RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKSTRUZJA to:

rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 9 lit.)WYCISKANIE to:

rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EKSTRUZJA

EKSTRUZJA to:

wypływ magmy o wysokiej lepkości na powierzchnię Ziemi (na 9 lit.)EKSTRUZJA to:

rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 9 lit.)EKSTRUZJA to:

przetwarzanie surowców i materiałów pochodzenia biologicznego na cele spożywcze lub paszowe, które polega na przetłaczaniu przez ekstrudery pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze (140-180 °C) do komory schładzającej (na 9 lit.)EKSTRUZJA to:

w ortodoncji: korekta mająca na celu wydłużenie części naddziąsłowej zęba; wyciskanie zębów z dziąsła, wydłużanie zębów poprzez wyciągnięcie ich części ukrytej w dziąśle (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.402

PAPROTNICA GÓRSKA, SYNCHROTRON PROTONOWY, BARKA, MIESZARKA, ZSYP, MŁODZI, APOSTOŁ, KASZA KUKURYDZIANA, KLEJNOT HERBOWY, TRÓJKĄT, KOŁOWROTEK, CHODZĄCY TRUP, MIESZANIEC, PRZYLŻEŃCE, NĘCISKO, CIĄG, CHWYTACZ, KĄT, SIARKA POPIOŁOWA, AKTYWNOŚĆ, KÓZKI, PRAWO AUTORSKIE, STRAJK OKUPACYJNY, ODCHYŁKA, JEDYNKA, MASER, CIĄGNIK SIODŁOWY, ŁAPACZ, OKRĘT TRANSPORTOWY, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, KATEGORIA SPOŁECZNA, WYZNANIE MOJŻESZOWE, PRZEKOZAK, OGRÓDEK, JAPOŃSKI, SPRAWA, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, ESKORTOWIEC, NAGRODZENIE, MELASA, DZWONEK RĘCZNY, MOWA OBROŃCZA, PODBICIE, PORCELANA STOŁOWA, WĘGORZ, JEDLINA, LAK, NIEŚPIESZNOŚĆ, ŻURAWINA, MAŚLANKA, LAPIS PHILOSOPHORUM, NIEPOSPOLITOŚĆ, UBYTEK, KONWERGENCJA, CZERWONA STREFA, MEFLOCHINA, PASJA, KURZAWKA, ELITA, BIEŻNIK, REDUKCJA, NEGACJONIZM, BETAKSOLOL, PINGLE, KAPROZUCH, MADISON, PALEMONETKA ZMIENNA, DUR OSUTKOWY, CHOINKA, PĘCHERZ PŁODOWY, OCENA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, NIEKOMPETENTNOŚĆ, KAMELIA, TELEGRAFIA, WYLINKA, GRUCA, HOŁDOWNIK, KERATYNA, PROSTOPADŁA, MARAN, KWASJA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, ROŻEK, KOŁPAK, ŻAKARD, WYSEPKA, GALARETA, GABINET CIENI, SKUBANIEC, SZYSZKOJAGODA, FRAZA NOMINALNA, BIEDA, KOMA, WITACZ, BYLICA CYTWAROWA, MEMBRANOFON, SZNUR HACZYKOWY, PUSZKA, GALIA, TRANSKRYPCJA, SIDLISZ PIWNICZNY, DZIWERÓWKA, GÓGLE, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, RYK, REZYDENT, RĘKAWICZNIK, MOUSCRON, SKONIA, CEMENTOWE BUTY, IGŁA, OGONEK, CZWÓRKA, KADŹ, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, KULCZYBA, WIZJERKA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, SECESJONISTA, WROCŁAWSKOŚĆ, GANGRENA, WOLUTA, CZATKOBATRACH, SILEZAUR, MIRAŻ, TKANINA, POZYTYWIZM, LESS, BAZYLIKA WIĘKSZA, BLOCZEK, ATŁAS, AMPUŁA, DEPTAK, LEJNOŚĆ, MUSZTRA, OCZAROWIEC, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, POLEWA, GRZYWACZ, TERMOSTAT, TROJAN, GNUŚNOŚĆ, OKTAWA, KAJAK, KOŃCÓWKA, ADIDASEK, INTERLUDIUM, STRZYKWA, GORYCZKA, MOC CZYNNA, PRÓBA, PSYCHOTERAPIA EKLEKTYCZNA, WYMYK, LUFA, BITLES, INSTYTUT, DZIRYT, TYFUS