OBRAŹLIWE OKREŚLENIE CZŁOWIEKA NIEZARADNEGO LUB NEGATYWNIE POSTRZEGANEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DUPEK ŻOŁĘDNY to:

obraźliwe określenie człowieka niezaradnego lub negatywnie postrzeganego (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRAŹLIWE OKREŚLENIE CZŁOWIEKA NIEZARADNEGO LUB NEGATYWNIE POSTRZEGANEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.804

OBCIĄŻENIE, SZKOŁA, SINIEC, MIKROMETR, COKÓŁ, PIĄTA WODA PO KISIELU, PODSKOK, HIPOTEKA KAUCYJNA, HERMAFRODYTYZM, KABAT, DANA, KOOPERATOR, ROPA, LIAZA, NIĆ, ZJAWISKO NATURALNE, LIST OTWARTY, RYKSZA, CALANDO, BUNT, WODA, KLESZCZOWINA, WODODZIAŁ, NOŻĘTA, PIERNIKARZ, HETEROMORFIZM, PASER, KAMIONKA, STYLON, RZUT KAMIENIEM, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, EKSPLOATATOR, PERYPATETYK, FAZA, WIELKI BRAT, MISTRZ, KĄPIEL, ZYSK, PIONIER, GRUSZECZKA, KRĘGOWIEC, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, BANNER, CZECZOTKA, FILIGRAN, PIĘTA ACHILLESA, PAWIĄZ, PUSTAK, NIERUCHLIWOŚĆ, ŚRODEK MASY, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, CHEKKER, KRTAŃ, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, STEROLOTKA, TROCINÓWKA, BARWA, KASETKA, KONWERTOR, SŁUŻEBNIK, BAKBORT, NIESKWAPLIWOŚĆ, SMOCZA KREW, ROZTOCZE, WIADRO, NOK, AUSZPIK, SZUBIENICA, TYGIELEK, KIKS, FUNKCJONALIZM, FĄFEL, PACHNOTKA UPRAWNA, GŁOWNIA, KACZKA, ODTRUTKA, KANCONETTA, POSOBOROWIE, PRODUCENT, OZIMINA, LODOWNIA, KARMNIK, GRADACJA, LINIA WIDMOWA, KOMPOTIERA, BATERIA, ARTEFAKT, AGONISTA, ZWAŁ, PENSJA, WOŹNY, LITOTRYPSJA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, FASOLKA MUNG, BALON, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, MASER, RYK, SPOTKANIE MODLITEWNE, OŚWIETLENIOWIEC, SONAR, IZOLATKA, OLIWA, ZAJĘCZA WARGA, OKRUCH SKALNY, MANIOK, NUKLEOZYD, TROPIK, TENIS ZIEMNY, AKT, SREBRO, ZOOCHORIA, FOKA, LENIWKA, PODSADKA, JAWNOGRZESZNICA, MIĘCZAK, SPÓD, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, DŻINS, SSANIE, GIRA, NIECZYNNOŚĆ, ORBITA BIEGUNOWA, ALEUCKI, SMERF, FAKTOR, TORU, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, PAGON, WYSTAWCA, SKRZYNIEC, IMPAST, METODA KARTOGRAMU, WIDŁY, KATAPULTA, WIĄZANIE, ŻARTOWNIŚ, PUSZKA, BIURWA, DROGA KONIECZNA, NIBYPESTKOWIEC, ZAPRZĄG, GORGONZOLA, TROMPA, ALGORYTM ITERACYJNY, HASŁO WYWOŁAWCZE, TYMPAN, BRONIOZNAWSTWO, NACIEK JASKINIOWY, ROZMARYN, ZUPA, MUŻYK, LOKACJA ATELIEROWA, POMÓR, ZŁOŚLIWOŚĆ RZECZY MARTWYCH, KRAŃCOWOŚĆ, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, PEDOFILSTWO, ROZWÓJ WSTECZNY, SUROWICA, KUREK, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, LETARG, ORKAN, POCIĄG DROGOWY, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, OKŁADKA, CZTEROKROTNOŚĆ, SPLOT, PRAWO, SOLIDARYZM, OKO, ZNIECZULENIE, WSPINACZKA SKAŁKOWA, SERENADA, PENTAPTYK, MIŚ, BLOK ENERGETYCZNY, IMPLIKACJA MATERIALNA, ŁAPA, PACHWINA, MUSZNIK, OPENER, KĄPIEL, PRIMADONNA, KRYTERIUM NYQUISTA, ROZBRATEL, WYGŁAD TEKTONICZNY, MASZYNA ELEKTRYCZNA, BROŃ OBUCHOWA, ŁUK, TEUTON, PIERDOLENIE O SZOPENIE, RESTRYKCJA, PRĄTNIKOWE, JUJUBA, PARA 0, TARANTELA, KOLCZASTOŚĆ, URZĘDNICZYNA, ROTA, METABAZA, KAMIENNE SŁOŃCE, AWIONETKA, REDINGOTE, WIELOKROTNOŚĆ, TŁUMIK, BLOKADA, ZŁOTODESZCZ, WESTA, ESKONTO, SCENKA, KORNET, CZYTAL, CYBORG, HAMULEC, DYMKA, WIOSŁO, LATARNIA UMARŁYCH, ENZYM, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, BIELMO, N-GRAM, WŁODZIMIERZ, CZWORONÓG, KALIKO, WIELOPIĘTROWIEC, MATOŁ, KONTRETYKIETA, PARCH, MOŁODYCA, SILNIK NAPĘDOWY, TACA, PARAFIA, TOFFI, MUZYK, BASKINKA, NOTKA, SPÓD, ZIMNY PRYSZNIC, ODRĘBNOŚĆ, SZLAMIEC, TRZĘSIDŁA, POLE BITOWE, SZPIC, FORMALIZACJA, NORMA, DZIADULEK, BINDA, SERIA, DÓŁ ŁOKCIOWY, GATUNEK PARASOLOWY, ZATOKA, KARBONATYT, RALLETANDO, OGNIE, STOSUNEK, NEUROPATIA, TABLICA, GŁODNY KAWAŁEK, SALA, SKRAJNIK DZIOBOWY, PUSTAK STROPOWY, KINETOPLASTYDY, LISTEK, KULTUROWOŚĆ, RZEZAK, GÓRNICA, DRUK, REGIMENT, KAKAO, IRYS, OBROŃCA, KASKADER, WŁÓCZĘGA, CMOKIER, CZYN, KOMUNIA, EPISKOPAT, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, WOAL, POWSTANIE, BAZA TRANSPORTOWA, LEPIARKOWATE, ESTETYKA, ŁOPATA, PILOT, GALLOMAN, SPOKOJNOŚĆ, TRWOŻLIWOŚĆ, GANC POMADA, NIELOTNOŚĆ, CENA MAKSYMALNA, PARKIET, TULEJA, ŻABKI, SIATKA, ?RYJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.804 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRAŹLIWE OKREŚLENIE CZŁOWIEKA NIEZARADNEGO LUB NEGATYWNIE POSTRZEGANEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRAŹLIWE OKREŚLENIE CZŁOWIEKA NIEZARADNEGO LUB NEGATYWNIE POSTRZEGANEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DUPEK ŻOŁĘDNY obraźliwe określenie człowieka niezaradnego lub negatywnie postrzeganego (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DUPEK ŻOŁĘDNY
obraźliwe określenie człowieka niezaradnego lub negatywnie postrzeganego (na 12 lit.).

Oprócz OBRAŹLIWE OKREŚLENIE CZŁOWIEKA NIEZARADNEGO LUB NEGATYWNIE POSTRZEGANEGO sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - OBRAŹLIWE OKREŚLENIE CZŁOWIEKA NIEZARADNEGO LUB NEGATYWNIE POSTRZEGANEGO. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x