OBLIGACJI, GŁOSU LUB PIENIĘDZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMISJA to:

obligacji, głosu lub pieniędzy (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EMISJA

EMISJA to:

zjawisko polegające na wysyłaniu energii w postaci promieniowania elektromagnetycznego, akustycznego lub cząsteczek (na 6 lit.)EMISJA to:

nadawanie programu w mediach: radiu lub telewizji (na 6 lit.)EMISJA to:

puszczenie w obieg pieniędzy, papierów wartościowych (na 6 lit.)EMISJA to:

śpiewne lub mowne wydobywanie głosu (na 6 lit.)EMISJA to:

wprowadzanie, wydzielanie zanieczyszczeń do atmosfery (na 6 lit.)EMISJA to:

nadawanie np. programu TV (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBLIGACJI, GŁOSU LUB PIENIĘDZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.305

CYKL FIGURALNY, ZYSK, DYFUZOR, ZAKOLE, LAMA, GRA HAZARDOWA, REPREZENTACJA, ZAWŁOKI, KOCHAŚ, BARBARYZM, SZTUCZNY LÓD, PRZEMYT, METALOPROTEINA, LITWAK, CZÓŁNO, MILANEZ, WYSTRÓJ, ATŁAS, PELAGIAL, PŁYTA PILŚNIOWA, LAMPKA MAŚLANA, ARGUMENT, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, WROCŁAWSKOŚĆ, BZYGI, INTERLUDIUM, NARZĄD KRYTYCZNY, DOM HANDLOWY, KREM, ABLUCJA, OPĘTANY, LICHWA, SZWEDZKI, POCZEKALNIA, KAROTENOID, PRAWOMOCNOŚĆ, PORT MORSKI, DANINA, JACHT ŻAGLOWY, SZYNOBUS, POMPA ODŚRODKOWA, ORTEZA, NOWENNA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, ŁAWA, LINIA ŚREDNICOWA, SZKOŁA, TKANKA, ZDZIADZIENIE, USTAWKA, BRAK, OTRUCIE, EMPORA, KONDOMINIUM, KOLCZAKOWATE, ANTURAŻ, OPERA, BALSAM KANADYJSKI, ZAPOTRZEBOWANIE, SELEKCJA, PRZEKLĘTNIK, AFRYKANIZACJA, CLERESTORIUM, KUMOTER, DZIAŁ, TRANZYSTOR, SIŁA NOŚNA, GRZYBICA, INDIANIN, RAPT, SURDYNKA, NASZ CZŁOWIEK, KESON, SADOWISKO, POJEDYNKA, CZAS PÓŁTRWANIA, OKLUZJA, ZAAWANSOWANIE, REZYDENT, DEZAKTYWACJA, NIĆ, MAGIEL, KREACJA, OLEJ JADALNY, PRÓBA GENERALNA, ŚMIERDZIUCH, RZUT WOLNY, FIGOWIEC POSPOLITY, OLAF, POWINOWACTWO CHEMICZNE, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, TROMPA, WYLOT, GAZ SPALINOWY, ROZROST, CYGARETKI, TARANTELA, MONARCHIA ELEKCYJNA, PARMEZAN, WALKA, LOGOFET, OKRES, ŁOTOK, ZAĆMA POURAZOWA, AWERSJA DO RYZYKA, DNI OTWARTE, ODSYP, PAŁKA, SEPARACJA, DOZA, KIBITKA, NACZYNIE WIEŃCOWE, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, PIĘTRO, DEGRADACJA, DESKA ŚNIEŻNA, ŁUPIEŻ PSTRY, JAN, JĘZOR LODOWCOWY, ŁOŻE, SMUŻKA, NABIERKA, INSEKT, PŁYTKA POSADZKOWA, MYSZ, ŚLEPA AMUNICJA, FOLKSDOJCZ, ODPUST, WICI, OWOC RZEKOMY, SZTUKA KINETYCZNA, PRZEDNÓWEK, ANTYUTLENIACZ, ZABYTEK NIERUCHOMY, INFLACJA PIENIĘŻNA, LARWA, PUMPERNIKIEL, KRAŃCÓWKA, OPONA PNEUMATYCZNA, SPUST, BADANIA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ENERGIA ELEKTRYCZNA, MARKGRAF, PATENA, POLEW, INSPEKTOR SZKOLNY, ZGROMADZENIE CZYNNE, ZIELONE, BOKS GARAŻOWY, ŁOŻYSKO TOCZNE, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, ROŚLINA ZIELNA, TELEWIZJA HD, STARA GWARDIA, REDUTA, ULGA, KANAŁ, NIEDODMA PŁUC, REKREACJA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, HERMA, OBRÓT PIENIĘŻNY, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, TRZYDZIESTKA, NACIĄG, CHARAKTERYSTYKA, USŁUGI SPOŁECZNE, EPOKA, KAMICA NERKOWA, BARWNOŚĆ, ZRAZÓWKA, UPUST, WIOŚLARKI, KLASTER DYSKOWY, GÓRY PIERŚCIENIOWE, OFIARA, ŚCIANA, KATAKUMBY, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, RONDEL, HIPOTEZA, OSTOJA, POMADKI, ROSYJSKOŚĆ, PEPICZKA, SZTUCIEC, PRASOWANIE, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, NAZWA TOPOGRAFICZNA, MISTERIUM PASYJNE, SREBERKO, MAMAŁYGA, BER, OMDLAŁOŚĆ, PRÓBNIK, PARAFIA, CZERWONOSKÓRY, DROGI RODNE, WIERNOŚĆ, SIAD, FILM KATASTROFICZNY, UNIA PERSONALNA, ALDO, KOCIOŁ SUFOZYJNY, CZÓŁNO, RETARDACJA, KONDENSACJA, ŁĄCZNICA, OKO, OC, POBRATYMSTWO, OPŁATA SANKCYJNA, PUŁAP, WIECZNE PIÓRO, STARZENIE MORALNE, MOBIL, OBCOWANIE PŁCIOWE, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, BRZOZA, PYTANIE, IRYS, EPISKOPAT, FLAKI, OTTER, PAROSTATEK, FLACHA, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, NIMFA, HOLOGRAM, BEZPIECZNIK, WIĘZADŁO, WYŻYNA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, PYZA, RADCA, STROLLER, BEFSZTYK, SEJSMOGRAF, EKONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, TERMOJONIZACJA, ARONIÓWKA, TARCIE, HOLK, DROGA TWARDA, INTERVIEW, WYTRZESZCZ, ZARODEK, OPONA, PĘTO, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, BIAŁA SZKOŁA, ALPAKA, DEZINSTALACJA, DROGIE PIENIĄDZE, PODZIEMIE, MONOLOG WEWNĘTRZNY, OBSŁUGA, UZALEŻNIENIE, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, RIST, PREFEKT, PAJAC, WIEK, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, CHOROBA BRUGADÓW, KAMICA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, ANTENA SATELITARNA, BARETKA, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, BENEDYKCJA, REGION STREFOWY, KOREKTOR, IZOMER KONFORMACYJNY, REGENERACJA, MIŃSZCZANKA, STRZAŁECZKA, NERWIAK, PRYMARIUSZ, ZAPROSZENIE, OBIEKTYWIZM, ZŁOCIEŃ, POZIOM, EMISJA ELEKTRONÓW, BRZYDACTWO, SUBRETKA, DZIÓB, ASYSTA GRAWITACYJNA, CHLAJNA, PŁOMYK, KONTROLA, DAWKA, ABAKUS, RAFAŁ, BEZCIELESNOŚĆ, BIUSTONOSZ, ?FUNDUSZ ZALĄŻKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.305 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBLIGACJI, GŁOSU LUB PIENIĘDZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBLIGACJI, GŁOSU LUB PIENIĘDZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMISJA obligacji, głosu lub pieniędzy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMISJA
obligacji, głosu lub pieniędzy (na 6 lit.).

Oprócz OBLIGACJI, GŁOSU LUB PIENIĘDZY sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - OBLIGACJI, GŁOSU LUB PIENIĘDZY. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

x