TO, ŻE JAKAŚ SYTUACJA JEST GÓWNIANA - TRUDNA DO ROZWIĄZANIA, KŁOPOTLIWA, NIEJASNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GÓWNIANOŚĆ to:

to, że jakaś sytuacja jest gówniana - trudna do rozwiązania, kłopotliwa, niejasna (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GÓWNIANOŚĆ

GÓWNIANOŚĆ to:

to, że coś jest gówniane, bezwartościowe (na 10 lit.)GÓWNIANOŚĆ to:

ludzka bezwartościowość (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE JAKAŚ SYTUACJA JEST GÓWNIANA - TRUDNA DO ROZWIĄZANIA, KŁOPOTLIWA, NIEJASNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.583

PRAWORZĄDNOŚĆ, PARADOKS GIFFENA, KLISZA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, OSTROŚĆ, STREFA PRZYGRANICZNA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, UROJENIE KSOBNE, ŁOMOT, CZYNNIK ENDOGENICZNY, KOMÓRKA SOMATYCZNA, POLITYKA PODATKOWA, WIATROWNICA, NAZWA ZBIOROWA, LAUR, WIZJA, LOTNIK, GŁADKOŚĆ, BRUDNA BOMBA, ROTATOR, UCHO IGIELNE, RACJONALIZACJA, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, WIERNY, ALBAŃSKOŚĆ, POMUCHLA, DWUTLENEK, WOLNA AMERYKANKA, MURZYN, ZACHYŁKA, WYGRA, DZIESIĄTKA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, DEBILNOŚĆ, WYRAZ POKREWNY, KAPUSTA GŁĄBIASTA, POCZUCIE WINY, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, NEGATYW, NIEKONKRETNOŚĆ, MANDAT WOLNY, ABOLICJONISTA, CHOROBOWE, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, PRĄŻEK, SYLOGIZM, PISCHINGER, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, PRAWDA, RENESANSOWOŚĆ, WAGON BREKOWY, PEDAGOG SPECJALNY, DŁUGOSZPAROWATE, KONSTYTUTYWNOŚĆ, PENTAPLOID, SNOBISTYCZNOŚĆ, TRAWA KANARYJSKA, TWARDY OŁÓWEK, KWADRA, KINO AKCJI, BUJOWISKO, RZEŹBA KRASOWA, SKOK SPADOCHRONOWY, SREBRNA PAPROĆ, HIPOKRYTA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, EKSPARTNERKA, TRAWERS, NIESYMPATYCZNOŚĆ, UMOWA ZLECENIE, SZAROTA NORWESKA, NEFELIN, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, ANTYHITLEROWIEC, PRZEBRZYDŁOŚĆ, PRZYSADKA MÓZGOWA, ALGORYTM JAKOBIANOWY, WOLNOAMERYKANKA, SPOTKANIE MODLITEWNE, SODOMA I GOMORA, NIEWZAJEMNOŚĆ, DERYWACJA FLEKSYJNA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, WYBORY PROPORCJONALNE, WIDNOŚĆ, NUMER DOSTĘPOWY, ALTERNATYWA, TWIERDZENIE SINUSÓW, MIEDZIORYT, KAWAŁ, SZLACHCIĄTKO, PATRON, MISJOLOGIA, FINITYZM, CENA SPRZEDAŻY, GÓRNICZKA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, TRANSPARENTNOŚĆ, DOZOROWIEC POGRANICZA, ZAGRANICZNOŚĆ, GRADIENT, CHROPAWOŚĆ, SILNIK KWADRATOWY, UNISTA, KUC SZETLANDZKI, BIERZMOWANIE, PERILLA ZWYCZAJNA, OGIEŃ, DZIEŃ DZISIEJSZY, ŚMIERDZIEL, SŁODKA BUŁKA, WYNIOSŁOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, KUKLIK SZKARŁATNY, MINI-ALBUM, PODTYBINKA, NAZWA RZETELNA, ANTENA ŚRUBOWA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, ZGŁOSKOWIEC, ZJAWISKO NATURALNE, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, TUZ, FILM SF, NAUSZNIK, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, AMFIBIJNOŚĆ, BOMBA BURZĄCA, ŚWIATŁA DROGOWE, MALAJALAM, EKRAN LUMINESCENCYJNY, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, GŁUPEK, PIANKA POLIURETANOWA, ZABAWA, IDEAŁ MAKSYMALNY, PARSZYWOŚĆ, BĄCZEK, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, PIÓRO, DING, POŁOŻENIE, ALLEN, DOBÓR SZTUCZNY, BIAŁORUTENISTYKA, RATING, ROZDZIELCZOŚĆ, EKSPOZYCJA, BARYCENTRUM, LINA PORĘCZOWA, ANTYMONARCHISTA, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, PELHAM, NUTRIETY, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, MIEDZIOWIEC, EGZEMPLARZ SYGNALNY, ROZRZUTNIK, AFRYKAŃSKI, NADMIERNOŚĆ, BEZKIERUNKOWOŚĆ, PULPIT, CZĄSTKA CIĘŻKA, POLAROGRAFIA, TERAPIA SYSTEMOWA, PROSTOWNIK SELENOWY, JĘZYK GYYZ, PODŁUŻNIK, ZGORZKNIAŁOŚĆ, RZECZ, KONDENSATOR, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, GNIAZDKO, MERZYK GROBLOWY, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, SIECZKA, MECH JAWAJSKI, MEDIUM, KONCERT ŻYCZEŃ, ZAŁOŻENIE, CZTEROETYLOOŁÓW, MĘTNOŚĆ, PIĘĆSETKA, POSTĘPOWANIE KARNE, GOOGLE, GODZINA PRAWDY, BELLADONA, NIEŻYWOŚĆ, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, JASZCZURKA SARGANTANA, JUDAIZM, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, DELIKATNOŚĆ, DEMON, OPARCIE, SYMETRALNA, MACIERZYŃSKOŚĆ, SOLILOKWIUM, STABILIZATOR, BORECZNIK SOSNOWIEC, SIMOLESTES, PASKUDNIK, NIEZALEŻNOŚĆ, PORÓD RODZINNY, BYLICA SKALNA, PORZĄDEK CIĄGŁY, ROK JUBILEUSZOWY, TRAWERS, PODZIEMIE, GROSZ, CZOŁO, SKALA RANKINE'A, NIESŁUSZNOŚĆ, KRWIOBIEG, LANGUSTYNKA, AROGANT, ROZKŁADOWOŚĆ, NACZYNIOWE, PINGWIN MAŁY, USŁUGOBIORCA, KONAJĄCY, RACHUNEK KOSZTÓW, ŁOKIEĆ TENISISTY, OSIOŁ, REPETYCYJNOŚĆ, NOŚNIK DANYCH, PIANOGAZOSTYLIKAT, PIEPRZNIK, NIECZUCIE, GOŁOGŁOWY, ZGRZYBIAŁOŚĆ, BIAŁA NĘDZA, KONCYLIACJA, KRUCZOŚĆ, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, FORMAT, OBŁÓG, AKUMULATORY, OCZYSZCZANIE, DZIWOŻONA, ULUBIENIEC, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, TENIS, AKCJA NIEMA, DUCHOWOŚĆ, MAH JONG, EDIAKARAN, SZAROTA BŁOTNA, ZASTÓJ, KOLCZAK, LITERATURA FAKTU, WINO LIKIEROWE, ŁUSZCZYCA STAWOWA, PEWNIK, POGODNOŚĆ, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, WIERZCHOŁEK, SAUNAMISTRZ, FRAKCJA, WYBITNOŚĆ, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, UTYLITARYZM, NIEZASKARŻALNOŚĆ, LUŹNOŚĆ, CNOTLIWOŚĆ, WIETRZENIE MECHANICZNE, WYCZUWALNOŚĆ, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, AZT, ŻYWY POMNIK, PRĘDKOŚĆ, SZCZUR, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, NERW BŁĘDNY, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, PROPAGANDA, STRYJO, GABLOTA, MKLIK, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, WĘZEŁ, PRZYPAŁ, KAPUSTA KWASZONA, DWORSKOŚĆ, WIRTUOZERIA, JAKOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, GENERATYWIZM, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, PLUGAWOŚĆ, LYGODIUM PALMIASTE, NIESTEROWNOŚĆ, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, NATARCZYWOŚĆ, TRACICIEL, UPIERDLIWOŚĆ, EDIAKAR, SZYBKOZŁĄCZKA, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, ?PRZEWROTNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.583 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE JAKAŚ SYTUACJA JEST GÓWNIANA - TRUDNA DO ROZWIĄZANIA, KŁOPOTLIWA, NIEJASNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE JAKAŚ SYTUACJA JEST GÓWNIANA - TRUDNA DO ROZWIĄZANIA, KŁOPOTLIWA, NIEJASNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GÓWNIANOŚĆ to, że jakaś sytuacja jest gówniana - trudna do rozwiązania, kłopotliwa, niejasna (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GÓWNIANOŚĆ
to, że jakaś sytuacja jest gówniana - trudna do rozwiązania, kłopotliwa, niejasna (na 10 lit.).

Oprócz TO, ŻE JAKAŚ SYTUACJA JEST GÓWNIANA - TRUDNA DO ROZWIĄZANIA, KŁOPOTLIWA, NIEJASNA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - TO, ŻE JAKAŚ SYTUACJA JEST GÓWNIANA - TRUDNA DO ROZWIĄZANIA, KŁOPOTLIWA, NIEJASNA. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x