Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKSTRUZJA to:

rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 9 lit.)WYCISKANIE to:

rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EKSTRUZJA

EKSTRUZJA to:

wypływ magmy o wysokiej lepkości na powierzchnię Ziemi (na 9 lit.)EKSTRUZJA to:

rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 9 lit.)EKSTRUZJA to:

przetwarzanie surowców i materiałów pochodzenia biologicznego na cele spożywcze lub paszowe, które polega na przetłaczaniu przez ekstrudery pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze (140-180 °C) do komory schładzającej (na 9 lit.)EKSTRUZJA to:

w ortodoncji: korekta mająca na celu wydłużenie części naddziąsłowej zęba; wyciskanie zębów z dziąsła, wydłużanie zębów poprzez wyciągnięcie ich części ukrytej w dziąśle (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.369

PORĘBA, CZARODZIEJSTWO, WIZYTA DOMOWA, POŁĄCZENIE, EKWINOFILIA, PLATFORMERS, RAFA, KONFISKATA, ROKOWANIA ZBIOROWE, CZUJKA, SUMATOR, POLO, PROSCIUTTO, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, MIÓD SZTUCZNY, ŚWIADECTWO, ZMOWA MILCZENIA, SZTUCZNY LÓD, ODTWÓRCA, NIKANDRA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, FETA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, ŚCIEG ŁODYŻKOWY, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, DŻIHAD, JEŁOP, KIELISZNIK, TEST, ODLEW, KOŃ NA PATYKU, DISNEY, GOSPODARKA RYNKOWA, MAPA GEOLOGICZNA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, PIEC KOKSOWNICZY, KARP PO KRÓLEWSKU, FAJKA, DOBRO KONSUMPCYJNE, CHAŁTURA, OFENSYWA, JĘZYK BEMBA, TRANSURAN, HARAD, SZCZYPIOREK, TREPY, RÓWNIK, ÓSEMKA, DWUDZIESTY DRUGI, GYROS, WYWÓZKA, DWUMECZ, DYPTYCH, BUCZYNA NIŻOWA, RAJOKSZTAŁTNE, JABŁOŃ, ARTEFAKT, BALON METEOROLOGICZNY, HYDROBUS, RING, PRZĄDEK, MIARA NIEZMIENNICZA, KRYNOLINA, ZŁODZIEJKA, KLESZCZE, ZWORKA, KASZA MANNA, GLORIA, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, WARSZTAT, PIĄTKA, SZAROWIPTERYKS, SPEKTROMETRIA MASOWA, ODPRAWA, NOTA PROTESTACYJNA, PANICZ, HELIKONIA, REGIONALISTYKA, BANDONEON, BROŃ AUTOMATYCZNA, KACZKA, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, PŁOMYCZEK, TRIO, AGENT, CEWNIK, TWAROŻEK, MANDOLA, KAWA MIELONA, PANEL, DELUWIUM, DEKLINACJA MIESZANA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, GALERIA, KOLORY NARODOWE, GRANDA, NAZWA KODOWA, WLAN, ZATRZASK, KATASTROFA BUDOWLANA, STRASBURG, ALBARELLO, PĘPOWNIK, BAGIENNIK OBŁY, TEORBAN, KAMYCZEK USZNY, KUC SZETLANDZKI, WĘŻÓWKA, KOŃCÓWKA, BAJCA, PIGWOWIEC, DROGA GRUNTOWA, PARADOKS GRAWITACYJNY, AJDUKIEWICZ, UJĘCIE, KARMNIK, CYJANOHYDRYNA, FOTOTROPIZM, KAPISZON, ARAMBOURGIANIA, TIENSZANOZAUR, DOMANIEW, REKOMPILACJA, REAKCJA RODNIKOWA, DOLMAN, BŁYSK, PARA, AUDYTORIUM, OSIEC, MIKROKOMÓRKA, FILTR CZEBYSZEWA, CHARTER, FOLWARK, BIAŁE WINO, TEOKRACJA, BERGAMOTKA, BIEŻNIA, KRZESŁO ELEKTRYCZNE, IGLISHMEK, PODKŁADKA, WÓZKOWY, POŁOŻNICA, PIASKOWIEC, DZIEŁO ROGOWE, KULTURA UNIETYCKA, MAKROPOLECENIE, STÓŁ, PRZEDROSTEK, GAZ, REOFILE, MARSJAŃSKI, ZADANIE, POZYTYW, STRUMYCZEK, ADORACJA, ZBLIŻENIE, KOLORY PAŃSTWOWE, SITCOM, FIGÓWKA, ZBAWICIELKA, KAPAR, HUTNIK, BRYGANTYNA, HENOCH, ANTENA ŚRUBOWA, PRYMITYW, KLASTER, ŻYŁA NIEZGODNA, MORGA, CIEMNIACTWO, HEAD-HUNTER, MAKADAMIA, PSYCHOBIOGRAFIA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, CYBORG, STROIK, BARWIARKA ZWROTNA, FORMA, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, KRUP, CYTODIAGNOSTYKA, EGZEMPLARYZM, EWANGELIA, NOKAUT TECHNICZNY, OTWÓR GĘBOWY, OTĘPIAŁOŚĆ, KLINGOŃSKI, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, CHOINKA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, RODZINA INDEKSOWANA, NIECZUŁOŚĆ, NIEWYPAŁ, LEK PRZECIWLĘKOWY, MELON, SKARYFIKACJA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, PRAWO TALIONU, POŻYCZKA HIPOTECZNA, GALASY, PREPAID, ŚWIATŁO, PSTROLISTKA, CZUPRYNA, STANCA, PRZEDMIOT, OSIOŁ, PELHAM, KRÓLESTWO, DACIA, SKRZYP, TRADESKANCJA, SERDECZNIK, BIEL, WIDMO ROTACYJNE, KONTRAMARKA, SORTYMENT DREWNA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, EVENT, LIEBERMANN, MASZYNA TŁOKOWA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, ŁADOWANIE, OVERCLOCKING, TOŁHAJ, WYROŚL, SABAT, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, MACICA PODZIELONA, PRÓG PODATKOWY, ZORZA, CAP, WĄTLIK, MŁYNEK, MLECZAN ETAKRYDYNY, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, IMITACJA, ZBITOŚĆ, IKONOGRAFIA, ABSOLUT, ZNAK ALFANUMERYCZNY, ANTYPAST, DIADEMODON, WEDUTA, TIJUANA, DOROBEK, REGENT, S/Y, NUDZIARZ, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, STRONA TYTUŁOWA, SZPADA, KOPARKA, AREA, NARY, GOŁĄBEK, TŁO, METRESA, ANTYKADENCJA, INDEKS, PARALIZATOR, RESPIRATOR, ADIUNKT, JĘZYK RETOROMAŃSKI, KOŁPACZEK, BĄK, KORTYKOSTERYD, GIPSORYT, FIGURA ZASZCZYTNA, CZERWONY ŚNIEG, BEZPOWROTNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, REJESTR, CZOŁO, TURBINA CIEPLNA, WAPIEŃ ROGOWCOWY, WOJŁOK, PLUSY, HUGENOCI, CIECZ WYCZERPANA, CZAS PRZESZŁY, PIEZOELEKTRYK, KALKA TECHNICZNA, DZIWERÓWKA, URAZ, GRYPA AZJATYCKA, TOREBKA BOWMANA, WÓZ STRAŻACKI, TELEROTAMETR, PISTACJA, BOLERO, DAWCZYNI, NIEDOJRZAŁOŚĆ, WYNACZYNIENIE, POWAGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.369 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
ekstruzja, rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 9 lit.)
wyciskanie, rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKSTRUZJA
rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 9 lit.).
WYCISKANIE
rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x