W INFORMATYCE: PROGRAM ODTWARZAJĄCY ZACHOWANIE LUB WYGLĄD INNEGO, NAJCZĘŚCIEJ ZNANEGO PROGRAMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLON to:

w informatyce: program odtwarzający zachowanie lub wygląd innego, najczęściej znanego programu (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLON

KLON to:

Acer - rodzaj drzew i krzewów liściastych z rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae); czasem, zwłaszcza dawniej, z wyodrębnianej osobno rodziny klonowatych Aceraceae (na 4 lit.)KLON to:

drewno z wielu gatunków drzewa o tej samej nazwie; zazwyczaj z klonu pospolitego i z kolnu polnego (na 4 lit.)KLON to:

podróbka mikrokomputera wyprodukowana na Dalekim Wschodzie (na 4 lit.)KLON to:

organizm powstały w wyniku klonowania, będący wierną kopią genetyczną innego organizmu (innymi słowy: taki, który ma identyczny genotyp jak jego wzorzec); klony komórek powstają przez podział mitotyczny lub podział prosty (bakterie) jednej komórki, a organizmu - w wyniku rozmnażania bezpłciowego z jednego organizmu macierzystego (na 4 lit.)KLON to:

przedmiot, który jest dokładną kopią innego przedmiotu (na 4 lit.)KLON to:

konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące jakimś niegodnym celom (na 4 lit.)KLON to:

... jawor, drzewo (na 4 lit.)KLON to:

drzewo z parku (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W INFORMATYCE: PROGRAM ODTWARZAJĄCY ZACHOWANIE LUB WYGLĄD INNEGO, NAJCZĘŚCIEJ ZNANEGO PROGRAMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.841

ZASADA, SPRZĘCIOR, HRABINI, ANALIZA, WĘGLIK, ZNACZENIE, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, RAGLAN, ZAPARZACZ, MARATON, TUMBA, CYNGIEL, OPIEKUN, POWTÓRZENIE, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, SLUMS, GLORIETA, WIDMO, PLATFORMA WIERTNICZA, BIEGANINA, DRĘTWOTA, KAPLICZKA, POŁOŻENIE, ŚWIATŁO POSTOJOWE, SZPIC, WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA, WARTOŚCIOWOŚĆ, APOGEUM, KRYTYCZNOŚĆ, PRZEŁOM, GWIAZDA NOWA, SZRAF, WIWAT, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, SLAJS, TŁUMIK, JĘZYK PIDŻYNOWY, TYLOZOID, CZCIONKA, KÓZKI, ODRZWIA, RAJZBRET, UDRĘKA, BABKA, DIATRYBA, STAUROPIGIA, ULĘGAŁKA, TAFELKA, KINO DOMOWE, GLEBA KOPALNA, WIOŚLARKI, PRZYWÓZ, CZARNINA, NARTA WODNA, KLINIEC, POGROMCA, RUDI, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, ANSAMBL, SALCESON, KATASTROFA BUDOWLANA, ZAJĘCIE, KRAWAT, WSCHÓD, KAPITEL, MODEL, BYDLAK, KOZUBEK, HETEROMORFIZM, PRZEGRYZKA, TABLICA EPITAFIJNA, POLEW, BROŃ NUKLEARNA, TOREBKA, BYLINA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, FAJKA, PĘCHERZYK, MONETYZACJA, FANTOM, WIDŁY, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, BABINIEC, AUDIOBUS, OPAŁ, KAMIZELKA KULOODPORNA, AFILIACJA, PIEPRZYK, KORA, DOCENT, UPOLITYCZNIENIE, PRZEŚCIERADŁO, KOSZ, SIEĆ NEURONOWA, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, LIBERIA, PAS, KRYZA, BROSZURKA, KOSA, LITOTRYPSJA, PROGRAM, WSPÓŁREGENT, KATAR KISZEK, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, REŻYM, BABULA, STEMPEL, DZIÓB, GRUSZKA, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, PODPORA, ŁUPEK PARAFINOWY, WARIOMETR, SKALA, HISZPAŃSKI, SEMAFOR, FENETYKA, ROZDZIELCZOŚĆ, REZERWA WALUTOWA, UŻYTEK LEŚNY, MARTWAK, DZIECINNOŚĆ, FEIJOADA, RAKIJA, SZLAMIEC, DZIELNICA HISTORYCZNA, KANAŁ BURZOWY, IBERYSTA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, KOMENTATORSTWO, MĘTNOOKI, SĘKACZ, ZEFIR, GRZEBACZ, DEKADA, REWITALIZACJA, IRRADIACJA, PÓŁKLUZA, PROWINCJA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, WINYLEUM, AGENT, PRAŻONKA, DECHA, NOTABL, RZECZY OSTATECZNE, PLOMBA, NIEUPRZEJMOŚĆ, SZCZOTKA, TATAR, ŁOPATA, WYRAŹNOŚĆ, ZASKARŻENIE, PIASKOWNICA, TWIST, OSPAŁOŚĆ, BIEGUN, TERAPIA SZOKOWA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, NORZYCA, GRÓB, WEREŻKA, TRAWERS, KWADRAT, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, DESKA, KAŁAMARZ, KLON, CHŁODNIK, ODBITKA, KONCERT, MODULACJA SKROŚNA, DEALPACK, POKRZYWA, JAZGOT, CUDZOZIEMIEC, BERCEUSE, COLA, DOCIEPLENIE, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, RUCH PRZYSPIESZONY, BENIAMINEK, NIEUŻYTECZNOŚĆ, KUKIEŁKA LESSOWA, RAMA KOMUNIKACYJNA, FAWORYT, KOSTUR, ŚLIWKA, PŁATKI, KANWA, NOODLE, KOMITET, GATUNEK SYNCHRONICZNY, PRZEDSZKOLE, MUTACJA PUNKTOWA, LUNETA, ZAPŁON, CHOROBA WHIPPLE'A, RETABULUM, SPŁONKA, LINIA PRZEMIANY, KOŻUCH, TELEZAKUPY, ZMIANA PATOLOGICZNA, DEMOT, WIERZEJE, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, FRYZ, MAKROKOSMOS, POMADKI, PÓŁKA SKALNA, MYŚL, KULFONIK, FIGURACJA MELODYCZNA, KOŃ SOKÓLSKI, STOPIEŃ, KOŃ HOLSZTYŃSKI, CZYSTOŚĆ, APOSTAZJA, KASZUBSKI, PAKIET, MAJÓWKA, PRZYCHYLNOŚĆ, TYPOLOGIZACJA, CIĄŻA, POLIFONIA, ZEMSTA FARAONA, PROCES INWESTYCYJNY, TABLICZKA ZNAMIONOWA, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, BIAŁA SALA, SZEZLONG, TONGA, JANUSZ, INSTALLER, WIHAJSTER, SOS, NACIĄG, NAMASZCZENIE CHORYCH, DOMINANTA, SZKOŁA, ŁUSKA, REŻIM, ELEWATOR ZBOŻOWY, UWŁOSIENIE, SZCZELINA BRZEŻNA, PANTOGRAF, RÓŻNICA, AMNEZJA, MNOŻENIE MACIERZY, BARIERA TECHNICZNA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, KAPTUR, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, KONEW, OBRÓT WTÓRNY, POKRYCIE, DESKA KLOZETOWA, DZIADOWINA, WYROBISKO GÓRNICZE, MENEDŻER, KARL, DRAMATURGIA, ARMATKA ŚNIEŻNA, ZŁOTOGŁÓW, SZARPANKA, ODCHYŁ, ŚMIECIARZ, ESPADRYLA, EMBARGO, TRÓJKĄT BERMUDZKI, MODRASZKOWATE, PLECIONKA, SKRZYDŁA, FUNDAMENT, RANWERSY, ALAN, TARATAJKA, STYLISTKA, KANAPKA, WCZASY POD GRUSZĄ, WINA, KORZYSTNOŚĆ, PUNKT ODNIESIENIA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, BRZĄKADŁO, PROSTOSKRZYDŁE, KOSTNIAK KOSTNINOWY, USTRÓJ, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, ALLOMETRIA, MARTWY CIĄG, STRZAŁKA, IZBA CZELADNA, ELANA, OSTROKÓŁ, PROCES GEOLOGICZNY, ?KURANT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.841 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W INFORMATYCE: PROGRAM ODTWARZAJĄCY ZACHOWANIE LUB WYGLĄD INNEGO, NAJCZĘŚCIEJ ZNANEGO PROGRAMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W INFORMATYCE: PROGRAM ODTWARZAJĄCY ZACHOWANIE LUB WYGLĄD INNEGO, NAJCZĘŚCIEJ ZNANEGO PROGRAMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLON w informatyce: program odtwarzający zachowanie lub wygląd innego, najczęściej znanego programu (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLON
w informatyce: program odtwarzający zachowanie lub wygląd innego, najczęściej znanego programu (na 4 lit.).

Oprócz W INFORMATYCE: PROGRAM ODTWARZAJĄCY ZACHOWANIE LUB WYGLĄD INNEGO, NAJCZĘŚCIEJ ZNANEGO PROGRAMU sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - W INFORMATYCE: PROGRAM ODTWARZAJĄCY ZACHOWANIE LUB WYGLĄD INNEGO, NAJCZĘŚCIEJ ZNANEGO PROGRAMU. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast