DZIENNIKARZ, PRACOWNIK REDAKCJI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ ZBIERANIEM INFORMACJI, PISANIEM ARTYKUŁÓW, PRZEPROWADZANIEM WYWIADÓW LUB PREZENTOWANIEM WIADOMOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻURNALISTA to:

dziennikarz, pracownik redakcji, który zajmuje się zbieraniem informacji, pisaniem artykułów, przeprowadzaniem wywiadów lub prezentowaniem wiadomości (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIENNIKARZ, PRACOWNIK REDAKCJI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ ZBIERANIEM INFORMACJI, PISANIEM ARTYKUŁÓW, PRZEPROWADZANIEM WYWIADÓW LUB PREZENTOWANIEM WIADOMOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.339

ŁAMACZ BLOKADY, FYKOLOGIA, LIGA, AKTUALIZOWANIE SIĘ, ŻYŁA, POMYŁKA FREUDOWSKA, KONFESJA, ODMIANA UPRAWNA, ŚWIADECTWO, EKOLOGISTYKA, NIEODPORNOŚĆ, POMOC, LINIJKA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, RELACJA BINARNA, SSAKI, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, ŁAPOWNICTWO, CZIRLIDERKA, PIKIETA, AFRYKAŃSKI, MATEMATYKA STOSOWANA, PARODIA, TRÓJBOISTA SIŁOWY, CECHA RECESYWNA, PODGATUNEK, MANIPULATOR KULKOWY, FELINOLOGIA, GRAFOLOGIA, FELDMARSZAŁEK, IGLAK, SYNERGETYKA, HORMON STEROIDOWY, DEKARBOKSYLAZA, SUBEMITENT, CHŁYST, UPOŚLEDZONY, RACZYNA, WYSPA MAN, RĄCZNIK, TABLETKA, WYBIEG, LOGIKA MATEMATYCZNA, CZASOWNIK SEMELFAKTYWNY, OPAŁ, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, STRONA INTERNETOWA, ORGANIZATOR JĄDERKA, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, DNO KWIATOWE, SZEW, DYSPENSA, WINDSOR, KARBAMINIAN, SHOUNENAI, POWÓD CYWILNY, KOLOKWIUM, PAPUGA, AJENCJA, CYTOARCHITEKTONIKA, KLASA ZEROWA, NOWOŻYTNIK, AULA, POLER, WIATRAK, GRZYB ZŁOTAWY, CZECZOTKA, FIRCYK, KOLEGA PO FACHU, KAPOK, OBÓZ WĘDROWNY, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, DOLA, MIARKA, ZUCH, UFNOŚĆ, TABU, ADEPTKA, CIEMNA ENERGIA, TELEWIZJA, UBOŻENIE, TRANSMITER, DROZD, ORFIKA, OBRUS, EKONOMIA POLITYCZNA, DIODKA, ZABUDOWA, HOWARDYT, SYDERYT, ONOMASTYKA, DZIABA, EFEKT MAJĄTKOWY, ŻYŁA, ALBAŃSKI, AMFIUMY, GYMKHANA, KARTA, ZWIERZĘ, LINGWISTYKA KOGNITYWNA, PALATYNKA, NIEKONKRETNOŚĆ, KRAJ, AMPUŁKA, ANTECEDENCJA, ŚWIADCZENIE, SAMOUCZEK, EGALITARYZM, ATREZJA POCHWY, WZIERNIK, DRAMATYZM, SMAROWNICA, RAMA, SEKCJA RYTMICZNA, KLESZCZ, KANCONETA, AWIATYKA, RÓW IRYGACYJNY, CZERNINA, WIRTUOZOSTWO, ZASADA REAFERENCJI, OSTROKÓŁ, ANTYPERTYT, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, MANUFAKTURA, GNÓJ, ZAKURZENIE, KSIĘGOWY, FITOGEOGRAFIA, SQUAW, PANNA W WIEKU POBOROWYM, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, TEREN, TAŚMA, BIAKS, GZY, GRUCZOŁ ŻÓŁTNIKOWY, BUŁA, NORMATYWISTA, MASZT, SCHODY, STRĄGA, SYLABA OTWARTA, OBIEKT KUBATUROWY, KOŁODZIEJ, BISEKSUALISTA, PRZYĆMIENIE, DOCHÓD NOMINALNY, NIECKA, PEAN, PEŁNIA, PIJAWKA, STATEK GŁĘBINOWY, ANGLISTYKA, KOJEC, SPŁATA, EKSHIBICJONISTKA, DZWONY, BOCZNIK, MŁOTOWNIA, ŻABKI, PIEPRZYK, OBSERWATOR, LICZEBNIK, RUGI, PSYCHOHIGIENA, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, PRALKA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, GASKONADA, PODŁUŻNIK, PROFIT, SPEAKER, KRĘGOWIEC, KONWOLUCJA, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, STRZEMIĄCZKO, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, ZAMEK, SZPETOTA, RING, PRZEKRÓJ, GŁOS, KRYMINALISTYKA, ODMIANKA, ANTECEDENCJA, PŁASKOZIEMIEC, WASZA WYSOKOŚĆ, ULGA REMONTOWA, DOM REKOLEKCYJNY, CZYN, GUZ, PLOMBOWIEC, WIECZNE NIEODDANIE, SKRĘCANIE, GEODEZJA LEŚNA, OŚ PORTALOWA, AWANS, SIEDEMNASTY, SYNDROM WILKOŁACZY, GŁUPKOWATOŚĆ, ZROST, DOM WIELORODZINNY, PINGWIN MASKOWY, TUBULOPATIA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, WAŁKOŃ, CHOROBA PROMIENNA, KARZEŁEK, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, ASOCJALNOŚĆ, AL SECCO, SKAŁA MAGMOWA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, FIKOŁEK, LEGALIZACJA PONOWNA, PISTACJA, NARZECZONY, FERMATA, KONSERWARNIA, SZEREG HARMONICZNY, DZIECINKA, PUCH, AFEKTYWNOŚĆ, KURAK, KANTONISTA, LALKARZ, TORBIEL BĄBLOWCOWA, PION, EKLIPTYKA, GRAF MIESZANY, TEUTON, MARMURKOWANIE, NIUCHACZ, KNAGA, PROMIENNIK, LAWA TRZEWIOWA, BAR SAŁATKOWY, BIBIMBAP, METABAZA, PLECHA, BORIS, ELEKTRON WALENCYJNY, RACA, BRUTALIZM, SAMOCZYSZCZENIE, TEATR LALEK, PODUSZKA, OBRONA CARO-KANN, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, PTAK ŁOWNY, OKNO, BĘBEN, MIOPIA, PIKSEL, LATAJĄCE SKRZYDŁO, RAFA, NATRĘTNOŚĆ, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, PRZECZYSTOŚĆ, DEZABIL, SKAŁA PLUTONICZNA, BOCHENEK, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, TERROR, PRZEPOCZWARZENIE, KOMORA ZAMKOWA, PŁASZCZ WODNY, RYNEK DETALICZNY, PRAWO MATERIALNE, CAŁUSEK, ARMIA ZACIĘŻNA, SZMATKA, PERSONALNIK, APORT, BAJDA, ŚMIGACZ, POKŁAD, BARION, RELISZ, STRACH BIERNY, PRZYJEZDNA, ŻOŁNIERZ CZĘSTOCHOWSKI, NIEZLICZONOŚĆ, AKLIMATYZACJA, PRACA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, KONTYNGENT TARYFOWY, DOWÓZ, SACZEK, PLUTON, KOMBAJN GÓRNICZY, PILOT, ELDAR, DŻDŻOWNICA, USZYSKO, PRZESŁUCHANIE, MIESZEK, STRAJK GŁODOWY, ?BALOWICZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.339 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIENNIKARZ, PRACOWNIK REDAKCJI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ ZBIERANIEM INFORMACJI, PISANIEM ARTYKUŁÓW, PRZEPROWADZANIEM WYWIADÓW LUB PREZENTOWANIEM WIADOMOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIENNIKARZ, PRACOWNIK REDAKCJI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ ZBIERANIEM INFORMACJI, PISANIEM ARTYKUŁÓW, PRZEPROWADZANIEM WYWIADÓW LUB PREZENTOWANIEM WIADOMOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻURNALISTA dziennikarz, pracownik redakcji, który zajmuje się zbieraniem informacji, pisaniem artykułów, przeprowadzaniem wywiadów lub prezentowaniem wiadomości (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻURNALISTA
dziennikarz, pracownik redakcji, który zajmuje się zbieraniem informacji, pisaniem artykułów, przeprowadzaniem wywiadów lub prezentowaniem wiadomości (na 10 lit.).

Oprócz DZIENNIKARZ, PRACOWNIK REDAKCJI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ ZBIERANIEM INFORMACJI, PISANIEM ARTYKUŁÓW, PRZEPROWADZANIEM WYWIADÓW LUB PREZENTOWANIEM WIADOMOŚCI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DZIENNIKARZ, PRACOWNIK REDAKCJI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ ZBIERANIEM INFORMACJI, PISANIEM ARTYKUŁÓW, PRZEPROWADZANIEM WYWIADÓW LUB PREZENTOWANIEM WIADOMOŚCI. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast