W MASZYNIE: CZĘŚĆ KADŁUBA, ELEMENT USTAWIONY W PIONIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLUMNA to:

w maszynie: część kadłuba, element ustawiony w pionie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLUMNA

KOLUMNA to:

zestaw głośników umieszczonych w linii wewnątrz specjalnej obudowy (skrzynki), która pełni funkcję pudła rezonansowego (na 7 lit.)KOLUMNA to:

grupa osób lub obiektów, które są ustawione w rząd albo rzędy (na 7 lit.)KOLUMNA to:

pionowa podpora architektoniczna o kolistym przekroju trzonu (na 7 lit.)KOLUMNA to:

pewna grupa osób, które są ustawione w rzędzie lub rzędach; określenie często stosowane wobec grup żołnierzy (na 7 lit.)KOLUMNA to:

skład odpowiadający stronie; obecnie powszechnie stosowana wśród osób z branży (redakcje, studia DTP, drukarnie) nazwa każdej strony publikacji poligraficznej (na 7 lit.)KOLUMNA to:

część czasopisma poświęcona konkretnemu zagadnieniu albo przeznaczona na zamieszczanie tekstów konkretnego autora (na 7 lit.)KOLUMNA to:

rodzaj wolnostojącego monumentu w formie słupa o okrągłym przekroju, dekorowany na powierzchni albo zwieńczony rzeźbą, pełniący najczęściej funkcję kommemoratywną (na 7 lit.)KOLUMNA to:

naczynie cylindryczne służące jako sprzęt laboratoryjny bądź przemysłowy do przeprowadzania procesów chemicznych i fizycznych (na 7 lit.)KOLUMNA to:

geologiczna forma ukształtowania terenu złożona ze stromego, często wręcz pionowego słupa lub słupów skalnych w morzu niedaleko wybrzeża (na 7 lit.)KOLUMNA to:

element układu kierowniczego, który służy do przeniesienia momentu obrotowego z koła kierownicy na przekładnię kierowniczą, co zapewnia proporcjonalny skręt kół samochodu (na 7 lit.)KOLUMNA to:

pojedynczy pionowy pas tekstu w obrębie zapisanej strony (na 7 lit.)KOLUMNA to:

pionowy ciąg komórek z danymi w tabeli (na 7 lit.)KOLUMNA to:

grupa ludzi, którzy mają pewne wspólne zadanie, wspólną misję do wykonania, pełnią podobną funkcję (na 7 lit.)KOLUMNA to:

pionowy układ danych czy elementów w macierzy (na 7 lit.)KOLUMNA to:

graficzna reprezentacja wartości jakiejś zmiennej na wykresie (na 7 lit.)KOLUMNA to:

pionowa podpora architektoniczna, pełniąca też funkcje dekoracyjne (na 7 lit.)KOLUMNA to:

element nośny maszyny o foremnym przekroju poprzecznym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MASZYNIE: CZĘŚĆ KADŁUBA, ELEMENT USTAWIONY W PIONIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.258

PRZYZIEM, KLASA, MOTOR, SABOT, TARCZA, ATOM, ECHIN, LEUKOCYT, SKRAJ, OGRÓDEK PIWNY, WIZJER, CZĘŚĆ ZDANIA, PODKŁAD KOLEJOWY, BLIŹNIAK, FRYZ, SKOLEKS, GNIAZDKO TELEFONICZNE, ŁĄCZYNA, ROZŁUPKA, KOLUMNA, KLAPKA, MIESZEK, AKROPOL, GODZ, ZAWOŁANIE, GORSET, WARIACJE, REKIN ŚLEDZIOWY, MINUTA, NA JEŹDŹCA, NAUSZNIK, OSK, SKARPETKA, LEŻNIA, JELEŃ WSCHODNI, TRIO, MIEDNICA, DUSZA, PRZEDMIOT PRACY, LINIA, FAŁ GAFLA, WELON, NERW OBWODOWY, RAMA, TEMAT, EPOKA, MAGNEŚNICA, PŁAT POTYLICZNY, DZIKÓW, LOKAL, MODUŁ, LEŚNICTWO, PUDŁO, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, ODKŁADNICA, OSTROKÓŁ, ŁODYGA KWIATONOŚNA, WYSEPKA, KANAŁ WENTYLACYJNY, CZĘSTOKÓŁ, DIODA, POZYCJA TRENDELENBURGA, PRZĘSŁO, SAMOA AMERYKAŃSKIE, ESICA, RZEPKA KOLANOWA, ODGAŁĘZIACZ, BRODA, WYJEC PŁASZCZOWY, NAGOLENICA, IGLICA, KASZTEL, UDO, DZIANINA, RAJTUZY, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, RĘKA, MUNSZTUK, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, GRZEBIEŃ, ABC, WACHTA, ZAMEK, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, DASZEK, PIÓRO, BOSCH, KOMÓRKA, ODLEWARKA, POKŁAD, GRZBIET, KLAWISZ, LUFA, KLUSKA, KOLUMNA, KORPUS, ZAKRĘT CZOŁOWY, ŁUK SKRZELOWY, CZASZA, ZRAZÓWKA, PUPINA, STRUKTURA GEOLOGICZNA, POLAROGRAFIA, ELEMENT TOCZNY, LAMPA ELEKTRONOWA, SEGMENT, INTERMEZZO, STEROWIEC SZKIELETOWY, LIGATURKA, CELOWNIK, PAWILON, SUBIEKT, CHOLEWA, WYOBLAK, FOLA, UKŁAD ADRENERGICZNY, FORMACJA DEFENSYWNA, CAMPECHE, MOST, GRA WSTĘPNA, DRABINA, KĄT PŁASKI, METEORYT, RYGIEL, STAŁA, NEONTOLOGIA, PRZEISTOCZENIE, KNAGA, WARSTWA KULISTA, STEP IRLANDZKI, UCHO WEWNĘTRZNE, POKÓJ, KOLUMNA, BALAST, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PREZBITERIUM, ZŁĄCZE, WOLNY, PÓŁWYSEP, TYKA, JURA, ZAGŁÓWEK, UJŚCIE GARDŁOWE, KROK, SILOS ZBOŻOWY, CHRAPA, GONDOLA, PIKSEL, ZDERZAK, OBSADA, TRENT, ŁUBEK, WKRĘTKA, UKŁAD KRWIONOŚNY, CIENNIK, PUNKT PROGRAMU, ŁUK ODCINKOWY, WSTĘPNICA, OKTANT, SĄSIEK, , KOLUMNA, CHORRERA, UROCZYSKO, KOMORA NABOJOWA, ŁOPATKA, KLUCZ, PUŚLISKO, OSADNIK, KUREK, POWIERZCHNIA NOŚNA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, SET, ODDZIAŁ ZAPOROWY, KOŃCZYNA, TOPIK, PRZYZIEMIE, RASOWOŚĆ, PŁAT, KAFTANIK, PARAGRAF, WYROSTEK POPRZECZNY, WOREK TRZEWIOWY, PRZESUWNIK, SCHODEK, ROZGRZESZENIE, PRYSZNIC, AKCJA, POSZYCIE KLINKIEROWE, IGLIWIE, PRZĘSŁO, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, FALSZKIL, NADBUDÓWKA, STÓŁ, JĘZYK LODOWCOWY, DIALEKTYZM, WIELKA PŁYTA, REGULATOR WATTA, GNIAZDO WTYKOWE, ZWROTKA, WIĄZANIE, WODZIK, DIABELSKI MŁYN, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, RAWELIN, PODGARDLE, BLANKI, DACH, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, AMALAKA, ŁUSKA, EOLIDA, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, WOŁYNIAK, KOMORA, FILTR OLEJU, KLINIEC, CZUBEK, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, CIĄG DALSZY, RZEPKA, FILTR, ZRĄB, KLAUZURA, IGIEŁECZKA, WIBRATOR, KORZONEK, KOŁNIERZYK, SOLÓWKA, BIODOSTĘPNOŚĆ, UZDA, KOTLINA, TYBINKA, BŁĘKITNE HEŁMY, FIALA, KONKLAWE, PRZĘSŁO, JARZMO, BRYLANT, BLOK, PŁYTA DETONACYJNA, EKSPANDOR, WERSET, PŁÓZ, PŁASZCZ, DYSZAK, SUMATOR, KAMYCZEK USZNY, CEP, TUNER, PANEWKA, TRANSMITANCJA, ELEWON, TARCZA HAMULCOWA, PODKŁAD, BIRET, KONTRAPUNKT, ODŁAM, BAK, CIĄG, KWATERA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, GUMA, DERMATOGLIF, BALKON, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, SET, PĘDNIK STRUMIENIOWY, ŁĄCZÓWKA, WEŁNIAK, PŁOZ, GNIAZDO ZAWOROWE, CROSS, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, PATRYSTYKA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, RÓWNIK, RÓWNOLICZNOŚĆ, TARCZA HERBOWA, NACZYNIÓWKA, TEMPO, KULA, HELIOSKOP, ANALIZATOR, KOMUTATOR, KOMORA FERMENTACYJNA, PODNIEBIENIE TWARDE, WIEK NASTOLETNI, NOGA, AKCIK, SROM, SEKCJA, DIAK, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, INDUKTOR, CZOŁO, ZALĄŻNIA, PALEOLIT, ?TAMBUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.258 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MASZYNIE: CZĘŚĆ KADŁUBA, ELEMENT USTAWIONY W PIONIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MASZYNIE: CZĘŚĆ KADŁUBA, ELEMENT USTAWIONY W PIONIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLUMNA w maszynie: część kadłuba, element ustawiony w pionie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLUMNA
w maszynie: część kadłuba, element ustawiony w pionie (na 7 lit.).

Oprócz W MASZYNIE: CZĘŚĆ KADŁUBA, ELEMENT USTAWIONY W PIONIE sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - W MASZYNIE: CZĘŚĆ KADŁUBA, ELEMENT USTAWIONY W PIONIE. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast