ŚLIMAK LUB MAŁŻ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIĘCZAK to:

ślimak lub małż (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIĘCZAK

MIĘCZAK to:

zwierzę z typu mięczaków (na 7 lit.)MIĘCZAK to:

człowiek słabego charakteru, bojaźliwy i uległy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚLIMAK LUB MAŁŻ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.259

OKIENKO TRANSFEROWE, RUBEL, KONTUR MELODYCZNY, KOLET, KANAŁ, BOK, RYKSIARZ, IZOMER KONFORMACYJNY, INWAZJA, BUŁAT, MANKIETY, ŁAWA, ROTUŁA, CHOROBA PROMIENNA, EKSTRUZJA, PRODUKT UBOCZNY, SOLIDARYZM, MISO, TRASA, BASEN, BÓB KOŃSKI, SEKRECJA, RANA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, PAJĄK, KIJ, TRZYDZIESTKA, METROPOLIZACJA, ŻUŻLOBETON, SOLITER, MARSREJA, PRZYLŻEŃCE, PRZYWŁASZCZENIE, PIKOT, SZAŁAŚNICTWO, MACIERZ TRÓJKĄTNA, POLEWKA, MASCARPONE, STATUS MATERIALNY, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, GAMA, JAN, CUGANT, LATRY, SPIRALA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, KAPUŚCIANY ŁEB, DROBNICA, ZAĆMIENIE, NIALA, PRYMITYWIZM, REMONTANTY, SEMAFOR, SŁOBODA, PARKIETAŻ, AUTOBUS CZŁONOWY, TEST, RAWKA BŁAZEN, TABLICA STEROWNICZA, POMOST, KOLUMNA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, POŁAĆ, KURATELA, LAMA, AUTOMOBIL, PARADOKS, GENDER, SUPRAPORTA, RODZINA ZASTĘPCZA, OŚWIADCZENIE, PLATFORMA CYFROWA, MIĘSO, RÓG, PŁETWA STEROWA, KRĘPACZKI, FUNKCJA ZDANIOWA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, DEGENERACJA, AKROBACJA LOTNICZA, FALA, CIEK, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, TEST, BLUZG, MANIFEST, PRZEPOJA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ALARM, ESPADRYLA, STOS, OPASKA, KUTYKULA, WCIĄGARKA, GRA, KANAŁ, ŚWIĘTOKRADCZYNI, ABSOLUTYZACJA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, NAKAZ, PRZĘDZIWO, BAZA TRANSPORTOWA, POMPA POŻARNICZA, BLASTOGENEZA, MINERAŁ, ALLELUJA, OBCHÓD, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, CEMBROWINA, DZIERŻAWCA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, GROWL, PERFUZJA, TRANSGRESJA, GŁUPKOWATOŚĆ, OTTO, WYRÓB TYTONIOWY, WYŁAWIACZ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ORŁORYB, TROSKA, SZYSZKA, POMAZANIEC, WASZA WYSOKOŚĆ, PULPA, CZOŁO, TOPENANTA, WODA, WPŁATA, DOM POSELSKI, HARCAP, AKCENT, SĄD, CHIMICHANGA, ROŻEK, PRZEKŁADKA, RZEKA ROZTOKOWA, FURGON, INTROIT, ŁUK SKRZELOWY, KOGNITYWIZM, SCENARIUSZ, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, BATERIA, TONAŻ, KSIĘŻULO, BIAŁA BIERKA, EMIGRACYJNOŚĆ, CUDACZEK, ZAWODOWIEC, DERYWAT SYNCHRONICZNY, HELIKAZA, HEJT, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, AZYDEK, MEDYCYNA REGENERACYJNA, RYGIEL, RETENCJA, HALO, STARA DUPA, BIAŁA NOC, STWORZENIE NIEBOŻE, PUMPERNIKIEL, ŁUSKA, SOLNISKO, SPOILER, DAWKA PROGOWA, ZBROJNIK, KOPUŁA, HEL, LUBASZKA, UGRUPOWANIE, CEMENT STOMATOLOGICZNY, BASEN, BASKINA, CZYNNIK BIOTYCZNY, WYCHODŹTWO, PERYKARP, DOLNOPŁAT, MĘTNIAK, ADOPCJA, ROZKOLEC, POSOBOROWIE, BIAŁE PLAMY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, CIAŁO, NAKŁO, POKOLENIE, ODPOWIEDŹ, WÓR, MANDAT, ANTYKWARK, ROZBÓJNIK MORSKI, AUTOTEMATYZM, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, WIDMO SYGNAŁU, MATURKA, KONTROLER, AZJATA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, WĘGIERSKI, BIAŁA SZKOŁA, PODWODA, REKOLEKCJE, CZTERNASTY, JEŻYNA, SÓL, KABLOBETON, ZBOCZENIEC, ARION, WYGIĘCIE, SKRZYNIA BIEGÓW, PERCEPAN, RZUT WOLNY, NIEREZYDENT, PANEGIRYSTA, POMROWIEC, JACK, NERW, POKŁAD STATKU, KULTURA STARTEROWA, PRZYSTOSOWANIE, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, PADAŁKA, GUMKA, CENTRALNE, LUSTRO TEKTONICZNE, PASTISZ, POŁĄCZENIE, MIESZACZ, INSTANCJA, RZEMIOSŁO, TIURMA, SPADOCHRON HAMUJĄCY, SKAJLAJT, AFILIACJA, KONWENANS, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, RZEZALNIA, CIEŃ, KLISZA, NIEWYDOLNOŚĆ, PRZĘDZA, PAŃSTWO, KLASTER, KORZYŚĆ, LIPA, POLIGYNANDRIA, WSPOMNIENIE, OBSERWACJA, REFORMATOR, NORZYCA, MAKATA, TRAGIZM, CYC, RACJONALIZM, DZIEWKA, KATOLICKOŚĆ, WIATR, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, GIROSKOP, ANON, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, OMUŁEK, KAPITALISTKA, BAMBO, CHAŁTURA, POTRZEBA, WIENIEC, ALT, LAMPA, IMPEDIMENTA, GOŹDZIANKA, HOMESPUN, PRZEPAD, KLASTER, ZDENERWOWANIE, SKAŁA, ŻAREŁKO, REGENERACJA, WYNIK, CIASTO MAKARONIKOWE, TABU, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, OSPA, POKŁAD, SKRZYNKA POCZTOWA, BANDAŻ, METRYKA, INKA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, LISTA, PAROBEK, OPERATOR, GEOFAGIA, POLEPA, ?DZIECINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.259 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚLIMAK LUB MAŁŻ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚLIMAK LUB MAŁŻ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIĘCZAK ślimak lub małż (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIĘCZAK
ślimak lub małż (na 7 lit.).

Oprócz ŚLIMAK LUB MAŁŻ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ŚLIMAK LUB MAŁŻ. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast