Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PODATEK, KTÓREMU PODLEGAJĄ GRUNTY SKLASYFIKOWANE W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO UŻYTKI ROLNE LUB JAKO GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH, Z WYJĄTKIEM GRUNTÓW ZAJĘTYCH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INNEJ NIŻ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODATEK GRUNTOWY to:

podatek, któremu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (na 15 lit.)PODATEK ROLNY to:

podatek, któremu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODATEK, KTÓREMU PODLEGAJĄ GRUNTY SKLASYFIKOWANE W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO UŻYTKI ROLNE LUB JAKO GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH, Z WYJĄTKIEM GRUNTÓW ZAJĘTYCH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INNEJ NIŻ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.147

LOBOTOMIA, WZROK, KNEDLE, HASHTAG, SYMPOZJON, FILM OBYCZAJOWY, MBIRA, ABERRACJA, USTNIK, OSTRY DYŻUR, PINGWIN ANTARKTYCZNY, STACJA, TOFFI, NOWENNA, AUTOTEMATYZM, SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY, ROZROST, SALSA, KLEIK, SZACHY BŁYSKAWICZNE, KUPA, WIKLINA, ANTECEDENCJA, FREGATA ŻAGLOWA, TRYMOWANIE, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, SCENARIUSZ, BANDYCTWO, SZCZUDŁO, BEJCA, SZKAPLERZ, BRONA, POWÓD, TARNOWIANIN, GABARDYNA, APRETURA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, WARZYWO, CHIŃSKI, BACHATA, URODZENIE MARTWE, NEOGOTYK, TIOSÓL, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, KASZA, AMATOR, RURA OGNIOWA, KPINA, DRAMATURGIA, TYTULATURA, ANALIZA LOGICZNA, ŚRUBSZTAK, HACJENDA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, WERYSTA, CYWIL, MEDALION, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, KASZKIET, GLINIANE RĘCE, JEDWAB NATURALNY, HUMOR, MANIERKA, DYSKRETKA, JAPONKI, SZAŁAŚNICTWO, EISFORA, PEŁZAK, KANU, PIĘCIOZŁOTÓWKA, WYDERKA, DRAMAT WOJENNY, SAGA, MIMETYZM FORMALNY, ŻOŁĄDKÓWKA, LEGOWISKO, CHŁOPIEC, TYGIELEK, RANA, AZOTYN IZOAMYLU, PŁATEK, DZIESIĄTKA, OTĘPIENIE, GITARA, RĘKAWICA, ORZECHÓWKA, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, LIMETA, MIGRACJA, ORGANDYNA, ENERGOELEKTRYK, SARKOFAG, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, KOLEKTOR, OBRAŹNIK, IMMELMANN, PUSZKA, ULGA PODATKOWA, LIMUZYNA, TOWAR AKCYZOWY, KOMBAJN ZBOŻOWY, WĄŻ, EFEKT SORETA, POWSZECHNOŚĆ, MŁOT KAFAROWY, CZYNNOŚĆ TECHNICZNA, EMALIA, BIZNES, ŚWIDOŚLIWKA, RYKSZA, DERMOKOSMETYKA, WÓZ MEBLOWY, STACJA POSTOJOWA, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, KORA, DIABEŁ, EMBRIOGENIA, PARCELANT, TRÓJKĄT NAWIGACYJNY, KOREKTOR, SOPRANISTA, MONSTRUM, TRAUMATYCZNOŚĆ, ZRĘBICA, BITA ŚMIETANA, DEZAKTYWACJA, KRA LODOWCOWA, MATURKA, POWSTANIE, TAPETA, BIRMAŃSKI, ZŁOTA KLATKA, ZACIERKA, GABINET, SONIFIKACJA, ALLELUJA, KAWA BEZKOFEINOWA, BIAŁA ŚMIERĆ, SAMPEL, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, POMNICZEK, KASZTANEK, DOLNOPŁAT, STEROWNIK, ROSZCZENIE ZWROTNE, PERCEPAN, PROPORZEC, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, CIŚNIENIE, SZTUCZNY LÓD, HRABINI, EWALUACJA SPLOTOWA, GASTRO, DRAMAT GANGSTERSKI, KATZENJAMMER, WIĆ ROŚLINNA, CZĘSTOKÓŁ, KREDYT SKUPOWY, KAPELUSZ KARDYNALSKI, WIATR, GROŹBA KARALNA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, WAGONIK, WARCHOŁ, AAK, EPIFITIA, DYWDYK, KLEMATIS, WYSTARCZALNOŚĆ, SILNIK NAPĘDOWY, SZTUCZNE SERCE, ZASIŁEK OKRESOWY, BAGIENNIK OBŁY, CUKIER WANILINOWY, PODATEK PIGOU, MIARA, ŁABĘDZI ŚPIEW, TAMARILLO, BALERON, RYKSZARZ, BOMBARDA, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, PATENT, PANTOFAG, KIPERY, BADYL, PRYSZNIC, PANICZ, WIR POLARNY, LISTA STARTOWA, WARTOWNIK, BOA, SŁODYCZ, LODOWNIA, PARTNERKA, DRAMATYKA, PRZECIWIEŃSTWO, ANGLOFOBIA, BIOREMEDIACJA, EKSPERYMENT KLINICZNY, PEWNOŚĆ, TECHNIKA OPERACYJNA, KANAPA, DIDGERIDOO, DOLINA MARGINALNA, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, OBCOWANIE PŁCIOWE, RAJOKSZTAŁTNE, JON CENTRALNY, STYPENDIUM, SONG, DEZETA, SĄD POLOWY, APARAT, SQUAW, TORPEDA, STROP, LIST POETYCKI, AKRECJA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, TREPANG, PIKIETA, BENEDYKCJA, WARTOŚĆ DODANA, SOS SOJOWY, ASYSTA GRAWITACYJNA, KAPITANA, N-GRAM, NIELEGAL, SŁOWACKI, SATELITA, MOŁDAWSKI, PÓŁWYSEP, HULK, MIESZARKA, MAŁA GASTRONOMIA, BAGATELA, KORNIK, WIECZNE PIÓRO, SIATKA, KRWOTOK, SOŚNICA, WŁASNOŚĆ, ZEBROID, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, KARABINIER, POZYCJA, KOCIOŁ FLUIDALNY, PROMIENNOŚĆ, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, SAMOPAŁ, SKRÓT, MIGOTANIE GWIAZD, PORZĄDEK, WIENIEC, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, DEPESZOWIEC, MÓRG, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, DEZETKA, FALA AKUSTYCZNA, DEZERCJA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, MAKROKIERUNEK, KONIUNKCJA, PRZÓD, TONAŻ, KSYLOL, FUNKCJA, LEMIESZKA, BURZA PIASKOWA, KOPIEC, JAPOŃSKOŚĆ, 2-AMINOETANOL, LIBELA, MISIACZEK, NAJDUCH, SYPIALKA, FALA MORSKA, ZIEMIOPŁÓD, SZTUKA, AKCYZA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, TRZCINA, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, TŁUK PIĘŚCIOWY, MINOGOWATE, KUPA, SIKAWKA, DWÓJNIK, SONDA, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, PODPIS CYFROWY, INDEKSACJA, ODPŁYW, WULKAN CZYNNY, BATORÓWKA, OBYWATEL, BAZA LOTNICZA, PRZEGRYZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.147 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: podatek, któremu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PODATEK, KTÓREMU PODLEGAJĄ GRUNTY SKLASYFIKOWANE W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO UŻYTKI ROLNE LUB JAKO GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH, Z WYJĄTKIEM GRUNTÓW ZAJĘTYCH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INNEJ NIŻ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
podatek gruntowy, podatek, któremu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (na 15 lit.)
podatek rolny, podatek, któremu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODATEK GRUNTOWY
podatek, któremu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (na 15 lit.).
PODATEK ROLNY
podatek, któremu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x