DIPROTODONTIA - NAJLICZNIEJSZY RZĄD TORBACZY, DO KTÓREGO ZALICZANYCH JEST BLISKO 120 GATUNKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ DUŻYMI, WYSUNIĘTYMI DO PRZODU DOLNYMI SIEKACZAMI, BRAKIEM DOLNYCH KŁÓW ORAZ OBECNOŚCIĄ PRZECIWSTAWNYCH PALCÓW; WYSTĘPUJĄ W KRAINIE AUSTRALIJSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWUPRZODOZĘBOWCE to:

Diprotodontia - najliczniejszy rząd torbaczy, do którego zaliczanych jest blisko 120 gatunków charakteryzujących się dużymi, wysuniętymi do przodu dolnymi siekaczami, brakiem dolnych kłów oraz obecnością przeciwstawnych palców; występują w krainie australijskiej (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DIPROTODONTIA - NAJLICZNIEJSZY RZĄD TORBACZY, DO KTÓREGO ZALICZANYCH JEST BLISKO 120 GATUNKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ DUŻYMI, WYSUNIĘTYMI DO PRZODU DOLNYMI SIEKACZAMI, BRAKIEM DOLNYCH KŁÓW ORAZ OBECNOŚCIĄ PRZECIWSTAWNYCH PALCÓW; WYSTĘPUJĄ W KRAINIE AUSTRALIJSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.723

MEDYCYNA REGENERACYJNA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, JĘZYK KARYJSKI, ZUPA, SZALE, SZYMBORSKA, WAPER, ZESPÓŁ NAGICH LIMFOCYTÓW, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, DYSLEKSJA, PSZENICA DURUM, KAPRYŚNIK, BELKA STARTOWA, HAMULEC BĘBNOWY, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, LAMANTYNY, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, TELESKOP ZWIERCIADLANY, WIĄZADŁO, WARZELNICTWO, FUNKCJA CELOWA, WAGON PULMANOWSKI, WYMIANA GAZOWA, JEDWABNIK, ANALIZA WYMIAROWA, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, IMIPRAMINA, JOGURT, NARZĄD ROZRODCZY, WIARA, KATAKAUSTYKA, KATEGORIA URZĘDNICZA, HAK, KOPUŁKA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, UROLOGIA, NIUŃKA, RETORYCZNOŚĆ, DYWETYNA, SAMOZATRACENIE, BATAT, OPERETKA, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, BIJATYKA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, METODA, WOŁOCH, PRZEWÓD WĄTROBOWY, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, IMADŁO ŚLUSARSKIE, REPUBLIKA BURUNDI, PÓŁCZŁOWIEK, PIASEK MOCZOWY, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, ONE-STEP, SŁONIOWATE, ALBULOKSZTAŁTNE, GARNUSZECZEK, UPOJENIE SENNE, PROFESKA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, WSPORNIK, OTWOREK, ABSORBANCJA, PORÓD RODZINNY, 2-AMINOETANOL, PENETRACJA, NIEKONKRETNOŚĆ, GONGORYSTA, MATERIALNIA, TURBINKA KOWALSKIEGO, MYJNIA, PSZCZELNIK, UKŁAD POKARMOWY, ONKOLOGIA, SZCZOTKARZ, LINIE PAPILARNE, JELEŃ ALFREDA, DOJŚCIE, LOGANIOWATE, IMPULS, SEANS, BRZYDULA, KOŃ ARABSKI, KONCEPCJA MONETARNA, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, JEMIOŁA, LIKWIDACJA, CWANOŚĆ, STREFA WOLNOCŁOWA, ZBOWID, WYRWIZĄB, MEDYCYNA RATUNKOWA, FORUM, WARSTWA PERYDOTYTOWA, SPAWACZ, DZIWONOS SZAROBOCZNY, LICZBA ALGEBRAICZNA, TERRARYSTYKA, PAS, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, WDROŻENIOWIEC, DIAPAUZA ZIMOWA, ZADRAPANIE, BASEN, RECEPTYWNOŚĆ, FERMION CECHOWANIA, SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY, SAKRAMENT, ZAPITKA, WYPYCHACZ, ALKA, PĘCINA, KONTAKT, BRUTAL, CHLOROHEKSYDYNA, NET, ASOCJACJONISTA, POCHLEBSTWO, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, WALKA, ZWIERZĘ, TRATWA RATUNKOWA, ZWIERZĘ, MUZYKA PROGRAMOWA, POWTÓRZENIE, KRZYŻ MALTAŃSKI, ŚWIADOMOŚĆ, DEPRESJA ODDECHOWA, KSYLOFON, SĄD OPIEKUŃCZY, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, MLECZ, RYBY WĘDROWNE, ROZMEMŁANIE, MODRASZEK BLADY, MONIT, ADWEKCJA, EUGLENA ZIELONA, REZERWA WALUTOWA, ZARZEWIE, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, DWORNOŚĆ, HALON, ZSYPISKO, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, KSIĘGA WÓJTOWSKA, NEUTRALNOŚĆ, OBRAZ, SALEP, BAZA ZAOPATRZENIOWA, KONTUR MELODYCZNY, NIECHLUJA, TRAKEN, PRZEBITKA, SOLANKA, MAPA SZTABOWA, SYNDROM PARYSKI, GŁOGOWNIK, DYDAKTYKA OGÓLNA, SORT MUNDUROWY, PÓŁPUSTYNIA, AREOGRAFIA, ASOCJACJA CHARGE, DŁAWIEC, AMBULATORIUM, AFRYKATA, TRYWIALIZM, RYSUNEK TECHNICZNY, WIELKA BESTIA, KLAPA, STEROWIEC CIŚNIENIOWY, BIEG, WIERZCHOŁEK, GRADUAŁ, MAŁOWODZIE, ZBROJOWNIA, DIAGNOZA SPOŁECZNA, CHARLES, POROZUMIENIE PŁACOWE, BISKUP POMOCNICZY, KANDYZ, CZWÓRCZAK, KOREKTOR, GRUBA ZWIERZYNA, GLIKOLIPID, KARP BEZŁUSKI, ŁAŃCUSZEK, NIESPEŁNIALNOŚĆ, MRUKOKSZTAŁTNE, PIRACTWO, SPÓŹNIALSTWO, GREKA, EKSPRES KOLBOWY, PŁASZCZ DOLNY, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, DIABELSKOŚĆ, PROMIENIOPŁETWE, KRĘGARSTWO, DYSK ELASTYCZNY, FAJKA POKOJU, KANTONIERA, CISOWATE, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, MORFOLOGIA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, POZBYWANIE SIĘ, WICIOWCE, WALUTOWOŚĆ, RODZINA KATYŃSKA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, STYL ARTYSTYCZNY, OBROSTKA MURÓWKA, ŻYWOPŁOT, JAZDA, PAJACYK, ŚWIECA, LABORATORIUM GALENOWE, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, UKŁAD MOCZOWY, VIBRATO, CZAPLA SIODŁATA, SKROMNISIA, REGLAN, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, OWCA JACOBA, ONTOLOGIA, WEDGE, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, PARTNERKA, HIPOTEKA, BIOMARKER, WZROST ZUBAŻAJĄCY, CZARNA MOWA, STYLIZACJA, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, STEP, TAMARYNDA, SILNIK CZTEROSUWOWY, STARA MALUTKA, CZOŁÓWKA, LICHWA, NAPARZANKA, DŁAWIDUDA, PUNKT KATECHETYCZNY, ŚWIATOWOŚĆ, KĄT PEŁNY, PRYMUS, KRYMINALISTYKA, CHODNIK OBRONNY, PRZEKOPNICE, SESZELKOWATE, GATUNEK ZAWLECZONY, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, TWARDY KARK, REPRODUKCJA KULTUROWA, NARNIA, KOŁO, KOMUNIKACYJNOŚĆ, SYRENY, KONFERENCJA, KOPALINA SKALNA, KLĘK PROSTY, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, POLE KARNE, GRAFICIARZ, PIES RODZINNY, SZAROTA BŁOTNA, KLUCZ, ERYTROCYT, JEDLINA, CHROPOWATOŚĆ, JĘZYK KENTUM, WIELKOŚĆ, OBSUWISKO, KUSZYK, KAJMAN SCHNEIDERA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, NAKRYCIE, JĘZYK PERSKI, BOLSZEWIK, DUPLIKACJA, MAŹNICA, ULOT, LORA, DOCZESNA, ODNÓŻA, BŁĄD PRZYBLIŻENIA, KUŚNIERCZYK, PRZYCZYNKARZ, DYSRUPCJA, PILA, ROMANISTA, GŁOWNIA, CHRZĄSZCZE WIELOŻERNE, SOCJOLOGIA FENOMENOLOGICZNA, EKRAN, ?CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.723 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DIPROTODONTIA - NAJLICZNIEJSZY RZĄD TORBACZY, DO KTÓREGO ZALICZANYCH JEST BLISKO 120 GATUNKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ DUŻYMI, WYSUNIĘTYMI DO PRZODU DOLNYMI SIEKACZAMI, BRAKIEM DOLNYCH KŁÓW ORAZ OBECNOŚCIĄ PRZECIWSTAWNYCH PALCÓW; WYSTĘPUJĄ W KRAINIE AUSTRALIJSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DIPROTODONTIA - NAJLICZNIEJSZY RZĄD TORBACZY, DO KTÓREGO ZALICZANYCH JEST BLISKO 120 GATUNKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ DUŻYMI, WYSUNIĘTYMI DO PRZODU DOLNYMI SIEKACZAMI, BRAKIEM DOLNYCH KŁÓW ORAZ OBECNOŚCIĄ PRZECIWSTAWNYCH PALCÓW; WYSTĘPUJĄ W KRAINIE AUSTRALIJSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DWUPRZODOZĘBOWCE Diprotodontia - najliczniejszy rząd torbaczy, do którego zaliczanych jest blisko 120 gatunków charakteryzujących się dużymi, wysuniętymi do przodu dolnymi siekaczami, brakiem dolnych kłów oraz obecnością przeciwstawnych palców; występują w krainie australijskiej (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWUPRZODOZĘBOWCE
Diprotodontia - najliczniejszy rząd torbaczy, do którego zaliczanych jest blisko 120 gatunków charakteryzujących się dużymi, wysuniętymi do przodu dolnymi siekaczami, brakiem dolnych kłów oraz obecnością przeciwstawnych palców; występują w krainie australijskiej (na 16 lit.).

Oprócz DIPROTODONTIA - NAJLICZNIEJSZY RZĄD TORBACZY, DO KTÓREGO ZALICZANYCH JEST BLISKO 120 GATUNKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ DUŻYMI, WYSUNIĘTYMI DO PRZODU DOLNYMI SIEKACZAMI, BRAKIEM DOLNYCH KŁÓW ORAZ OBECNOŚCIĄ PRZECIWSTAWNYCH PALCÓW; WYSTĘPUJĄ W KRAINIE AUSTRALIJSKIEJ sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - DIPROTODONTIA - NAJLICZNIEJSZY RZĄD TORBACZY, DO KTÓREGO ZALICZANYCH JEST BLISKO 120 GATUNKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ DUŻYMI, WYSUNIĘTYMI DO PRZODU DOLNYMI SIEKACZAMI, BRAKIEM DOLNYCH KŁÓW ORAZ OBECNOŚCIĄ PRZECIWSTAWNYCH PALCÓW; WYSTĘPUJĄ W KRAINIE AUSTRALIJSKIEJ. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast