIA PRĄDU O DUŻYM NATĘŻENIU sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - DIODA PRZEZNACZONA GŁÓWNIE DO PROSTOWANIA PRĄDU PRZEMIENNEGO, JEJ GŁÓWNĄ CECHĄ JEST MOŻLIWOŚĆ PRZEWODZENIA PRĄDU O DUŻYM NATĘŻENIU. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast