UTWÓR INSTRUMENTALNY, CZĘSTO WIRTUOZOWSKI, SWOBODNIE ZESTAWIAJĄCY RÓŻNE MELODIE OPEROWE, OPERETKOWE LUB LUDOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARAFRAZA to:

utwór instrumentalny, często wirtuozowski, swobodnie zestawiający różne melodie operowe, operetkowe lub ludowe (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PARAFRAZA

PARAFRAZA to:

swobodna przeróbka tekstu, która rozwija lub modyfikuje treść oryginału (na 9 lit.)PARAFRAZA to:

wypowiedź, która ma takie samo znaczenie jak inna, ale różni się pod względem struktury (na 9 lit.)PARAFRAZA to:

utwór instrumentalny, często o charakterze wirtuozowskim w formie swobodnej fantazji (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UTWÓR INSTRUMENTALNY, CZĘSTO WIRTUOZOWSKI, SWOBODNIE ZESTAWIAJĄCY RÓŻNE MELODIE OPEROWE, OPERETKOWE LUB LUDOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.507

BUŁKA WYBOROWA, ADAPTOWANIE SIĘ, NOWINKARSTWO, ANOMALIA POLANDA, NIECKA BASENOWA, DWUNASTKA, FAWORYT, BIAŁY KRUK, KOŁPAK, TYK, RABACIK, MONOGAMIA, FRATER, DESKA ŚNIEŻNA, CHABANINA, AMPLITUDA, KRÓLEWICZ, EMBOLIZACJA, FILET, ZJAWISKO SEEBECKA, GAMA, PŁASKOSZ, MUZYK, FILAR, KINKIET, HAJDUK, IZBA, SOS, BACKGROUND, GRZEBIEŃ, PISECZNICZKA, SKWAPLIWOŚĆ, PINAKIEL, DRENAŻ KIESZENI, KELOWEJ, HULK, KOPALINA STAŁA, KOŁO, KHMER, LEŻA, MIEDZIONIKIEL, OGRÓDEK, WRÓG, ŻABA SZTYLETOWATA, KOZIOŁEK SKALNY, JUTLAND, KARABELA, CYKL FIGURALNY, JODEK, ZROŚLAK, MAPA MENTALNA, ANTAGONISTA, SKONIA, STEK, PREPARAT CHEMICZNY, REJESTR, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, BEZPIECZNIK, OTTER, PRZENOSICIEL, SZMACIARZ, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, ANGIELSKOŚĆ, KARES, AZALIA, OBÓZ, TAJNE NAUCZANIE, ZAPORA OGNIOWA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, USZAK, ZBÓJNIK, WROTKARSTWO HOKEJOWE, BLASTODERMA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, RENKLODA, MIKSTURA, ŚLUZA WAŁOWA, DWURÓG, NOC KAIRU, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, DRÓŻKA, DEASEMBLER, PUŁAP, SMOCZEK, KNYSZ, STANOWISKO, KASETON, TRENCZ, HELIOFIT, WADA DREWNA, PŁOZA, KRAN, ACHTERPIK, ZATROSKANIE, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, ZEW, GODET, BOGACTWO, ALLELUJA, TRANSLACJA, PIKIETA, AFISZOWANIE SIĘ, DROŻNOŚĆ, KARP PO KRÓLEWSKU, AUDIOBOOK, EMERYTURA POMOSTOWA, PAJAC, BĘBEN, STRZAŁ, PARKIET, DRUGA POŁOWA, DEFERENT, ROŻEK, ODA, JIM, TARCZA, WYCISKANIE, CIAŁO, NEUROPATIA, GROWL, NARTA, KUREK NA KOŚCIELE, HANDEL NARĘCZNY, ŚWIADEK KORONNY, ANTYKONCEPCJA, REPORTAŻ, SALWINIA OKRĄGŁOLISTNA, RZEMIEŚLNICTWO, WYCIĄG, JEZIORO ZAPADLISKOWE, MIEJSCE KULTU, DUCH, ETOLA, GALAKTYKA, DROŻDŻE, DYFTYK, EGZOCENTRYZM, AUTOBUS SZYNOWY, SZCZĘK ORĘŻA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, KIWI, KURZAJKA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, TŁUSZCZ, SKŁAD PODATKOWY, SINICA, BEKON, OPONENT, DEPORTOWANY, ZAKONNICZKA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, CZŁON OKREŚLANY, PODMIANKA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, PACZKA, PORÓD RODZINNY, ZWARCIE, SZWAGROSTWO, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, SPŁUKIWACZ, POMOC DROGOWA, TRANSKRYPCJA, GOŁĄBEK, ZNAK, OPIS, MŁYNEK, JOB, UPIĘCIE, CHARAKTERYSTYKA, PRZEWIĄSŁO, WEŁNIAK, KOSZ, KAWOWIEC, WYRZUTNIA, RODZINA ZASTĘPCZA, ŁAZĘGA, DESKA, TABLICA, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, NIEGOTOWOŚĆ, LABIRYNT, KREACJONIZM, OPONA PNEUMATYCZNA, NIEŻYWOŚĆ, GERMAŃSKOŚĆ, DRZEWO IGLASTE, PŁETWA STEROWA, TOMBEAU, POZIOMICA, PLAN SYTUACYJNY, IZOMER KONFORMACYJNY, STARY MALUTKI, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, KSIĘŻNICZKA, MECENAS, ASOCJATYWNOŚĆ, INTERVIEW, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, PANGSZURA INDYJSKA, DWORZANIN, DOCHODZĄCA KOBIETA, GLORIETTA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, LAS, STATUS MATERIALNY, STRĄGA, EWANGELIA, KOROZJA BIOLOGICZNA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, LAMINAT, OJCIEC, BRZOZA CZARNA, KLINKIER, RURA ODPŁYWOWA, BRAZYLIANY, ROZSTRZAŁ, GLONY ZŁOCISTE, PANEL STEROWNICZY, TRACKLISTA, TUSZKA, WYRAZY, RUCHANKA, GNIAZDO, POZYCJA RYGLOWA, HARCERKA, DYSTONIA TORSYJNA, KOMORA NABOJOWA, ROŻEK, AMERYKAŃSKOŚĆ, SYLWETA, PROTEKTORAT, PÓŁKOLONIE, TOPIELEC, KONSERWA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, PRZYLEPNOŚĆ, MASKOWANIE, OKLUZJA, LASERUNEK, SYGNAŁ, AKCJONARIUSZ, PRZEKAŹNIK, ADIDASEK, POŁOŻENIE, BAŃKA, KARDIGAN, RAMA, BER, KANWA, STRZELNICA SPORTOWA, KOMIN PŁACOWY, ZNAWSTWO, KARA GŁÓWNA, UKŁAD FIZYCZNY, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, TONAŻ, SKIPASS, PIERWSZOŚĆ, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, DRAMAT WOJENNY, CZĘŚĆ ZDANIA, POLEWA, TOWARZYCHO, PALCÓWKA, REMIX, DĘTKA, USKOK, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, NACZYNIE, TERYTORIUM POWIERNICZE, SEMINARIUM, PLAGA, FUTRO, LIBRA, POTENCJAŁ DZETA, CIĄG, POJEMNOŚĆ POLOWA, DRUGI, ZAŚPIEW, DZIECIAK, KAMIEŃ, DEPTAK, KRUPNIK, KOLOKACJA, SZPULKA, POTENCJAŁ, BASTION, INTELEKTUALISTA, HORYZONT ZDARZEŃ, RING, MOTOR, STACHANOWIEC, PIECZEŃ, MARKETING BEZPOŚREDNI, ROŚLINA KOPALNA, WARIACJE, AWIZO, ?ZAPOŻYCZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.507 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UTWÓR INSTRUMENTALNY, CZĘSTO WIRTUOZOWSKI, SWOBODNIE ZESTAWIAJĄCY RÓŻNE MELODIE OPEROWE, OPERETKOWE LUB LUDOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UTWÓR INSTRUMENTALNY, CZĘSTO WIRTUOZOWSKI, SWOBODNIE ZESTAWIAJĄCY RÓŻNE MELODIE OPEROWE, OPERETKOWE LUB LUDOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARAFRAZA utwór instrumentalny, często wirtuozowski, swobodnie zestawiający różne melodie operowe, operetkowe lub ludowe (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARAFRAZA
utwór instrumentalny, często wirtuozowski, swobodnie zestawiający różne melodie operowe, operetkowe lub ludowe (na 9 lit.).

Oprócz UTWÓR INSTRUMENTALNY, CZĘSTO WIRTUOZOWSKI, SWOBODNIE ZESTAWIAJĄCY RÓŻNE MELODIE OPEROWE, OPERETKOWE LUB LUDOWE sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - UTWÓR INSTRUMENTALNY, CZĘSTO WIRTUOZOWSKI, SWOBODNIE ZESTAWIAJĄCY RÓŻNE MELODIE OPEROWE, OPERETKOWE LUB LUDOWE. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

x