ZWARTY GÓROTWÓR, ZBUDOWANY ZWYKLE ZE SKAŁ POCHODZENIA MAGMOWEGO LUB METAMORFICZNEGO, CZASAMI OSADOWEGO PODOBNEGO TYPU, WYSTĘPUJĄCY SAMODZIELNIE LUB JAKO CZĘŚĆ WIĘKSZEGO ŁAŃCUCHA GÓRSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASYW GÓRSKI to:

zwarty górotwór, zbudowany zwykle ze skał pochodzenia magmowego lub metamorficznego, czasami osadowego podobnego typu, występujący samodzielnie lub jako część większego łańcucha górskiego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWARTY GÓROTWÓR, ZBUDOWANY ZWYKLE ZE SKAŁ POCHODZENIA MAGMOWEGO LUB METAMORFICZNEGO, CZASAMI OSADOWEGO PODOBNEGO TYPU, WYSTĘPUJĄCY SAMODZIELNIE LUB JAKO CZĘŚĆ WIĘKSZEGO ŁAŃCUCHA GÓRSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.488

LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, TEZA, SKRZYDLICA ROGATA, BURT, DOMENA MAGNETYCZNA, WELON, PALINGENEZA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, ARGENTYŃCZYK, PUDERNICZKA, FARBA DRUKARSKA, ŁYDKA, SPIĘCIE, TKACZ, PRZEDDZIEŃ, RAJSKI PTAK, ROŻEK, RAMIENICA SZORSTKA, AGONISTA, KOKORYCZKA, MIMETYZM, OSKARŻENIE, PRACA, WYDAWNICTWO, MARZANA FARBIARSKA, EKSPERT, NAWIERZCHNIA, TERAPIA, PRZEMYT MRÓWKOWY, EKONOMIK, KORZYŚĆ, KOMORYJKA, RUCH, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, ŻÓŁWIE, KOZUBEK, PSZCZOŁA KRETEŃSKA, KAMICA NERKOWA, OKRYWA KWIATOWA, KONWENT, KOSZARKA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, SCHRONISKO, GROM, KSYLOFAGIA, OKA, PRZYSIOŁEK, MORGAN, PLASTYKA, ŁUSZCZAK, ZMYWACZ, POMPA INFUZYJNA, DROGA GRUNTOWA, GIGANT, CHOINKOWOŚĆ, OPAŁ, KUTIKULA, WAPNIAK, STEPNIARKA OCZKOWANA, GAZ, SKŁAD DRUKARSKI, ARTYKUŁ, PRZEPITKA, OSTOJA, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, WĘZEŁ KOLEJOWY, NABÓJ ĆWICZEBNY, WIECHA, ROK, KULTURA STARTEROWA, WIOSŁO, ZAŁOM, OPASŁOŚĆ, HANKA, GRANICA, TARCZOŁUSK SUDAŃSKI, KREDYT KASOWY, GLIKOPROTEID, SURFINGOWIEC, PRACA INTERWENCYJNA, WSPÓŁREGENT, TONACJA, WĘGIERKA, PŁAT CIEMIENIOWY, ARENA, CHAŁWA, WOLT, SOPRANISTA, ZAWISAK, RUCHY EPEJROGENICZNE, BODARZ, TUNBERGIA, ŻÓŁW NAMIOTOWY, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, MARTWIAK, LOBOTOMIA, ZAODWŁOK, OTCHŁAŃ, ANGEOLOGIA, MYSZ LEŚNA, CYCEK, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, KAMMERLADER, WATA SZKLANA, DWUKĄT SFERYCZNY, PLATER, CEWKA, WYPRAWA, SKARGA, ROZPRUWACZ, PAS DROGI GRANICZNEJ, MINI-ALBUM, GŁOWOCIS, KONFISKACJA, PAPIERZAK, GROŹBA KARALNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, PILOT, HULAKA, PŁYTA, NIEWYDOLNOŚĆ, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, STOS, KOŁO, SKRZYNIA, DZIESIĄTY, KORMORAN WSPANIAŁY, RUM, PEDALSTWO, CZUBEK, CZARNIACZEK, KASTRAT, POCISK ARTYLERYJSKI, WYŻYNKA, OBŁO, BĘBEN MAGNETYCZNY, CALYPSO, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, WARTOWNIK, TERMINAL, SMACZLIWKA, KORPUS, OBERWANIE CHMURY, POKREWIEŃSTWO, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, GUFFA, MASER, GEORGE, KURAK, BARWY, ASYSTENCJA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, STOPA PROCENTOWA, FILECIK, GEKON MALAJSKI, METRESA, HIPSTERY, LUDWINÓW, MIŚ, GORSET ORTOPEDYCZNY, CHABANINA, KLIKOWOŚĆ, OTĘPIAŁOŚĆ, SZYNION, LISTA STARTOWA, MĘTNIAK, PODJAZD, DREN, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, KLAKA, CHRYZOFITY, DENATURACJA BIAŁKA, CEDUŁA, WRÓBEL RUDOGŁOWY, LANCI, INSTRUMENT SMYCZKOWY, PRZEDROSTEK, IGLAK, ŚWIETLISTOŚĆ, PUNKT, WIEŻA KONTROLNA, PELA, SEKTOR PUBLICZNY, FOLA, PALEOZOOLOGIA, ZWAŁY, PANCERNIK KARŁOWATY, SKRZYNKA, FORSZLAK, SYGNALIZATOR, SZÓSTA CZĘŚĆ, ĆWIARTECZKA, ŻAŁOBA, POMARAŃCZA, MISKANT CHIŃSKI, PODZIEMIE, SIERPÓWKA, AUTOMAT, KOCHINCHINA, CZĘŚĆ, OLDBOY, NADZIAŁ, BUDKA, STYL, PLATANA, WIĘZADŁO, IMMUNOSUPRESANT, SALETRA, DZIWOOK ŻÓŁTOBREWY, OCET, ŹRÓDŁO TERMALNE, LIST ZASTAWNY, BYK Z BRĄZU, ODDANIE, LIST KREDYTOWY, WELIN, LASONOGI, DRUK, NAGOLENNIK, RAMDYSK, PĘTELKA, STYPENDIUM, MAKARONIARZ, MARIMBA, HERCEGOWINKA, RAMIĘ, MIĘKISZ ZIELENIOWY, OZDOBA, WŁOS, FILM OBYCZAJOWY, LIPA, ZATWARDZENIE, INDUS, PESTO, EKWILIBRYSTYKA, UDAR MÓZGOWY, NUMER TAKTYCZNY, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, GORSET, SIEDMIOZGŁOSKOWIEC, SIEDMIOMILOWE BUTY, STAROŚCIŃSKI, PACYFOTRYTON SZORSTKI, STEPNIARKA MONGOLSKA, AWARIA, LUZAK, AUSTRALIJCZYK, PRODUKT LECZNICZY, SYFEK, SUBWENCJA, BOMBARDA, SROGOŚĆ, STRUNNIK, MAJĘTNOŚĆ, REKREACJA, BYLINA, KATAPULTA, MAESTA, GRUSZKA, KLATKA PIERSIOWA, CORO, PRESTIDIGITATOR, UCHO, PAMIĄTKA, ANTYPAST, GRONINGER, CZĘBOREK, KRYSZTAŁ, GARNITUR, EKSTRUZJA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, WURST, GRUSZKA BOKSERSKA, SATELITA, POMPA POŻARNICZA, BLACHOWNIA, CHRUST, PERISTOM, BĘBEN, MATRYKUŁA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, ŁUPEK TALKOWY, LIPOLIZA, KORKOCIĄG, MISIEK, BURŻUJSTWO, NAGÓRSKI, CZAS TERAŹNIEJSZY, SKOK, BULIONÓWKA, TUŁUP, METODA KARTOGRAMU, PAŁANECZKA MAŁA, DANE, ŚWISTAK, HUBA, ?DAWKA PROGOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.488 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWARTY GÓROTWÓR, ZBUDOWANY ZWYKLE ZE SKAŁ POCHODZENIA MAGMOWEGO LUB METAMORFICZNEGO, CZASAMI OSADOWEGO PODOBNEGO TYPU, WYSTĘPUJĄCY SAMODZIELNIE LUB JAKO CZĘŚĆ WIĘKSZEGO ŁAŃCUCHA GÓRSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWARTY GÓROTWÓR, ZBUDOWANY ZWYKLE ZE SKAŁ POCHODZENIA MAGMOWEGO LUB METAMORFICZNEGO, CZASAMI OSADOWEGO PODOBNEGO TYPU, WYSTĘPUJĄCY SAMODZIELNIE LUB JAKO CZĘŚĆ WIĘKSZEGO ŁAŃCUCHA GÓRSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASYW GÓRSKI zwarty górotwór, zbudowany zwykle ze skał pochodzenia magmowego lub metamorficznego, czasami osadowego podobnego typu, występujący samodzielnie lub jako część większego łańcucha górskiego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASYW GÓRSKI
zwarty górotwór, zbudowany zwykle ze skał pochodzenia magmowego lub metamorficznego, czasami osadowego podobnego typu, występujący samodzielnie lub jako część większego łańcucha górskiego (na 11 lit.).

Oprócz ZWARTY GÓROTWÓR, ZBUDOWANY ZWYKLE ZE SKAŁ POCHODZENIA MAGMOWEGO LUB METAMORFICZNEGO, CZASAMI OSADOWEGO PODOBNEGO TYPU, WYSTĘPUJĄCY SAMODZIELNIE LUB JAKO CZĘŚĆ WIĘKSZEGO ŁAŃCUCHA GÓRSKIEGO sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - ZWARTY GÓROTWÓR, ZBUDOWANY ZWYKLE ZE SKAŁ POCHODZENIA MAGMOWEGO LUB METAMORFICZNEGO, CZASAMI OSADOWEGO PODOBNEGO TYPU, WYSTĘPUJĄCY SAMODZIELNIE LUB JAKO CZĘŚĆ WIĘKSZEGO ŁAŃCUCHA GÓRSKIEGO. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast