MASZYNA ROBOCZA, KTÓRA WYWOŁUJE PRZEPŁYW CIECZY (WODY LUB WODNYCH ROZTWORÓW, NAJCZĘŚCIEJ GLIKOLI) W OBIEGACH (PIERWOTNYCH LUB WTÓRNYCH) W INSTALACJACH GRZEWCZYCH LUB CHŁODZĄCYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMPA OBIEGOWA to:

maszyna robocza, która wywołuje przepływ cieczy (wody lub wodnych roztworów, najczęściej glikoli) w obiegach (pierwotnych lub wtórnych) w instalacjach grzewczych lub chłodzących (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA ROBOCZA, KTÓRA WYWOŁUJE PRZEPŁYW CIECZY (WODY LUB WODNYCH ROZTWORÓW, NAJCZĘŚCIEJ GLIKOLI) W OBIEGACH (PIERWOTNYCH LUB WTÓRNYCH) W INSTALACJACH GRZEWCZYCH LUB CHŁODZĄCYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.822

ABISOBENTAL, SMALEC, FRAZA NOMINALNA, DYRYGENTURA, REGRES, MĘTNOŚĆ, ALTERNATA, PAŃSZCZYŹNIAK, ODCIĄG, PORĘCZ, RACJA, STREAMING, ŻUPA, SŁUGA BOŻY, PŁÓTNO, HYDROPONIKA, POZYCJA RYGLOWA, KORZONEK, DRABKA, MEDYCYNA LOTNICZA, CIOS, WÓŁ ROBOCZY, ARMARIA, STRATA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, KOLOKWIUM, ZŁOTKO, SZABLONIK, RZEŹBA MŁODOGLACJALNA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, ABRAKADABRA, TRIANGULACJA, FASOLA, WAL BIAŁY, SREBERKO, MALINNIK, UJĘCIE WODY, PREZYDENCJA, ŻUŻLOBETON, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, MINOGOKSZTAŁTNE, BOŻY BOJOWNIK, IRC, ADHEZJA, RUG, SUBREGION, KORKOWIEC, STATUS SPOŁECZNY, TRANSPORTÓWKA, OKAP, CHOMIK, AUSZPIK, KURACJA UDERZENIOWA, OBRAZ, KALENDARZ, ANALIZA FUNKCJONALNA, REKWIZYT MUZYCZNY, ŻUREK, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, MORDOKLEJKA, SYGNAŁ, POBIAŁKA, PLACUSZEK, ADIDAS, PÓŁWEŁNA, MONETKA, SŁODKA BUŁKA, GRAFIKA RASTROWA, WIATROWNICA, ŚMIETANKA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, WARIACJE, DELFIN DŁUGOSZCZĘKI, FIBRYL, BIOKOMINEK, GŁOWNIA PYLĄCA, AROMAT, MGŁA, MIĘTÓWKA, PROGRAM, OBCHODOWY, GRUPA WAROWNA, PREDYKAT, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, DUET, DIALOGIZM, FUTRO, PRZEDZIAŁ, TRIADA, FLANSZA, ZATRZYMANIE, RESZTKI, WĄTEK, GRÓDŹ, WILK, MALTA, KURANT, PAWIĄZ, PAKOWNOŚĆ, TERAKOTA, MELASA, CIĄG GEOMETRYCZNY, TRYBUNAŁ, BANDOLIER, FARCIARA, RANA, PÓŁŚWIATEK, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, KHMERKA, ŁAŃCUCH, NAKRĘTKA, MIR, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, SIATKA, RENATA, ROZKŁADOWOŚĆ, ANTAŁ, KŁUSOWNIK, AKROCYJANOZA, PRZEJAW, PLATER, CHOROBA DUCHENNE'A, KAPITEL, NIESTOSOWNOŚĆ, ZAWIŁOŚĆ, ARMATOR, OBIEKTYWNOŚĆ, PROLOG, PROFESOR ZWYCZAJNY, WYLEW, HIPOTEKA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, CZYSZCZARNIA, ŚLAD, MAGNEZJA, SINGIEL, FILTR GĄBKOWY, WCIĄGARKA, PODDAŃCZOŚĆ, FASA, PANNA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, CHOMĄTO, REGRESJA PODATKOWA, KLAUZA, ORLICZKOWATE, EMALIA, KABLOOPERATOR, RUCHY EPEJROGENICZNE, WSPÓŁUCZENNICA, TEMAT, HODOWLA PIERWOTNA, KAMIONKA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, POMYŁKA FREUDOWSKA, WISZNICA, KŁOPOTANIE SIĘ, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, MAGLOWNICA, RADIOLARIA, WIEK DOROSŁY, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, DANTEJSKA SCENA, IGŁA, AUTOSYFON, WOZAK, KĄT UJEMNY, PIANKA, ROWER, DOBYTEK, BYLINA, TOM, KARABINEK