CIĄGŁY ORNAMENT ZŁOŻONY Z LINII, PASÓW, TAŚM, LISTEW (PLECIONKA GEOMETRYCZNA), WICI Z ROŚLIN, LIŚCI, KWIATÓW (PLECIONKA ROŚLINNA) LUB WSTĘG Z GŁOWAMI I CIAŁAMI ZWIERZĄT (PLECIONKA ZWIERZĘCA); ELEMENTY PLECIONKI PRZEPLATAJĄ SIĘ W POWTARZALNYM RYTMIE SKOMPLIKOWANYCH UKŁADÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLECIONKA to:

ciągły ornament złożony z linii, pasów, taśm, listew (plecionka geometryczna), wici z roślin, liści, kwiatów (plecionka roślinna) lub wstęg z głowami i ciałami zwierząt (plecionka zwierzęca); elementy plecionki przeplatają się w powtarzalnym rytmie skomplikowanych układów (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLECIONKA

PLECIONKA to:

to, co zostało zrobione poprzez splecenie dwóch lub większej ilości pasm czegoś (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIĄGŁY ORNAMENT ZŁOŻONY Z LINII, PASÓW, TAŚM, LISTEW (PLECIONKA GEOMETRYCZNA), WICI Z ROŚLIN, LIŚCI, KWIATÓW (PLECIONKA ROŚLINNA) LUB WSTĘG Z GŁOWAMI I CIAŁAMI ZWIERZĄT (PLECIONKA ZWIERZĘCA); ELEMENTY PLECIONKI PRZEPLATAJĄ SIĘ W POWTARZALNYM RYTMIE SKOMPLIKOWANYCH UKŁADÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.578

PROMIEŃ, GRYZIPIÓREK, OKRES, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, TEORIA HOMOTOPII, KANALIK NERKOWY, PŁOMYCZEK, SALWA BURTOWA, TŁUMACZKA, BEZGRANICZNOŚĆ, FACET, LINIA KOLEJOWA, GEODETA, PRAWO CURIE-WEISSA, POWTÓRZENIE, KONCHYLIOLOGIA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, PIEKŁO, ZŁOTA KLATKA, REWANŻ, JASKÓŁCZE GNIAZDO, DRAMA, PRZYLŻEŃCE, ORION, BŁAGALNIK, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, CIEMNA KARTA, KONCENTRAT, KONEW, TENDENCJA, PIERWSZY PLAN, AWARYJNOŚĆ, SIAD, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, RYFT, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, HACEL, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, SZKOŁA, ZIEMIA, PROCES MYŚLOWY, PULPA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, UKŁAD INERCJALNY, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, PARA, FAŁDA, ALUMN, OSIEDLE, NIEKONSEKWENCJA, TORTILLA, LAMBREKIN, MITSUKURINA, PRAGERMAŃSKI, ESTAKADA, APARAT REGENERACYJNY, AMBASADOR, KREDYT INWESTYCYJNY, ZIELENICE WŁAŚCIWE, WĄŻ, LÓD LODOWCOWY, TERMOMETR CIECZOWY, SKŁAD, FOSFORESCENCJA MORZA, GNOJOWNICA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, AERODYNAMIK, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, MISZCZU, KURACJA SZOKOWA, TEORIA DESKRYPCJI, AMBRAZURA, BUZA, KARCZOCH, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, ROZGRZEWACZ, KOMPLEKS GLEBOWY, KRAJKA, METODA SCENARIUSZOWA, PODMIOT, GEKON, PANORAMA, RESPONSYWNOŚĆ, RUTYNIARZ, INTERKALACJA, KAŁAMARZ, KOŚCIÓŁ FARNY, HOLTER, PROFITENT, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, NIMFA, PEDOFILSTWO, PACJENT URAZOWY, TYRAŃSTWO, ZBROJNIK, RERECORDING, POSIADACZ ZALEŻNY, KAPUSTA KWASZONA, PINGLE, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, POWŁOCZKA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, BASEN, KOTŁOWNIA, MAMIDŁO, MEDYCYNA, PODDAŃCZOŚĆ, IZOMER GEOMETRYCZNY, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, FONDUE CZEKOLADOWE, KOMUNIA ŚWIĘTA, NAPÓJ WINOPODOBNY, OPÓR, KULTURA AZYLSKA, BLOCZEK, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, OBIEKTYWIZM, AZYL, MANNA, FRANCA, MASZYNOWNIA, PIĘTRO, KROSNO, PÓŁMISEK, GUARANA, PROLEK, RASA, ANABIOZA, SENSOWNOŚĆ, SUTERENA, SZWALNIA, FARSA, KATAPULTA, ŚLEPY NABÓJ, KOPARKA KROCZĄCA, RUCH, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, MUTUALIZM, FERRIMAGNETYZM, DYPTYK, TRZECI PLAN, HEKTAR PRZELICZENIOWY, ZAŁOM, MIĘKISZ ZIELENIOWY, GŁOWA, SIDLISZ PIWNICZNY, FRASZKA, ANTIDOTUM, KLAPKA, DEMOLUDY, GARBNIK, KULON, EXPAT, AKT PŁCIOWY, PAŹ ŻEGLARZ, MŁYNOWNIA, BĘBEN TAKTOWY, DESOCJALIZACJA, NUŻENIEC LUDZKI, OŁATKA, BUKIET, SZURPEK MISECZKOWATY, JEDNOKLASÓWKA, ODWIERT, KĄT PEŁNY, PŁETWA, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, NIEKAPEK, KURDUPLOWATOŚĆ, WYKRĘTAS, GRA POJEDYNCZA, RÓG, ANEROID, ARABICA, PODMIOT GRAMATYCZNY, ARAUKARIOWATE, DUSZA, CICHODAJKA, GLACE, DENATURACJA BIAŁKA, ZĄB, WYBIEG, ZABAWOWICZ, PENTAPTYK, IGŁAWOWATE, EKSPLOATACJA, NORMANDZKI COB, WSPÓŁUCZENNICA, OFICJAŁ, POMPA GŁĘBINOWA, CHLOROFIL, GLONY ZŁOCISTE, ODCZYNNIK, PAŁKA, PAMPUCH, KĘDZIERZAWKA, KONWEJER, KOMORA FERMENTACYJNA, TRYBULA POSPOLITA, OGÓREK, KHMERKA, BIAŁA FLAGA, NEUROEKONIMIA, ARTRETYZM, NIEDOTYKALNOŚĆ, ROZZIEW, JASS, TRAGICZNOŚĆ, GOŁĄBECZEK, PŁYTA DETONACYJNA, JĘZYK, MEANDER, KNOTNIK ZWISŁY, GORZKA ZGNILIZNA, ŻEBERKA, PLANETA, WARKOCZ, APLA, MEDYCYNA KOSMICZNA, TOLERANCJA, KARTANA, WYWALENIE SIĘ, PRZYJEMNOŚĆ, MOLESKIN, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, NUROGĘŚ, RYNEK KONKURENCYJNY, KATEGORIA GRAMATYCZNA, PRĄTNIK ALPEJSKI, JEDWABNIK, KŁAK, CENA MAKSYMALNA, CIASTKO, WŁAZ, TRANSGRESJA, KORD, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, FAZA, PĘCHERZ, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, HAŁASOWNIK, ODKOS, WĘZEŁ, INKORPORACJA, DIAGNOZA, BRACTWO RYCERSKIE, ALDO, ODBOJNICA, SOLUCJA, SKRAJNIK, CIĘŻKA DUPA, CHIŃSKI, PIEC OPOROWY, ESTYWACJA, CHASERKA, SEKSTET, OTWÓR WYLOTOWY, AMPUŁKA, ŻÓŁW LEŚNY, PIZOID, NARCYZ WONNY, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, GOSTEK, MISTRZ PROSTEJ, IRRADIACJA, NARKOLEPSJA, PAN, ASTRONOMIA POZYCYJNA, PERYPATETYK, CHLAJNA, EMENTALER, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, ISTOTA ZBITA, JĘZYKI URALSKIE, SÓWKA, OCZKO, SER EDAMSKI, CYTADELA, LABORATORIUM, MARSKOŚĆ, BRZDĄC, ROZGRZEWACZ, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, PRĄD FARADYCZNY, SAŁATA, SENAT, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, SCENERIA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, STUPOR, ROŚLINA, PŁATKI ZBOŻOWE, CIAPATY, OZONEK, SZKRAB, ?ŻYRYTWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.578 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIĄGŁY ORNAMENT ZŁOŻONY Z LINII, PASÓW, TAŚM, LISTEW (PLECIONKA GEOMETRYCZNA), WICI Z ROŚLIN, LIŚCI, KWIATÓW (PLECIONKA ROŚLINNA) LUB WSTĘG Z GŁOWAMI I CIAŁAMI ZWIERZĄT (PLECIONKA ZWIERZĘCA); ELEMENTY PLECIONKI PRZEPLATAJĄ SIĘ W POWTARZALNYM RYTMIE SKOMPLIKOWANYCH UKŁADÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIĄGŁY ORNAMENT ZŁOŻONY Z LINII, PASÓW, TAŚM, LISTEW (PLECIONKA GEOMETRYCZNA), WICI Z ROŚLIN, LIŚCI, KWIATÓW (PLECIONKA ROŚLINNA) LUB WSTĘG Z GŁOWAMI I CIAŁAMI ZWIERZĄT (PLECIONKA ZWIERZĘCA); ELEMENTY PLECIONKI PRZEPLATAJĄ SIĘ W POWTARZALNYM RYTMIE SKOMPLIKOWANYCH UKŁADÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLECIONKA ciągły ornament złożony z linii, pasów, taśm, listew (plecionka geometryczna), wici z roślin, liści, kwiatów (plecionka roślinna) lub wstęg z głowami i ciałami zwierząt (plecionka zwierzęca); elementy plecionki przeplatają się w powtarzalnym rytmie skomplikowanych układów (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLECIONKA
ciągły ornament złożony z linii, pasów, taśm, listew (plecionka geometryczna), wici z roślin, liści, kwiatów (plecionka roślinna) lub wstęg z głowami i ciałami zwierząt (plecionka zwierzęca); elementy plecionki przeplatają się w powtarzalnym rytmie skomplikowanych układów (na 9 lit.).

Oprócz CIĄGŁY ORNAMENT ZŁOŻONY Z LINII, PASÓW, TAŚM, LISTEW (PLECIONKA GEOMETRYCZNA), WICI Z ROŚLIN, LIŚCI, KWIATÓW (PLECIONKA ROŚLINNA) LUB WSTĘG Z GŁOWAMI I CIAŁAMI ZWIERZĄT (PLECIONKA ZWIERZĘCA); ELEMENTY PLECIONKI PRZEPLATAJĄ SIĘ W POWTARZALNYM RYTMIE SKOMPLIKOWANYCH UKŁADÓW sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CIĄGŁY ORNAMENT ZŁOŻONY Z LINII, PASÓW, TAŚM, LISTEW (PLECIONKA GEOMETRYCZNA), WICI Z ROŚLIN, LIŚCI, KWIATÓW (PLECIONKA ROŚLINNA) LUB WSTĘG Z GŁOWAMI I CIAŁAMI ZWIERZĄT (PLECIONKA ZWIERZĘCA); ELEMENTY PLECIONKI PRZEPLATAJĄ SIĘ W POWTARZALNYM RYTMIE SKOMPLIKOWANYCH UKŁADÓW. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x