W GRACH ZESPOŁOWYCH PUNKT ZDOBYTY POPRZEZ UMIESZCZENIE PIŁKI LUB KRĄŻKA W BRAMCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOL to:

w grach zespołowych punkt zdobyty poprzez umieszczenie piłki lub krążka w bramce (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GOL

GOL to:

strzelona bramka (na 3 lit.)GOL to:

cieszy piłkarzy (na 3 lit.)GOL to:

bramka!!! (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GRACH ZESPOŁOWYCH PUNKT ZDOBYTY POPRZEZ UMIESZCZENIE PIŁKI LUB KRĄŻKA W BRAMCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.904

FOTOTROPIZM DODATNI, BERLACZ, PIKSEL, MACH, POJAZD KONNY, BOKS GARAŻOWY, SAMICA, TANGO, PIANOGUMA, TŁUSZCZ, ANALIZA, GROWL, STOPIEŃ ETATOWY, WJAZD, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, SKWAPLIWOŚĆ, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, BYLICA, SZAFLIK, ŚLIWA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, LICZMAN, WĘZEŁ GORDYJSKI, GERONTOKRACJA, GAŁKA, SMORODINÓWKA, PREZENTACJA, SER, RETRANSMISJA, ZAJĘCZA WARGA, TRAMWAJ, MAKIMONO, SPÓD, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, RÓŻA, OBRAMIENIE, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PELENG, ELEKTROLIT, ZASADA, ŁOM, BLUES, MASZKARA, MUCHA MOKRA, JAMRAJ, SPÓJNIK, WAFEL, ZŁOCIENICE, BORDER, WROŚNIAK, TYMBALIK, DRENAŻ LIMFATYCZNY, OBMUROWANIE, LASKOWANIE, CZŁON OKREŚLANY, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, WEREŻKA, SPOTKANIE MODLITEWNE, AFIRMACJA, DOLMAN, PORTRET, TRAGEDIA, ŁOŻYSKO, PRZYBYTEK, ANTENA RAMOWA, MIASTO, SIEROCTWO SPOŁECZNE, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, TREND ROZWOJOWY, TYSIĄC, ELASTIK, REAKCJA JĄDROWA, PIEPRZ MNISI, ZASTRZAŁ, ZWORKA, ŁUSKA, PRACA INTERWENCYJNA, KONFESJA, BŁĄD LEKARSKI, ŻABA DARWINA, KÓŁECZKO, PODSADNIK KULISTY, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, MARATON, BEKHEND, POJAZD KOLEJOWY, AFERKA, BATAGUROWATE, CZARNA DZIURA, TINGEL-TANGEL, RÓG, STOS, PSEUDOPAŁANKOWATE, HOMOSEKSUALIZM, WODODZIAŁ, PAŃSZCZYZNA, CZĘSTOKÓŁ, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, FRONT STACJONARNY, DRUGI, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, SŁUCHOWISKO, FANTAZJA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, ZLEWNIA, BABULA, TOREBKA, SPEKULACJA, SCENARIUSZ, KANAŁ, PRZECIWNIK, KUTIKULA, KABEL, FROTTE, ASPEKT, OSKÓREK, CHIMEROKSZTAŁTNE, NIEWIERZĄCY, MACIERZ TRÓJKĄTNA, STORYTELLING, ROBOCIK, OPASANIE, CZAJKA, PRZEŚMIEWKA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ALLELOPATIA, MODEL, POJAZD, FILM ANTYWOJENNY, KUNA, BAT, PALIWO SILNIKOWE, HELIKAZA, EDYKUŁA, ŻABA NILOWA, AMERYKAŃSKOŚĆ, ASYSTENCJA, ESTETYKA, KLEIK, ENZYM, RABA, DEWELOPER, FOLIA, HODOWCA, OBRÓT, KOMUNIA, PRZYDZIAŁ, KSIĘŻULKO, CHAŁUPNICA, KALINA, RELACJA BINARNA, ŚWIĄTEK, ILOŚĆ REFERENCYJNA, FINAŁ, FLOTA, SAMPLING, ZAKRZTUSZENIE, NÓŻKA, PRZETŁOK, KRYTERIUM SYLVESTERA, RAJOKSZTAŁTNE, CYGANKA, MARSZ, ZAŁATWIANIE, RETARDACJA, FARMAKOKINETYKA, KRATKA KSIĘCIA WALII, MIKROMACIERZ DNA, SMAKOŁYK, TURMA, DRŻĄCZKA, PARTIA, BARK, HEL, GŁUCHY TELEFON, SEN, INWESTOR, MOZAIKA, ŁAMANY DACH POLSKI, ODRUCH BEZWARUNKOWY, PODATEK ROLNY, PANTOFELNIK, MINESTRONE, OSTINATO, ŁAGIEW, STOŻEK DZIOBOWY, ROKIET, WAŁ, IMPOTENCJA, LARGO, KRÓLIK FLORYDZKI, PUSTAK STROPOWY, GLORIA, ŁUSKA, BEJCA, INSTYTUT, WIELOPIĘTROWIEC, KOLAUDACJA, WYSEPKA, PRZYSTAŃ, ŁATKA, SIEĆ NEURONOWA, DRAJREP, ODCZYN, LISTWA, OPŁATA STOSUNKOWA, SZCZUDŁO, ZWAŁY, PÓŁRUCH, ONEIRONAUTA, SZAŁWIA, PRZEPOJKA, KIEŁBA, OSTENTACJA, PASZTET, PŁYWACZ, MIŃSZCZANIN, PRZYGOTOWANIE, KATAPLAZM, BACIK, WOJSKO FEDERALNE, DEOKSYRYBONUKLEAZA, PAŁANKA WĘDROWNA, KLASZTOR, POKRYWA, SZYNA, DYSKRECJONALNOŚĆ, ZRANIENIE, ŁUK ELEKTRYCZNY, GNIEW, FILTR, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, ORGANDYNA, LAS, GRAMOWID, REPREZENTACJA, PLACUSZEK, ZADANIE, GRZYBICA, CHOROBA GENETYCZNA, NIERÓWNOŚĆ, CYGAN, IZBA CZELADNA, PIÓRKO, POWAGA, RAMA, HASŁO, DEGENERACJA, PŁUCZKA, BLOK LINOWY, GNÓJ, TYMOTKA, KLUBOWIEC, WATERPROOF, GLORIETA, SKRÓT, PODWOIK, INKORPORACJA, REFLEKS, ANSAMBL, PIESZEK, SZKLIWO, ŻEL, KREMOGEN, KOŻUSZYSKO, EFEKT SNOBIZMU, BEZIDEOWOŚĆ, RÓW MELIORACYJNY, ANTYPKA, HARCAP, PANEKLA, FELDMARSZAŁEK, KLUCZ GŁÓWNY, PAS, MOKIET, PŁÓTNO, CHUDOŚĆ, TRANSPORTER, KOLUMNA, FORMACJA, PESTYCYD, STRONA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, KABŁĄCZEK SKRONIOWY, MUFKA, OSMYK, DEROGACJA, WARTOŚĆ MODALNA, ZGORZELINA, KARRUKA, RELIKWIE, NAGOLENNIK, CHOROBA, ŻYWOPŁOCIK, POŁAWIACZ, PERŁA, OBJAWIENIE, ?POKRYWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.904 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GRACH ZESPOŁOWYCH PUNKT ZDOBYTY POPRZEZ UMIESZCZENIE PIŁKI LUB KRĄŻKA W BRAMCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GRACH ZESPOŁOWYCH PUNKT ZDOBYTY POPRZEZ UMIESZCZENIE PIŁKI LUB KRĄŻKA W BRAMCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOL w grach zespołowych punkt zdobyty poprzez umieszczenie piłki lub krążka w bramce (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOL
w grach zespołowych punkt zdobyty poprzez umieszczenie piłki lub krążka w bramce (na 3 lit.).

Oprócz W GRACH ZESPOŁOWYCH PUNKT ZDOBYTY POPRZEZ UMIESZCZENIE PIŁKI LUB KRĄŻKA W BRAMCE sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - W GRACH ZESPOŁOWYCH PUNKT ZDOBYTY POPRZEZ UMIESZCZENIE PIŁKI LUB KRĄŻKA W BRAMCE. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x