Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ODCINEK W NURCIE RZEKI, W KTÓRYM WODA Z JEDNEJ STRONY WPŁYWA POD SKAŁĘ (LUB GŁAZ), A Z DRUGIEJ SPOD NIEJ WYPŁYWA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYFON to:

odcinek w nurcie rzeki, w którym woda z jednej strony wpływa pod skałę (lub głaz), a z drugiej spod niej wypływa (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SYFON

SYFON to:

grubościenna butla (zwykle szklana) do napojów gazowanych (zwłaszcza popularnej kiedyś wody sodowej), posiadająca urządzenie zamykające, po którego otwarciu ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.)SYFON to:

zamknięcie wodne instalacji kanalizacyjnej w postaci rury wygiętej w kształtS, które ma zapobiegać dostawaniu się wyziewów w toalety do pomieszczeń (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek korytarza jaskiniowego, wypełniony stale lub okresową wodą aż po strop jaskini (na 5 lit.)SYFON to:

rurkowate przedłużenie wrzeciona i abapikalnej (położonej daleko od szczytu muszli) części wargi zewnętrznej ujścia dla osłonięcia syfonu oddechowego (na 5 lit.)SYFON to:

zawartość syfonu, grubościennej butli do napojów gazowanych, posiadającej urządzenie zamykające, po otwarciu którego ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek kanału służący do pokonywania przeszkód terenowych, takich jak koryta rzeczne, niecki czy kolidujące z trasą kanału podziemne obiekty, poprowadzony pod tego typu przeszkodami (na 5 lit.)SYFON to:

naczynie-butla do wytwarzania napojów gazowych (na 5 lit.)SYFON to:

specjalna butelka do napojów gazowanych zaopatrzona w urządzenie, po którego uruchomieniu płyn wydostaje się z butelki pod ciśnieniem gazu (na 5 lit.)SYFON to:

urządzenie do transportowania cieczy z poziomu wyższego na niższy lub odwrotnie (na 5 lit.)SYFON to:

odpowiednio wygięty odcinek rurociągu ułożony pod dnem rzeki, kanału itp (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODCINEK W NURCIE RZEKI, W KTÓRYM WODA Z JEDNEJ STRONY WPŁYWA POD SKAŁĘ (LUB GŁAZ), A Z DRUGIEJ SPOD NIEJ WYPŁYWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.655

LODOWIEC GRUZOWY, POSKROMICIEL, PAROWNICA, MIESZARKA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, ORGANIZM, WISZER, SIEROCTWO SPOŁECZNE, DZIABA, KANAŁ KRĘGOWY, ALKILACJA, KRWIOBIEG, ODBIJACZ, WIETLICOWATE, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, RZESZA, LEW, MAORYSKI, TRYPLA, SUBSTANCJA OBCA, NITROBAKTERIA, PACJENT URAZOWY, RAMA, STYL WILHELMIŃSKI, SŁONIOWATE, PRZEMIANA POKOLEŃ, CHOROBA ZARAŹLIWA, PATENA, CERKWISKO, KWIATEK, KOREAŃSKI, VIP, ZAKRĘT, NIEWRAŻLIWOŚĆ, LITOTRYPSJA, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, FUTRYNA, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, AMULET, POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY, BŁONA ZEWNĘTRZNA, CENA MAKSYMALNA, GARNITUR, LODOWIEC ALPEJSKI, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, SKANIA, JEZIORO DELTOWE, OSOWIAŁOŚĆ, SYMETRIA, PLANTACJA, SZAROWIPTERYKS, OBRONA STREFOWA, REAKCJA ZAPALNA, TEMPERATURA UPAŁU, KLASYFIKACJA KOSZTÓW, SZARLATAN, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, GLIF, REGION WĘZŁOWY, JEDNOSTKA, ANIOŁEK CHARLIEGO, OKRĘT FLAGOWY, KALINA, ROZRZUTNIK, DUCHOWIEŃSTWO, WYŻ, SYLWETA, KULT, EKOLOGIA POPULACYJNA, INFORMATYK, MROZOODPORNOŚĆ, SADOWISKO, WISIELCZY HUMOR, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, CYKL ASTRONOMICZNY, PIANKA, REGULARNOŚĆ, PROTETYKA, WROCŁAWSKOŚĆ, PODWODA, SEQUEL, TAROK, PIÓRO, SKLEP PAPIERNICZY, KRATER UDERZENIOWY, KLASTER, BEGONIA, PUNKT MOTORYCZNY, ELITARYSTA, TYKA, CHMIELNICCZYZNA, NIĆ, ŚMIECH, CHORÓBKA, NIECZUŁOŚĆ, WANIENECZKA, PROWINCJA, ARAMEIZM, BARWICZKA, GAZ ZIEMNY, UKŁAD URBANISTYCZNY, CUDOTWÓRCZYNI, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, WYBITNOŚĆ, MISA EWORSYJNA, BAŁYK, ZWORKA, ZBIORNIK, BRYLE, MASIELNICZKA, PROPAROKSYTON, STOLIK, MUSZTARDA SAREPSKA, SMAK, EKSTREMOFIL, BRYTYJSKOŚĆ, OBRÓBKA, ZIELONE PŁUCA, MEMBRANOFON, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, PIONIER, ZGODNOŚĆ, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, KRUPNIK, PRZEPAD, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, OSTATNI, SAMOISTNOŚĆ, KUREK, MISJA STABILIZACYJNA, STANCJA, STOŁÓWKA, PORTWEIN, KATEGORIA SPOŁECZNA, PROTEKTORAT, AREA, WIDMO ATOMOWE, KOŁO HISTORII, DRĄGOWINA, PRAWOMOCNOŚĆ, WAGON TAROWY, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, DEWELOPER, SEMINARIUM DUCHOWNE, DZIADZIENIE, WIĘZIENIE, ŹREBAK, PIECZARKOWA, BALECIK, IRONICZNOŚĆ, CIĄGUTKA, LEKTURKA, TRZCINNIK, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, BASTEJA, KRUPADA, TAŚMA PRODUKCYJNA, JEDNOŚĆ, JĘZYK TAGALSKI, PASMO PRZENOSZENIA, LAMPA OBRAZOWA, KRANÓWKA, STATEK KORSARSKI, C, MUCHA, PUPCIA, JĘZYK ŻYWY, PRAWO MAJĄTKOWE, SŁOWACKI, POSEŁ, ASTRONOMIA, ROZSTĘP, REWERS, CEGŁA DZIURAWKA, AZOTEK, WERTEKS, ŹREBIĘ, JĘZYK POLSKI, KUFF, LEBERA, PISOWNIA, ŁUSZCZAK, INTERWENIENT UBOCZNY, BARBARYZM, PLEŚŃ, SZKOŁA, ALEUCKI, AKCEPTOR, GRUPA ETNICZNA, KITEL, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, SYLFON, PORCJA, BALET, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, CZYTNIK, PARKIET, EPOKA INDUSTRIALNA, TARANTELLA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, MADZIARKA, NA JEŹDŹCA, POMOC, AGENCJA, CUGI, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, CIOTECZNY DZIADEK, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, OBRONA, JEDENASTOZGŁOSKOWIEC, GOFFER, LONT WOLNOTLĄCY, TOFFI, TETRAMER, BALAST, LUZAK, WATA, NIEBIOSA, LATEKS, BILLBOARD, PĘCHERZYK, ETER, OMAHA, PASIERB, ROŻEN, TECHNOKRATYZM, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, REGLAN, LATARNIA, MIKROKASETA, GEN SPRZĘŻONY, SZEWRON, WIEDZA O KULTURZE, BYSTROŚĆ, PALIA, CZYSZCZARNIA, ŁOBODA, DACH MANSARDOWY, OBSZAR WODNY, LICZNIK PRĄDOWY, TEATR LALEK, ANTYBIOZA, EWAKUACJA, WNIEBOWZIĘCIE, PANTALON, UPRZĄŻ, ŁAWICA SKALNA, PLIK DŹWIĘKOWY, GŁÓG, SZWALNIA, FELICIA, PRZESZUKANIE, PŁYTA KONTYNENTALNA, WCIOS, WYPADEK DROGOWY, SWOJAK, AKCENT, EMISJA WTÓRNA, SOCJALDEMOKRATA, CZAS PRZESZŁY, CHRUPKOŚĆ, ANTYKWARNIA, DRĄŻEK SKRĘTNY, NASIONNICE, KAPAR, OBRAZ, MONK, JĘZYK TAMILSKI, SAMOOBRONA, KRZYŻ CHOLERYCZNY, GWIAZDA WIELOKROTNA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, PASZTET, BAJKA, ASEKURANT, LOGOFET, PION, WERYSTA, KOŁO PODBIEGUNOWE, OKNO AKTYWNE, TOPOLOGIA SZYNOWA, NIEZBIEŻNOŚĆ, SIDLISZ PIWNICZNY, OBJAW ZASŁONOWY, PRZYDAWKA, SPITTAL, OSTATNIE NAMASZCZENIE, METODA FEULGENA, MIECZ, BIURO TECHNICZNE, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, SEKSTANS, NIECHLUBNOŚĆ, UCIOS, MARTWY CIĄG, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, SIEDZIBA, WODOREK, JĘZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.655 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: odcinek w nurcie rzeki, w którym woda z jednej strony wpływa pod skałę (lub głaz), a z drugiej spod niej wypływa, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODCINEK W NURCIE RZEKI, W KTÓRYM WODA Z JEDNEJ STRONY WPŁYWA POD SKAŁĘ (LUB GŁAZ), A Z DRUGIEJ SPOD NIEJ WYPŁYWA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
syfon, odcinek w nurcie rzeki, w którym woda z jednej strony wpływa pod skałę (lub głaz), a z drugiej spod niej wypływa (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYFON
odcinek w nurcie rzeki, w którym woda z jednej strony wpływa pod skałę (lub głaz), a z drugiej spod niej wypływa (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x