Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CZĘŚĆ MIASTA, ZAZWYCZAJ ROZLEGŁEGO, OKOLICA, KTÓRA JEST WYODRĘBNIONA POD WZGLĘDEM SPOŁECZNYM, EKONOMICZNYM, GEOGRAFICZNYM LUB WYRÓŻNIA SIĘ ZABUDOWĄ ALBO FUNKCJAMI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIELNICA to:

część miasta, zazwyczaj rozległego, okolica, która jest wyodrębniona pod względem społecznym, ekonomicznym, geograficznym lub wyróżnia się zabudową albo funkcjami (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIELNICA

DZIELNICA to:

jednostka podziału administracyjnego miasta obejmująca część jego terytorium: ulice, osiedla (na 9 lit.)DZIELNICA to:

część Polski po podziale dokonanym przez Bolesława Krzywoustego w 1138 (na 9 lit.)DZIELNICA to:

część terytorium (miasta, kraju) odmienna kulturowo, obyczajowo itp (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MIASTA, ZAZWYCZAJ ROZLEGŁEGO, OKOLICA, KTÓRA JEST WYODRĘBNIONA POD WZGLĘDEM SPOŁECZNYM, EKONOMICZNYM, GEOGRAFICZNYM LUB WYRÓŻNIA SIĘ ZABUDOWĄ ALBO FUNKCJAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.899

REFREN, CIAŁKO SZKLISTE, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, SIEĆ, GATUNEK MIESZANY, WYROBNIK, TEMPERATURA CURIE, IZOLACJA, DEWOCJONALIA, BEZGŁOWOŚĆ, BUDOWLA CENTRALNA, ABOLICJONISTA, GLADIATORSTWO, NATARCZYWOŚĆ, SIATECZKA, MATKA ZASTĘPCZA, ŁUPACZKA, LIZOFORM, ATAK, KROSNY, MANIPULATOR KULKOWY, OSÓW, SKIN, JĘZYK SPUSTOWY, PYSZCZEK, AROMAT, DZIURKA, LICZBA, WARTOŚĆ, AZOTAN, KOLOR LUKOWY, NIEUCHWYTNOŚĆ, EURYTERMICZNY ORGANIZM, CZYNNIK PRODUKCJI, PIEPRZYK, TRAGICZNOŚĆ, WYŚMIENITOŚĆ, DZIELNICA X SWOSZOWICE, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, ŚWIETLISTOŚĆ, HARMONIKA, KRAINA GEOGRAFICZNA, ZABUŻE, FULAR, KSIĄŻKA ADRESOWA, APEREA, MASZT, RĘKA SZPONIASTA, NASIONO, TRINIA, WZIĘCIE POD WŁOS, FAWELA, LUNETA, RELATYWIZM MORALNY, MIKSER, DIAKON, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, WIERSZ, LODOŁAM, NIEPOKALANEK, KOMIK, ATRYBUCJA GLOBALNA, TYMBALIK, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, OMIEG WSCHODNI, SZAŁAS, KORNWALIJSKI, WAŁ, JATKA, IMPEDIMENTA, TRZYDZIESTKA, LEMIESZ, GALERIA, DOMINACJA PEŁNA, BOMBRAMREJA, RACHUNEK WEKTOROWY, BASTEJA, BLOK DEFENSYWNY, BUDOWA, EGZORCYZM, HUBA BIAŁAWA, NERCZAN, APLIKACJA ADWOKACKA, NADNATURALNOŚĆ, LANGUSTYNKA, KULTURA MINOJSKA, NIERUCHLIWOŚĆ, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, NAGRODA POCIESZENIA, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, OLEJARNIA, MECH JAWAJSKI, FUNKCJONALIZM, AKORDEON, PRZYPADEK, JĘZYK SZKOCKI, JELITKOWO, POWŁOKA, SYGNAŁÓWKA, TWARDZINA, SKRZYDLIK, KOSZULKA, ESPERANTYDA, OFIARA ŚMIERTELNA, ŚWIĘTOKRADZTWO, ELASTYCZNOŚĆ, RACHUNEK PERTURBACYJNY, CHOROBA BUSCHKEGO, MONITOR, KECZUP, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, SOCJETA, ASTROLOGIA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, ZAKŁAD HANDICAP, KORPUS, KURZEŃ, GAPOWICZKA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, HISTORIA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, POLE KARNE, OFICYNA DRUKARSKA, AFRYKANISTYKA, PRZYSTAŃ, ROZEDMA PŁUC, STARORZECZE, WŻER, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, DREWNO LETNIE, DACH, GONG, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, FIZYKA STATYSTYCZNA, LAWA PODUSZKOWA, PĘCZAK, KRAINA, CHARLES, ZAPOROŻANKA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, PIEKŁO, POPRZECZNOZĘBNE, DRUGIE, HAITAŃSKI, MUS, POLEROWACZ, HURYTA, CYLINDEREK, PETRYFIKACJA, KOŻUCH, TRZEPACZKA, WYPOWIEDZENIE, SONG, SUPPORT, INTERNUNCJUSZ, FERRIMAGNETYK, BAT, CIĘŻKI SPRZĘT, MANIFESTACJA, FUTURE, RONDELA, DROGA POŻAROWA, KOK, MAŁY REALIZM, ROMANSOPISARZ, KOOPERANT, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, PAREMIOGRAFIA, WYBIEG, TYNIEC, STAN CYWILNY, GRAWITON, OWAL KARTEZJUSZA, SITO, PRACA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, GRABEN, OSTRYGOJAD, ZMOTORYZOWANY, ŁOŻYSKO, DOSTAWCA, NIEBACZNOŚĆ, SADYSTYCZNOŚĆ, BRĄZOWNIK, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, PAPU, STOIK, KLAUZURA, KUŹNIA, MARTEAU, JĘZYK LUKSEMBURSKI, IRRADIACJA, WĄTROBOWIEC, WIEK DOROSŁY, DOM REKOLEKCYJNY, WYDZIAŁ, KOMPLEKS, GOLF, CENZUS MAJĄTKOWY, SUBSTYTUCJA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, GRUNCIK, ŻABKA, PSYLOFIT, KOLOR, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, TARGANIEC, BIOFLAWONOID, LINON, STRUNNIK, MOTORÓWKA, OBSZCZYMUREK, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, JAŚMINOWIEC, MAKSIMUM, KALKA JĘZYKOWA, OCHWEŚNIK, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, GRANAT, GŁODOMÓR, SKULICE, GETTO, MAZUREK, NAKŁAD INWESTYCYJNY, ARABICA, MIELIZNA, TUMULUS, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, NIECHLUJA, EKSKLUZYWIZM, POCHODNA, WAŻNOŚĆ, KASZANKA, EN GRISAILLE, CHOROBA THOMSENA, FATUM, TOREBKA, NADBUDOWA, ZMOWA CENOWA, PRZÓD, PIŁA, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, PIŁKA MECZOWA, PRAŻNIA, GENERATYWIZM, CYMBAŁ, ZBÓJCZYNI, MEKSYKAŃSKA FALA, FAHRENHEIT, KUŹNICA, STELMACH, NUKLEOZYD, DWUFAZOWOŚĆ, ZAWAŁ BLADY, AFRYKAŃSKI, FLUIDYZACJA, INTELIGENCJA WERBALNA, IGŁA, OKUPACJA, ANALIZA TRANSAKCYJNA, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, PŁUCA, SZELMA, KAUCZUKOWIEC, SIEDZISKO, PRZYSIOŁEK, ARTROZA, DRUK ROZSTRZELONY, PASZTECIK, DACH ŁAMANY, KRIONIKA, ODCINEK, ZUPA NA GWOŹDZIU, MORWIN, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, REALIZM, STYLISTA, ELEGIA, WERANDA, REWERS, STAUROPIGIA, ZAKOP, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, SUKCESJA, CHEDDAR, LIZAK LOGOPEDYCZNY, MINUTA, NOCEK WĄSATY, WYWIAD, ZACHODNI GORYL NIZINNY, RODELA, USTERZENIE RUDLICKIEGO, ROWEREK BIEGOWY, PŁASZCZKA NAGA, OSŁABIACZ PODRZUTU, LODY, PART.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.899 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: część miasta, zazwyczaj rozległego, okolica, która jest wyodrębniona pod względem społecznym, ekonomicznym, geograficznym lub wyróżnia się zabudową albo funkcjami, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MIASTA, ZAZWYCZAJ ROZLEGŁEGO, OKOLICA, KTÓRA JEST WYODRĘBNIONA POD WZGLĘDEM SPOŁECZNYM, EKONOMICZNYM, GEOGRAFICZNYM LUB WYRÓŻNIA SIĘ ZABUDOWĄ ALBO FUNKCJAMI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dzielnica, część miasta, zazwyczaj rozległego, okolica, która jest wyodrębniona pod względem społecznym, ekonomicznym, geograficznym lub wyróżnia się zabudową albo funkcjami (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIELNICA
część miasta, zazwyczaj rozległego, okolica, która jest wyodrębniona pod względem społecznym, ekonomicznym, geograficznym lub wyróżnia się zabudową albo funkcjami (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x