RODZAJ BRONI JĄDROWEJ, STANOWIĄCY ODMIANĘ BOMBY TERMOJĄDROWEJ (WODOROWEJ) O STOSUNKOWO NIEWIELKIEJ SILE WYBUCHU, LECZ WYZWALAJĄCEJ DUŻĄ ILOŚĆ ZABÓJCZEGO DLA ORGANIZMÓW PROMIENIOWANIA NEUTRONOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOMBA NEUTRONOWA to:

rodzaj broni jądrowej, stanowiący odmianę bomby termojądrowej (wodorowej) o stosunkowo niewielkiej sile wybuchu, lecz wyzwalającej dużą ilość zabójczego dla organizmów promieniowania neutronowego (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ BRONI JĄDROWEJ, STANOWIĄCY ODMIANĘ BOMBY TERMOJĄDROWEJ (WODOROWEJ) O STOSUNKOWO NIEWIELKIEJ SILE WYBUCHU, LECZ WYZWALAJĄCEJ DUŻĄ ILOŚĆ ZABÓJCZEGO DLA ORGANIZMÓW PROMIENIOWANIA NEUTRONOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.925

LILIA VOODOO, IMMELMAN, DIADEMODON, MIMEZJA, ULEMOZAUR, FIX, NIOB, EKSPEDYCJA, STRAŻ OGNIOWA, KULCZYBA, UTLENIALNOŚĆ, PCHACZ, ZADZIERZGNIĘCIE, KAFTANIK, STALAG, NIPPONOZAUR, RUMIAN DWUBARWNY, PROFIL GLEBOWY, ZADRZECHNIA, NOTOZAUR, PAROBEK, MŁODZI, TABU, JAK, KASARNIA, OSET, ZATRZASK, PRZYPRAWY KORZENNE, SZCZUPŁOŚĆ, SAMICA MLECZNA, PARTYKULARNOŚĆ, KARONGAZAUR, KORZENIÓWKA, KOZA BURSKA, KARMINADEL, NEUTRALIZM, MĄKA, RÓJ, WIECZERNICA, PROTARCHEOPTERYKS, KORBACZ, TAZOUDAZAUR, POKÓJ DZIECINNY, MAJĄTEK, WACHLARZOWIEC, LIGA, PORCYJKA, JĘZYK PRAINDOEUROPEJSKI, SER EMENTALSKI, SCYNKI WODNE, NIETOLERANCJA, ANTA, SZCZENIACKOŚĆ, INDEKS, NADWYŻKA KONSUMENTA, KOŁPACZEK, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, PORTER, PILOTKA, ŚWIADCZENIE, LOTOS, SEKCIARSTWO, SKRZYP, TOWARZYSZ BRONI, KASZA GRYCZANA, RAM, RUCH ODRZUTOWY, PODKÓWECZKA, ALPINARIUM, ŻELIWIAK, KRZYŻACZEK, GOŁĄBKA, OCET SPIRYTUSOWY, GARDZICIEL, LABOKANIA, FAJKA WODNA, PLACEK, INTERTYP, DESMATOZUCH, HACKNEY, SOŚNICOWATE, ANTETONITRUS, PROTOAWIS, MAŚLAK, EUKALIPTUS, SONG, KORONA, KOPARION, NASIĘŹRZAŁ, BRZOZA, MOC WYTWÓRCZA, ORZECH, BEKIESZKA, PSAMMON, GRUPA FUNKCYJNA, LITOŚĆ, PROBÓWKA, TEST, KK, PODSADNIK, AŁYCZA, MUZYCZNOŚĆ, KOPIEC, AEDICULA, OTTU, ILOCZYN JONOWY, MALARSTWO IKONOWE, ROZPŁOCH, MĄKA JĘCZMIENNA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, TALA, LAMBREKIN, SUCHAR, SARDYNOPS, NUMER KIERUNKOWY, TYSIĘCZNIK, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, PŁEĆ BRZYDSZA, DELFIN GRUBOGŁOWY, PIANOGAZOSTYLIKAT, ASIA, CYGANEK, CUKIER WANILINOWY, MINERAŁ ZABARWIONY, POWAŻNY WIEK, WIELOPESTKOWIEC, KUC AUSTRALIJSKI, SIERPIK, SĄCZYNIEC, TUŃCZYK, NEKENZAUR, ANTYPERTYT, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, NORA, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, MAKROSKŁADNIK, TRAWERS, AGATIS, JUGS, KARABIN AUTOMATYCZNY, FIGURA OGRANICZONA, OPCJA BARIEROWA, PERSJARNIA, NOTA, HACKNEY, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, DETAL, GRIECZANINOW, FAZA, DYPTYK KONSULARNY, GAZODYNAMIKA, KRAKOWSKOŚĆ, SZKŁO MĄCONE, BAZA, CYTRUS, BANDŻO, ODŁAMKOWY, PETREL WULKANICZNY, OŁTARZ, MEKINTOSZ, DZIURAWKA, SĄŻNISTOŚĆ, POMPELA, MASTYGONEMA, BAGNO, PORZECZKÓWKA, POSZYCIE KARAWELOWE, ŻEL, ŹRÓDLISKOWIEC, PŁEĆ, SYKOFANT, SOLARIUM, ZGRYW, CHWILÓWKA, KRĄŻNIK, TĘTNICA RZĘSKOWA, OPONA BALONOWA, FICROJA, WYMIAR, KLEJÓWKA, TEATRZYK CIENI, PALUDAMENT, KREDYT AKCEPTACYJNY, ARABICA, RAJ PODATKOWY, WOLNY STRZELEC, KUC HACKNEY, ŁUSKWIAK, FUNKCJA MONOTONICZNA, AKOLITAT, FAGOCYTOZA, SEJWAL, PRANA, MINISIATKÓWKA, BELODON, ASTER LANCETOWATY, BASE JUMPING, TOR, STYLISKO, OGNIWO JĄDROWE, OBOSIECZNOŚĆ, KALENDARZ, MILBRANA, METEOROGRAF, DITHERING, GRENADYNA, BRYZGUN, ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ, FORUM, WANAD, PASAT, GUMA, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, BALOTADA, JEZIORO POLJOWE, DOBÓR PŁCIOWY, BIUROKRACJA, CZARECZNIK, BOGUŚ, OSTRE KOŁO, BARANEK, KRZEMIAN WSTĘGOWY, SERDUSZKA OKAZAŁA, GRANAT, RAJTUZY, TAPIR, ZAKŁAD POPRAWCZY, STAN NIEUSTALONY, DIPLODOKOKSZTAŁTNY, BAKTERIOCYD, MUCHA MOKRA, JEŹDZIEC APOKALIPSY, TOELOOP, DERYWATYWA, MORGANUKODONTY, KAPUSTA, MARMOLADA, GORCZYCA, CZERWIEC, MOŚCIK, SKANER PŁASKI, AŻUR, POJEDYNEK, WIZJA LOKALNA, ŁUSKA, PAJAC, DROGA WOJEWÓDZKA, PRZEMYSŁ OBRONNY, LODOICJA, KATEDRA, STULNIK, PURYZM, GWASZ, SZTUKA DEKORACYJNA, BONŻURKA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, MASOWOŚĆ, DUO, TRYB, UCHA, POSTOZUCH, KAWALERIA POWIETRZNA, RODZAJ MĘSKOOSOBOWY, SZORY, FUNKCJONALIZM, WYBRYK NATURY, ARKUSZ AUTORSKI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ŻONGLER, SOCZEWIAK, GARAŻ, KARTA, ZAWŁASZCZENIE, NEUSTON, WURST, SKRZYP, PŁEĆ, BABINIEC, CHEDDAR, IMMUNOPATOLOGIA, ROWER GÓRSKI, MIĘKISZ WODNY, PIWONIA, BAZA DANYCH, PALLASYT, ZNACZEK, SKRZYNECZKA, UŁANKA, ALLEMANDE, MOSTEK, RELACJA, AFERKA, HIPERPRZESTRZEŃ, MORELÓWKA, KWAS CHLEBOWY, TYKA, POMIDOR, TENREK ZWYCZAJNY, ?PRINSEPIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.925 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ BRONI JĄDROWEJ, STANOWIĄCY ODMIANĘ BOMBY TERMOJĄDROWEJ (WODOROWEJ) O STOSUNKOWO NIEWIELKIEJ SILE WYBUCHU, LECZ WYZWALAJĄCEJ DUŻĄ ILOŚĆ ZABÓJCZEGO DLA ORGANIZMÓW PROMIENIOWANIA NEUTRONOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ BRONI JĄDROWEJ, STANOWIĄCY ODMIANĘ BOMBY TERMOJĄDROWEJ (WODOROWEJ) O STOSUNKOWO NIEWIELKIEJ SILE WYBUCHU, LECZ WYZWALAJĄCEJ DUŻĄ ILOŚĆ ZABÓJCZEGO DLA ORGANIZMÓW PROMIENIOWANIA NEUTRONOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOMBA NEUTRONOWA rodzaj broni jądrowej, stanowiący odmianę bomby termojądrowej (wodorowej) o stosunkowo niewielkiej sile wybuchu, lecz wyzwalającej dużą ilość zabójczego dla organizmów promieniowania neutronowego (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOMBA NEUTRONOWA
rodzaj broni jądrowej, stanowiący odmianę bomby termojądrowej (wodorowej) o stosunkowo niewielkiej sile wybuchu, lecz wyzwalającej dużą ilość zabójczego dla organizmów promieniowania neutronowego (na 15 lit.).

Oprócz RODZAJ BRONI JĄDROWEJ, STANOWIĄCY ODMIANĘ BOMBY TERMOJĄDROWEJ (WODOROWEJ) O STOSUNKOWO NIEWIELKIEJ SILE WYBUCHU, LECZ WYZWALAJĄCEJ DUŻĄ ILOŚĆ ZABÓJCZEGO DLA ORGANIZMÓW PROMIENIOWANIA NEUTRONOWEGO sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - RODZAJ BRONI JĄDROWEJ, STANOWIĄCY ODMIANĘ BOMBY TERMOJĄDROWEJ (WODOROWEJ) O STOSUNKOWO NIEWIELKIEJ SILE WYBUCHU, LECZ WYZWALAJĄCEJ DUŻĄ ILOŚĆ ZABÓJCZEGO DLA ORGANIZMÓW PROMIENIOWANIA NEUTRONOWEGO. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

x