OSUTKOWY, CYNIA, WIZJER, KUCHENKA ANGIELSKA, PLANETA SKALISTA, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, MORENA ABLACYJNA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, PATCHWORK, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, STOPKA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, PŁOMIEŃ, TARCZA, DWURURKA, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, IZOLACJA, OSZCZĘDNOŚCI, MUŁOWCOWATE, PRZYPADEK, SUPRESJA, POZYCJA TRENDELENBURGA, ALARM, ROZPRZA, MIKANIT, SUFLET, POWIEŚĆ Z TEZĄ, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, POCIĄG METRA, FIRN, KÓŁECZKO, OBRONA STREFOWA, MUCHA SUCHA, POWŁOKA GALWANICZNA, SYNDETIKON, ROZETKA, OWCA JACOBA, ABSOLUCJA, NOŻYCÓWKA, OLFAKTOMETRIA, KASZMIR, BONKRETA, BOLA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, GŁOŻYNA, WIELOMĘSTWO, AWANTURA, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, SŁUP, TWAŁEK, KLARYSKI, DZWONEK, REKOMENDACJA, FARTUCH, BAZYLEK, KOSZ, SĄD PODKOMORSKI, JEŻOZWIERZE, GUMKA, TOKARKA, PUCHAR, NOS, ROŚLINA TRUJĄCA, PORNO, COUNTRY, VIRGA, E-MAIL, REPLIKA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, BLOKADA, SUWNICA MOSTOWA, LAGOZUCH, MAKRO, FOTEL OBROTOWY, KUM, TAFTA, KONSERWA, KALKA KREŚLARSKA, KONIK, EGZEMPLARZ SYGNALNY, ANTAŁEK, SZUPINKA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, SEJSMOGRAM, SPRZĘT, PROCES ODWRACALNY, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, ŁZAWNICA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, SŁUPEK, STRZELEC WYBOROWY, WOLANT, RZUT PROSTOKĄTNY, MATERIA AUTOCHTONICZNA, MLECZAJ LEPKI, BAŁKAŃSKOŚĆ, POLITYKA ENERGETYCZNA, GNIAZDO, PRZEGLĄDARKA, KORESPONDENT, BRYLE, KOMÓRECZKA, MARKIZETA, ELEGIA, ELEKTORAT, UKRYCIE, KRYTERIUM SYLVESTERA, GRANAT, BANDOLET, SPACJA, MIODOJAD CIEMNY, MAZUREK, AUTOMOBILISTA, EMOLAK, DZIEDZICZENIE, JER TYLNY, MOWA OSKARŻYCIELSKA, HYBRYDA, LOFIX, ŚWIATŁO DRUMMONDA, BUNT, ZNIKNIĘCIE, S.Y, GABINET STOMATOLOGICZNY, SPLOT, CHŁODNIK LITEWSKI, KROS, EMALIA, HIERARCHIA, MIARODAJNOŚĆ, DEOKSYRYBONUKLEAZA, SREBRZYK, SZKŁO MĄCONE, BOCZEK, ZBIÓR, KORYTOZAUR, SZRAF, SIÓDMA WODA PO KISIELU, KONCENTRAT, ?ARABICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.402 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKSTRUZJA rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 9 lit.)
WYCISKANIE rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKSTRUZJA
rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 9 lit.).
WYCISKANIE
rodzaj obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, przy której materiał pod naciskiem stempla wypływa przez otwór lub otwory w narzędziu albo przez szczeliny utworzone przez narzędzia (na 10 lit.).

Oprócz RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - RODZAJ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRZY KTÓREJ MATERIAŁ POD NACISKIEM STEMPLA WYPŁYWA PRZEZ OTWÓR LUB OTWORY W NARZĘDZIU ALBO PRZEZ SZCZELINY UTWORZONE PRZEZ NARZĘDZIA. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast