SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ LUDZI PEWNEGO ŚRODOWISKA LUB ZAWODU, W TYM NIE TYLKO GWARA, SOCJOLEKT I PROFESJOLEKT, ALE TAKŻE KOD, BĘDĄCY TZW. SZTUCZNYM JĘZYKIEM LUB JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK to:

sposób porozumiewania się ludzi pewnego środowiska lub zawodu, w tym nie tylko gwara, socjolekt i profesjolekt, ale także kod, będący tzw. sztucznym językiem lub językiem programowania (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JĘZYK

JĘZYK to:

część ciała, silnie umięśniony narząd położony na dnie jamy ustnej u zwierząt i ludzi, będący narządem zmysłu smaku, biorący udział w przyjmowaniu pokarmów i będący u ludzi jednym z najważniejszych narządów mowy (na 5 lit.)JĘZYK to:

system znaków dźwiękowych lub migowych i wtórnie pisanych służących do porozumiewania się przez członków danego narodu; mowa, język naturalny (na 5 lit.)JĘZYK to:

utrwalony społecznie zespół znaków dotyczących jakichś działań człowieka lub wyrażających jego emocje, często poprzez układ elementów rzeczywistości, któremu człowiek nadał jakąś - często symboliczną - treść (na 5 lit.)JĘZYK to:

ukształtowanie geologiczne, fragment terenu przypominający kształtem język (na 5 lit.)JĘZYK to:

wydłużona i zakrzywiona część urządzenia, która kształtem przypomina język (na 5 lit.)JĘZYK to:

jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu (na 5 lit.)JĘZYK to:

sposób wyrażania się, formułowania wypowiedzi w mowie lub piśmie, charakterystyczny dla danego człowieka, gatunku, epoki lub sytuacji komunikacyjnej; styl (na 5 lit.)JĘZYK to:

miękki kawałek materii, który przypomina język swoją wiotkością (na 5 lit.)JĘZYK to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka obcego (na 5 lit.)JĘZYK to:

podłużna, trójkątna flaga sygnałowa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ LUDZI PEWNEGO ŚRODOWISKA LUB ZAWODU, W TYM NIE TYLKO GWARA, SOCJOLEKT I PROFESJOLEKT, ALE TAKŻE KOD, BĘDĄCY TZW. SZTUCZNYM JĘZYKIEM LUB JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.797

