WIRUSOWA CHOROBA ROŚLIN; SKRÓCENIE PĘDÓW, MARSZCZENIE I ZWIJANIE SIĘ LIŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KĘDZIERZAWKA to:

wirusowa choroba roślin; skrócenie pędów, marszczenie i zwijanie się liści (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KĘDZIERZAWKA

KĘDZIERZAWKA to:

wirusowa choroba roślin, której objawem jest marszczenie i zwijanie się liści, a w następstwie skarłowacenie rośliny (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIRUSOWA CHOROBA ROŚLIN; SKRÓCENIE PĘDÓW, MARSZCZENIE I ZWIJANIE SIĘ LIŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.822

LOKACJA, ZAKRYSTIA, STAN ŚREDNI, MERYNOS, POŚCIELÓWA, PUNKT ZEROWY, PLENNOŚĆ, FOTOGRAFIKA, PYTANIE, ODWYKÓWKA, ROSZCZENIOWOŚĆ, ROZBIEŻNOŚĆ, PADWAN, SIDA, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, SZTOLNIA WODNA, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, REKRUTER, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, LEŃ, SZANIEC, NAUKI O POZNANIU, FRYGANA, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, KRÓTKODYSTANSOWIEC, EFEKCIARSTWO, CZUWANIE, ŁUSKA, KUKLIK, PŁYN CHŁODNICZY, AGREGAT, PIANKA, PUNKT ASEKURACYJNY, JEŁOP, ŁADOWACZ, ROPNIAK, JĘZYK MANSYJSKI, WŁÓKNIAK TWARDY, RAJZA, CHOROBA ZAWODOWA, PERKOZ GRUBODZIOBY, KAUCZUKOWIEC, BASKINA, CZYNNIK NIECENOWY, NAUKI KOGNITYWNE, UDERZENIE, RDZA ZBOŻOWA, PRZEDSIĘBIORCZYNI, ŁYŻKA, KIRENGESZOMA, FISZBINOWIEC, ZBIORÓWKA, AMERYKA, DIZAJN, CANTUS FIRMUS, BIURO MATRYMONIALNE, WYSPA PŁYWOWA, AGNOZJA CZUCIOWA, POMROK, ZABUDOWANIA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, ZEBRA, ZRAZÓWKA, REMONT BIEŻĄCY, SORABISTYKA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, HAŁAŚNIK, ZŁOTA KSIĘGA, FREATOFIL, WSCHODY, SNYCERZ, TERCJA OBRONNA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, GRZBIETOPŁAT, TORNADO SATELICKIE, OSPOWATOŚĆ, KOMITET, BARCZATKA BORÓWCZANKA, TAJEMNICZOŚĆ, BARCZATKA GŁOGÓWKA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, GRA KARCIANA, KLEJARZ, PILARZE, COOL JAZZ, KISIEL, MANIKIURZYSTKA, MIŁOŚĆ, AMORY, SĄD GRODZKI, PONCZOWNICA, WERSJA STABILNA, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, SEMESTR LETNI, FILOZOFIA NAUKI, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, GEN HIPOSTATYCZNY, BEZLOTKI, EKSFOLIACJA, REKIN, BLISKOŚĆ, TUNICZKA, UCHO WEWNĘTRZNE, SZKOŁA, TOPIELEC, BUTA, SZEJK, OTWORZENIE SERCA, SEITAN, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, KATAKUMBY, IZOMER GEOMETRYCZNY, RUCHOMY PIASEK, KRĘTKOWICA, PIERSI, OGNISKO MAGMOWE, IMMUNOCHEMIA, SZPIK, KLAWISZ NUMERYCZNY, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, BĄBEL, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, JUTLAND, WEGETACJA, MIŁOŚĆ, EKONOMIA, POŁATOWATE, RONDO, METRYKA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, PLEBEJKA, DAKTYL, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, SZAFARZ, ELIMINACJA, SWAWOLNIK, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, SZPRYCA, JĘZYKI URALSKIE, CNOTA, CZERWIENICA PRAWDZIWA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, BRODAWKA, PRZYPŁYW, ZMIANA, CHEMIA, BIAŁACZKA SZPIKOWA, WSKAZÓWKA, CUKIERNIA, KOMISANT, ŁZA, DEKANTER, RODZINA NUKLEARNA, TĘTNICA NERKOWA, OPATRUNEK OSOBISTY, GORYCZKA, IGŁAWA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, PRZÓD, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, WYBIELENIE, POKRZYWA, WYPALANKA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, NATURA, PLATFUS, HETEROTROFIA, ARGENTYNOZAUR, PTASZNIK GOLIAT, DRIP, PLENNOŚĆ, SUTERYNA, CHOROBA TAKAYASU, KARTUZJA, GRAF, USKOK, STYL IZABELIŃSKI, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, STYLIKÓWKI, GOSPODARKA TOWAROWA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, ENERGIA GEOTERMALNA, CEDRAT, ZMARŹLAK, ZMIANA PATOLOGICZNA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, KUKU NA MUNIU, AKSJOMAT, KWADRANT, AFERA ROZPORKOWA, AGRAFON, LINIA GŁOWY, MIĘDZYRZĘDZIE, OBUDOWA, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, BRÓG, WALCOWNIA GORĄCA, OBRZYD, ATOMISTA, KALEJDOSKOP, INWESTYCJA, MALINOTRUSKAWKA, PRZYMIOTNO OSTRE, SUBSKRYBENT, SATURACJA, SŁUPOZĘBNE, KACZKA, BEZBRZEŻE, PIERWORYS MAPY, GÓRKA, ZĘBY NOWORODKOWE, SYLWA, LOGIKA MATEMATYCZNA, LAWA PODUSZKOWA, WYNURT, CIS, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, OWOC POZORNY, PEBRYNA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, BIOLOG, PRYZMA, STYCZNOŚĆ, MESJANIZM, RADIOMECHANIK, KORBA, SUSZARNICTWO, CHOKER, REJESTRANT, JĘZYK ARGOBBA, STADIALNOŚĆ, JAMA PACHOWA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, KONFESJA, PEJZANKA, NIEDOROZWÓJ, ROŚLINY TELOMOWE, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, OKTAEDRYT, OSIOWCE, IZOFONA, ŻELE, OBROŻA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, WYSTAWIENNIK, GALERIA, KONIK DULMEŃSKI, FOKUS, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, ACHAJA, PRZYNĘTA, USZKO, ROZTOCZE, BAWOLE OKO, ODPYLNIA, OGNIWO NALEWNE, PRAWORĘKI, RĘKAWICZNIK, ŁOPATECZKA, WYBIJACZ, WIEŻA STRAŻNICZA, ŁUSKOWIEC, SZATA TYPOGRAFICZNA, TAJEMNICA ADWOKACKA, PANNUS, GEOFAG, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, DEKANAT, MASA SOLNA, BLISTER, BINDOWNICA, GILOSZ, ZMARZLUCH, INTERPOZYCJA, PROTROMBINA, SZPARNICOWATE, ALBULOKSZTAŁTNE, ROLADA, TELEFON ZAMIEJSCOWY, SEKSUOLOGIA, TAŚMA MONATAŻOWA, CAKE-WALK, EKSTERN, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, OGNISKO, POMOCNIK, CZANKA, BUJAK, DEKLARACJA, GEREZA KRÓLEWSKA, JEŻYCA, MASA RELATYWISTYCZNA, LITOGRAFIA, PUNKT POMIAROWY, PASKÓWKI, CHLEB CHRUPKI, WICIOWCE, SHONEN-AI, ?TSE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.822 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIRUSOWA CHOROBA ROŚLIN; SKRÓCENIE PĘDÓW, MARSZCZENIE I ZWIJANIE SIĘ LIŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIRUSOWA CHOROBA ROŚLIN; SKRÓCENIE PĘDÓW, MARSZCZENIE I ZWIJANIE SIĘ LIŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KĘDZIERZAWKA wirusowa choroba roślin; skrócenie pędów, marszczenie i zwijanie się liści (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KĘDZIERZAWKA
wirusowa choroba roślin; skrócenie pędów, marszczenie i zwijanie się liści (na 12 lit.).

Oprócz WIRUSOWA CHOROBA ROŚLIN; SKRÓCENIE PĘDÓW, MARSZCZENIE I ZWIJANIE SIĘ LIŚCI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - WIRUSOWA CHOROBA ROŚLIN; SKRÓCENIE PĘDÓW, MARSZCZENIE I ZWIJANIE SIĘ LIŚCI. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast