RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKSTRUZJA to:

rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 9 lit.)WYCISKANIE to:

rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EKSTRUZJA

EKSTRUZJA to:

wypływ magmy o wysokiej lepkości na powierzchnię Ziemi (na 9 lit.)EKSTRUZJA to:

rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 9 lit.)EKSTRUZJA to:

przetwarzanie surowców i materiałów pochodzenia biologicznego na cele spożywcze lub paszowe, które polega na przetłaczaniu przez ekstrudery pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze (140-180 °C) do komory schładzającej (na 9 lit.)EKSTRUZJA to:

w ortodoncji: korekta mająca na celu wydłużenie części naddziąsłowej zęba; wyciskanie zębów z dziąsła, wydłużanie zębów poprzez wyciągnięcie ich części ukrytej w dziąśle (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.402

OGRANICZENIE WIEKOWE, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, ELEMENT FLORYSTYCZNY, PIEPRZ CZERWONY, CYSTOSTOMIA, MIESIĘCZNICA, TRIAL, SPLENDID ISOLATION, MEMBRANA, KOMÓRCZAK, EPIGRAF, RICOTTA, KROK, OBRZMIENIE, POMALOWANE, OSIEMNASTKA, SZLUFKA, KUNMINGOZAUR, DZIEWICTWO, MILITARYZM, PROMIENIOWANIE ALFA, MÓR, RZEZAK, AEDICULA, ZIMNE NÓŻKI, CECHOWNIA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, PADWAN, CUDZOZIEMSKOŚĆ, HIBERNACJA, POSIADY, ATLAZAUR, ZANZA, WAGNER, DRĘTWA, FAKTOR, FERMENTACJA MLEKOWA, ŚWIECZKA, KOŁEK, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, MAŁOWODZIE, ANTENA SATELITARNA, PAGAJ, CZUB, DORTMUNDER, BIZA, SILIKON, SĄD OSTATECZNY, SUCHOKLATES, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, SZPILA, MAKAK, BARWA, OPONA, SŁOWO, POWSZECHNOŚĆ, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, ALKOHOL ROLNICZY, PRZEDNIK, ROŚLINA DARNIOWA, FRYZ, ZAKAZ, KOSZTORYS NAKŁADCZY, TOPOLA, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, CYTRUS, OKRĘT DOZOROWY, RURA ODPŁYWOWA, PRZYBYTEK, BARWY, LITERA, CZYN, MINUTA, CHŁODNIK, GIERKA, CENTURIA, POSIADACZ ZALEŻNY, KLERODENDRON, REZYSTYWNOŚĆ, CYLINDER, ZAPONA, SAJAN, APLIKACJA, PRZEDZAMCZE, MACA, WYANDOT, ZAPINKA, SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, JEDLICA, CHYLAT, PELENG, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, BIOTRANSFORMACJA, MIKROFON CEWKOWY, PRZĘŚL, POGODNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, KARIOTA, RAMIENICA POSPOLITA, SÓWKA, MONTAŻYSTKA, CHIŃSKOŚĆ, BAZA ODSETKOWA, FAŁD, MECZ DERBOWY, KONSOLA, RĘKAW, OBIONE, NADZÓR BANKOWY, BOCHOLT, KORYTO RZEKI, PODATEK ROLNY, SENES, SZWEDZKOŚĆ, TANGANIKA, SZWADRON ŚMIERCI, GŁÓWKA, KOLEJ, GROTA OGRODOWA, KOASEKURACJA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, FILET, TEKSASET, CZEK PODRÓŻNY, KRATOWNICA, TERMA, TABAKIERA, ŚLAD PAMIĘCIOWY, BAT, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, WYPIERDEK MAMUTA, KOLABORANT, ŁÓDKA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, ESTAKADA, FARMAKOTERAPIA, DOMINACJA CAŁKOWITA, OBUSTRONNOŚĆ, PUSTELNIA, TERMOGRAM, WEBMAIL, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, ROBUR, CZERWIENIDŁO, ŁOŻNIK, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, KORDONEK, PARKA, ŻŁÓB LODOWCOWY, KUBECZEK, HALSZTUK, EDYKUŁ, GELDERLÄNDER, FAUST, BIZON, TYFUS OSUTKOWY, GĘSTE, ARGUMENT, SAMBA, ŁBISKO, MNICH, KSIĘŻULO, PRYZMA AKRECYJNA, CYFRA, OSKARD, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, AUTOMAT TELEFONICZNY, UPIÓR PIERŚCIENIA, ZAGŁÓWEK, WYMIANA, GAZÓWKA, VIBRAM, WANILIA, MŁAK, PALEOPTERYKS, KB, MLECZAN ETAKRYDYNY, KĄPIEL, SAMOOBRONA, MAZIÓWKA, CHARLES, GRUSZKA, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, TRAP, MAŁY RUCH GRANICZNY, PELAGRA, KNAP, ODTWARZANIE, LARWA, PODWÓJNOŚĆ, KAPITUŁA METROPOLITALNA, FOTOGRAFIKA, SZARPANKA, ROFEKOKSYB, SZAMANKO, KONSULTACJA SPOŁECZNA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, EURYTMIA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, DZIEWOJA, AWANTAŻ, ŁOŻE TORTUR, KRZYŻÓWKA, KITEL, PASKÓWKI, GRUPA ALGEBRAICZNA, GNIAZDO SIEROCE, DELIBERACJA, BELA, BEKON, GŁÓG, NIEDOTYKALNOŚĆ, STORCZYK, PŁASZKA, SPATODEA, KEMI, KLASTER, LINIA MONTAŻOWA, CACKO, BIEG, SZELF, SATELITA, DONOR, OBWIĄZKA, PROSZEK KAKAOWY, PLASTRON, FLEGMATYK, FILM SCIENCE-FICTION, EKRAZYT, WYSTRÓJ, SŁONIOROŚL, GWIZD, GLORIA, KRA, ŁUSZCZAK, ORGAN, JĘZYK LITERACKI, OWCA JACOBA, BECZUŁKOWIEC, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, KULT PUBLICZNY, STOPIEŃ TURBINY, CIĄG TECHNOLOGICZNY, CIĘŻKIE DZIAŁA, KOŁTRYNA, WYBREDNIŚ, PRĄTNIKOWCOWE, PASEK, ZBIÓRKA, NAKRYWKA, ZŁOTOKAP, OGNICE, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, PIECZARKOWA, LATIMERIA, SROGOŚĆ, WOTUM NIEUFNOŚCI, GRZYB CHRONIONY, WEDETA, ALIDADA, CHOJAK, PREDESTYNACJA, TRYGON, TECZKA, KANALIK NERKOWY, WIERTŁO DENTYSTYCZNE, AFRYKAŃSKOŚĆ, TEOLOGIA NEGATYWNA, ZASÓB, BIKORN, SOK, ALKIERZ, EKLER, ROK ZWROTNIKOWY, PROCES BUDOWLANY, ZAKŁADNIK, SŁOWO, MIKSTURA, ZASADA, MITOLOGIZM, NARTOW, ATRYBUCJA, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, MELASA, PIKIEL, MAJSTERSTWO, MASKOTKA, SHERGOTTYT, KATAPLAZM, DRINKER, OKULARY 3D, PIĘKNY WIEK, PRZYLŻEŃCE, BOIKEN, OKNO MODALNE, DŁAWIK, STYPENDIUM, ?ZASILANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.402 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKSTRUZJA rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 9 lit.)
WYCISKANIE rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKSTRUZJA
rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 9 lit.).
WYCISKANIE
rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 10 lit.).

Oprócz RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

x