ODCINEK W NURCIE RZEKI, W KTÓRYM WODA Z JEDNEJ STRONY WPŁYWA POD SKAŁĘ (LUB GŁAZ), A Z DRUGIEJ SPOD NIEJ WYPŁYWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYFON to:

odcinek w nurcie rzeki, w którym woda z jednej strony wpływa pod skałę (lub głaz), a z drugiej spod niej wypływa (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SYFON

SYFON to:

grubościenna butla (zwykle szklana) do napojów gazowanych (zwłaszcza popularnej kiedyś wody sodowej), posiadająca urządzenie zamykające, po którego otwarciu ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.)SYFON to:

zamknięcie wodne instalacji kanalizacyjnej w postaci rury wygiętej w kształtS, które ma zapobiegać dostawaniu się wyziewów w toalety do pomieszczeń (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek korytarza jaskiniowego, wypełniony stale lub okresową wodą aż po strop jaskini (na 5 lit.)SYFON to:

rurkowate przedłużenie wrzeciona i abapikalnej (położonej daleko od szczytu muszli) części wargi zewnętrznej ujścia dla osłonięcia syfonu oddechowego (na 5 lit.)SYFON to:

zawartość syfonu, grubościennej butli do napojów gazowanych, posiadającej urządzenie zamykające, po otwarciu którego ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek kanału służący do pokonywania przeszkód terenowych, takich jak koryta rzeczne, niecki czy kolidujące z trasą kanału podziemne obiekty, poprowadzony pod tego typu przeszkodami (na 5 lit.)SYFON to:

naczynie-butla do wytwarzania napojów gazowych (na 5 lit.)SYFON to:

specjalna butelka do napojów gazowanych zaopatrzona w urządzenie, po którego uruchomieniu płyn wydostaje się z butelki pod ciśnieniem gazu (na 5 lit.)SYFON to:

urządzenie do transportowania cieczy z poziomu wyższego na niższy lub odwrotnie (na 5 lit.)SYFON to:

odpowiednio wygięty odcinek rurociągu ułożony pod dnem rzeki, kanału itp (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODCINEK W NURCIE RZEKI, W KTÓRYM WODA Z JEDNEJ STRONY WPŁYWA POD SKAŁĘ (LUB GŁAZ), A Z DRUGIEJ SPOD NIEJ WYPŁYWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.450

BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, ZRĄB TEKTONICZNY, IWO, BEK, BIAŁE MIĘSO, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, HRABINI, PLANISTYKA, ZAGĘSZCZACZ, SKARB, RUSZT, POZIOM, ASD, SANCTUS, PASAŻ, KOLAUDACJA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PALLAS, SMOCZA KREW, WAŁEK, CENA DETALICZNA, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, PĘTAK, PIERDOLENIE O SZOPENIE, MELDUNEK, SZALA, WEKTOR, BIEGUNKA, ZIEMIA, GOTOWIEC, PODCENTRALA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, EMIL, REZYDENCJA, CZAPRAK, ORBITA, MACIEJ, KAPLICZKA, KUKUŁCZE JAJO, SADŹ, SEKSISTOWSKOŚĆ, FULAR, KLISZA, JEDNOŚLAD, BOJOWOŚĆ, WARKOCZ, EFEKT SNOBIZMU, BIAŁORUSKI, SPRZĘŻAJ, KĄDZIEL, CHOROBA DEGOSA, WIĆ ROŚLINNA, SOLISTA, SALCESON, DRUK AKCYDENSOWY, ZAŁOŻENIE, PAKIET, MANCA, STOŻEK NAPŁYWOWY, PANCERKA, NOŚNOŚĆ, KRYTYCZNOŚĆ, SIŁA PŁYWOWA, WRÓG, ANGLISTYKA, REMONT BIEŻĄCY, WERS, OSTENTACYJNOŚĆ, LICZBA PRZESTĘPNA, ALT, PALISADA, TRUST, POSTOŁY, ROGALIK, WESTA, SYFON, ROZGRZEWACZ, WYRĘBISKO, SPECJAŁ, NACZYNIE WIEŃCOWE, PODPINKA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, KIJAK, ROZSADNIK, POWIEŚĆ S-F, WINA NIEUMYŚLNA, SYMBOL, LITOBENTOS, ZMIANA, PUCH, CESARSTWO, BINDA, STEP, WRĘGA, OBIEGNIK, ŚRODEK KARNY, OGRÓD ZOOLOGICZNY, TEKA, WIKING, SUCHY TYNK, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, MISTRZ, RADAR GEOLOGICZNY, REŻIM, KOSMOGONIA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, NIEWYPAŁ, CYNGLE, WYLOT, MILET, LINIA MONTAŻOWA, NIETZSCHEANISTA, REHABILITACJA, KWAS, SZTUKA KINETYCZNA, KRAJ ALPEJSKI, TOTEM, SZAGRYN, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, PRÓCHNICZEK, WIELKI SZLEM, RUDI, OKULARY, PLANETOIDA, KURSOR, KREDKA, POMYŁKA FREUDOWSKA, WISKOZA, DEFORMACJA, KAZACZOK, ABSOLUTYZACJA, ULEPSZACZ, KRAN, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, FILODENDRON, PRZEPAD, OBJĘTOŚĆ, ZABIEG, AUTOBUS SZYNOWY, WIEK POBOROWY, DIAFANOSKOPIA, FLAK, ZARZĄD, MAORI, PICOWNIK, TURYSTYKA SEKSUALNA, PRODUKT TRADYCYJNY, ZMOWA CENOWA, JĘZYK KARYJSKI, PLOTER TERMICZNY, DWÓJECZKA, DYKTAT, POKÓJ LEKCYJNY, OPONKA, ZESKALANIE, PRZEJAW, PIERWSZOŚĆ, PAJĘCZAK, PUSZYSTOŚĆ, USTRÓJ, ARMIA ZACIĘŻNA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, AFERA ROZPORKOWA, PRZEKAZ, FARBA, PAŃSTWO, WODA KWIATOWA, GAZÓWKA, SOS, STELAŻ, ALBUM, WYDŁUŻALNIK, ZEBROID, IMPRESJA, STREFA RYFTU, MASYW GÓRSKI, ZIELONE PŁUCA, BATTERIE, TĘPICIEL, WIATRAK, METRYKA, HIN, MNIEJSZE ZŁO, RAFAŁ, WROŚNIAK, WIGONIA, FOTEL KLUBOWY, KOŁPAK, ARKABALISTA, GRUPA WSPARCIA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, JĘZYK KENTUM, KRETOWATE, POKREWNA DUSZA, PARATHA, INTERVIEW, GEN SPRZĘŻONY, NORNIK, ŚRODEK MASY, CHEMIA, DYSTONIA TORSYJNA, KRÓLOWA MATKA, KOŁOWROTEK, KASZA GRYCZANA, PATRIARCHAT, ŁUPEK DACHÓWKOWY, RURA, PRZEWÓD GRZEJNY, STATYW, DEMONSTRACJA, SEMESTR LETNI, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, CZYŚCIOSZKA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, RINFORZANDO, REDA, ŚLIZGAWKA, MASZOPERIA, PLACEK, NARKOTYZER, NISZA, KARAWAN, KOKPIT, WIĄZANIE, GEHENNA, RODZINA KATYŃSKA, ROBOTA, PŁYTA PAŹDZIERZOWA, PIĘCIOGROSZÓWKA, BEZCIELESNOŚĆ, JEZIORO DYSTROFICZNE, HOKEJ, POZIOMICA, LARGHETTO, NOTABL, ŚLIZG, GROŹBA, LAMPA ELEKTRONOWA, SKURWYSYN, ALMARIA, NIECHLUJA, WODY TERYTORIALNE, PIGULARZ, ZASADA REAFERENCJI, CIBOTIOWATE, FAJA, POGROMCA, WYZWOLICIEL, INDIANKA, ŻYCIE, KALIKO, CIOTECZNY DZIADEK, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, DYSPEPSJA, SZKARADNIK, KB, ROGER, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, BAŻANT, KRĄŻENIE OBWODOWE, UDERZENIE, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, OKRĘT DOZOROWY, EKOLOGIA EWOLUCYJNA, KRYZA, ŚCIGAŁKA, STEROWANIE RĘCZNE, UBRANIE OCHRONNE, CZEREŚNIA, NABIERACZ, DZIKA KARTA, ELEMENT, KLISZKA, ROZUM, DINO, TYNK, BALANS, PRZESIĄK, ZNACZEK, POLONEZ, ATRYBUCJA, KAPISZON, WODNICZKA, SEKRECJA, WZIERNIK, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, KONOTACJA, PLEWA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, IGŁA, CYMELIUM, MINERAŁ ZABARWIONY, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, SILNIK, STRAJK, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, CARSTWO, ?FLOTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.450 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODCINEK W NURCIE RZEKI, W KTÓRYM WODA Z JEDNEJ STRONY WPŁYWA POD SKAŁĘ (LUB GŁAZ), A Z DRUGIEJ SPOD NIEJ WYPŁYWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODCINEK W NURCIE RZEKI, W KTÓRYM WODA Z JEDNEJ STRONY WPŁYWA POD SKAŁĘ (LUB GŁAZ), A Z DRUGIEJ SPOD NIEJ WYPŁYWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYFON odcinek w nurcie rzeki, w którym woda z jednej strony wpływa pod skałę (lub głaz), a z drugiej spod niej wypływa (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYFON
odcinek w nurcie rzeki, w którym woda z jednej strony wpływa pod skałę (lub głaz), a z drugiej spod niej wypływa (na 5 lit.).

Oprócz ODCINEK W NURCIE RZEKI, W KTÓRYM WODA Z JEDNEJ STRONY WPŁYWA POD SKAŁĘ (LUB GŁAZ), A Z DRUGIEJ SPOD NIEJ WYPŁYWA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ODCINEK W NURCIE RZEKI, W KTÓRYM WODA Z JEDNEJ STRONY WPŁYWA POD SKAŁĘ (LUB GŁAZ), A Z DRUGIEJ SPOD NIEJ WYPŁYWA. Dodaj komentarz

3+7 =

Poleć nas znajomym:

x