Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZENOŚNIE: PRZYPŁYW CZEGOŚ, NOWA PORCJA CZEGOŚ, KTÓREJ POJAWIENIE SIĘ PRZYNOSI POZYTYWNE SKUTKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZASTRZYK to:

przenośnie: przypływ czegoś, nowa porcja czegoś, której pojawienie się przynosi pozytywne skutki (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZASTRZYK

ZASTRZYK to:

wprowadzenie roztworu (najczęściej leku, lecz także - narkotyku) do tkanki za pomocą strzykawki z igłą (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: PRZYPŁYW CZEGOŚ, NOWA PORCJA CZEGOŚ, KTÓREJ POJAWIENIE SIĘ PRZYNOSI POZYTYWNE SKUTKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.144

LENIWIEC, ULICA, IMMUNOHEMATOLOGIA, GAZÓWKA, PUNKT WĘZŁOWY, ZESPÓŁ DRAVET, STOIK, BOLSZEWICY, INDUKCJA WŁASNA, KUKICHA, NADWZROCZNOŚĆ, OFFSET, FIRN, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, COCKNEY, CHLEB, CUKIER LODOWY, ILUWIUM, LANIE, ORZEŁ, TELETRANSMISJA, ZATOKA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, ANIMACJA KOMPUTEROWA, TRZĘŚLIKOWCE, MACIERZ RZADKA, FALA ODBITA, METAL CIĘŻKI, WAGA RZYMSKA, OBRZĘKI, ZBIEŻNOŚĆ, OCZYSZCZANIE, MONOTEMATYCZNOŚĆ, PĘPEK ŚWIATA, DIECEZJA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, SYLFIDA, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, METRYKA, OCZODÓŁ, KOSTIUM HISTORYCZNY, NIECHLUJNOŚĆ, DISNEY, WIESZCZBIARNIA, KRĘG SZYJNY, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, HORROR, PASO PERUWIAŃSKI, GEOLOGIA ZŁÓŻ, SNIFTER, WŁÓKA, MAIL, ILUZORYCZNOŚĆ, PROCES FIZJOLOGICZNY, DOGMAT, RODNIK, GORZELNICTWO, KOMPENSACJA, MISIEK, FIKOLOGIA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, HETEROATOM, OLEJ LNIANY, AGREGACJA, WIEDENKI, STÓŁ MONTAŻOWY, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, EKONOMIA ROZWOJU, PRZECHOWALNICTWO, PODCHLEBSTWO, PODSZEPT, TEMAT, SUPERNOWE, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, KRWIOPIJCA, KUROPATWA, EURYBIONT, ZIARNO, ODCHYŁ, ZAJĄC, PRACE KONSERWACYJNE, SEKURYTYZACJA, MOŁOTOW, ZERÓWKA, BROŃ WODOROWA, ABORCJONISTKA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, LOS, INŻYNIERIA CHEMICZNA, UCHAL, SYMETRIA, ŚLIZGAWKA, PIJALNIA, CZWÓRBÓJ, KOROWÓD, PĘCHERZYCA, WARZYWNIAK, PRĘDKOŚĆ FALOWA, SKAŁA MACIERZYSTA, SEKWOJA OLBRZYMIA, BIAŁACZKA SZPIKOWA, AUTOKATALIZATOR, HOSTEL, SKRZYDEŁKO, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, PŁAZY BEZOGONOWE, KOTLARNIA, PIĘKNODUCH, KRATKA, PLAMA, PŁYWANIE, BĘBEN WIELKI, TAKTYKA, KABINA RADIOWA, CHRYSTOLOGIA, ADRES INTERNETOWY, WIGILIA, TURBOSŁOWIANIN, AKTUALNOŚĆ, GUZ ZŁOŚLIWY, DYFUZOR, CYKLOP, ZAKRES ZNACZENIOWY, MOTYLOWCOWATE, TANYSTROF, KIERUNEK, SALA PLENARNA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, OPACZNOŚĆ, LISOWCZYK, POCISK NADKALIBROWY, MANUFAKTURA, GNIAZDO PROCESOROWE, SYMBOLIZM, SMAŻENINA, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, KROWIENTA, SAMOGRAJ, ZAPUSTY, NAZWA ABSTRAKCYJNA, GRUSZKA ZIEMNA, PERLICZKA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, RYBA