Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OGÓŁ ZJAWISK POGODOWYCH NA DANYM OBSZARZE W OKRESIE WIELOLETNIM; USTALANY JEST NA PODSTAWIE WIELOLETNICH OBSERWACJI RÓŻNORODNYCH SKŁADNIKÓW, NAJCZĘŚCIEJ POMIARÓW TEMPERATURY, OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I WIATRU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLIMAT to:

ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim; ustalany jest na podstawie wieloletnich obserwacji różnorodnych składników, najczęściej pomiarów temperatury, opadów atmosferycznych i wiatru (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLIMAT

KLIMAT to:

styl, przekazywany nastrój, charakter czegoś (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓŁ ZJAWISK POGODOWYCH NA DANYM OBSZARZE W OKRESIE WIELOLETNIM; USTALANY JEST NA PODSTAWIE WIELOLETNICH OBSERWACJI RÓŻNORODNYCH SKŁADNIKÓW, NAJCZĘŚCIEJ POMIARÓW TEMPERATURY, OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I WIATRU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.619

HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, GLINIASTOŚĆ, SLUMS, BARCZATKA NAPÓJKA, SILNIK POMOCNICZY, DYNAMIKA, BEZKLASOWOŚĆ, PRZYCZYNEK, BOMBA WULKANICZNA, SZCZYPIOREK, WYSPA, UKŁAD EKLIPTYCZNY, SMOK, DRASTYCZNOŚĆ, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, ŻART, KSOBNOŚĆ, SZYBKOWAR, STANDARD ETYCZNY, OBROSTKA MURÓWKA, ROZRZUTNIK, KULT PRZODKÓW, MODULARNOŚĆ, WZROST ZUBAŻAJĄCY, KOWALIK KAROLIŃSKI, ILORAZ RODZINNY, SZTUTOWO, ZAPŁON, KOD, GÓWNIANOŚĆ, PRAWO BIOTA-SAVARTA, WSZETECZNOŚĆ, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, GEODEZJA LEŚNA, TANK, DAWNOŚĆ, OPIESZALSTWO, NIEJAWNOŚĆ, BONGOSY, ORZEŁ POŁUDNIOWY, SEPTYMA, SZARE KLUSKI, GACEK SZARY, EDAFON, OLOROTYTAN, PINGWIN RÓWNIKOWY, NAROWISTOŚĆ, NADZÓR BANKOWY, ŚWIADKOWIE JEHOWY, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, OBJAŚNIENIE, KUGLARSTWO, SANTANARAPTOR, ZGNIŁOŚĆ, WARTOŚĆ KSIĘGOWA, ZAŚCIANKOWOŚĆ, KARGO, RZEKA SEZONOWA, BROŃ, STUPAJKA, PREPARAT, ŻUREK, SER EMENTALSKI, DRAPIEŻNOŚĆ, CYRKUMFLEKS, ZBROJA BIAŁA, SAMURAJ, PISANINA, PODSKOK, PARANOJA, PODŚCIELISKO, SUPERPRZEBÓJ, ŻYWY POMNIK, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA, PYCHOTKA, WIZYTÓWKA, BROŃ RADIOLOGICZNA, DESKTOP PUBLISHING, KNECHT, WYRAZ POKREWNY, POJEMNOŚĆ POLOWA, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, DOSTĘPNOŚĆ, PIESZCZOTA, PISMO OKÓLNE, LINEARNOŚĆ, CZUWAK, NIEŻYWOŚĆ, KUCHNIA MOLEKULARNA, ESTYMACJA, POMARAŃCZA, TYLCZAK ŁUKOWY, GRYZONIE, MOŻNOŚĆ, SESJA EGZAMINACYJNA, PRUSY, ROZPACZLIWOŚĆ, WARSTWA ŚCIERALNA, PROCENT PROSTY, DZIURA BUDŻETOWA, LOLIGO, BITMAPA, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, EMYDOPS, INTERESOWNOŚĆ, MIEDNICZKA, METODA TERMICZNA, KONCERT ŻYCZEŃ, MLECZ, WIELORYB, PODRÓŻ, PLACEK PO WĘGIERSKU, WIELOETNICZNOŚĆ, RETORTA, ZESTAWIK, MEANDER, RZEŹWOŚĆ, MONUMENT, SEJSZE, TRWAŁOŚĆ, CHORAŁ, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, SZAMEROWANIE, SINOLOGIA, WYCHODŹTWO, PINGWIN CESARSKI, NABÓJ BOJOWY, TOPSPIN, POWRÓT, CIEKAWSKOŚĆ, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, FLORA FIZJOLOGICZNA, MERITUM, TUMBA, HERMETYCZNOŚĆ, FAZA, MODELOWOŚĆ, ZIARNO, WIELKOŚĆ, JESIOTRY, RENTA ODROBKOWA, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, WKŁADKA, BOCIAN BIAŁOSZYI, NIEUPRZEJMOŚĆ, FRAMUGA, POWAGA, IRISH DRAFT, ALETOPELTA, UMOWA BUKINGOWA, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, JAWNOŚĆ, WOLNOAMERYKANKA, ZBRODNIA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, MAPA