KASBA; W ARCHITEKTURZE MUZUŁMAŃSKIEJ: TWIERDZA, CYTADELA LUB OBRONNY ZESPÓŁ MIESZKALNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAZBA to:

KASBA; w architekturze muzułmańskiej: twierdza, cytadela lub obronny zespół mieszkalny (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAZBA

KAZBA to:

ufortyfikowany zespół obronny górujący nad miastem, który można spotkać w Afryce Północnej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KASBA; W ARCHITEKTURZE MUZUŁMAŃSKIEJ: TWIERDZA, CYTADELA LUB OBRONNY ZESPÓŁ MIESZKALNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.991

GOTYK BRABANCKI, KABINA, URANOWIEC, PAŁĄCZEK, BRZĘKACZ, SZEWRON, GOMÓŁKA, DYSPENSA, TARGANIEC, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, MARTA, OPERETKA, FILAR PRZYPOROWY, SKARGA, WANIENKA, ADWOKAT, MOBBING, PRZEDROSTEK, MURARKA OGRODOWA, GAMA, NAPĘD ELEKTRYCZNY, NOBEL, OMAM, SUKCESJA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, TORT, KRÓLOWA RENET, WROCŁAWSKOŚĆ, WICEKAPELMISTRZ, BENEFICJANT, DZWONNICA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, SUKIENKO, MIĘTÓWKA, IMITATOR, SZTAFAŻ, KOLEJKA GÓRSKA, DOVE, UŻYTEK ZIELONY, FAZA, IMPULS, PIEPRZNICZKA, KADRA, AMULET, KANAŁ ENERGETYCZNY, SZLAM, ZWIJARKA, PUNKT KATECHETYCZNY, ZRAZÓWKA, DESNOYER, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, LAMBREKIN, ANASTYLOZA, KAPUSTA KISZONA, PUNKT WĘZŁOWY, JARZĘBINA, ADHEZJA, NAWALANKA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, FARSZ, KONDOMINIUM, FUTURE SIMPLE, NIEWYDOLNOŚĆ, FASZYNA, BLOK ENERGETYCZNY, KOLUMNA, NISZA, HARMONIJKA, SUROGATOR, KORONKA, PRZYKASÓWKA, SINIAK, NOTKA, KOLUMBARIUM, EKSTRUZJA, PIERWSZA JASKÓŁKA, SZATRA, TAŚMOWY, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, NASTAWA, HISZPAN, KUCHNIA, WADA DREWNA, PRZEPRÓCH, KOMUNAŁKA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, KUNDMAN, WOKODER, SPACJA, CZAPKA TEKTONICZNA, TYRANIA, EGRETA, KONSULTANT, BADACZ POLARNY, BEŁT, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, ANTYBIOZA, KLAPKA, MORALIZACJA, CZUB, MARGARYNA, NORDYCKOŚĆ, LAMA, LIGAND, PRZEWODNIK, PERSONA, ZAKŁAD, DRABKA, SKUP, BRĄZ, FLAGSZTOK, LITWAK, SERIA, OPŁATA MIEJSCOWA, OBROŻA, SYFON, KONKURS, EKSPOZYCJA, BABINIEC, EMILY, ZAWIŁOŚĆ, PREPARAT, SULFON, ŁAWNIK, CNOTA, MEMBRANA, ŁATA, PIERWSZOŚĆ, ŁADOWARKA, GAMBIT, KOLEŚ, MIECZ, BOCIANIE GNIAZDO, DZIADOWINA, SZCZUR TUNELOWY, ZAKRĘTKA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, INTERNACJONAŁ, PODATEK IMPORTOWY, POUSSIN, SPALINY, POTENCJAŁ ZETA, NIERÓWNOŚĆ, OKRES INTERGLACJALNY, KREACJONIZM, ODRA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, NAKŁADKA, GEORGE, METAL CIĘŻKI, ASOCJACJA CHARGE, CHÓR, BURLESKA, NONET, KOMPENSACJA, WILLA, MENZURKA, KRYZYS KATATYMICZNY, CZYTNIK, TWIERDZENIE MENELAOSA, KOMORA GORĄCA, KOKPIT, OSSUARIUM, MYŚL, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, SŁUCH ABSOLUTNY, WSPÓŁUCZENNICA, ROLETKA, STAŁOŚĆ, DŁAWIK, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, DYMISJA, OBŁOK SREBRZYSTY, DOJRZAŁOŚĆ, FAZA, CHAŁUPNICA, SPOINA, ZESPÓŁ, KLUCZ, MIKROSTRUKTURA, KONCENTRAT, DOM JEDNORODZINNY, KWARTET SMYCZKOWY, UKŁAD NIEINERCJALNY, KALIPSO, SYJON, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, PROWENIENCJA, DZIÓB, REJKA, POWSTRZYMANIE, KANAŁY, PODBIERACZ, WIKARIUSZ, LATARNIA, ZESPÓŁ DE GROUCHY'EGO TYPU 2, HEMATOFAGIA, LEWICOWOŚĆ, SKUPINA, NA PIESKA, PROPORZEC, WPŁATA, SŁUPISKO, MATERIAŁ, TRZECI, PASZTETÓWKA, POPARZENIE, JONIZACJA, KLUCZ, ROWER, WOLANT, REGENERACJA, KOLONIZATOR, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, CHOROBA DZIEDZICZNA, KIESZONKA, DIADOCHIA, PRACA, GNUŚNOŚĆ, ZWROT, HOMOGENAT, SERW, LADA, PRZEJAZD KOLEJOWY, OBUWIE, KHMERKA, DENAT , DELIBERACJA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, DRĘTWOTA, ORYNNOWANIE, MAKAGIGA, CZYN, TEST NASKÓRKOWY, ZIELONE, PIĘKNY WIEK, DOM STUDENCKI, LORDOSTWO, WYPADEK DROGOWY, KRWIŚCIĄG, EFEKT SNOBA, KLASTER, KAKAO, RUBELLIT, OBRZĘK, WYRZUTNIA, PALATYNKA, KUDŁACZ, JEMIOŁA, KASTANIETY, FOKI, IMITATOR, ZBROJOWNIA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, SKAŁA MAGMOWA, OSTOJA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, NIGER, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, GŁÓG, ULOT, OKARYNA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, BOCZNICA KOLEJOWA, SOSNA GÓRSKA, HAUST, LEGALIZACJA PIERWOTNA, KARA GŁÓWNA, ALGA, DUŃSKOŚĆ, TRANSURANOWIEC, CHOROBA ALPEJSKA, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, PUKNIĘCIE, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, ODRĘTWIENIE, OBOWIĄZEK SZKOLNY, SAMICA, ZŁODZIEJKA, TENOR, DRAMATURGIA, RICOTTA, ZAKON KLERYCKI, CZASOWNIK WIELOKROTNY, PUSZKARZ, POLER, EMBOLIZACJA, KALCEOLARIA, STACZ, ETOLA, DAMAST SKUWANY, BYK, ISKRA, FILTRACJA, KREACJA, RELISZ, BUTELKA, ?MACZUGOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.991 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KASBA; W ARCHITEKTURZE MUZUŁMAŃSKIEJ: TWIERDZA, CYTADELA LUB OBRONNY ZESPÓŁ MIESZKALNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KASBA; W ARCHITEKTURZE MUZUŁMAŃSKIEJ: TWIERDZA, CYTADELA LUB OBRONNY ZESPÓŁ MIESZKALNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAZBA KASBA; w architekturze muzułmańskiej: twierdza, cytadela lub obronny zespół mieszkalny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAZBA
KASBA; w architekturze muzułmańskiej: twierdza, cytadela lub obronny zespół mieszkalny (na 5 lit.).

Oprócz KASBA; W ARCHITEKTURZE MUZUŁMAŃSKIEJ: TWIERDZA, CYTADELA LUB OBRONNY ZESPÓŁ MIESZKALNY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - KASBA; W ARCHITEKTURZE MUZUŁMAŃSKIEJ: TWIERDZA, CYTADELA LUB OBRONNY ZESPÓŁ MIESZKALNY. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x