Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZNAK ROZPOZNAWCZY, CZĘSTO WYRAZ LUB HASŁO ZAWIERAJĄCE CHARAKTERYSTYCZNĄ DLA DANEGO JĘZYKA GŁOSKĘ, KTÓREJ CUDZOZIEMIEC, OBCY LUB WRÓG NIE POTRAFI WYMÓWIĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZYBOLET to:

znak rozpoznawczy, często wyraz lub hasło zawierające charakterystyczną dla danego języka głoskę, której cudzoziemiec, obcy lub wróg nie potrafi wymówić (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNAK ROZPOZNAWCZY, CZĘSTO WYRAZ LUB HASŁO ZAWIERAJĄCE CHARAKTERYSTYCZNĄ DLA DANEGO JĘZYKA GŁOSKĘ, KTÓREJ CUDZOZIEMIEC, OBCY LUB WRÓG NIE POTRAFI WYMÓWIĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.956

HOMOGENIZACJA, ROZTERKA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, NUDZIARZ, KOSZT POŚREDNI, DELOKALIZACJA, FAKSYMILE, WDÓWKA, ASEMBLACJA, ORBITA, INFLACJA, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, EMISJA WTÓRNA, FOTOGRAM, RUCHY EPEJROGENICZNE, DOLNOSASKI, ORGANMISTRZOSTWO, DANDYS, PIEROGI, SKARYFIKACJA, GENERACJA, KOMORNICZKA, PRZEKOZAK, WEGETARIANIN, SKÓRZAK, WOKABULARZ, PROFESOREK, SAJGONKA, FLIGELADIUTANT, GALISYJCZYK, ORZEŁ, WĘGAREK, AVIZO, SĄD POLOWY, TRZON MACICY, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, DYSTYCH, ODCIEK, BALON, TYCZKA, GABINECIK, ETOLA, WTÓRNY ANALFABETYZM, STYL, POWIEŚĆ SCI-FI, ROZBÓJNIK MORSKI, ZADYSZKA, DŻINSY, LUMBALIZACJA, WYKLUCZENIE, PIANISTYKA, GŁUPIĄTKO, KREM, PIECZARKOWA, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, ODCHYŁKA, TIOMERSAL, DENDRODOA, LUK, POR, TURBINA POWIETRZNA, BYCZEK, RÓŻANKA, KONTO DEPOZYTOWE, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, ELEKTROMIOGRAFIA, SÓL ORGANICZNA, PSYCHODELICZNOŚĆ, SKONTRUM, SAMOLOT LEKKI, DWÓR, KOPROLIT, MINOCYKLINA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, PAŃSZCZYZNA, TYFUS PLAMISTY, PĘCHERZYK, KOLUMBARIUM, MUCHA MOKRA, SKIPASS, MONARCHIA DESPOTYCZNA, KMIEĆ, POPELINA, MROZIWO, KOMBATANT, ANTROPOLOGIA, KLASYCZKA, OBŁĘK, KARABIN AUTOMATYCZNY, NAWŁOĆ, WIDOWISKO, OBRĘCZ, STROIK, MUZYK, TENISISTA STOŁOWY, RACHATŁUKUM, PRZETOKA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, TRANSPOZYCJA, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, OBJAW ZASŁONOWY, DUPLIKACJA, LEGAT, NOSÓWKA, STÓŁ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, GEST, ARTYKUŁ WIARY, KAPRYŚNIK, OKRZOSEK, KONSTYTUCJA, METODA SCENARIUSZOWA, BRYCZKA, NIEKROPIEŃ, HUMORESKA, AMORTYZACJA LINIOWA, SPADOCHRON HAMUJĄCY, WNĘTER, SKAŁA ILASTA, IMPRESARIAT, ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, SSANIE, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, CZAS, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, MUTACJA ZMIANY SENSU, KRYNOLINA, SZKLANE DOMY, OBSZAR WIEJSKI, KAPITALNY REMONT, CHUSTA, WÓZEK INWALIDZKI, NUROGĘŚ, SÓL, OBRÓBKA, CIEMNOŚĆ, PORTUGALSKI, SERENADA, DYSALTERACJA, CHŁODNIA KOMINOWA, ETER, PROTEGOWANY, KALCEOLARIA, SAMPLING, ASEKURANT, CIAŁKO BIAŁAWE, WIEŃCE, KLUSKI, NOSZE, PARADOKS, KOLEKTOR, JĘZYK URZĘDOWY, HACKAMORE, SZYMPANS ZWYCZAJNY, ANTENA YAGI-UDA, WOJAK, GLIPTYKA, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, NASZYWKA, LEBERWURST, KODEKS, KSIĘGA, SŁUPICA, MŁODZI, KRZEW OWOCOWY, KLASA INTEGRACYJNA, WYŚCIGÓWKA, BUŁKA KIELECKA, KATEDRA, POTĘPICIEL, SOŁTYSOSTWO, PANTOGRAF, NIEWIASTA, KŁAKI, FRANCISZKANKA, ARMIA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, CHOINKA, PŁYWAK, GRYZETKA, URANOWIEC, FOCKE, GRZYB TRUJĄCY, PRZYTUŁEK, IZOENZYM, PROEPIDEMICZKA, CZARCIE NASIENIE, KOKTAJL KRABOWY, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, HUMOR, OSCYLACJA, SIOSTRZYCZKA, PRZENOŚNOŚĆ, ZESZYT, LINIA ŚREDNICOWA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, WSZYSTKOŻERCA, REGENERACJA, CENTRALA, STRZAŁKA, MATCZYNOŚĆ, BREWIARZ, ARABIKA, KLEDONISMANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, BEZAN MASZT, GITARA ELEKTRYCZNA, SPIKER, KREDENS, GRA TOWARZYSKA, TORPEDA, ANSAMBL, KONTENER, CIAŁO DOSKONALE BIAŁE, ALLEGRO, CZEKOLADA, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, FILECIK, CENA MAKSYMALNA, TARANTELA, WYMÓG, FRAMUGA, ZGORZEL, PINGLE, POLONISTA, OPITZ, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, EKAGLIN, KONSERWATORNIA, SYNDROM WILKOŁACZY, GUMA, KILOMETR NA GODZINĘ, FORMACJA SKALNA, ZORBA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, SOLNIK, GITARA, ZAPORA MINOWA, SMUTY, ROZLEGŁOŚĆ, KOŃCÓWKA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, MIKROKLIMAT, ZNAWSTWO, ŁONO, MORENA, GORZKI RYDZEK, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, PALETA, WERBENA, PŁEĆ, DOMINATOR, DYMNICOWATE, CHRUŚCIK, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, ŚWIATŁA DROGOWE, KARP PO KRÓLEWSKU, SZACHY KORESPONDENCYJNE, BIAŁY, PSYCHOTERAPIA EKLEKTYCZNA, KUFF, ZASIŁEK OKRESOWY, NIESKRĘPOWANIE, PADDLE, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, BABCIA CIOTECZNA, TROSKA, ASSAPAN, ŁÓŻECZKO, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, KRATER UDERZENIOWY, OMDLAŁOŚĆ, SILNIK UNIWERSALNY, ZASZŁOŚĆ, FILIGRAN, KREWETKA ELEGANCKA, LUNETA, KLINGOŃSKI, POMARAŃCZA OLBRZYMIA, PLANETA TYPU SUPERZIEMIA, PLOTER TNĄCY, POSZUKIWANA, TEST KOMPLEMENTACJI, ZGĘSTEK, SYGNAŁ, INTERWIZJA, TRANSLATOR, KARENCJA, SUMAK, BALDACHIM, OBRÓBKA, CYTRYNIAN, STANOWISKO, PARAMETR, BUŁAT, WYWÓZKA, JEDYNKA, CEPELIADA, AUSZPIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.956 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: znak rozpoznawczy, często wyraz lub hasło zawierające charakterystyczną dla danego języka głoskę, której cudzoziemiec, obcy lub wróg nie potrafi wymówić, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZNAK ROZPOZNAWCZY, CZĘSTO WYRAZ LUB HASŁO ZAWIERAJĄCE CHARAKTERYSTYCZNĄ DLA DANEGO JĘZYKA GŁOSKĘ, KTÓREJ CUDZOZIEMIEC, OBCY LUB WRÓG NIE POTRAFI WYMÓWIĆ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
szybolet, znak rozpoznawczy, często wyraz lub hasło zawierające charakterystyczną dla danego języka głoskę, której cudzoziemiec, obcy lub wróg nie potrafi wymówić (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZYBOLET
znak rozpoznawczy, często wyraz lub hasło zawierające charakterystyczną dla danego języka głoskę, której cudzoziemiec, obcy lub wróg nie potrafi wymówić (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x