CZĘŚĆ MIASTA, ZAZWYCZAJ ROZLEGŁEGO, OKOLICA, KTÓRA JEST WYODRĘBNIONA POD WZGLĘDEM SPOŁECZNYM, EKONOMICZNYM, GEOGRAFICZNYM LUB WYRÓŻNIA SIĘ ZABUDOWĄ ALBO FUNKCJAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIELNICA to:

część miasta, zazwyczaj rozległego, okolica, która jest wyodrębniona pod względem społecznym, ekonomicznym, geograficznym lub wyróżnia się zabudową albo funkcjami (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIELNICA

DZIELNICA to:

jednostka podziału administracyjnego miasta obejmująca część jego terytorium: ulice, osiedla (na 9 lit.)DZIELNICA to:

część Polski po podziale dokonanym przez Bolesława Krzywoustego w 1138 (na 9 lit.)DZIELNICA to:

część terytorium (miasta, kraju) odmienna kulturowo, obyczajowo itp (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MIASTA, ZAZWYCZAJ ROZLEGŁEGO, OKOLICA, KTÓRA JEST WYODRĘBNIONA POD WZGLĘDEM SPOŁECZNYM, EKONOMICZNYM, GEOGRAFICZNYM LUB WYRÓŻNIA SIĘ ZABUDOWĄ ALBO FUNKCJAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.864

LEGAR, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, PROROCTWO, CHEDDAR, KAJMAN KROKODYLOWY, BĄK, AUDYT, ASKOCHYTOZA, BIAŁORUSKI, ANODA, EGZAMIN, PRZEDWIOŚNIE, BEAN, STRZEMIĄCZKO, FONETYKA AKUSTYCZNA, PAKLON, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, ROZDZIELCA, MAZUREK, ROZPRUWACZ, CEMENT, GAL, DZBANIEC, AKROPOL, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, STEK, ENDOMIKORYZA, ZRZĄDZENIE, SKORUPIAKI WYŻSZE, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KULT ŚWIĄTYNNY, SKAŁA MACIERZYSTA, PROWINCJA, FERMA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, UDERZENIE, REKLAMIARZ, WARUGA, WALOSZEK, OSŁONKA, PRZEWÓD, SAŁATA LOLLO, UJŚCIE, ROZNOSICIEL, ODSŁONIĘCIE, HIERARCHIA, RZEKA CHWILOWA, PŁÓD, PRZEGUB, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, NA JEŹDŹCA, KSIĘGA METRYKALNA, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, BUDYNEK, IZOLACJA, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, SURÓWKA, BECZKA Z PROCHEM, ŻABA DALMATYŃSKA, SZKARADA, TEZA, PTOZA WRODZONA, PIRYDOKSAL, PODAŻ NIEELASTYCZNA, WYSPA, TREPY, DWORAK, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, ATRAZYNA, CIĘŻAREK, SKŁADANKA, PÓŁFRAK, MAGIEL, WYGRZMOCENIE SIĘ, LITOTRYPSJA, PORÓD RODZINNY, NERW UDOWO-GOLENIOWY, ZMAGANIA, WAŁ, SPRAWDZIAN, SEMAFOR, ALT, LEJEK, DEKOMPRESJOMETR, SZOK CENOWY, KOŁNIERZYK, MEZOTERAPIA, GALINSTAN, ŁOWCA TALENTÓW, SOPRAN KOLORATUROWY, CHIROPTEROLOG, ZRAZIK, SAUNAMISTRZ, SOLILOKWIUM, GŁOWICA, CUGANT, HEADHUNTER, MUR OPOROWY, DYFUZJA, JĘZYK BIAŁORUSKI, FILIERA, MARTWE PRAWO, NIEUCHWYTNOŚĆ, PARAPECIK, INŻYNIER DUSZY, SZAFARZ, SUMATOR, ROZTOCZE, KARA, PRZEBUDOWA, WIATR SŁONECZNY, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, MĘTNOOKI, SKLEPIENIE KLASZTORNE, VOLLEY, SZKAPLERZ, GORZELNIA ROLNICZA, BIZON LEŚNY, SEMESTR LETNI, DEMON, BALUT, DAWKA ŚMIERTELNA, PIECZONA ALASKA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, KOLEJKA, DEKRETACJA, SKARYFIKACJA, SKUPYWACZ, BOBOWATE WŁAŚCIWE, HAK ABORDAŻOWY, JĘZYK FORMALNY, SZAROTA NORWESKA, DOJNICA, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, OMLET NORWESKI, PROMINENT, ZERO, STOSUNEK, FILOLOGIA ROMAŃSKA, ŁADOWACZ, KOLORÓWKA, ZHAFTOWANIE SIĘ, ACHAJA, ŚLEPY STRZAŁ, ROZWIĄZALNOŚĆ, KANDYZ, GRZEBIENIARZ, TORBACZE, OŁATKA, UKŁAD ADRENERGICZNY, CHLORYN, PIEPRZYK, IZBA ROZLICZENIOWA, KAPŁAN, LOTNISKO, MUSZKA, PRZĄDKA, GALAS, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, TONDO, UGRUPOWANIE, BENTAL, AKT, WYCINEK KULI, PODCIŚNIENIE, ASZKENAZKA, ZDZIADZIENIE, RUMIEŃ NAGŁY, FILEMON DZIOBOROGI, BEZSZPARKOWCE, OBLAT, GONDOLA, KLESZCZ, KROKIET WIOSENNY, PELA, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, LODY, ASESOR, ZAUROZUCH, DYSZA WYLOTOWA, STECHIOMETRIA, ARKUSZ DRUKARSKI, SIŁOWNIA JĄDROWA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, ORGANIZM, EDYTORSTWO NAUKOWE, SZMUGLER, BATERIA PŁASKA, PÓŁSIOSTRA, PRÓG WYBORCZY, NIELOTNOŚĆ, SINGEL, CIAŁKO RZĘSKOWE, SZKOŁA, ILUSTRACYJNOŚĆ, DWUDZIESTY SIÓDMY, MOWA EGOCENTRYCZNA, KROK, TRAFIKA, ANTYUTLENIACZ, WOSKOWATOŚĆ, SKŁADKA, TUBULOPATIA, OBROŃCZYNI, CRISANA, DZIECINNOŚĆ, CYGAN, SYSTEM WBUDOWANY, ANATOMIA PATOLOGICZNA, JAMA BĘBENKOWA, POLIETER, KASA, DEGENERACJA, STWORZENIE, WIZAŻYSTKA, ASPIRANT, DZIEWIĄTA FALA, SOCJOGRAFIA, STRZAŁECZKA, NOTA PROTESTACYJNA, PROGRAMOTWÓRCA, TEATR, SZCZOTECZKA, ADŻAPSANDALI, BAZA ZAOPATRZENIOWA, LOGIKA DEONTYCZNA, OBRONA, KRAM, TRAWERS, KASIARZ, LINIE BEAU, NIEWYRAŹNOŚĆ, GORS, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, FILOLOGIA, EROTOMAN, ELANA, PANEWKA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, GRANDA, LETARG, KRAJALNIA, TRZMIELOJAD, DEDUPLIKACJA, MARKGRAF, ROJALISTA, ASFALTOBETON, WIZYTÓWKA, OSESEK, KARBIDÓWKA, STARY, PODBRÓDEK, ŁÓŻKO, PAS DROGI GRANICZNEJ, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, GOŁOLEDŹ, HARD CORE, PODJAZD, PORCELANKA, SERENADA, ORKA, EKSPROPRIACJA, AKCJA IMIENNA, SZNUR TYLNY, TYSIĄCKROTNOŚĆ, KOŁO HISTORII, SILNIK INDUKCYJNY, DROGOMISTRZ, MOSKALIK, SCHULZ, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, HISTORIA, ANTROPONIMIA, JAZGOT, STREAMING, POLIMER, RODZAJ MĘSKI, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, KURZYSKO, ŁATEK, SUCHORYT, CIEK, NIBYJAGODA, PRAWIDŁO, PROGRAM, NOCEK KOSMATY, OSIEMNASTKA, PREZENTER, SEKULARYZACJA, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, METKA, OPALENIZNA, SKLEP WARZYWNY, DRUŻYNA, WATOLINA, SKALA STAROGRECKA, KACZUGA INDYJSKA, PRĘŻNOŚĆ, ?TRAIL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.864 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ MIASTA, ZAZWYCZAJ ROZLEGŁEGO, OKOLICA, KTÓRA JEST WYODRĘBNIONA POD WZGLĘDEM SPOŁECZNYM, EKONOMICZNYM, GEOGRAFICZNYM LUB WYRÓŻNIA SIĘ ZABUDOWĄ ALBO FUNKCJAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MIASTA, ZAZWYCZAJ ROZLEGŁEGO, OKOLICA, KTÓRA JEST WYODRĘBNIONA POD WZGLĘDEM SPOŁECZNYM, EKONOMICZNYM, GEOGRAFICZNYM LUB WYRÓŻNIA SIĘ ZABUDOWĄ ALBO FUNKCJAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIELNICA część miasta, zazwyczaj rozległego, okolica, która jest wyodrębniona pod względem społecznym, ekonomicznym, geograficznym lub wyróżnia się zabudową albo funkcjami (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIELNICA
część miasta, zazwyczaj rozległego, okolica, która jest wyodrębniona pod względem społecznym, ekonomicznym, geograficznym lub wyróżnia się zabudową albo funkcjami (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MIASTA, ZAZWYCZAJ ROZLEGŁEGO, OKOLICA, KTÓRA JEST WYODRĘBNIONA POD WZGLĘDEM SPOŁECZNYM, EKONOMICZNYM, GEOGRAFICZNYM LUB WYRÓŻNIA SIĘ ZABUDOWĄ ALBO FUNKCJAMI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CZĘŚĆ MIASTA, ZAZWYCZAJ ROZLEGŁEGO, OKOLICA, KTÓRA JEST WYODRĘBNIONA POD WZGLĘDEM SPOŁECZNYM, EKONOMICZNYM, GEOGRAFICZNYM LUB WYRÓŻNIA SIĘ ZABUDOWĄ ALBO FUNKCJAMI. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x