UKWIAŁOWA, POLICJA SĄDOWA, FUTURE, ŁOTEWSKI, AFRYKAŃSKI, MECHANIZM, KURTYNA POWIETRZNA, JĘZYK DRAWIDYJSKI, IRISH DRAUGHT, GRANDA, BALANSJER, APATIA, CAŁY TON, OSTROGA PIĘTOWA, ENERGETYKA JĄDROWA, RUSZNIKARZ, BOCIAN, POPRAWIACZ, WYBUCH, TREŚĆ, METODYKA, KONTRALT, ANALIZA WYPUKŁA, TORBACZE, DRAPIEŻNOŚĆ, CZARNE KINO, PRZYCZYNKARZ, CHŁOPEK ROZTROPEK, MBIRA, KOSTIUMERNIA, ADRESATKA, PUNKT POMIAROWY, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, SZKIC, KOCHANEK MUZ, CZEKOLADA, FINAŁ, MASŁO CZOSNKOWE, PIĘKNOŚĆ, TASIEMIEC UZBROJONY, PIĘCIOKROTNOŚĆ, BLUZG, NAUKI PENALNE, AKTUALIZM, BUDOWNICTWO LĄDOWE, OCIEKACZ, PEPPERONI, UKŁAD ADAPTACYJNY, OTWARCIE SERCA, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, WIDEOROZMOWA, KRATA VICHY, JĘZYK DUNGAŃSKI, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, NEONTOLOGIA, WAGA SZALOWA, KASA CHORYCH, KANTYLENA, ŻYŁA MACICZNA, ŻELE, IMPLANTACJA, STOPIEŃ, STĄGIEW, OSIEMDZIESIĄTKA, KOD GRAYA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, UMOWA ZLECENIE, HASŁO WYWOŁAWCZE, OSTEOTOMIA, RACHUNKOWOŚĆ, STARANIE, KLEJNOT HERBOWY, BRUTALNOŚĆ, BROŃ MASZYNOWA, INTERNACJONAŁ, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, HIPIS, KRAJOBRAZ, DEALPACK, LÓD DENNY, JEDEN, EPIGENEZA, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, GERONTOKRACJA, DZBANECZEK, MYŚLICIEL, KOŁO, ODŁUPEK, PLUS, WALENTYNKA, DZIENNIK PODAWCZY, SER, MACH, ROŚLINA AKWARIOWA, MEMFIS, SIEROTA SPOŁECZNA, MUNSZTUK, CIERPLIWOŚĆ, OBRZEŻEK, ZGRZEBNOŚĆ, RĘKA, ZASTAWKA, KRANIEC, LAUFER CZARNOPOLOWY, SZKAPA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, SEKSTOLA, DELAWIRDYNA, REPUBLIKA PREZYDENCKA, PUDŁO, TRZMIELOJAD, KANCONETTA, GRA, RÓŻOWE OKULARY, POZWANY, SZTYCHARSTWO, SZCZERBA, PRZEGUBOWIEC, TŁUSZCZAK, ENDOSZKIELET, BUKIECIARZ, MICHAŁ, NIEPRAWDZIWOŚĆ, BRUDNA ROBOTA, WIATR SŁONECZNY, BOKÓWKA, PROZIAK, INTERNAT, RUMOWISKO, JAPOŃSKI, PRZEDSIONEK, PŁONNOŚĆ, BIOFLAWONOID, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, CEWA, SUPERNOWA TYPU II, WIDOWNIA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, MRÓWKA SMĘTNICA, WRZÓD MIĘKKI, UWAŻNOŚĆ, GNIAZDO, PIĘKNY WIEK, TYMBARK, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, MACIEJKA, DZIAŁ OSOBOWY, ŚRODKOWOŚĆ, KSIĘGOWOŚĆ, WSZY, PEDOFIL, PAPILOTKA, OCHOTNIK, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.144 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: przenośnie: przypływ czegoś, nowa porcja czegoś, której pojawienie się przynosi pozytywne skutki, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: PRZYPŁYW CZEGOŚ, NOWA PORCJA CZEGOŚ, KTÓREJ POJAWIENIE SIĘ PRZYNOSI POZYTYWNE SKUTKI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
zastrzyk, przenośnie: przypływ czegoś, nowa porcja czegoś, której pojawienie się przynosi pozytywne skutki (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZASTRZYK
przenośnie: przypływ czegoś, nowa porcja czegoś, której pojawienie się przynosi pozytywne skutki (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x