POGODY, ELEKTROWNIA WIATROWA, ORIJA, CZAPKA SPORTOWA, RODZIC CHRZESTNY, DWUTLENEK, ŚWIATŁO POSTOJOWE, DZIECINNA IGRASZKA, OTWARTOŚĆ, KONSOLA, GOSPODARKA REGIONALNA, PLEZJOZAURY, PRZYBUDOWA, RYSUNKI, GOLFIK, BAKTROZAUR, BUREK, ELEKTORSTWO, WIEWIÓRKA POSPOLITA, PĘPEK, AMFIBIJNOŚĆ, FIRMA ZWROTOWA, DYPTYCH, PEWNIK, ODCHYLENIE STANDARDOWE ZMIENNEJ LOSOWEJ, ROZTRUCHAN, BIAŁA NOC, DUROMER, KONCEPTUALIZM, HPA, SZAROTA NORWESKA, ŁAMACZ LODU, OBROŃCZYNI, KLAUZULA WALORYZACYJNA, CHROPOWATOŚĆ, WIRUS, PLEWNIAK, UPALNOŚĆ, PIESZCZOSZEK, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, BLADZIUCH, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, WYROŚL, WILKA BANKSA, SZAROTA BŁOTNA, GRADIENT, MODRZEWNIK, BRODAWKA, GRUPA RYZYKA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, BEZIDEOWOŚĆ, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, PIEPRZ, SZKARADNOŚĆ, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, LEGENDA, WIEK PROKREACYJNY, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, ZGRAJA, NEUTRALIZACJA, GNIAZDKO, KMOTR, WSZECHWŁADNOŚĆ, NIEMĘSKOŚĆ, TABLICZKA ZNAMIONOWA, PRZECIWIEŃSTWO, LIST OKÓLNY, WZROK BAZYLISZKA, ŻYWOTNOŚĆ, MIEJSCE, ROZKOSZNIACZEK, WILCZE STADO, TORTILLA, SŁÓJ, BELECZKA, SKIOFIT, COPYPASTA, INTENSJA, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, MLECZNIK, HEDONIZM, KURS OTWARCIA, DOKŁADNOŚĆ, NOSEK, KORYTOZAUR, MATOWOŚĆ, KANAŁ TEMATYCZNY, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, GLYPTODONTOPELTA, USŁUGI SPOŁECZNE, GNIAZDO SIEROCE, KOMIN PŁACOWY, SAMOAKTUALIZACJA, TRAWERS, ANTYCYPACJA, CHIPS, KUREK, KOMPENSATOR, AMORY, PASTA, WYROŚLE, APEL, ORKIESTRA, PODSTACJA TRAKCYJNA, TEOLOGIA BIBLIJNA, WELUR, LOTNY FINISZ, KAMORA, FUNKCJA ACKERMANNA, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, LUANSHYA, SUBDOMENA, OPIEKA TERMINALNA, CHIP, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, WÓDKA, POKAZOWOŚĆ, PIANKA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, IMPRESARIAT, OBNIŻENIE, WESOŁOŚĆ, BAZYLIKA MNIEJSZA, BARKA, MEZOZAURY, ANALIZA PORTFELOWA, GRAJCAR, SEKSOWNOŚĆ, SKOCZNIA MAMUCIA, CZERWONY, NAZWA RZETELNA, DZIARSKOŚĆ, KLAUSTROFOBIA, BAŁKAŃSKOŚĆ, MAPA KATASTRALNA, EMULATOR, INWESTYCJA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, PATRONKA, NUDYSTA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.619 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim; ustalany jest na podstawie wieloletnich obserwacji różnorodnych składników, najczęściej pomiarów temperatury, opadów atmosferycznych i wiatru, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGÓŁ ZJAWISK POGODOWYCH NA DANYM OBSZARZE W OKRESIE WIELOLETNIM; USTALANY JEST NA PODSTAWIE WIELOLETNICH OBSERWACJI RÓŻNORODNYCH SKŁADNIKÓW, NAJCZĘŚCIEJ POMIARÓW TEMPERATURY, OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I WIATRU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
klimat, ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim; ustalany jest na podstawie wieloletnich obserwacji różnorodnych składników, najczęściej pomiarów temperatury, opadów atmosferycznych i wiatru (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLIMAT
ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim; ustalany jest na podstawie wieloletnich obserwacji różnorodnych składników, najczęściej pomiarów temperatury, opadów atmosferycznych i wiatru (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x