UPORZĄDKOWANIE PRZEDMIOTÓW, WYSTĘPUJĄCYCH W PEWNEJ DZIEDZINIE, ZE WZGLĘDU NA ICH WIĘKSZE LUB MNIEJSZE PODOBIEŃSTWO DO WYBRANEGO TYPU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TYPOLOGIZACJA to:

uporządkowanie przedmiotów, występujących w pewnej dziedzinie, ze względu na ich większe lub mniejsze podobieństwo do wybranego typu (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TYPOLOGIZACJA

TYPOLOGIZACJA to:

klasyfikowanie, grupowanie według określonych typów (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UPORZĄDKOWANIE PRZEDMIOTÓW, WYSTĘPUJĄCYCH W PEWNEJ DZIEDZINIE, ZE WZGLĘDU NA ICH WIĘKSZE LUB MNIEJSZE PODOBIEŃSTWO DO WYBRANEGO TYPU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.180

PODWIĘŹ, KOLONIA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, PART, SOŁTYSOSTWO, JĘZYK LODOWCOWY, ANTENA MIKROPASKOWA, HAK, WAGA, SZTUKA, CZEP, PARAFARMACEUTYK, BOZA, BOJOWIEC, PASZCZA, REPERTUAR, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PAWILON, KOZAK, WYLEW, INERCYJNOŚĆ, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, NESTOR, RELACYJNOŚĆ, KARTANA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, SZWADRON ŚMIERCI, ZREKOMPENSOWANIE, HEGEMONICZNOŚĆ, PRZÓD, TRIADA CURRARINO, OSŁONICE, BECZUŁKOWCE, DAN, KANAŁ, LAS, GWIAZDA WIELOKROTNA, DROGA KONIECZNA, PIÓRO, SUCHOKLATES, IMPREZA TURYSTYCZNA, AKADEMIK, GUZIK, SKRÓT, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, CYRK, MASZKARON, TUBULOPATIA, SMOLUCH, GŁOWICA BOJOWA, BOKÓWKA, DWUZŁOTÓWKA, GLORIA, IZBA WYTRZEŹWIEŃ, PIĘTRO, APATIA, WSPÓLNY MIANOWNIK, ZIELENIEC, PÓŁSKÓREK, POWIETRZNIA, FAZA, RUBELLIT, REGENERACJA, KESON, PACHOŁ, REKREACJA, KRYTYCZNOŚĆ, POCHMIEL, MUTACJA, PODSTAWA, WSPÓŁZAWODNICTWO, TELEKONWERTER, HYDROLOGIA, PIK, KOMPLET, ZNAJDA, PRZEKAZIOR, ŚCISKACZ, RZEMYK, SIUR, WAMS, CIĄGOTY, MAGIERKA, TUŁACZ, WIELKOŚĆ, MUZYK, KARB, DINO, JEZIORO PROGLACJALNE, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, KONDOMINIUM, UDRĘKA, LEPSZA POŁOWA, WĘZEŁ, DYMISJA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, DŹWIGARKA, ZGRUPOWANIE, BABOCHŁOP, WASĄG, INFORMACJA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, WINYLEUM, SZKŁO SPINOWE, GIMNASTYKA MÓZGU, ESENCJA, ŁAPOWNICTWO, MILANEZ, KARTA RABATOWA, KOPUŁA, OCZYSZCZALNIK, HERB, FILM KATASTROFICZNY, SKOK W BOK, AUTOBUS PRZEGUBOWY, SOCZEWICA, ORBITA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, KORD, KOSZYK, SZUKACZ, WYZIEWY, AHA, ZAPŁON, RADA, WIENIEC, KATASTROFA BUDOWLANA, WYDZIELANIE, WULWODYNIA, HERETYK, WRZASKLIWOŚĆ, JEDLICA, EFEKT BOGACTWA, KOMAT, MUSZTRA, PĘTO, ŚLIWA WĘGIERKA, SKRĘTKOWCE, SANDALIN, ŻONGLER, DANINA, PIĘĆDZIESIĄTKA, PODPORA, SĘKACZ, AWIZO, PNEUMATOLIZA, WKLĘSEK, KRĘG, AKCJA, NOWICJUSZ, WSPÓŁKATEDRA, ŁYK, ESTER, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, LUGIER, AUSZPIK, OBORA DWORSKA, GENERATOR HARTLEYA, GREGARYNY, CEP, PLOTER TNĄCY, WIBRATO, IWO, OVERCLOCKING, NIEŁAZ, KOSTUR, ZAGOŃCZYK, WINO, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, ARYTMETYKA MODULARNA, KAMIKADZE, TROPIK, TWIST, PAKIET KONTROLNY, POWSTANIEC ŚLĄSKI, WPROWADZENIE, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, KILIM, PRĄTNIKOWCE, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, RYBA AMFIDROMICZNA, DĘTKA, SZPATUŁKA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, HASŁO, WOLANT, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, DERESZ, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, PARAFIA, DANIE KOSZA, HUBA, ROZSTRZYGNIĘCIE, DOMENA PUBLICZNA, DUCHOWIEŃSTWO, ROZWAGA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, PRZEDSTAWIENIE, LAMPARCIKI, KOLONIZATOR, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, OPLOT, ROZBIORY, KARETKA, ORBITAL, GLIKOGENOZA TYPU III, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, PĘDZLIK, CHCIWOŚĆ, FARBA OLEJNA, TRAIL, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, HIPSTERY, HOMARY, PAPRYKARZ, KAZAMATA, BUM, WYNIK FINANSOWY, KLASZTOR, ŚRODKOWOŚĆ, WALUTA MIĘKKA, JAWNOGRZESZNICA, SZNUR HACZYKOWY, KOSZÓWKOWATE, DZ, METODOLOGIA, KSIĘGA METRYKALNA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, ANITA, RING, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, ZOONOZA, SZPIEG GOSPODARCZY, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, ALTOSTRATUS, TRANSMITER, SAMUM, BAWOLE OKO, PEDOSFERA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, WIGILIA, KAMIEŃ OBRAZY, EKSPERYMENT KLINICZNY, MEMORANDUM, TYGIEL, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, PIERÓG, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, STÓŁ, STATEK TRANSPORTOWY, PEWNIAK, SOPRANISTA, BENEFICJENT, EPIZOOTIA, OPIS, ŻĄDZA SUKCESU, APANAŻ, KOLEJ LINOWA, KAWA MIELONA, PLOTER GRAWERUJĄCY, CHABANINA, POLE ELEKTRYCZNE, FASOLA, TETRAPOD, SKRZYDŁO, BRYGANTYNA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, DYSZKANCIK, NAGRANIE WIDEO, MONOPOL, NIEŻYCIOWOŚĆ, ŚRODEK PRAWNY, KRZYŻÓWKA, ANTEPEDIUM, SZPILECZKA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, PRZEMYSŁ HUTNICZY, LINIA ABSORPCYJNA, SNICKERS, USTRÓJ, RAKOWATOŚĆ, MIKROSKOP WARSZTATOWY, NIEŁUPKA, KIESZONKA, PARATHA, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, KARTA, CYBORG, CHŁODNIK, AEDICULA, EIGEN, SZWALNIA, CEL, KOLEŚ, IKEBANA, GRYLAŻ, ZAWAŁ BLADY, PODATEK, ?DELFIN BUTELKONOSY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.180 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UPORZĄDKOWANIE PRZEDMIOTÓW, WYSTĘPUJĄCYCH W PEWNEJ DZIEDZINIE, ZE WZGLĘDU NA ICH WIĘKSZE LUB MNIEJSZE PODOBIEŃSTWO DO WYBRANEGO TYPU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UPORZĄDKOWANIE PRZEDMIOTÓW, WYSTĘPUJĄCYCH W PEWNEJ DZIEDZINIE, ZE WZGLĘDU NA ICH WIĘKSZE LUB MNIEJSZE PODOBIEŃSTWO DO WYBRANEGO TYPU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TYPOLOGIZACJA uporządkowanie przedmiotów, występujących w pewnej dziedzinie, ze względu na ich większe lub mniejsze podobieństwo do wybranego typu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TYPOLOGIZACJA
uporządkowanie przedmiotów, występujących w pewnej dziedzinie, ze względu na ich większe lub mniejsze podobieństwo do wybranego typu (na 13 lit.).

Oprócz UPORZĄDKOWANIE PRZEDMIOTÓW, WYSTĘPUJĄCYCH W PEWNEJ DZIEDZINIE, ZE WZGLĘDU NA ICH WIĘKSZE LUB MNIEJSZE PODOBIEŃSTWO DO WYBRANEGO TYPU sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - UPORZĄDKOWANIE PRZEDMIOTÓW, WYSTĘPUJĄCYCH W PEWNEJ DZIEDZINIE, ZE WZGLĘDU NA ICH WIĘKSZE LUB MNIEJSZE PODOBIEŃSTWO DO WYBRANEGO TYPU. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast