RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKSTRUZJA to:

rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 9 lit.)WYCISKANIE to:

rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EKSTRUZJA

EKSTRUZJA to:

wypływ magmy o wysokiej lepkości na powierzchnię Ziemi (na 9 lit.)EKSTRUZJA to:

rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 9 lit.)EKSTRUZJA to:

przetwarzanie surowców i materiałów pochodzenia biologicznego na cele spożywcze lub paszowe, które polega na przetłaczaniu przez ekstrudery pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze (140-180 °C) do komory schładzającej (na 9 lit.)EKSTRUZJA to:

w ortodoncji: korekta mająca na celu wydłużenie części naddziąsłowej zęba; wyciskanie zębów z dziąsła, wydłużanie zębów poprzez wyciągnięcie ich części ukrytej w dziąśle (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.402

KRYPTOWOLANS, AGENCJA PŁATNICZA, WARZONKA, ZIELONA KARTA, LAWA, WĄTPLIWOŚĆ, SADZAK, AGAPANT, MIKROSKOP OPERACYJNY, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, KRAJALNICA, PANEL DYSKUSYJNY, TARCICA, WSYP, GŁÓWKA, PINGWINARIUM, NADWYŻKA, POSZYCIE KLINKIEROWE, PROJEKTOR FILMOWY, MIKST, ŻARLIWIEC, PUSTELNIA, BLISKOŚĆ, GASIWO, GULASZ IRLANDZKI, BIDŁO, DUŃSKI, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, AFRYKATA, KOMPRESJA IMPULSÓW, PORĘCZ, WALKA, TEMAT, PIJAR, ŁYCZKO, BUNT, PYSK, WŁÓKNO, HISTORYCYZM, CHRZĄSTKA SZKLISTA, WIEŻA STRAŻNICZA, JASKÓŁCZE GNIAZDO, HAK HOLOWNICZY, ZMORA, FILM INTERAKTYWNY, PARAZYTOZA, PŁYTA PAŹDZIERZOWA, SENSUALIZM, PANEL, SPIS POWSZECHNY, BARSZCZ, ASESOR, DRABINA, BADANIE JAKOŚCIOWE, NORZYCA, ZANOKCICOWATE, ŻAGLIK, ŁONO, CYKL REALIZACYJNY, WIELKI PORZĄDEK, KURANT, SER ŻÓŁTY, WYDMUSZKA, POLONISTYKA, KATOLICKOŚĆ, SUPERNOWA TYPU IC, OCZAROWIEC, LAMPA ŁUKOWA, REMISIK, BRZOZA, MISKA SEDESOWA, SOBÓR, AKSAMIT, ŚWIECA JABŁOCZKOWA, JEŻOWIEC, JEDLINA, OPOZYCJA, INWERSJA, NEOGOTYK, BARKAS, IMACZ, SQUAW, GRACILIRAPTOR, SAMOGŁOSKA TYLNA, BRZYDULA, ODZYSK, PIERWSZY PLAN, KAMIEŃ, NEUROPATIA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, OCEMBROWANIE, DEDUKCJA, FRANCISZKANIE, OPUST, MOC, PROCES FIZYCZNY, CZASOPISMO NAUKOWE, SREBRNIK, PARCIE, WYLOT, KOŁNIERZ, LOKATOR, FAKOEMULSYFIKACJA, BLASTOGENEZA, OBIEKTYWNOŚĆ, PRĄTNIKOWCOWE, CHRUPKOŚĆ, BARWIARKA ZWROTNA, PEŁNOKRĘŻNIK, KRYTERIUM ULICZNE, CHWAST, PENDYNKA, CHOLANGIOGRAFIA, SKARB, TANDEM, PEPIK, KOCIOŁ WIROWY, GALAS, RUDI, MONOLOG WEWNĘTRZNY, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, ŹRENICA, WIESZAK, NITOWACZ, ODMA, LIST ŻELAZNY, DROBNIACZEK WAPIENNY, ŻABOT, POWIATÓWKA, EDYKUŁA, TRAGIZM, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, TYK, TUKOTUKI, ŚRUBOWIEC, ODNIESIENIE, SAUNAMISTRZ, MUCHA SUCHA, SELSYN, PRYSZCZEL, SANDBOX, DIARIUSZ SĄDOWY, BRZYDOTA, TRANSLACJA, ŚLEPY KOSZTORYS, ORANŻADA, KOŃ NA PATYKU, DRAMATYCZNOŚĆ, MELINIT, PREFORMACJA, STRÓJ, PAPAD, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, MEDYCYNA REGENERACYJNA, KORMORAN BRUZDODZIOBY, KOZACZKA, BALKONIK, KAPONIERA, PAPIEREK, GENERALISSIMUS, HELIOSFERA, FASETKA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, METASEKWOJA, ŁUSKA, MIKSOZAUR, ENTEROWIRUS, PIOTRUŚ, SIERPOŃ, KWASKOWATOŚĆ, PIEŃ WULKANICZNY, NAKŁAD, NIERUCHOMOŚĆ, KETELEERIA, RAMIENICA POSPOLITA, FAŁSZYWE ZEZNANIE, ZATRWIAN, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, PÓŁGOLF, TYNTA, WIECZNE PIÓRO, MIKROKRYSZTAŁ, NOZDRZE, JAZZÓWKA, APAP, POWIERZCHNIA EKWIPOTENCJALNA, FINKA, DIRCIK, KOSA KUŚNIERSKA, FILM OBYCZAJOWY, PODKŁAD, PODRODZAJ, ZEWŁOK, KUFF, PARAFIA, MIRAŻ, INKUBATOR, ODPOWIEDŹ ODPORNOŚCIOWA, PIÓROPUSZNIK, SIAMANG, ZAĆMA POCZĄTKOWA, PREZESKA, PRZEWIERCIEŃ, ŁUSKA, PANOCZEK, UKAZ, WIATKA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, STOPIWO, KÓŁECZKO, RELIKWIE, OSOWIAŁOŚĆ, PILŚŃ NERWOWA, LIMBUS, LISTWA, KLAWIATURKA, IMPERFEKCJA, DARWIN, EP, BRZYDAL, BELKOWANIE, TUBING, TROJAN, PROMIENNOŚĆ, FRYKANDO, IKONOGRAFIA, OTWÓR STRZAŁOWY, PIECZĄTKA, NIESPORCZAK, TYSIĄCKROTNOŚĆ, BISFENOL, ŻYDOWIN, GAPA, KONWENANSE, WSPINACZKA SKAŁKOWA, HYDRORAFINACJA, NOKAUT TECHNICZNY, EFFIGIA, KLUCZ SZWEDZKI, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, PODROZJAZDNICA, ANTOCYJANIDYN, PODGATUNEK, PAPA TERMOZGRZEWALNA, RAJFUR, MUR, KRYSTALOMANCJA, ODSYŁACZ, WYKAŃCZALNICTWO, CEDARPELTA, TUSZ, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, BELLOTTO, TOINA, BYCZKI, ETIUDA, CHOKER, GMINA MIEJSKO-WIEJSKA, EGIDA, PŁYN INFUZYJNY, NAMUR, SIDEROPS, WEZYRAT, HELMIOTOLOGIA, KONSOLIDACJA, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, GRÓDŹ, OPŁATEK, I WOJNA ŚWIATOWA, MŁOCARZ, FAKSYMILE, ŁODRANIT, DANIE CZARNEJ POLEWKI, GASTONIA, ZABÓR, DUCHOWY OJCIEC, AMBASADOR, BARIERA TECHNICZNA, ZENDRA, PEDERPES, ARENGA PIERZASTA, INTRYGA, SZKLANY SUFIT, HAWELOK, KROWA MORSKA, HIPOTEZA, IBERYSTA, AGREGATY MONETARNE, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, UMOWA AGENCYJNA, DZIENNIKARZ, BATTLEDRESS, GENETYKA KLINICZNA, RYZYKO KONWERSJI, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, ARCTG, PODCHWYT, KACZAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.402 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKSTRUZJA, rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 9 lit.)
WYCISKANIE, rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKSTRUZJA
rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 9 lit.).
WYCISKANIE
rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 10 lit.).

Oprócz RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA inni sprawdzali również:

zdolność wojsk do podjęcia w określonym czasie działań wojennych; w niektórych rodzajach wojsk i sił zbrojnych rozróżnia się kilka stanów gotowości bojowej ,
pełnienie warty ,
lokal, siedziba jednostki służb mundurowych (np. policji, żandarmerii) ,
roślina wodna; glon ,
sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli ,
pionowy element konstrukcyjny budowli, mur odchodzący prostopadle na zewnątrz od ściany wysokiego budynku w postaci filara ,
żołnierz lub członek innej uzbrojonej formacji wyszkolony w precyzyjnym strzelaniu na dużą odległość, obserwacji i maskowaniu ,
określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta ,
Candida albicans - gatunek bezotoczkowego grzyba zaliczany do rzędu drożdżaków (Saccharomycetes), wywołujący zakażenia oportunistyczne u chorych z obniżoną odpornością; stanowi on florę fizjologiczną przewodu pokarmowego u 40-80% populacji ,
wierzba purpurowa - krzew o błyszczących pędach, używany w wikliniarstwie jako mieszaniec z witwą ,
fizyk niemiecki (1879-1960); prace dotyczące dyfrakcji i interferencji promieni rentgenowskich, laureat nagrody Nobla ,
potocznie o biżuterii (zwykle o nieszlachetnej), o jej elementach ,
przestrzeń nad najwyższym stropem lub sklepieniem, pod pokryciem dachowym, jako najwyższa kondygnacja budynku ,
kod ISO 4217 waluty loti ,
najmłodszy okres w historii geologicznej Marsa, który rozpoczął się prawdopodobnie 3 miliardy lat temu (absolutny wiek powierzchni Marsa jest słabo poznany) i trwa do dziś ,
ciasto, którego podstawę stanowią zmielone orzechy, mak lub migdały zmieszane z białkami jajek oraz cukrem ,
umartwienie ,
w Kościele rzymskokatolickim przysięga posłuszeństwa składana przez duchownych katolickich i osoby konsekrowane ,
stil - nośnik w formie taśmy, służący do rejestrowania i odtwarzania dźwięku ,
rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego ,
Semionotiformes - rząd ryb promieniopłetwych zaliczanych do przejściowców (Holostei); współcześnie żyją w słodkich wodach Ameryki Północnej i Środkowej oraz na Karaibach, osiągają rozmiary od 80 cm do 3 m ,
MJINGJAN; miasto w płn. Birmie, nad rzeką Irawadi; przemysł spożywczy, włókienniczy ,
husyta z jednego z radykalnych odłamów husytyzmu ,
płd. amerykańska małpa szerokonosa o donośnym głosie ,
Titanosaurus - rodzaj zauropoda z rodziny tytanozaurów, który występował w późnej kredzie; osiągał 9-12 m długości i ok. 13 t wagi; obecnie jest on uważany za nomen dubium - rodzaj niepewny ,
dawne określenie nart ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
nieodparta chęć odbycia aktu seksualnego; wielka ochota na seks ,
naczynie laboratoryjne - kolba o kształcie stożkowatym ,
w filmie, teatrze, literaturze - bohater, który jest przeciwnikiem innego (zwykle gównego) bohatera; często przestawiany jako postać negatywna

RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA. Dodaj komentarz (0)

      5 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x