UPORZĄDKOWANIE PRZEDMIOTÓW, WYSTĘPUJĄCYCH W PEWNEJ DZIEDZINIE, ZE WZGLĘDU NA ICH WIĘKSZE LUB MNIEJSZE PODOBIEŃSTWO DO WYBRANEGO TYPU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TYPOLOGIZACJA to:

uporządkowanie przedmiotów, występujących w pewnej dziedzinie, ze względu na ich większe lub mniejsze podobieństwo do wybranego typu (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TYPOLOGIZACJA

TYPOLOGIZACJA to:

klasyfikowanie, grupowanie według określonych typów (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UPORZĄDKOWANIE PRZEDMIOTÓW, WYSTĘPUJĄCYCH W PEWNEJ DZIEDZINIE, ZE WZGLĘDU NA ICH WIĘKSZE LUB MNIEJSZE PODOBIEŃSTWO DO WYBRANEGO TYPU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.180

PIERSIÓWKA, ZAKOLE, SIŁA AERODYNAMICZNA, PORA, OSTEOTOMIA, KORKI, ZATOKA, ŁAŹNIA, POZYCJA RYGLOWA, DOSADNOŚĆ, MACHNIĘCIE RĘKĄ, , KOMIZM, ŁAMACZ BLOKADY, ŻEBRO, FIZYK, MAŹNICA, MANIOK, KROK, SKLEP, WIERNOŚĆ, BUTLONOS, RAMIĘ, CYTRYNIAN, LALKA, ZOOMETRIA, WŁADZUCHNA, WĘGIER, WYNAGRODZENIE, BUT, EUCHARYSTIA, DROGI RODNE, PODCIŚNIENIE, TERMINOLOGIA, WOLUTA, MANSZETA, PIĘTA ACHILLESA, SZACHY TRZYOSOBOWE, INTERNUNCJUSZ, SKROBAK, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, BANK DOMICYLOWY, BUDOWA, PREZESKA, MASWERK, SIATKA GEOGRAFICZNA, DEMONSTRACJA, BUJANIE, KRYSTALIZACJA, KET, PARAFRAZA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, JON KOMPLEKSOWY, EPOKA LITERACKA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, GAZOLINA, INDEKS, MECHANIKA, OBRÓT SPECJALNY, WSZECHŚWIAT, KOREKTOR, KANAŁ BURZOWY, OSPAŁOŚĆ, ARKUSZ POETYCKI, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, FIGURA GEOMETRYCZNA, BURŁAK, LEKOOPORNOŚĆ, ZATWARDZENIE, SZYNA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, GÓRALSKI, DŹWIGAR, MAŁPI GAJ, STEREOTAKSJA, AMARANT, CZARNY FILM, GRAFIKA RASTROWA, DOBRY WUJASZEK, POTÓWKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, SYSTEM SYMBOLICZNY, SKARANIE BOSKIE, SAMOOKALECZENIE, SPÓD, RASA, WANIENECZKA, BURZA DZIEJOWA, DRUK AKCYDENSOWY, OBUWIE, ŁAWICA SKALNA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, POSTERUNEK, MESZEK, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, CZOŁOWNICA, RYGORYSTKA, OVERCLOCKING, OBRÓT PRAWNY, KOLEGA PO FACHU, AGREGATY MONETARNE, RÓW MELIORACYJNY, ŁUSKA, MINY, DYSOCJACJA TERMICZNA, ARTEFAKT, PARTER OGRODOWY, EPIGENEZA, PŁASKOSZ, TYGIEL, ŁUPACZKA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, OSTRA AMUNICJA, KOSMOS, STEKOWCE, IZOLACJA, KLASYFIKACJA ABC, OLEANDER, POLE BITOWE, DETAL, DZIANINA, OGRANICZNIK, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, TENDENCJA ROZWOJOWA, NARYS KWIATOWY, AUTOBUS PRZEGUBOWY, GALARETA, GÓRNICA, STREETBALL, SINICE, DWÓJECZKA, KABEL, BRZOZA, DEGENERACJA, GRA HAZARDOWA, OMYŁKA, PASOŻYT, KŁOPOTANIE SIĘ, ŚWIATŁO, MER, WARIACJE, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, ADIUSTACJA, BRYLE, PODREGION, BIERWIONO, IMPULS, PUCHAR, KREDYT PAŃSTWOWY, PLOTER GRAWERUJĄCY, BASEN ARTEZYJSKI, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, FILIŻANKA, SOLANKA, FLUNITRAZEPAM, GALARETKA, JARZĘBINÓWKA, LAWINA GRUZOWA, FIŻON, LIS SREBRNY, NISZA, MŁOT, INWESTOR, NOMINAŁ, WIEK, RANA POSTRZAŁOWA, GRZBIET KSIĄŻKI, BEFSZTYK, RAKIETOWY POCISK ANTYBALISTYCZNY, HALO, BALKON, PORTUGALSKI, CIĄGI, MADERYZACJA, POPRAWIACZ, PROCES STOCHASTYCZNY, LEWOSKRZYDŁOWY, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, ESKADRA, KOLEJKA GÓRSKA, WLAN, MELANODERMIA, PODSTRYSZE, JAWNOGRZESZNICA, DAWCZYNI, ZAŚLEPIENIE, STYGOFAUNA, ADRESAT, TARATAJKA, WODZIREJ, IMPLEMENTACJA, AHA, NEOGOTYK, ŹRÓDŁO NIEKONWENCJONALNE, GAZ GENERATOROWY, REZULTAT, DYSONANS, FILTR WĘGLOWY, MEFLOCHINA, TURMA, AREA, POZYCJA, RUNA, ROŚLINA DWUPIENNA, ISKRA, KOMPILACJA, ZAJAD, WIERZBINA, KOŁEK, LODOWIEC NORWESKI, MOHRG, OSZCZĘDNOŚĆ, PRZEMIENNIK AMATORSKI, KOCIOŁ EWORSYJNY, OKRĘT DOZOROWY, ROBOCIK, ANNA, PERKALIK, KIJ BEJSBOLOWY, BEZTORBIKI, ATLAS NIEBA, WZORZEC MYŚLOWY, LEADER, FUTRO, CEDZIDŁO, CZUJKA, LEBERA, UKŁAD MNOŻENIA, SUBSTANCJA OBCA, DESKA ŚNIEŻNA, PANTEON, WARTOŚĆ OPAŁOWA, CHLEB KLASZTORNY, KIEŁBA, NIEGOSPODARNOŚĆ, MIASTO, KUROBRODY, ZNAJOMY, CZWORONÓG, KATEGORIA, PRZEKIEROWANIE, EFEKT BŁAŻKI, CHOROBA BOSTOŃSKA, PŁATNIK, PARANOJA PRAWDZIWA, NOTA PROTESTACYJNA, AKT PŁCIOWY, ANTYCIAŁO, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, MARKIZA, DOM JEDNORODZINNY, GRIPPIA, GEODYNAMIKA, AŁUN, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, REAKCJA, FORMACJA, POWTÓRZENIE, SZUFLA, POLIFONIA, MYJKA, KAREL, KOMPATYBILNOŚĆ, GYMKHANA, PASEK, DYWERSJA, PAPROĆ WODNA, SZKATUŁKA, BOGACTWO, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, SMOCZEK, SERWETECZKA, CHOROBA GENETYCZNA, JEZIORO PROGLACJALNE, DYWDYK, KARTAUN, PIERŚCIEŃ ZBIORÓW, DOROSŁOŚĆ, WIELKI PORZĄDEK, OBRZMIENIE, MIKROTECHNOLOGIA, PAJAC, TRESER, LINEACJA, LEUKOTOMIA, MIKROWELA, ZĄB, PARTYCYPACJA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, SOS, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, FORMA, GAŁĘZATKA, ŻABKI, ROZGWIAZDY, KOSMOGONIA, ZASIŁEK OKRESOWY, BALDACHIM, ?BIAŁE MIĘSO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.180 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UPORZĄDKOWANIE PRZEDMIOTÓW, WYSTĘPUJĄCYCH W PEWNEJ DZIEDZINIE, ZE WZGLĘDU NA ICH WIĘKSZE LUB MNIEJSZE PODOBIEŃSTWO DO WYBRANEGO TYPU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UPORZĄDKOWANIE PRZEDMIOTÓW, WYSTĘPUJĄCYCH W PEWNEJ DZIEDZINIE, ZE WZGLĘDU NA ICH WIĘKSZE LUB MNIEJSZE PODOBIEŃSTWO DO WYBRANEGO TYPU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TYPOLOGIZACJA uporządkowanie przedmiotów, występujących w pewnej dziedzinie, ze względu na ich większe lub mniejsze podobieństwo do wybranego typu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TYPOLOGIZACJA
uporządkowanie przedmiotów, występujących w pewnej dziedzinie, ze względu na ich większe lub mniejsze podobieństwo do wybranego typu (na 13 lit.).

Oprócz UPORZĄDKOWANIE PRZEDMIOTÓW, WYSTĘPUJĄCYCH W PEWNEJ DZIEDZINIE, ZE WZGLĘDU NA ICH WIĘKSZE LUB MNIEJSZE PODOBIEŃSTWO DO WYBRANEGO TYPU sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - UPORZĄDKOWANIE PRZEDMIOTÓW, WYSTĘPUJĄCYCH W PEWNEJ DZIEDZINIE, ZE WZGLĘDU NA ICH WIĘKSZE LUB MNIEJSZE PODOBIEŃSTWO DO WYBRANEGO TYPU. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

x