SAMOCHÓD OSOBOWY NIEMAJĄCY STAŁEGO DACHU; JEGO DACH, PRZEWAŻNIE MIĘKKI, JEST SKŁADANY LUB ZDEJMOWANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KABRIOLET to:

samochód osobowy niemający stałego dachu; jego dach, przeważnie miękki, jest składany lub zdejmowany (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KABRIOLET

KABRIOLET to:

rodzaj pojazdu zaprzęgowego (na 9 lit.)KABRIOLET to:

nadwozie samochodowe mające składany dach i szyby w metalowych ramkach, które po opuszczeniu są chowane w drzwiach (na 9 lit.)KABRIOLET to:

lekki powóz dwukołowy o podwyższonym siedzeniu, zwykle ze składaną budą (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SAMOCHÓD OSOBOWY NIEMAJĄCY STAŁEGO DACHU; JEGO DACH, PRZEWAŻNIE MIĘKKI, JEST SKŁADANY LUB ZDEJMOWANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.079

SUBSYSTENCJA, WIELKODUSZNOŚĆ, SIARCZEK, DWORNOŚĆ, FLOTA, SUBSTYTUCJA, DRYBLING, ZASTRZAŁ, DREWNO LETNIE, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, GŁOŚNIK PNEUMATYCZNY, LUŹNOŚĆ, RYZYKO, ARGUMENT, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, EKSPRES, BILANS BRAMKOWY, DESKA, SZEREG ROZBIEŻNY, KORYTKO, KAMIENNIK, GONDOLA, KADASTER, REGIONALISTYKA, KASZTAN, MONTESKIUSZ, BEZKLASOWOŚĆ, ANONIM, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, KLUZA, ASTON MARTIN, TANIEC, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, WAGON TAROWY, POZYTON, NAPADZIOR, WISKOZA, NIEMOŻEBNOŚĆ, PIERDU-PIERDU, ROŚLINKA, AUTSAJDER, KATOLICKOŚĆ, KONSYGNATARIUSZ, PRZESYP, GWARA MIEJSKA, FALA, OGNIOMUR, BURAK STOŁOWY, SUPERNOWA, PRZEWIĄSŁO, RABACIK, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, STOS, DŁUŻNIK WEKSLOWY, ROMANS GOTYCKI, ETIOPSKI, CYGARNICA, ŻARŁACZ JEDWABISTY, OPŁATA CZYNSZOWA, POSTOŁY, NITINOL, INWARIANT, TAMARYNDA, ŁUPEK MARGLISTY, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, ROTUŁA, TĘPAK, URAZ, OSKÓREK, SYNDYK, MODRASZEK ADONIS, KOREKTOR, KAZACZOK, IMINA, CERKIEW, CHWAST, ZAWAŁ BLADY, C, POLITYKA DYSKONTOWA, RZEKA CHWILOWA, EKSTREMALNOŚĆ, MANIERY, OBSZAR, GAZ SPALINOWY, IMMUNOGLOBINA E, SIUSIUMAJTEK, SNAJPER WYBOROWY, STRONA TYTUŁOWA, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, OKRUTNOŚĆ, FREON, FAZA, MOMENT TEORETYCZNY, KARKAS, ZABIEG, NIEJEDNOLITOŚĆ, DELFIN HEKTORA, STREPTOKOK, KANAŁ PRZERZUTOWY, WIATR, TAUTOLOGICZNOŚĆ, PODSTRYSZE, FAGOCYTOZA, OHYDZTWO, MELODIA, ODSTĘPSTWO, MONITOR, GRAJCAR, ZEWŁOK, WIETRZENIE FIZYCZNE, EGIDA, MAKROPOLECENIE, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, FITOGEOGRAFIA, PRZEZIERNOŚĆ, KAMIKAZE, GALON, SZAROTA NORWESKA, MIESIĄC, ZGRZYBIAŁOŚĆ, GORSET ORTOPEDYCZNY, ANTYPKA, LOT ŚLIZGOWY, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, DRESSING, SAURON, LEŻNIK, KOLUMNA, RÓWNIK NIEBIESKI, RELACJA PUSTA, SZATAN, SYMPTOM, NIEEFEKTYWNOŚĆ, PRAŻONKA, KUBECZEK, TAUTOCHRONA, PAZDUR, DZIABA, PODIUM, KNEDLE, ZAMEK, WZORZEC OSOBOWY, PYZA, ŚREDNIOPŁAT, DOVE, SYMETRIA, KLUCZ SZWEDZKI, INTERVIEW, PÓŁKREW, STRZELEC WYBOROWY, OPERACJA, HAMULEC BĘBNOWY, NADZIEWKA, OSĘKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, GADZINA, KOMPOZYCJA OTWARTA, REDAKTORSTWO, OKŁAD, SMAK, HERMETYCZNOŚĆ, GAZÓWKA, KSIĘŻULKO, LYCRA, BÓL ŚWIATA, PARKIETNIK, RURA OGNIOWA, HOMOGENIZACJA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, TECZKA PERSONALNA, SALATERKA, WOSKOWATOŚĆ, SUWNICA, ZUPA PIWNA, BURT, PRAWA OSOBISTE, MATOLA, FALC, DOSTAWA, PROMIEŃ, KARBOKATION, FARMAKOTERAPIA, WOŁOWINA, STATYW, OSOBA, KOMPETENCJA MIĘKKA, CHOINKA, PODŁOWCZY, DRUGA POŁOWA, PALINGENEZA, TAMBUR, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, GUZIK, TARAS WIDOKOWY, OPIEKUŃCZOŚĆ, MYRMEKOFIL, LEJBIK, NORMATYWISTA, DRUHNA, WIELKOŚĆ, ZNAJOMY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, TOMIZM, NAKŁADKA, ODGAŁĘZIACZ, ROGALIK, MEDALION, RUSEK, OLIMPIADA, ŻÓŁW CHIŃSKI, MANTY, ODPOWIEDŹ, POUFAŁOŚĆ, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, ODŚRODKOWOŚĆ, KOŁNIERZ, RADIO, UPOWAŻNIENIE, KOMBIK, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, MROZIWO, ARON, BYTOWNIT, OBRONA, ANIMALIZM, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, AFIRMACJA, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, MŁAKA, MATURA POMOSTOWA, BIAŁA HERBATA, GODET, GEOGRAFIA ROŚLIN, OBRÓBKA BLACHARSKA, FIŻON, KOLET, ŚWIEŻAK, MELINA, WOLNA AMERYKANKA, NAPIĘCIE, BABKA, KRAJ NORDYCKI, AGENT, BOSCH, HORMON, NADŻERKA, BROKAT, CZYNNIK WYTWÓRCZY, KRAWĘŻNICA, ZGRUBIENIE, PSEUDOPAŁANKOWATE, KIEŁBACHA, JASTRZĘBIE OKO, PLECIONKA, AKCENT OSTRY, WZGLĄD, WARZONKA, KANAŁ ENERGETYCZNY, MAKRON, EMFITEUZA, GRÓB SKRZYNKOWY, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, MEMORIAŁ, SALSA, APOGEUM, TONGA, AUTO SUBKOMPAKTOWE, MODRZEW EUROPEJSKI, KATAR SIENNY, BŁONICA NOSA, ZGORZELINA, PUNKT WITALNY, MADREPORA, OCZKO, FOSFOREK, ZAKUTY ŁEB, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, KRETYŃSKOŚĆ, KALWARIA, DROBNICOWIEC, ROZSTĘP, RAKARNIA, CHARTER, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, PRZECHÓW, DIAFTOREZA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, WAGON POCZTOWY, MUZYKA, EFEKT RYGLA, CENA DETALICZNA, DRAMATYZM, BIEDAK, PIEKŁO, PRÓBA NUKLEARNA, WYPALENISKO, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, LONT WOLNOTLĄCY, ?ABFARAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.079 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SAMOCHÓD OSOBOWY NIEMAJĄCY STAŁEGO DACHU; JEGO DACH, PRZEWAŻNIE MIĘKKI, JEST SKŁADANY LUB ZDEJMOWANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SAMOCHÓD OSOBOWY NIEMAJĄCY STAŁEGO DACHU; JEGO DACH, PRZEWAŻNIE MIĘKKI, JEST SKŁADANY LUB ZDEJMOWANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KABRIOLET samochód osobowy niemający stałego dachu; jego dach, przeważnie miękki, jest składany lub zdejmowany (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KABRIOLET
samochód osobowy niemający stałego dachu; jego dach, przeważnie miękki, jest składany lub zdejmowany (na 9 lit.).

Oprócz SAMOCHÓD OSOBOWY NIEMAJĄCY STAŁEGO DACHU; JEGO DACH, PRZEWAŻNIE MIĘKKI, JEST SKŁADANY LUB ZDEJMOWANY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - SAMOCHÓD OSOBOWY NIEMAJĄCY STAŁEGO DACHU; JEGO DACH, PRZEWAŻNIE MIĘKKI, JEST SKŁADANY LUB ZDEJMOWANY. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x