METALOWA PROWADNICA, UMOŻLIWIAJĄCA TOCZENIE SIĘ KOŁOM POJAZDÓW (TRAMWAJOWYCH LUB KOLEJOWYCH) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZYNA to:

metalowa prowadnica, umożliwiająca toczenie się kołom pojazdów (tramwajowych lub kolejowych) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZYNA

SZYNA to:

profil wykonany z metalu, drewna lub tworzyw sztucznych, umożliwiający montaż ruchomych elementów wykończenia lub wystroju (na 5 lit.)SZYNA to:

urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 5 lit.)SZYNA to:

profil metalowy lub kompozytowy, służący do usztywnienia kończyny lub jej fragmentu, w terapii złamań lub zwichnień (na 5 lit.)SZYNA to:

część toru kolejowego (na 5 lit.)SZYNA to:

kształtownik na tory kolejowe (na 5 lit.)SZYNA to:

na podkładach (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METALOWA PROWADNICA, UMOŻLIWIAJĄCA TOCZENIE SIĘ KOŁOM POJAZDÓW (TRAMWAJOWYCH LUB KOLEJOWYCH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.651

CLERK, TERMINAL, ODWSZAWIANIE, ANTIDOTUM, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, BIOLOGIA SYSTEMOWA, DEKANTER, IBERYSTYKA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, NESTOR, BAGAZJA, WIATR, PIECHUR, LIKWIDATOR SZKÓD, FILECIK, MALTA, ADŻAPSANDAŁ, PISIOR, CHMURA KONWEKCYJNA, MASYW GÓRSKI, SYFON, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, AWAL, WYKRĘCANIE, FRYGIJCZYCY, PAPIEROCH, DYL, STYL CASUALOWY, TIAZYD, SŁUŻBA DYŻURNA, OBIEG PIENIĄDZA, WSPÓŁŻYCIE, NIESTRAWNOŚĆ, NIEKAPEK, KATEGORYCZNOŚĆ, GALARETA WHARTONA, SUBSKRYPCJA, ETNOLINGWISTYKA, RISOTTO, MUZYK, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, CZAS, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, RONDO, DZIELNIK, KISZKA PASZTETOWA, LINIA ŚREDNICOWA, DYPTYK, CEGLARKA, FERMA, SYSTEM JĘZYKOWY, WYDZIELINA ORGANIZMU, POCZĄTEK, PORZĄDEK DORYCKI, MORFOTROPIA, BRZEG, NIEZBĘDNOŚĆ, IMMUNOGENETYKA, BOA, OSAD, ULEGŁOŚĆ, PĘCHERZYK, RYZYKO KURSOWE, DRĄŻEK KIEROWNICZY, OGNISKO, PATRYCJAT, WILGOTNOŚĆ, SOS MALTAŃSKI, ROZMIAR KĄTOWY, EWANIELIA, LEJEK, STRZAŁ, PŁYWAK, PARNOTA, BIOFLAWONOID, MALARSTWO OLEJNE, LINON, STARY, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, ALIT, BIEGUN GALAKTYCZNY, MASALA DOSA, MŁOT, UKŁAD FIZYCZNY, KARTA, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, FLOTA, JUMPSALING, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, EKSTRALIGA, ORZEŁ, KONSENSUALNOŚĆ, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, SEMITA, WINDA, ZAKUP, BRYKLA, PAROKSYTON, RADA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, STANDARDBRED, FILOLOGIA POLSKA, WAPIENNIK, KOMENTARZYK, ECCHI, LOGIKA MATEMATYCZNA, BICIE POKŁONÓW, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, POMIAR, OPĘTANY, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, REGIMENT, JĘZYK PASZTO, TOFFI, RAMKA, TEUTOŃSKI, TERRINA, PRÓBKA, POPRZEDNIK, PIEPRZ CZERWONY, SENSUALIZM, ADRES INTERNETOWY, LEJBIK, OPERACJA, FLAMING, PŁYN, BIOGERONTOLOGIA, INTERESOWNOŚĆ, INDUKTOR, CHLEB CHRUPKI, MUSZLA, MAZUREK, MIRA, BANAT, BIRIANI, ZAPARZACZ, PIKA, DEZINTEGRACJA SKAŁ, TOR, OVERCLOCKING, FILOLOGIA GERMAŃSKA, GANGSTERSTWO, AFERKA, OBRONA KERESA, PRĘŻNOŚĆ, SZKŁO MĄCONE, ODWSZALNIA, GĄBKA, NAWÓZ ORGANICZNY, STEROWANIE ADAPTACYJNE, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, WYSEPKA, TENDENCJA, PATENA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, GRAMATYKA, KÓZKI, ODSTĘP, ORDYNUS, KOLONISTA, AFISZOWANIE SIĘ, OGNISKO, CYKL MIESIĘCZNY, IMMUNOGLOBULINA, WYWÓZKA, SALAMANDRA KAUKASKA, ZAPOZNANIE, ŻYWIENIE, DIAPSYDY, GALLIKANIZM, MORENA CZOŁOWA, DRWINA, DIECEZJA, TURZYCA, ATRYBUCJA, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, LIGOWIEC, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, WYPAŁ, ENERGIA GEOTERMALNA, RZECZY OSTATECZNE, GETRY, ULGA REMONTOWA, KATAPLAZM, GRANAT, CZIROKEZKA, SZCZĘKA, BŁYSKOTKA, TELEWIZJA, KOSZT KONTROLI, GALICJA, MUSZTARDA SAREPSKA, POBIAŁKA, LEMNID, BOCIAN, ODCZYN, REGRES, FILM SAMURAJSKI, TRAMONTANA, JINFENGOPTERYKS, PREZENT, BARWY, CHAŁUPNICA, DOKUMENTACJA BUDOWY, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, PEPPERONI, JEZIORO PODLODOWCOWE, SKŁAD, ECHOLOKACJA, OPONA PAJĘCZA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, KRATA, CZYSZCZARNIA, OFICJEL, SEJMIK RELACYJNY, SINICA OBWODOWA, TUNIKA, DIAPAUZA ZIMOWA, MUNICYPIUM, FASKA, PÓŁOKRĄG, SZESNASTY, SUNDAJKA, WENEROLOGIA, PROST, FROTKA, GAZOLINA, OPINIOTWÓRCA, SIEDMIOBÓJ, PŁASKI TALERZ, RZECZOWNIK, KALINA, GNOMOLOG, HARROD, ZEWNĘTRZE, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, RYNEK KONKURENCYJNY, PAMIĘĆ, MAPA SZTABOWA, HELISA, FIGA, MELODRAMAT, OKAP, MYSZ ZAROŚLOWA, JĘZYK SZTUCZNY, GOBELINIARZ, PIEC WAPIENNY, KLUCZ OBCY, WŚCIBSKOŚĆ, KONDENSATOR DOSTROJCZY, PANCERNIK WŁOCHATY, REKIN OWSONA, AZJATYCKOŚĆ, ZACHWALACZ, GAWĘDA SARMACKA, POSŁUSZNIK, POGROMCA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, NIDERLANDZKI, KOPUŁA PANCERNA, OBWIĄZKA, WIDEO, CHOROBA PLUMMERA, SUSZARKA, BULWA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, NACIEK, GRZBIET, HELMIOTOLOGIA, AWIZO, MIKROCHEMIA, BUDYŃ, ART ROCK, PROGRAMOTWÓRCA, PASO PERUANO, ZWOLNIENIE, EROZJA WĄWOZOWA, CHOROBA FAHRA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, PALEOZOOLOGIA, KAPUŚCIANA GŁOWA, KOPUŁEK PROMIENISTY, TWÓRCZOŚĆ, TYNTA, SZTUCZNE SERCE, FUTURE PROGRESSIVE, ANTARKTYKA, CZARNE KINO, PRYZMA AKRECYJNA, PROPAGANDA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, BABOCHŁOP, PŁUCZKA, RADA GABINETOWA, SZARMANTERIA, KRAWAT, GALAKTOLIPID, ?KARAKUŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.651 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METALOWA PROWADNICA, UMOŻLIWIAJĄCA TOCZENIE SIĘ KOŁOM POJAZDÓW (TRAMWAJOWYCH LUB KOLEJOWYCH) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METALOWA PROWADNICA, UMOŻLIWIAJĄCA TOCZENIE SIĘ KOŁOM POJAZDÓW (TRAMWAJOWYCH LUB KOLEJOWYCH)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZYNA metalowa prowadnica, umożliwiająca toczenie się kołom pojazdów (tramwajowych lub kolejowych) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZYNA
metalowa prowadnica, umożliwiająca toczenie się kołom pojazdów (tramwajowych lub kolejowych) (na 5 lit.).

Oprócz METALOWA PROWADNICA, UMOŻLIWIAJĄCA TOCZENIE SIĘ KOŁOM POJAZDÓW (TRAMWAJOWYCH LUB KOLEJOWYCH) sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - METALOWA PROWADNICA, UMOŻLIWIAJĄCA TOCZENIE SIĘ KOŁOM POJAZDÓW (TRAMWAJOWYCH LUB KOLEJOWYCH). Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast