ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OGUMIENIA, SKŁADA SIĘ Z BIEŻNIKA, OSNOWY, PODKŁADU, OBRZEŻA I WCZEPÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPONA to:

zewnętrzna część ogumienia, składa się z bieżnika, osnowy, podkładu, obrzeża i wczepów (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPONA

OPONA to:

błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy (na 5 lit.)OPONA to:

zewnętrzna część koła pojazdu o przekroju otwartym, nakładana na felgę lub obręcz i wypełniana powietrzem (lub innym gazem) pod ciśnieniem (na 5 lit.)OPONA to:

otyłość widoczna na brzuchu (rzadziej - innych częściach ciała), mało elastyczny kawałek ciała z obecnością tkanki tłuszczowej (na 5 lit.)OPONA to:

(kabla) giętka powłoka z gumy wulkanicznej lub tworzywa termoplastycznego zabezpieczająca żyły kabla (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OGUMIENIA, SKŁADA SIĘ Z BIEŻNIKA, OSNOWY, PODKŁADU, OBRZEŻA I WCZEPÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.263

OSMOZA, OSTATNIA POSŁUGA, WYKRAWACZ, DŁAWIDUDA, POWRÓT, ARCHIDIAKONIA, WROTKARSTWO FIGUROWE, DYKTATOR, SKLERODERMIA, ADMIRER, ADWERBIUM, NEGATYWA, UTLENIANIE, OOLITYT, GAWRON, ANTROPONIMIA, UBRANIÓWKA, RYBA AKWARIOWA, FILM NOIR, MASELNICZKA, NIEŻYT, SPRAY, LEJ, SZMUGLERZ, MIESZADŁO, MASA RELATYWISTYCZNA, WSTYD, NIEKAPEK, PIASTUN, TRZÓSŁO, BEZPIECZNY SEKS, REGRESJA MORZA, LAMPA CROOKESA, WALOSZEK, TŁO, FARMACEUTA, MORALNOŚĆ, DEKANTER, ARCHIWISTA, OBSADKA, MIESZKALNOŚĆ, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, PRZEISTOCZENIE, PUNKT ZLEWNY, DYSK ELASTYCZNY, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, TEOLOGIA NEGATYWNA, OSIOWIEC, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, STYL WILHELMIŃSKI, SKARGA, KOKILARZ, SYSTEM PRZYPOROWY, ŻWAWOŚĆ, EKLIPTYKA, TASZYZM, BOCZEK, ART ROCK, SARDELOWATE, CYTRYNADA, DZIERŻAK, INKA, POBLISKOŚĆ, DAMULKA, OSIEDLENIEC, POLITYKA PIENIĘŻNA, REGRESJA LODOWCA, PSYCHOBIOGRAFIA, KOKTAJL, CHONDRYT WĘGLISTY, GARSTKA, PRZYCISK DZWONKA, DYSKALKULIA GRAFICZNA, OKOT, WOREK, PERSONA, COKÓŁ, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, PŁASZCZ WODNY, WIDOWNIA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, BOLERO, TEFILIM, SAVE, SZEJK, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, EFEKT FISHERA, AUTOSKLEP, URODYNAMIKA, AZOLLA, ŁUCZNIK, FUZJA KONGLOMERATOWA, CHIRURG PLASTYCZNY, PRZEZNACZENIE, JEZIORO SUBGLACJALNE, MANDARYŃSKI, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, WARSTWA GRANICZNA, TYP TURAŃSKI, GALLIKANIZM, BREW, ŻYTO, GEOLOGIA PODSTAWOWA, TASIEMIEC UZBROJONY, JARZYNA, BENGALSKI, OKULARY, OBRÓT PUBLICZNY, KOŃ KARABACHSKI, NATURALIZM, START, ŁĄCZE ABONENCKIE, MASZT, WIZA IMIGRACYJNA, STROIK, SZCZOTECZKA, PUCKA, USZATKA, KOTEWKA, MECHANIK, KACZUSZKA, ROZBIEŻNOŚĆ, STROFANTYNA, WSCHÓD, MARUDER, HYCEL, FREAK, PAWANA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, ŻUREK, ZWYCZAJ LUDOWY, MESA, FRAZA, RZEŹNIA, KONFIRMACJA, GRUNWALD, PSEUDOLOSOWOŚĆ, RUMUŃSKI, IMPULS, LICO, FILOLOGIA WŁOSKA, RADIOGALAKTYKA, KAWA ZBOŻOWA, FEDERACJA MIKRONEZJI, ANTYSYJONISTA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, NIESPIESZNOŚĆ, TOALETA, WISKOZA, LENIN, BRANDMUR, NIESŁUSZNOŚĆ, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, CYKLOTYMIA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, NAPIĘTNIK, GRUSZKA ŻAROWA, WAŁ, MIKSER, DRAG, ENERGETYKA ODNAWIALNA, EWOKACJA, BARTNIK, RYM ŻEŃSKI, ZAPŁON, JĘZYK PRASEMICKI, CZERWONY NADOLBRZYM, MECHOWCE, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, EWANIELIA, MUGOL, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, ROBER, DRAMAT EPICKI, BIEŻNIK, DRESIARZ, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, TARAS, POSTERUNEK, ROCK PROGRESYWNY, WĄTEK, PLOTER TNĄCY, PARCIANKA, OPONA MIĘKKA, KOŚĆ SZCZĘKOWA, SCHWANNOMA, DAMA, ANTYNOMIA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, NEOGAULLIZM, AKCENT OSTRY, ZMIĘKCZANIE SIĘ, KAWIARKA, ŻABKA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, CHOROBA SEITELBERGERA, WARUGA, APLIKANT ADWOKACKI, GRZYBEK JAPOŃSKI, KONDYGNACJA, SETNIK, ŁUPEK, ZAKOCHANY, ŚLĄSK, BURACTWO, IMMUNOFLUORESCENCJA, UZDA, WIROWOŚĆ, PODGÓRZE, JAZDA, RYNEK PODSTAWOWY, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, NEOFITA, OBROTNICA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, DEWALUACJA, PODCZYSZCZALNIA, LAKIER, KLUSKA KŁADZIONA, CUKRZYK, ROZSZCZEPIENIE WARGI, ŻABA NILOWA, URANIDOWATE, JEŻOWCE, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, LORDOSTWO, BIAŁY ROSJANIN, EKSHIBICJONISTA, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, STOSUNEK, SIMA, BUSINESSMAN, STREETWORKER, WŁÓKNIAK MIĘKKI, SPODNIE, ODPŁYW, SZAPOKLAK, RATY, CHŁOPCZYCA, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, IRANISTAŃSKI, OSTRYGOJAD, ODLEWARNIA, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, TEATR ELŻBIETAŃSKI, DERBY, BARCZATKA GŁOGOWICA, ZARODNIKOWCE, MŁAKA, PARAMENTY, DZIEWCZYNA ULICZNA, ZNACZENIE, CHONDRYTY, SIEWKI, MESJANIZM, SZTUKA ZDOBNICZA, POLEWANIE SIĘ, MANIPUŁ, OŚRODEK, WIGILIA, DWUPRZODOZĘBOWCE, LINIA, POŻAR, MINERALOGIA, LIEBERMANN, FLEBODIUM ZŁOCISTE, TOLERASTIA, EONIZM, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, ROOIBOS, DEZERCJA, OTĘPIENIE, PRZEŻYCIE, DEMISEKSUALIZM, HARDOŚĆ, DRIP, ATOM, CZYTANIE WYBIÓRCZE, WYKRZYKNIK, PROFESOR, BALKONIK, ALEURON, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, ULICA, LEMIESZ, GODZINA POLICYJNA, SZPARNICOWATE, KWADRANT, WĘŻOWIDŁA, NASIONO, ERA PALEOFITYCZNA, SZPECIELE, OKRES PRZEDRZYMSKI, KUWERTURA, ESPERANTYSTA, PODSTAWKA, RZEPKA, BRANIE PRZYKŁADU, ?FARMAKOGENETYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.263 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OGUMIENIA, SKŁADA SIĘ Z BIEŻNIKA, OSNOWY, PODKŁADU, OBRZEŻA I WCZEPÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OGUMIENIA, SKŁADA SIĘ Z BIEŻNIKA, OSNOWY, PODKŁADU, OBRZEŻA I WCZEPÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPONA zewnętrzna część ogumienia, składa się z bieżnika, osnowy, podkładu, obrzeża i wczepów (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPONA
zewnętrzna część ogumienia, składa się z bieżnika, osnowy, podkładu, obrzeża i wczepów (na 5 lit.).

Oprócz ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OGUMIENIA, SKŁADA SIĘ Z BIEŻNIKA, OSNOWY, PODKŁADU, OBRZEŻA I WCZEPÓW sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OGUMIENIA, SKŁADA SIĘ Z BIEŻNIKA, OSNOWY, PODKŁADU, OBRZEŻA I WCZEPÓW. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x