PNEUMATYCZNY, NIEMIASZEK, POŻYTEK, AUTOCASCO, PŁUCA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, MADONNA, KOŁO HISTORII, BIEG, TORSJA, ROZUM, CENA DETALICZNA, KWARC MLECZNY, RESTYTUCJA GATUNKU, GORSET ORTOPEDYCZNY, ZASADA, ZASTÓJ, AŁYCZA, GNIAZDO, TARTINKA, DŻEM, WAKUOLA, SWĘDZENIE, STRZELECTWO SPORTOWE, PUNKT LIMFATYCZNY, BEDŁKA, ALKID, GUMIDRAGAN, EKSTRUZJA, GLORIA, MISTERIUM PASYJNE, EGRETA, HASŁO, SALWINIA BRAZYLIJSKA, WOLUNTARIAT, DIADOCHIA, TARANTELLA, BATOMETR, GUMKA, EPIZOOCJA, NASYCANIE, KOLEGA, KONCENTRAT, ULGA REMONTOWA, SECIK, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, BEZLOTKI, APOLOGETYK, SYLFON, METAFRAZA, INSTRUMENT, CZWARTY, LENIWOŚĆ, PERSPEKTYWA, XSARA, ŁUPACZKA, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, AWANTURNICA, SPRZĘT MECHANICZNY, BAKTERIA ŚLUZOWA, KLISZA, ARCHIWOLTA, POCHODNIK, DEKANTER, STEREOTYPIA, BEZWŁADNOŚĆ, TRANSGRESJA, CHODZĄCY SZKIELET, MASA PAPIEROWA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, POZIOMY TRANSFER GENÓW, WAMPIREK, SMOŁOWIEC, BACIK, ŚWIETLICZANKA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, CZYŚCIOSZKA, MATERIAŁ, PIERWIASTKA, DEINSTALACJA, BONOŃCZYK, NÓŻ BOJOWY, FUNKCJA PRZESTĘPNA, ZNAK, PARYTET, PRZEPIS KOŃCOWY, OLEJ JADALNY, SYSTEMIK, KUNDMAN, BETON, ZIEMIA NICZYJA, WIELKOŚĆ, LAGUNA, SZEŚCIAN, WISKOZA, HARCAP, GAZ SYNTEZOWY, BIAŁA DIETA, POLIETER, ATRITOR, SMOK, SALAFIZM, GIRLANDA, RZĄD, PLECIONKA, MONIZM, GUMA ARABSKA, PUDER, POLICJA, OSTATNI MOHIKANIN, GRZAŁKA, KANAŁ ENERGETYCZNY, SAMODZIERŻCA, TRYSKAWKA, ZARZĄDZAJĄCA, HETERIA, DOPŁYW, GAPOWICZKA, WARZYWNIAK, FALA, ANSAMBL, PAŃSTWO, PROCES DECYZYJNY, UNIA REALNA, SZNUR, ?MALUCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.822 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA ROBOCZA, KTÓRA WYWOŁUJE PRZEPŁYW CIECZY (WODY LUB WODNYCH ROZTWORÓW, NAJCZĘŚCIEJ GLIKOLI) W OBIEGACH (PIERWOTNYCH LUB WTÓRNYCH) W INSTALACJACH GRZEWCZYCH LUB CHŁODZĄCYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA ROBOCZA, KTÓRA WYWOŁUJE PRZEPŁYW CIECZY (WODY LUB WODNYCH ROZTWORÓW, NAJCZĘŚCIEJ GLIKOLI) W OBIEGACH (PIERWOTNYCH LUB WTÓRNYCH) W INSTALACJACH GRZEWCZYCH LUB CHŁODZĄCYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POMPA OBIEGOWA maszyna robocza, która wywołuje przepływ cieczy (wody lub wodnych roztworów, najczęściej glikoli) w obiegach (pierwotnych lub wtórnych) w instalacjach grzewczych lub chłodzących (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMPA OBIEGOWA
maszyna robocza, która wywołuje przepływ cieczy (wody lub wodnych roztworów, najczęściej glikoli) w obiegach (pierwotnych lub wtórnych) w instalacjach grzewczych lub chłodzących (na 13 lit.).

Oprócz MASZYNA ROBOCZA, KTÓRA WYWOŁUJE PRZEPŁYW CIECZY (WODY LUB WODNYCH ROZTWORÓW, NAJCZĘŚCIEJ GLIKOLI) W OBIEGACH (PIERWOTNYCH LUB WTÓRNYCH) W INSTALACJACH GRZEWCZYCH LUB CHŁODZĄCYCH sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA ROBOCZA, KTÓRA WYWOŁUJE PRZEPŁYW CIECZY (WODY LUB WODNYCH ROZTWORÓW, NAJCZĘŚCIEJ GLIKOLI) W OBIEGACH (PIERWOTNYCH LUB WTÓRNYCH) W INSTALACJACH GRZEWCZYCH LUB CHŁODZĄCYCH. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x