SPECJALNY UBIÓR WYKONANY W FORMIE MNIEJ LUB BARDZIEJ PRZYPOMINAJĄCEJ KAMIZELKĘ, MAJĄCY CHRONIĆ PRZED POCISKAMI WYSTRZELONYMI Z RĘCZNEJ BRONI PALNEJ KRÓTKO- I DŁUGOLUFOWEJ, TAKIEJ JAK REWOLWER, PISTOLET, KARABIN I STRZELBA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAMIZELKA KULOODPORNA to:

specjalny ubiór wykonany w formie mniej lub bardziej przypominającej kamizelkę, mający chronić przed pociskami wystrzelonymi z ręcznej broni palnej krótko- i długolufowej, takiej jak rewolwer, pistolet, karabin i strzelba (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPECJALNY UBIÓR WYKONANY W FORMIE MNIEJ LUB BARDZIEJ PRZYPOMINAJĄCEJ KAMIZELKĘ, MAJĄCY CHRONIĆ PRZED POCISKAMI WYSTRZELONYMI Z RĘCZNEJ BRONI PALNEJ KRÓTKO- I DŁUGOLUFOWEJ, TAKIEJ JAK REWOLWER, PISTOLET, KARABIN I STRZELBA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.753

ŚCISŁOŚĆ, MARRAN, HYDROFOBIA, PLATER, BULIONÓWKA, PRZEDŚWIT, SUPERNOWA TYPU IC, PRZYGASZENIE, KRÓLIK FLORYDZKI, ZAKŁAD WZAJEMNY, MROŻONKA, CZEKOLADA, RACJONALIZM, PROGRAMOTWÓRCA, PERŁA, ELIMINACJA, GLIKOLIPID, PIESZEK, RÓG, MASZYNA PROSTA, OFICJALNOŚĆ, KURT, ETERIA, BRAZYLIJSKOŚĆ, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, PRZESTRZELINA, KADZIDŁOWIEC, ZAPUSTY, UPRZEDMIOTOWIENIE, BRAK, DYSKONTO, BARWY NARODOWE, STACJA, KALIMBA, HIERARCHIA, CHÓR, PRELUDIUM, PODRZUT, ZAOPATRZENIE, MONOFOBIA, ODJAZD, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, LUDWIK, IRENA, JOGURCIK, BRZOZÓWKA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, KOŁECZEK, OBRONA, INDEKS RZECZOWY, GRZECHOTKA, AUDIOBOOK, REGUŁA SAVAGE'A, PANDANOWIEC, ŁOŻYSKO, ZŁOTOKAP, BRZASK, PRZESADNA POPRAWNOŚĆ, ETOLA, SPŁUKIWANIE, FONDUE SEROWE, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, FILTR GĄBKOWY, AZOLLA, TRIANGULACJA, PSALM, HASŁO, BADACZ POLARNY, SŁUPICA, DROBNICA, TRAWERS, REN, RACHUNEK SUMIENIA, MAKAGIGI, MIGRACJA, KLAUSTROFOBIA, KABURA, POLIETER, ZATOKA, MUFLA, TERCJA, KIJ, LEJ, FRAKCJA, DYSKRETKA, RUTENIZACJA, BUFOR, POLSKI-SLOWNIK.PL, STAUROPIGIA, REŻYM, CHOROBA WENERYCZNA, PISMO IDEOGRAFICZNE, KLEPKA, KĄT PEŁNY, KONWERGENCJA, SZACHY KORESPONDENCYJNE, PLAN ZDJĘCIOWY, HUBA WIERZBOWA, INTERGLACJAŁ, KAZAMATA, ZAŁOM, SZUPINKA, UMBRA, WIERCIPIĘTKA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, SZMAJSER, SOCZEWICA, CŁO IMPORTOWE, PROPORZEC, WADIUM, STAUROTEKA, TECHNIKA OPERACYJNA, KASZMIR, DESKA, KASETON, ASZ, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, ALABASTRON, MIĘTÓWKA, MORWA, KISZONKA, ZACIESZ, WYZIEWY, SILNIK CZTEROTAKTOWY, NIEZAMOŻNOŚĆ, MERZYK OBRZEŻONY, NEURON CZUCIOWY, BAZA ODSETKOWA, BOZIA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, KAPLERZ, GORSET, TURBINA GAZOWA, KLISZA, TERAPIA SZOKOWA, OSIEMDZIESIĄTKA, PEIRESKIA, WAFELEK, ŻACHWY, WIOŚLAK, NAJEM OKAZJONALNY, INWALIDA WOJSKOWY, DEPOZYTORIUM, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, HARCERZ, NIERUCHLIWOŚĆ, MĘŻCZYZNA, PODRODZAJ, NASTURAN, NÓŻ, ODTLENIACZ, LANDO, ARTEFAKT, CHARYZMA, WARTOWNIK, SENTYMENT, EPOKA, OMAM, KOŁPAK, AGAT, SIEĆ, MAPA MENTALNA, PODŁOGA, ROZTRUCHAN, KASA, STOS, STOPIEŃ ETATOWY, DACH, ARYTMETYZACJA, KAPISZON, FASOLKA MUNG, KAKAO, BERLACZ, MINIATURKA, NACZYNIE OZDOBNE, PUNKT ODNIESIENIA, REMULADA, ADAPTOWANIE SIĘ, SMOLUCH, OBSADA, OCZAROWIEC, BISEKS, SAMOODNOWA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, AREA, ANGLIK, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, JEDENASTA, CZOP ŚLUZOWY, BROŃ, BECZKA Z PROCHEM, ELIZJA, MIEDZIORYT, ZAPRAWA, NIEŚPIESZNOŚĆ, JELEC, RUDI, OBLĘŻENIE, ZIOŁO, KEFALINA, UBEZPIECZENIE, SZYSZKA, TYRAŃSTWO, NAPIĘCIE DOTYKOWE, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, FIGOWIEC POSPOLITY, BILL, DOŚWIADCZENIE, FILTR POWIETRZA, OBLĘŻENIEC, DRYBLING, REWOLWER, SZTUKA KINETYCZNA, ŚWISTAK CZERWONY, POŁYSK, SKROMNOŚĆ, SUBLIMATOR, EKSPROPRIACJA, SZATRA, MONK, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, IZOLATKA, HIPSTER, POLIMORFIZM, GRD, FALA, PODZIAŁ, PODRYG, MIESZEK, RĘCZNE STEROWANIE, WIECZOREK POETYCKI, WIECZÓR KAWALERSKI, MIŚ, PODKŁAD, FRYZ, RÓWNONOGI, PARÓWKA, SUTENERSTWO, PUDER, KOTLET, STATYSTA, ARFA, NIDERLANDZKI, DEPILACJA, ODPŁYW, BUGAJ, FUNKCJA, FENAZOPIRYDYNA, DŁAWIK, ŁUPINA, OGIEŃ, BASSO CONTINUO, TRAŁ, ŻYWOTOPIS, XSARA, KADET, TOGA, KOSZULKA, KONFISKACJA, ŁACINNIK, DIETA ASPIRYNOWA, CIŚNIENIE STATYCZNE, GASTRO, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, DZIECIUCH, POTWORA BUCZYNÓWKA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, ŻUPAN, WSPOMAGACZ, PLAFON, KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, BORDER, SKŁAD, KANAŁ, PRZECIWCIAŁO PRZECIWJĄDROWE, NARTOW, POŁĄCZENIE, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, WYŻYNKA, CHIMICHANGA, FENIG, KONSOLA, WZROK, SEZAMEK, BERGMANN, UNDEAD, KOŁYSANIE, STEROLOTKA, WELON, CZASZA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, BUNT, EWOLUCJA, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, KUPCZYK, ZEW KRWI, PROJEKT, ?KAPISZON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.753 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPECJALNY UBIÓR WYKONANY W FORMIE MNIEJ LUB BARDZIEJ PRZYPOMINAJĄCEJ KAMIZELKĘ, MAJĄCY CHRONIĆ PRZED POCISKAMI WYSTRZELONYMI Z RĘCZNEJ BRONI PALNEJ KRÓTKO- I DŁUGOLUFOWEJ, TAKIEJ JAK REWOLWER, PISTOLET, KARABIN I STRZELBA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPECJALNY UBIÓR WYKONANY W FORMIE MNIEJ LUB BARDZIEJ PRZYPOMINAJĄCEJ KAMIZELKĘ, MAJĄCY CHRONIĆ PRZED POCISKAMI WYSTRZELONYMI Z RĘCZNEJ BRONI PALNEJ KRÓTKO- I DŁUGOLUFOWEJ, TAKIEJ JAK REWOLWER, PISTOLET, KARABIN I STRZELBA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAMIZELKA KULOODPORNA specjalny ubiór wykonany w formie mniej lub bardziej przypominającej kamizelkę, mający chronić przed pociskami wystrzelonymi z ręcznej broni palnej krótko- i długolufowej, takiej jak rewolwer, pistolet, karabin i strzelba (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAMIZELKA KULOODPORNA
specjalny ubiór wykonany w formie mniej lub bardziej przypominającej kamizelkę, mający chronić przed pociskami wystrzelonymi z ręcznej broni palnej krótko- i długolufowej, takiej jak rewolwer, pistolet, karabin i strzelba (na 20 lit.).

Oprócz SPECJALNY UBIÓR WYKONANY W FORMIE MNIEJ LUB BARDZIEJ PRZYPOMINAJĄCEJ KAMIZELKĘ, MAJĄCY CHRONIĆ PRZED POCISKAMI WYSTRZELONYMI Z RĘCZNEJ BRONI PALNEJ KRÓTKO- I DŁUGOLUFOWEJ, TAKIEJ JAK REWOLWER, PISTOLET, KARABIN I STRZELBA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - SPECJALNY UBIÓR WYKONANY W FORMIE MNIEJ LUB BARDZIEJ PRZYPOMINAJĄCEJ KAMIZELKĘ, MAJĄCY CHRONIĆ PRZED POCISKAMI WYSTRZELONYMI Z RĘCZNEJ BRONI PALNEJ KRÓTKO- I DŁUGOLUFOWEJ, TAKIEJ JAK REWOLWER, PISTOLET, KARABIN I STRZELBA. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast