GŁĘBOKI LUB LEKKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEN to:

głęboki lub lekki (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SEN

SEN to:

marzenie senne - to, co się człowiekowi czasem śni, gdy śpi; serie obrazów, dźwięków, emocji, myśli i innych wrażeń zmysłowych pojawiające się podczas snu (na 3 lit.)SEN to:

marzenie, to, co człowiek sobie pomyśli i co chce osiągnąć (na 3 lit.)SEN to:

stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, cyklicznie pojawiający się i przemijający w rytmie okołodobowym, podczas którego następuje przejściowe wyłączenie świadomości i bezruch (na 3 lit.)SEN to:

jednostka zdawkowa w kilku krajach Azji (sen to zniekształcone brzmienie anglojęzycznegocent) (na 3 lit.)SEN to:

jednostka zdawkowa w Japonii; 1/100 jena (nazwa niezwiązana etymologicznie z angielskimcent) (na 3 lit.)SEN to:

'... nocy letniej' (na 3 lit.)SEN to:

morzy niewyspanego (na 3 lit.)SEN to:

poświęcamy nań 1/3 naszego życia (na 3 lit.)SEN to:

wizja śpiącego (na 3 lit.)SEN to:

morzy zmęczonego (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GŁĘBOKI LUB LEKKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.268

TETRAMER, ZNAK NAWIGACYJNY, SINIAK, TELEWIZJA HD, STARZEC, ZESTAW, ANTROPOZOONOZA, DEMONSTRACJA, LEADER, POJAZD LATAJĄCY, SUCHA IGŁA, PIEC INDUKCYJNY, LOGIKA NIEFREGOWSKA, PRZYDZIAŁ, KRYTYCZNOŚĆ, MUSZKA, CZARNA MAGIA, STANDARD EMISYJNY, WŁOSKOŚĆ, DYSZKANCIK, WEŁNIAK, NIENORMATYWNOŚĆ, KRECIK, PUKNIĘCIE, JINFENGOPTERYKS, BIAŁY KRUK, FASCYNATOR, ROTA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, CHÓR, OCHRONA INDYWIDUALNA, UTRILLO, PATOGEN, APOSTAZJA, OPASANIE, KOLO, EWA, LINIA LOTNICZA, ZAPOŻYCZENIE, WYKROCZENIE SKARBOWE, RYNEK NIEDOSKONAŁY, SKŁADAK, REMONT ŚREDNI, LATOROŚL, DEALER, JAŁOWIEC CHIŃSKI, GRÓDŹ, WZGLĄD, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, FUSY, OUTSIDER, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, PRASA, MOBIL, NIEISTOTNOŚĆ, GRA, BOMBARDA, MAJDANIARZ, LITEWSKOŚĆ, ZABYTEK, LIŚCIONOGI, ZEW, SZTUBAK, DERYWAT, NIERÓWNOŚĆ, ŁUK, GROŃ, ZAKŁAD, WARZYWNIAK, DROGA, PATRZAŁKI, PRZYPADŁOŚĆ, SAMOAKTUALIZACJA, NIERUCHAWOŚĆ, RUCH BEZWIZOWY, BEŁT, CZEKOLADA, UPOWAŻNIENIE, ODWAGA, WYMIAR, ŚLIWKA, SEPTET, SZCZYTNICA, WROCŁAWSKOŚĆ, SCHEDA, CHROBOTEK, BAKTERIOLIZYNA, PIWO, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, SINICA, HAK, FILIGRAN, SIÓDEMKA, PROCES TECHNOLOGICZNY, MASŁO, ŁAJKA, WIELKOŚĆ, CIĘGNIK, DRABINA, ROZNOSICIEL, VOTUM, BAT, WERBENA, STARY BYK, ZAPALENIE, DOKŁADNOŚĆ, ABOLICJA, MERENGA, OBIEKTYWNOŚĆ, SERIA, JOGURCIK, ZMARSZCZKA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, LEWIS, WAGNER, PRAWO MAJĄTKOWE, MOTOR, ESKORTA, WIESZAK, SZUBIENICA, PODŁOGA, CIĄGNIK BALASTOWY, ŁAPANIE, RACJA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, PERKOLACJA, STEK, WOLTAŻ, PAŁĄCZEK, NAJEM, CIEPLARKA, ZNACZEK, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, NIEWIERNOŚĆ, NAROST, OSTRZE TRZONECZKOWATE, ŻYDOSTWO, FLANSZA, MEDALION, ZAPŁON, PODUSZKA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, DOK, INDIANKA, DŹWIGNIA FINANSOWA, ARABIKA, KINO, ARMILLA, MIECZ, PROFANATORKA, ŚMIERDZIEL, SYFON, ŁOBUZIAK, ŻEGLARZ, LAMPROFIR, MASKOWANIE, NORMALIZACJA, PIĄTA WODA PO KISIELU, DYPODIA, DOŁEK, DUMPING, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, RADA, ORBITER, BOGUMIŁ, KORSARZ, OKRUCH SKALNY, KWASKOWATOŚĆ, ORGIA, DROBNICA, ZŁOTA KLATKA, BODZIEC WARUNKOWY, NADRUK, ATRYBUCJA, TYMPANON, CZAPKA SPORTOWA, NALEŚNIK WIOSENNY, APRETURA, KOLONIZATOR, NIDERLANDZKI, SKRZYNIA, POCHODNIK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, SZKLIWO CERAMICZNE, FANPEJDŻ, DRESSING, KRUSZNICA, TYP, PASOŻYT, RAMA, ZIMÓWKA, POSTOŁ, STRATEGIA, CHOWANIEC, FEJHOA, TECZKA PERSONALNA, SZYNA, SYSTEM OBRONNY, MORGA, ŻEBRO, ZAKRZTUSZENIE, KASZUBSKI, RĘKAW, KASZYCA, WULKAN CZYNNY, MŁODZI, TRANSPORTEREK, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, PAROBEK, PAROWANIEC, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, OŚWIADCZENIE, DOJRZAŁOŚĆ, HALO, WANIENECZKA, DANONEK, MAGIERA, ALGEBRA LIEGO, KOSTKA, SZKOŁA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, ZRAZ, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, JON KOMPLEKSOWY, GARNITUR, BOHATER POZYTYWNY, AUSZPIK, ŁOŻE, KASETA, SONG, WÓZKOWY, AROMAT, RURKA, DERYWAT, CELKA, KOMÓRECZKA, DZIEŁO SZTUKI, DRUGI, MATERIAŁ BUDOWLANY, TOCZKOWCE, INTERES PRAWNY, PADYSZACH, WIECZÓR POETYCKI, RZEKA CHWILOWA, NEANDERTALCZYK, UMBRA, HORYZONT ZDARZEŃ, BANDAMKA, AZOTAN, SYMETRIA, ANITA, FARMERKI, KARTANA, ADRES WZGLĘDNY, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, EPOKA, KOLORY NARODOWE, WIDEOMANIAK, DINO, SPADOCHRON HAMUJĄCY, EDAM, LEJ KRASOWY, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, KAMIEŃ NERKOWY, TRENCZ, BARWA, EMISJA POLOWA, ODZYSK, STRAWNOŚĆ, STUDNIA, CENTRALA, DYFUZJA, SKŁADNIK POKARMOWY, BURZA PIASKOWA, ROZDŹWIĘK, PUSTAK STROPOWY, ŁOM, SUKCESIK, WARTOŚĆ, ZWAŁY, KOPALINA SKALNA, KLOSZ, WITRYNA, ZATRUCIE, DENATURACJA BIAŁKA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, KURAWONGA ZMIENNA, BAŃKA, MANIFESTACJA, SUBSTYTUCJA, KATAR KISZEK, KISZKA ZIEMNIACZANA, BECZKA PROCHU, PERYPATETYK, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, DWORAK, SAKSAUŁ, HALE, ?OBRZĘK GAZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.268 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GŁĘBOKI LUB LEKKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GŁĘBOKI LUB LEKKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEN głęboki lub lekki (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEN
głęboki lub lekki (na 3 lit.).

Oprócz GŁĘBOKI LUB LEKKI sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - GŁĘBOKI LUB LEKKI. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast