ŚRODEK DO OSIĄGNIĘCIA JAKIEGOŚ CELU, MA NATURĘ PRAWNO-EKONOMICZNĄ LUB SPOŁECZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INSTRUMENT to:

środek do osiągnięcia jakiegoś celu, ma naturę prawno-ekonomiczną lub społeczną (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INSTRUMENT

INSTRUMENT to:

przyrząd używany przy wykonywaniu precyzyjnych czynności (na 10 lit.)INSTRUMENT to:

przyrząd lub urządzenie służące do wytwarzania dźwięków muzycznych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚRODEK DO OSIĄGNIĘCIA JAKIEGOŚ CELU, MA NATURĘ PRAWNO-EKONOMICZNĄ LUB SPOŁECZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.169

KITEL, PAMPUCH, KONWENT, WYGASZACZ, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, SEKSTURYSTYKA, MINA, WPRAWKA, WIEŻA Z KOŚCI SŁONIOWEJ, MIZOPEDIA, KARAKOL, FILC, MNICH, UŻYTEK LEŚNY, OGNISKO, ZAPORA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, TŁUMACZKA, ZMIANA WSTECZNA, UKŁAD KIEROWNICZY, WIESZAK, KOALICJANT, UCIECZKA, GRZYB SIARKOWY, OBRÓBKA, KARDAMON, MEMBRANA, RUM, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, BLISKIE SPOTKANIE, SODÓWKA, LAPICIDA, KREDKA, HYDRIA, NIEISTOTNOŚĆ, ZAWORA, NOŚNOŚĆ, WILGOTNOŚĆ, SZTUKA PASYJNA, SANTIR, PATRONKA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, NASTURAN, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, EGZOCENTRYZM, ZIARNIAK, BARWY PAŃSTWOWE, PASAŻ, MADISON, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY, PAWIMENT, BARDON, SZCZEP, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, KĄT, SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE, POMNIK, CHEMOLAK, NIEWAŻNOŚĆ, USTNIK, ALLEGROWICZKA, WÓZ MEBLOWY, WĄTEK, PARALAKSA, PRZEPRÓCH, GADZINA, KATALIZA, DANE TELEADRESOWE, HODOWLA ZARODOWA, KOŁTRYNA, RYKSZA, ROZŁOGI, BERŻERKA, OBMOWA, LUZAK, MECENASOSTWO, MEMBRANA, BALON, EKWILIBRYSTYKA, GNIAZDO, PIERWOCINA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, WYPADEK, ZUPA, TŁUMIK, ALPAKA, HADŻ, ÓSEMKA, NASADA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, RACKET, MESJANIZM, WSZARZ, GARMAŻERNIA, BEATA, NIEPEWNOŚĆ, WYCHODZTWO, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, NIESPORCZAK, NAKRYWKA, PYCHOTA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, PRZYBYTEK, FILOKAKTUS, KRÓLOWA RENET, ANETA, PYSZOTA, HUMMUS, AMERYKAŃSKOŚĆ, MELANIZM, STOPIEŃ, KOLORYMETRIA, GLOBUS, WISZER, ZAĆMIENIE, ŁUK, PORT MORSKI, BIEG PRZEŁAJOWY, AGONIA, SEMINARIUM, KNEL, DZIEWIĘTNASTY, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, ROŚLINA ZIELNA, CUKRZYCA, KLUCZ, WODNIAK, PROGRAMOWANIE NIELINIOWE, DOBRO PRAWNE, KRANIOTOMIA, FILM NOIR, DEKRETACJA, AFISZOWANIE SIĘ, TRZECI, JAGODÓWKA, SUPERNOWA TYPU IC, MNISZEK, STOŻEK NAPŁYWOWY, PACHOLĘ, WSKAZÓWKA, MUSZTARDA SAREPSKA, DZIANINA, DRYFKOTWA, OBRĘCZ, ODSYŁACZ, PIĘTKA, ENZYM, POZYCJONOWANIE, TWIST, JUNKIERSTWO, WJAZD, FASETKA, KOSMATOŚĆ, MONITORING, NIEWYPARZONY PYSK, BATERIA, AUTOMOBILISTA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, IZOLATKA, POLEWACZKA, LUK, KRAJOWIEC, KOMBINACJA, SZKOŁA, NÓŻ DO CHLEBA, OŚWIADCZENIE, BEZCIELESNOŚĆ, MANDAT, TOR, ANTYDOGMATYZM, WARIATKA, CZAPKA SPORTOWA, ZACIĘCIE, ZAWIESIE, TENDENCJA, CEDUŁA, ŹRÓDŁO POLA, REWANŻ, GRZYB, NIEREZYDENT, USZKO, WINDSURFING, JUJUBA, ZATRZYMANIE, KROPELKA, KOLUMNADA, KROTON, WIOLA, WIELOETAPOWOŚĆ, WIRTUOZERSTWO, WELON, SZUMOFON, BIBLIOTEKA, HARDTOP, EKSPLANACJA, PIENIĄDZ LOKALNY, ŁAWA KOMINIARSKA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, TAMBOURIN, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, RAKARNIA, LEJTNANT, VOTUM, JERZY, MONTAŻ, ANTAŁEK, TRUP, CZTERDZIESTKA, KAPRALSTWO, DEINSTALACJA, MAZER, AWIZO, KAŁAMARZ, CIERPIĄCY, LOŻA, SIATKA GEOGRAFICZNA, PROTEZA, OSTROMLECZ, USTERKA, POTENTAT, FAŁDA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, INSTRUMENT STRUNOWY, MELON, KONFEDERACJA, ADRES FIZYCZNY, PRZENOŚNIK, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, ZAMKNIĘCIE CELNE, FRAGMENTARYZACJA, ALARM SZALUPOWY, WSPARCIE, KLER, FEST, LEK CYTOSTATYCZNY, BYK, WOJNA, TEKST JAWNY, SPÓD, BULION, KRYSTALIZACJA, POMURNIK, POTRZEBA, PIEC, MANEWR PRINGLE’A, ROZPAD, TOPIKALIZACJA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, OPODATKOWANIE, INWENTARZ ŻYWY, POGROMCA, ROBOTA GÓRNICZA, DRENAŻ RYNKU, OSĘKA, DATOWNIK, KONTRASYGNATURA, NEOPOGANIZM, EPOKA, FESTON, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, ASTROLABIUM, MITYNG, OSZCZERSTWO, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, KIJ, CHRUST, ORION, DIMERKAPROL, SUPRAPORTA, ALTERNATYWA, LIBIDO, MIASTO, DEFLEKTOR, STRZELNICA SPORTOWA, RACJONAŁ, KEM, KLIPER, KORDONEK, MINERAŁ ZABARWIONY, BRAZYLIJSKOŚĆ, ADADŻIO, ELEW, PSEUDOMORFIZM, DWÓJKA, MASZYNA ENERGETYCZNA, MONARCHIA ELEKCYJNA, KLEJONKA, COTELE, PAS, WSPOMAGACZ, DYREKCJA, POJEDYNKA, ZAWIKŁANIE, SKRADANKA, IZOMER, MUZA, KOZA, PCHACZ, ?LIGOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.169 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚRODEK DO OSIĄGNIĘCIA JAKIEGOŚ CELU, MA NATURĘ PRAWNO-EKONOMICZNĄ LUB SPOŁECZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚRODEK DO OSIĄGNIĘCIA JAKIEGOŚ CELU, MA NATURĘ PRAWNO-EKONOMICZNĄ LUB SPOŁECZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INSTRUMENT środek do osiągnięcia jakiegoś celu, ma naturę prawno-ekonomiczną lub społeczną (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INSTRUMENT
środek do osiągnięcia jakiegoś celu, ma naturę prawno-ekonomiczną lub społeczną (na 10 lit.).

Oprócz ŚRODEK DO OSIĄGNIĘCIA JAKIEGOŚ CELU, MA NATURĘ PRAWNO-EKONOMICZNĄ LUB SPOŁECZNĄ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ŚRODEK DO OSIĄGNIĘCIA JAKIEGOŚ CELU, MA NATURĘ PRAWNO-EKONOMICZNĄ LUB SPOŁECZNĄ. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast