CZĘŚĆ MIASTA, ZAZWYCZAJ ROZLEGŁEGO, OKOLICA, KTÓRA JEST WYODRĘBNIONA POD WZGLĘDEM SPOŁECZNYM, EKONOMICZNYM, GEOGRAFICZNYM LUB WYRÓŻNIA SIĘ ZABUDOWĄ ALBO FUNKCJAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIELNICA to:

część miasta, zazwyczaj rozległego, okolica, która jest wyodrębniona pod względem społecznym, ekonomicznym, geograficznym lub wyróżnia się zabudową albo funkcjami (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIELNICA

DZIELNICA to:

jednostka podziału administracyjnego miasta obejmująca część jego terytorium: ulice, osiedla (na 9 lit.)DZIELNICA to:

część Polski po podziale dokonanym przez Bolesława Krzywoustego w 1138 (na 9 lit.)DZIELNICA to:

część terytorium (miasta, kraju) odmienna kulturowo, obyczajowo itp (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MIASTA, ZAZWYCZAJ ROZLEGŁEGO, OKOLICA, KTÓRA JEST WYODRĘBNIONA POD WZGLĘDEM SPOŁECZNYM, EKONOMICZNYM, GEOGRAFICZNYM LUB WYRÓŻNIA SIĘ ZABUDOWĄ ALBO FUNKCJAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.864

CYNKOTYPIA, RYMARSTWO, OSAD, PRZEPAŚĆ, ŚWINKA, PODUSZKA, ZRANIENIE, BIEGNIK, ETIUDA, CZUJKA, SAUNA, ANTAŁ, WIĄZKA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, KAZACZOK, GRAF, MALINIAK, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, MAGNESIK, DYŻURNA, DEZAKTYWACJA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, TWÓRCZOŚĆ, METAFIZYCZNOŚĆ, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, BROSZURA, ZDZIADZIENIE, DŻEMIK, DECHA, GENETYKA MOLEKULARNA, KLESZCZE, UMOWA KONTRAKCYJNA, SROKOSZ, ERIDU, PRZEDZIAŁ, MAKAK JAPOŃSKI, ŻYWOPŁOCIK, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, RUCH PRECESYJNY, BICIE POKŁONÓW, EGZONUKLEAZA, KETEN, PROFESOR, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, FORMANT, POŚWIST, FRANCISZKANIZM, MIEJSCE SIEDZĄCE, STYLISTYKA, KRAKOWIACZEK, POWTARZALNOŚĆ, OBERWANIE CHMURY, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, SZERMIERZ, DOŁEK, FISTUŁA, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, DAWCA ORGANÓW, NADAWCA, MOPS, ODJEMNA, PODLASIE, SKAŁA OSADOWA, EGZEKWIE, RESZTA, JĄDRO, SZTABSOFICER, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, REFERENDUM GMINNE, BOZA, GALANTYNA, SZPARNICOWATE, RELING, RUBELIT, POMPA OBIEGOWA, EFEKT MNOŻNIKOWY, WIROPŁAT, KOMEDIALNIA, RETORTA, STEREOTAKSJA, BŁYSK HELOWY, PRODUKCJA, PRZYDZIAŁ, KURHAN, CYNOBER, SAMOTOK, PRZYBYTEK, KAPLICA LORETAŃSKA, RAJD, GRZYB ZŁOTAWY, EDYKUŁA, EKSCENTRYCZNOŚĆ, FECHTMISTRZ, KRATKA KSIĘCIA WALII, TRASA ŚREDNICOWA, TAKTYCZNOŚĆ, PŁOMYK, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, MAKABRYCZNOŚĆ, WESOŁOŚĆ, WEBMASTER, NIEZAWODNOŚĆ, DIAKON, BĘBENEK, DWUFAZOWOŚĆ, KRATA, ROŻEN, NOC, TRZECIE OKO, ODKAŻACZ, ZWARCIE, HABANERA, TEŚCIK, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, NADZIEWKA, TORBA, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, ZASTOINA, WŁÓKNIAK TWARDY, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, GRANDA, DRZEWO TERPENTYNOWE, DACH MANSARDOWY, KWARTALNIK, URSZULA, KATALOG RZECZOWY, MODEL POINCARÉGO, KLASZTOR, WAZONKOWCOWATE, IRENA, NATRYSK, ŁAZIENKI, KWIAT LOTOSU, OPRAWA, PRZEWODNICA, LIST POLECONY, POSIEW, POINTER, KONCERT, KUBEK, NIEDOWIERZANIE, KARCYNOGEN, MIECH, ZAPOROŻANKA, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, ISTOTA, CIAŁO OBCE, JĘZYK ANGIELSKI, INDYFERENT, KOZAK, PATENT, LENIWOŚĆ, KOLCOPIÓRKI, BŁĘDNOŚĆ, STOLICA, CENOBIORCA, CZERWONA STREFA, EKSPEDYCJA, GAZELA PRZEWALSKIEGO, MŁOT HYDRAULICZNY, WIEŻA STRAŻNICZA, STROIK, JEDNOWŁADCA, HETEROATOM, OSTROMLECZ, OCET, LOG, ALLEGRETTO, NAWIJACZ, SYGNIFIKATOR, LIMBUS, ZAKON KONTEMPLACYJNY, WZORNIK, EPIZOD, INTERWAŁ, ŁACINNIK, UMOWA WIĄZANA, LEFLUNOMID, MOŻDŻEŃ, PARTNERKA, DEKIELEK, PŁACHTA, KLIN, ZAPOMINALSKI, SÓWKA, EKSKLUZYWIZM, WYŚCIG, ZAUROPTERYGI, CZARODZIEJSTWO, NAPŁYW, LOCJA, OBWAŁ, JĘZOR LODOWCOWY, WALC WIEDEŃSKI, MAGNES, ZGRUBIENIE, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, NIEPOKALANEK, APROBATA, NIENIEC, MAKRAMA, KRUP, MEDYCYNA PALIATYWNA, LUMINATOR, CZŁOWIEKOWATE, LIST KREDYTOWY, PRZEWROTKA, WIGILIA, ADVOCATUS DIABOLI, AROMAT, SAMODZIERŻCA, BLOK, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, AHISTORYZM, GŻEL, OTULINA, HEL, GALISYJKA, BUDOWA, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, FILEMON DZIOBOROGI, OBRONA BAŁTYCKA, FURGONETKA PANCERNA, SŁABEUSZ, SPULCHNIACZ, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, ZŁOTOWIANKA, NIESTRAWNOŚĆ, VOTUM SEPARATUM, ROZWOZICIEL, NAZWA JEDNOSTKOWA, OGNIOMUR, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, BECZKA ŚMIECHU, OBWISŁOŚĆ, WTRYSKIWACZ, GÓWNOZJADZTWO, HIEROGLIFY, NIEMIASZEK, ZĘBY NOWORODKOWE, PLAC APELOWY, CZYSTOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, LEKTOR, OKTET, EUGLENA ZIELONA, LITRÓWKA, PREMIA GÓRSKA, DENUNCJANT, EKRAN, SANMARYŃCZYK, DUŃSKI, PLAFON, FUTERKO, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, PŁOCHLIWOŚĆ, KULA, WILCZAR, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, ZASOBY KOPALIN, ŻÓŁWIE MUŁOWE, HAŁASOWNIK, OSÓW, PORZĄDNICKI, KIJEK, UJĘCIE, HACKAMORE, UKŁAD ODNIESIENIA, TRÓJNÓG, OBUDOWA, SEDES, GABINET, KAPUSTA PASTEWNA, DILERKA, KASZKIET, HADAL, TOMIZM, TATAR, MIESZCZANIN, TURYSTYKA SEKSUALNA, SIÓDMA CZĘŚĆ, SOFISTA, MISJA DYPLOMATYCZNA, OWEROL, TUALETA, MANDAT, SZRAF, KATAPLAZM, WATA CUKROWA, STAN, ANTYKWARNIA, KARTA, KOMŻA, FAZA, PROBLEMISTYKA, BAŁAGUŁA, CYFRONIK, ASTRONOMIA SFERYCZNA, RYTM ASYMETRYCZNY, GOŚCIU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.864 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: część miasta, zazwyczaj rozległego, okolica, która jest wyodrębniona pod względem społecznym, ekonomicznym, geograficznym lub wyróżnia się zabudową albo funkcjami, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MIASTA, ZAZWYCZAJ ROZLEGŁEGO, OKOLICA, KTÓRA JEST WYODRĘBNIONA POD WZGLĘDEM SPOŁECZNYM, EKONOMICZNYM, GEOGRAFICZNYM LUB WYRÓŻNIA SIĘ ZABUDOWĄ ALBO FUNKCJAMI to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIELNICA, część miasta, zazwyczaj rozległego, okolica, która jest wyodrębniona pod względem społecznym, ekonomicznym, geograficznym lub wyróżnia się zabudową albo funkcjami (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIELNICA
część miasta, zazwyczaj rozległego, okolica, która jest wyodrębniona pod względem społecznym, ekonomicznym, geograficznym lub wyróżnia się zabudową albo funkcjami (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MIASTA, ZAZWYCZAJ ROZLEGŁEGO, OKOLICA, KTÓRA JEST WYODRĘBNIONA POD WZGLĘDEM SPOŁECZNYM, EKONOMICZNYM, GEOGRAFICZNYM LUB WYRÓŻNIA SIĘ ZABUDOWĄ ALBO FUNKCJAMI inni sprawdzali również:

złe samopoczucie kilka godzin po wypiciu zbyt dużej ilości alkoholu ,
zboże siane jesienią ,
przyrząd do wyznaczania temperatury i składu chemicznego gwiazd, planet, komet i materii międzygwiezdnej ,
kraina historyczna w środkowej Grecji nad Morzem Japońskim ,
zbiór zasad i norm odnoszących się do szeroko rozumianego zarządzania organizacją ,
przyrząd elektroniczny służący do obserwowania, obrazowania i badania przebiegów zależności pomiędzy dwiema wielkościami elektrycznymi, bądź innymi wielkościami fizycznymi reprezentowanymi w postaci elektrycznej ,
egipski święty byk ,
cent, który jest 1/100 euro ,
wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Koronowo ,
gimnastyk rumuński, brązowy medalista z Atlanty (koń z łękami) ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o kulturze, literaturze i językach bałtyckich ,
jeden z pseudonimów Władysława Gomułki, polskiego polityka, działacza komunistycznego ,
ktoś, kto pomaga ,
wyższa warstwa społeczna w dawnej Polsce ,
niewielki ptak z obszaru Eurazji i północnej Afryki ,
japoński podłużny rozwijany obraz w rolce ilustrujący temat w sposób ciągły ,
żywe, szybkie tempo lub utwór w tym tempie ,
kredka, wewnątrz oprawki której znajduje się kolorowany węgiel drzewny ,
pas do noszenia przez ramię długiej broni strzeleckiej ,
znakomitszy mieszkaniec okolicy, zazwyczaj ktoś na stanowisku ,
Leonurus cardiaca - gatunek rośliny wieloletniej, należący do rodziny jasnotowatych; występuje w całej niemal Europie oraz w Turcji; w Polsce jest rośliną pospolitą na całym niżu i pogórzu ,
BĄK; mała łódź wiosłowa używana jako łódź ratownicza i pomocnicza ,
zabudowania na terenie przylegającym do zamku ,
twórczość literacka obejmująca tworzenie wierszy melicznych ,
Leucocarbo carunculatus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszar Nowej Zelandii ,
polecenie wypłaty dokonanej przez bank na rzecz sprzedającego ,
powszechna nazwa małego fiata ,
zużyte rzeczy metalowe ,
zespół działań służących manipulacji innymi osobami, wykonywanie tych działań ,
jedna z produkowanych przez firmę Ferrero drażetek Tic Tac

CZĘŚĆ MIASTA, ZAZWYCZAJ ROZLEGŁEGO, OKOLICA, KTÓRA JEST WYODRĘBNIONA POD WZGLĘDEM SPOŁECZNYM, EKONOMICZNYM, GEOGRAFICZNYM LUB WYRÓŻNIA SIĘ ZABUDOWĄ ALBO FUNKCJAMI. Dodaj komentarz (0)

      5 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x