BAGNO, CHOMĄTO, PŁYWACZEK, SADŹ, OFENSYWA, REKOMENDACJA, PSYCHOGERIATRIA, SŁUŻĄCY, ZWARCIE SZYKÓW, PŁUCZKA, GAZ ZIEMNY, PĘDNIK CYKLOIDALNY, BROKAT, WILKOM, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, KRUSZYNKOWATE, GRAFIKA, PODUSZKA, PIES MYŚLIWSKI, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, REŻYSER, MOTOR, CENTRUM, LOT NURKOWY, START-UP, RELA, TABOR, OPRYSZCZKA WARGOWA, TELEWIZORNIA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, SPIEK, OSTATKI, ARENDARZ, DROMOS, MODYFIKACJA CECHY, RĘCZNOŚĆ, WĘZEŁ, ROTUŁA, JĘZYK INDIAŃSKI, KOCIA KOŁYSKA, SZTUCZNY UKŁAD EKOLOGICZNY, DOROBKOWICZ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, DOCHÓD, PRALKA, MIESZKALNOŚĆ, PIERWSZA POMOC, ALE, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, KAREL, PLAMA WĄTROBOWA, PRZĘDZA, JULA, NEONTOLOGIA, NAMIASTKA TABAKI, DUPEK ŻOŁĘDNY, SKŁADANKA, NONKONFORMISTA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, KUTER, DEMISEKSUALIZM, OBUDOWA, ALFABET SEMAFOROWY, PRZEWOŹNICTWO, IMMUNOPATOLOGIA, KOFFLER, PIĘTA ACHILLESA, CHEMIA FIZYCZNA, DOBROTLIWOŚĆ, LOSOWOŚĆ, ELITARYSTA, MAK NISKOMORFINOWY, GRA WSTĘPNA, FILTR CYFROWY, ZACHOWAWCZOŚĆ, RABARBAR, KRYSTALOMANCJA, BEZA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, NENCKI, JĘZYK KANNADA, DIABEŁEK, POMURNIK, BALANSJER, OPIEKA PALIATYWNA, MATERIAŁ, LIŚĆ ŁODYGOWY, MAGNES, OMAM, JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH SCHILLER, KOD IDENTYFIKACYJNY, ODKUPICIEL, WIZJONER, KPINA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, IMPLEMENTACJA, CZŁOWIEK JASKINIOWY, KROK, RAUT, BABULINKA, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, KOCIEŁ, IZOCHRONA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, MIEJSCE, ROZMIAR KĄTOWY, WYKRĘTAS, WSKAŹNIK, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, FILOGENETYKA, SZAROTA HOPPEGO, REMIKS, POPĘDLIWOŚĆ, POSEŁ DIETETYCZNY, DWORAK, CZUBATKA, MAŁOWODZIE, TORFOWIEC OBŁY, PUNKT PRZYZIEMNY, KRYPTOLOGIA, PRZYGOTOWALNIA, OPŁATA, PERSPEKTYWA, SZAGRYN, TARANTELLA, MGŁA, GROŹBA KARALNA, ZEGAR WIEŻOWY, SENTYMENT, ŁEBEK, PRESTIŻ, BERŻERETKA, ANGIELCZYK, FILM MUZYCZNY, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, ROSOŁEK, WYMIANA, KOLĘDA, SKARYFIKACJA, POTRÓJNOŚĆ, GALASÓWKA, BECZKA BEZ DNA, ORTOPTYK, KANTOR, TOPOGRAF, PODRYWKA, ŚRUBSZTAK, OLEJE ŚWIĘTE, TYRAŃSTWO, PÓŁPROFIL, TARTAN, PRZERÓB, ULGA REMONTOWA, TURAS, ROŻEK, WYRĘB, PUSZYSTOŚĆ, GIEŁDA SAMOCHODOWA, ICHNOLOGIA, SITARSTWO, SYNDETIKON, ROK, IMPOST, KERATOPLASTYKA, PROROK, REMISIK, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, PŁYTKA, FOTOJONIZACJA, FUKS, ZATAR, OŚMIOKROTNOŚĆ, KABARET, KARTKA, WYSPA BARIEROWA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, USTERZENIE MOTYLKOWE, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, NARKOTYK TWARDY, RURA GŁOSOWA, FUNDUSZ SOŁECKI, TBV, PODSADKA, KOMPLEKS GLEBOWY, INDEKS, ZACISK, FISZA, TYTANIAN, KOMA, PROGRAM, AC, TRAKTAT SOJUSZNICZY, PEPIK, POZYCJA TESTOWA, DZIAŁ WODNY, TORPEDA, PYZY, JĘZYKI MUNDAJSKIE, KARMNIK, ANTYKWARNIA, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, TYTULIK, TOM, EMISJA, LEŃ, PŁOMIEŃ, CEREMONIAŁ, MAORI, ŁADOWARKA, KOSZT POŚREDNI, BORZEŚLAD ZWISŁY, REWOLTA, OPINIOTWÓRCA, GERMANISTYKA, TURANIE, ORANT, WIEŻA STRAŻNICZA, PERKALIK, KROPKA, CHONDRYTY, PIĘTNASTY, PŁYWAK, GRUNGE, SKRZYDLATE SŁOWO, NEURONAUKA, DYWERGENCJA, CHOROBA FORESTIERA, KULCZYBA, TEMBR, PRZETARG OGRANICZONY, KRASNOLUDZKI, PUŁAP, KSIĄŻĄTKO, ANEUPLOIDALNOŚĆ, CIERŃ, GOT, TACA, KAFAR, SZKAPLERZ, KOLANÓWKA, NIEGUSTOWNOŚĆ, BRZYDACTWO, STARAJĄCY SIĘ, WAHACZ, EFEKT SORETA, SZACHT, KRIOKOMORA, MANCA, GARIBALDKA, ANSAMBL, CZERNIAWKA SPADZIOWA, SKARPA, JEZIORO RELIKTOWE, DOBROĆ, STARTUP, JARMULKA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, GAZ ELEKTRONOWY, OBSERWATOR, PĘTAK, WARUNEK, SKOTYZM, DYKTATOR, GREEN, REJESTRANT, AGRESOR, WYGIB, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, PŁUCZKA WIERTNICZA, PUSTYNNICA KATOLICKA, IMP, MAŁY PALEC, TERAPENA KAROLIŃSKA, ŻAKARD, KLERODENDRON, ZATOKA, CNOTA, KĄDZIEL, AGNOZJA TWARZY, KAMICA, ŁAŃCUSZEK, WAFELEK, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, KARBUNKUŁ, KRAKELURA, CHOROBA PASOŻYTNICZA, PRYMUS, ZAPYCHACZ, SARDELOWATE, VALYRIAŃSKI, OBŻARTUCH, FARERSKI, AZOTAN, OSTROMLECZ, EKSPANDER, JUBILER, KAPITULANT, CEFTAZYDYM, ?SPOJRZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.797 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ LUDZI PEWNEGO ŚRODOWISKA LUB ZAWODU, W TYM NIE TYLKO GWARA, SOCJOLEKT I PROFESJOLEKT, ALE TAKŻE KOD, BĘDĄCY TZW. SZTUCZNYM JĘZYKIEM LUB JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ LUDZI PEWNEGO ŚRODOWISKA LUB ZAWODU, W TYM NIE TYLKO GWARA, SOCJOLEKT I PROFESJOLEKT, ALE TAKŻE KOD, BĘDĄCY TZW. SZTUCZNYM JĘZYKIEM LUB JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK sposób porozumiewania się ludzi pewnego środowiska lub zawodu, w tym nie tylko gwara, socjolekt i profesjolekt, ale także kod, będący tzw. sztucznym językiem lub językiem programowania (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK
sposób porozumiewania się ludzi pewnego środowiska lub zawodu, w tym nie tylko gwara, socjolekt i profesjolekt, ale także kod, będący tzw. sztucznym językiem lub językiem programowania (na 5 lit.).

Oprócz SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ LUDZI PEWNEGO ŚRODOWISKA LUB ZAWODU, W TYM NIE TYLKO GWARA, SOCJOLEKT I PROFESJOLEKT, ALE TAKŻE KOD, BĘDĄCY TZW. SZTUCZNYM JĘZYKIEM LUB JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ LUDZI PEWNEGO ŚRODOWISKA LUB ZAWODU, W TYM NIE TYLKO GWARA, SOCJOLEKT I PROFESJOLEKT, ALE TAKŻE KOD, BĘDĄCY TZW. SZTUCZNYM JĘZYKIEM LUB JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x