ZNAK ROZPOZNAWCZY, CZĘSTO WYRAZ LUB HASŁO ZAWIERAJĄCE CHARAKTERYSTYCZNĄ DLA DANEGO JĘZYKA GŁOSKĘ, KTÓREJ CUDZOZIEMIEC, OBCY LUB WRÓG NIE POTRAFI WYMÓWIĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZYBOLET to:

znak rozpoznawczy, często wyraz lub hasło zawierające charakterystyczną dla danego języka głoskę, której cudzoziemiec, obcy lub wróg nie potrafi wymówić (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNAK ROZPOZNAWCZY, CZĘSTO WYRAZ LUB HASŁO ZAWIERAJĄCE CHARAKTERYSTYCZNĄ DLA DANEGO JĘZYKA GŁOSKĘ, KTÓREJ CUDZOZIEMIEC, OBCY LUB WRÓG NIE POTRAFI WYMÓWIĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.885

PARK MIEJSKI, KLON, PELA, WAFEL, OBRĘCZ, ROKIET, GEN MODYFIKATOR, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, NARRACJA POLIFONICZNA, PRZETACZANIE KRWI, KOLEJ, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, JOŁOP, WĘZEŁ, KIBOLSTWO, BEZINWAZYJNOŚĆ, ŁUPEK HUMUSOWY, GODZINA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, ODDZIAŁYWANIE, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, WORKOWIEC, LISTA TRANSFEROWA, POJAZD SPECJALNY, ODSTRZAŁ, LAMINAT, BEAN, JARMULKA, PŁYWAK, PIJAWKA, NAKŁO, LIPA, PAZIOWATE, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, SOLNISKO, PŁAWA, DUROMER, FONOGRAM, ZLEWNIA, ZAKŁADKA, INFORMACJA, AKCENT OSTRY, KOCIOŁEK SKALNY, GRAB, OKNO, ANDRUS, ODDZIAŁ WYDZIELONY, WANIENECZKA, HARLEKIN, SINGIEL, PODRZĘDNIK, ODWROTNOŚĆ, CIĄG, PARAOLIMPIADA, ZJAWISKO, CZERWONKA, PIESZCZOSZEK, CYGANKA, ANTYRELIGIA, DUPLIKA, DZIEGCIARZ, BURGER, ŁĄKA, KRZEW OWOCOWY, FORMACJA DEFENSYWNA, BEMBO, OGÓREK, NOWELIZACJA, TRANSFORMATORNIA, MAURESKA, PEONIA, STRAŻ GMINNA, SAMOPAŁ, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, RAK, PODKOWIŃSKI, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, WITEZIE, PREKURSOR, BEMOL, MYKOPLAZMA, STRZELCZYNI, SYNAPSYD, INTERPRETACJA, KRĄGŁOŚĆ, JAN, MARKIERANT, INTENSJA, DRÓB, ŻARŁACZOWATE, BRAMKA SAMOBÓJCZA, ROZDZIAŁEK, BRZYDKI WYRAZ, MERZYK GROBLOWY, SER, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, HORYZONT ZDARZEŃ, PARZENICA, STACZ, ZAJĘCIE, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, KOD PASKOWY, AFTERPARTY, ŚREDNIOPŁAT, AKCENT RUCHOMY, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, PSI ZĄB, WARNIK, DYKTATOR, POWTÓRKA, ZACHWALACZ, GRZEBIEŃ, GORYCZKA CHMIELOWA, ŁAŃCUSZEK, SPOILER, MAKSURA, KURATOR, INFORMACJA POUFNA, ESTAKADA, STREFA POŻAROWA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, KORSARZ, KONSOLA STEROWNICZA, SUBSTANTYWNOŚĆ, MUFKA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, SŁONECZNOŚĆ, COCKTAIL, ORBITA, KEBAB, KUCHNIA, IMPAST, POKÓJ, WASĄG, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, SERWER WIDEO, GARIBALDKA, FLUID, BULWAR, TAKSON, GWIZDEK, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, NORKI, KAPTUR, FESTYN, ROZSTĘP, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, BEATA, WYLOT, CYBERNETYZACJA, FILTR CYFROWY, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, GURU, TERMY, SŁUŻBA, DANIE ARBUZA, GOŹDZIK, HANOWER, KRUSZYNKOWATE, WIOSŁO, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, PRÓŻNIA SPOŁECZNA, BEZGŁOWOŚĆ, JĘZYK ANGIELSKI, OKULARY, PATRONAT, ODWODORNIENIE, POWIEŚĆ RADIOWA, KAWA ZBOŻOWA, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, DIAKONIA, NAPIĘTEK, WRÓG KLASOWY, RÓG, LICZBA MASOWA, KORZYSTNOŚĆ, MISO, BINARKA, ŁOMOTANINA, GLORIA, KLIN, LAWENDA, GŁOWA NIE OD PARADY, ZABURZENIE, WIEM, BRZOSKWINIA, VAT, ENGAGEMENT, TUNIKA, GÓRA, DOMENA PUBLICZNA, JEROME, POWIEŚĆ MIŁOSNA, ABERRACJA, ACENA ARGENTYŃSKA, CYNAMON, FACH, PANICZĄTKO, OKRES OCHRONNY, PĘK, BŁONNIK, ZAĆMA POCZĄTKOWA, KWAS NAFTENOWY, MATECZNIK, PORĘBA, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, NAMASZCZENIE CHORYCH, PINYIN, CECHOWNIA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, JAŁÓWKA, KROKIET WIOSENNY, NACZYNIAK, WEKTOR JEDNOSTKOWY, USŁUGODAWCA, PRZYWODZICIEL, UZNANIE, GADKA SZMATKA, KRYSZTAŁEK, BŁĘKITNY OLBRZYM, PIEPRZ ZIELONY, PAMIĘĆ LOGICZNA, KĄPIEL, POMADKI, MNICH, POLSKI-SLOWNIK.PL, PROGRAM, HYDROBUS, OMYK, DRABINA, CZWARTY, BI, SZWAGROSTWO, ŁOŻYSKO TOCZNE, KĘPKA, PAPROTNIK, PŁETWA STEROWA, DUPEK ŻOŁĘDNY, LAGUNA, KABARET, FULAR, SAMICA, SUBLIMATOR, ARTERIA, CIERNISKO, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, SKALA BLUESOWA, NIEWAŻNOŚĆ, FUNKCJA HOMOGRAFICZNA, STUPOR, WAGA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, PREFERENCJA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, MORWA, EN GRISAILLE, DOM, KODON NONSENSOWNY, KAPTUR, PRZESŁONA, PAMIĘĆ ULOTNA, CUKIER, KOZIA NÓŻKA, FEERIA, FANTOM, GLEBA KOPALNA, KONWERSJA , GERMANISTKA, KSIĄŻĄTKO, PRÓBKA, DURIAN, GŁUPSTWO, ANTYKOAGULANT, AEROZOL, SMORODINÓWKA, TYP, ETIOPKA, RANGA, IDIOM, SQUAW, ZAWIŁOŚĆ, ARCHIWOLTA, UCIOS, ANGOL, KONIEC ŚWIATA, UKŁAD, PRAPŁETWIEC CZARNY, NIEREGULARNOŚĆ, PRYMULA, KOTAN, PŁAWA, KWARTET, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, PINTA, DOLINA RYFTOWA, JAMES, PAS POOPERACYJNY, DODATEK SZKOLENIOWY, IMPRESJA, ?WYRAZ WOLNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.885 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNAK ROZPOZNAWCZY, CZĘSTO WYRAZ LUB HASŁO ZAWIERAJĄCE CHARAKTERYSTYCZNĄ DLA DANEGO JĘZYKA GŁOSKĘ, KTÓREJ CUDZOZIEMIEC, OBCY LUB WRÓG NIE POTRAFI WYMÓWIĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZNAK ROZPOZNAWCZY, CZĘSTO WYRAZ LUB HASŁO ZAWIERAJĄCE CHARAKTERYSTYCZNĄ DLA DANEGO JĘZYKA GŁOSKĘ, KTÓREJ CUDZOZIEMIEC, OBCY LUB WRÓG NIE POTRAFI WYMÓWIĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZYBOLET znak rozpoznawczy, często wyraz lub hasło zawierające charakterystyczną dla danego języka głoskę, której cudzoziemiec, obcy lub wróg nie potrafi wymówić (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZYBOLET
znak rozpoznawczy, często wyraz lub hasło zawierające charakterystyczną dla danego języka głoskę, której cudzoziemiec, obcy lub wróg nie potrafi wymówić (na 8 lit.).

Oprócz ZNAK ROZPOZNAWCZY, CZĘSTO WYRAZ LUB HASŁO ZAWIERAJĄCE CHARAKTERYSTYCZNĄ DLA DANEGO JĘZYKA GŁOSKĘ, KTÓREJ CUDZOZIEMIEC, OBCY LUB WRÓG NIE POTRAFI WYMÓWIĆ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ZNAK ROZPOZNAWCZY, CZĘSTO WYRAZ LUB HASŁO ZAWIERAJĄCE CHARAKTERYSTYCZNĄ DLA DANEGO JĘZYKA GŁOSKĘ, KTÓREJ CUDZOZIEMIEC, OBCY LUB WRÓG NIE POTRAFI WYMÓWIĆ. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

x