ŚWIĘTA LUB ŻYWNOŚCIOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RACJA to:

święta lub żywnościowa (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RACJA

RACJA to:

argument w sporze, czy też fakty, które pozwalają przestawić czyjś pogląd (na 5 lit.)RACJA to:

przyczyna, która jest uzasadniona i jest podstawą do czegoś (na 5 lit.)RACJA to:

pierwszy z sądów, między którymi zachodzi stosunek wynikania (na 5 lit.)RACJA to:

wyznaczona porcja pożywienia, np. racja żołnierska (na 5 lit.)RACJA to:

to, że pogląd, zdanie lub stanowisko jest słuszne i prawdziwe (na 5 lit.)RACJA to:

'słuszna' porcja żywności (na 5 lit.)RACJA to:

słuszność poglądu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚWIĘTA LUB ŻYWNOŚCIOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.226

RELISH, SZYCH, ŻYŁA, BALDACHIM, ESTER, OPIEKUN, NIESAMOWITOŚĆ, LEWICOWOŚĆ, ŹRÓDŁO TERMALNE, OSTROMLECZ, SUCHAR, AKADEMIK, MORENA BOCZNA, ŻURAWIK, TET, OBRONA STREFOWA, MOC WYTWÓRCZA, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, WYDZIELANIE, KOSTUR, PODKAST, KWARTET, WAFELEK, PORT, LATARNIA, TETRAPOD, RUMUŃSKOŚĆ, TONAŻ, WRAK, KLEPKA, SEMAFOR, LASERUNEK, PANTEON, ŁAPANIE, PELAGRA, DWUKROTNOŚĆ, CIS POSPOLITY, SUROWICA, STEROWNIK URZĄDZENIA, NOC KAIRU, PYTANIE, STRAJK OKUPACYJNY, ZASTÓJ, OSTENTACJA, AKCJA, ARSENIAN(III), NEUROTRANSMITER, LUWERS, PIWONIA, NORZYCA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, PRAŻUCHA, UPGRADE, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, GAŁGAN, KREMOGEN, CEMENT, RASA, KOSMYK, ŚLUZA WAŁOWA, MNICH, PRZECZULICA SKÓRNA, SAMOOKALECZENIE, ELEKTROCHIRURGIA, WELON, SCENARIUSZ, UMOWA WIĄZANA, WATA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, ŁUPEK BENTONITOWY, POJAZD NIENORMATYWNY, OBELGA, GRAFIKA WEKTOROWA, TUM, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, POPRĘG, TRÓJKA, PIRAMIDKA, POWĄTPIEWANIE, BEZPANCERZOWCE, PRZEPITA, ELIKSIR ŻYCIA, KINKIET, POLE, NIETOPERZ, ARGUMENT, SZAL, TELEFON, OWAD, LOTERIA PROMOCYJNA, REKOMENDACJA, ODRÓBKA, KABLOOPERATOR, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, JIM, CZTEROSUW, CHRYJA, ASTRAGAL, TRIANGULACJA, LUBASZKA, BARKAS, MAH JONG, KŁOBUK, TYMPANON, PLAMA WĄTROBOWA, JUBILEUSZ, ŁATA, ROBOTY BUDOWLANE, ODSYŁACZ, WNĘTROSTWO, SILNIK INDUKCYJNY, KILIM, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, SZATA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, DZIEWIĄTKA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, ZAPRAWA, MADŻONG, PÓŁWYSEP, DUPLIKACJA, UROCZYSKO, KURWIARZ, PRZENOŚNOŚĆ, NASTAWA OŁTARZOWA, KOLORYMETRIA, KINETOPLASTYDY, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, PISTACJA, POLARNA CZAPA LODOWA, SYSTEM POWIERNICZY, HIGIENISTKA, BIOCYD, PĘCHERZ, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, KUSAK, REWERENCJA, FEROMON, ASTRONOMIA, NERW, KARAFECZKA, KOSZÓWKOWATE, PODKŁAD, BULAJ, HANZA, MARGARYNA, ZIĘCIASZEK, SERWETECZKA, GODŁO PROMOCYJNE, SZKIELET, NIEUMARŁY, TOR, KOŃ KIŃSKI, ZIELONE, PART, WYGŁOS ABSOLUTNY, INDYK, GŁUCHY TELEFON, WOLE, KORYTO RZEKI, NAGRODZENIE, STRES, SAMPEL, ANALITYKA MEDYCZNA, MAKROKIERUNEK, ŁUSKA, CELOZJA, PROGRAMOTWÓRCA, NÓŻ DO CHLEBA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, DOM REKOLEKCYJNY, KSIĘGA METRYKALNA, PAS, WYSEPKA, KANTOR, WIBRATO, WINO ZIOŁOWE, KRZYŻAKOWATE, ZBROJNIK, PAŃSZCZYŹNIAK, MEZOTERAPIA, SRACZKA, NIEZBIEŻNOŚĆ, AKREDYTACJA, RZEMIOSŁO, IDIOSYNKRAZJA, DRUGA POŁOWA, KOSZER, DROBINA, ZAPRAWA, KATAPULTA, KOŁOWANIE, MISZPELNIK, DZIEWIĘTNASTY, MASZKARA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, SYFON, ESPADRYLA, KOMPETENCJA MIĘKKA, KAMIEŃ NERKOWY, ANTENA KIERUNKOWA, BIEGUN, PLEBS, WEZWANIE, ANTYSOWIETYZM, PROMIEŃ, ZDANIE, FILTR, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, FARBA DRUKARSKA, KOSMOS, MORALIZACJA, BESZBARMAK, WYŚCIGI KONNE, CYTOKININA, NADZIEMNOŚĆ, OKLUZJA, KWASZONKA, STEROWIEC SZKIELETOWY, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, PRZEDMIOT, KRUPA, NARKOTYK MIĘKKI, ŻABKA, TYMOTKA, PIĄTKA, OPERA, PARAFIA, AEROZOL, TUNICZKA, KARMIDEŁKO, WULWODYNIA, MOHRG, SYN, TEST, LANDLORD, SZCZEP, PŁOMYK, PRÓBKA, RESTYTUCJA GATUNKU, IBERYSTA, PLOTER TNĄCY, STAND-UP, ALTERNATA, FALA MORSKA, HERB, PÓŁPROFIL, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, PROMIEŃ, OSIEMNASTKA, STAN, NACZYNIAK, KREWNY, ARABIKA, PALATYNKA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, OŁTARZYK, PROMIENNOŚĆ, DOZOROWIEC POGRANICZA, NEANDERTALCZYK, LIMUZYNA, MAZUREK, TRZYKROTNOŚĆ, WODZIK, TEATR, PLEKTRON, BIG BAND, IMPRESJA, UWAGA, TELEWIZJA HD, TARAN, CZERNINA, KRWIODAWSTWO, TERAKOTA, BOHATER POZYTYWNY, ANGORA, KONEW, FERMATA, NOK, PIANISTYKA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, INWALIDA WOJSKOWY, REPETYCYJNOŚĆ, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, PAWILON, OMEN, KOPUŁA PANCERNA, ELANA, INDIANIN, DRUK, MIMEZJA, DIABEŁEK, KONWERGENCJA, RZĄD, WAHADŁO, JEHOLOPTER, FORLANA, ?LENIUCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.226 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚWIĘTA LUB ŻYWNOŚCIOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚWIĘTA LUB ŻYWNOŚCIOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RACJA święta lub żywnościowa (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RACJA
święta lub żywnościowa (na 5 lit.).

Oprócz ŚWIĘTA LUB ŻYWNOŚCIOWA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ŚWIĘTA LUB ŻYWNOŚCIOWA. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast