ROZLEGŁA DZIELNICA NĘDZY, TWORZĄCA SIĘ WOKÓŁ MIASTA, ZAMIESZKIWANA PRZEZ NAJBIEDNIEJSZĄ LUDNOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAVELA to:

rozległa dzielnica nędzy, tworząca się wokół miasta, zamieszkiwana przez najbiedniejszą ludność (na 6 lit.)FAWELA to:

rozległa dzielnica nędzy, tworząca się wokół miasta, zamieszkiwana przez najbiedniejszą ludność (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZLEGŁA DZIELNICA NĘDZY, TWORZĄCA SIĘ WOKÓŁ MIASTA, ZAMIESZKIWANA PRZEZ NAJBIEDNIEJSZĄ LUDNOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.952

KARDIOCHIRURGIA, OSTROKÓŁ, JUFER, WIDZENIE PERYFERYJNE, PLANKTON, CHOROBA GRZYBICZA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, KREACJONIZM, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, ZWIĄZEK CHELATOWY, OCHRONA INDYWIDUALNA, KONSONANS, ŚWINKA MORSKA, DOCHÓD NOMINALNY, CZARCIA MIOTŁA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, ŚMIGACZ, ZIMNA KATODA, RADIO TAXI, GRZECH, KLASA POSIADAJĄCA, MASZYNKA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, REMIKS, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, EDYTORSTWO NAUKOWE, RIKETSJOZA, BETONOWE BUTY, PERIODONTOLOGIA, KUBEŁ, ĆWIERK, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, KOCIEŁ, POLEWANIE SIĘ, DONŻON, OSZOŁOM, RZEŹBIARNIA, GRUPA ADDYTYWNA, PUNKTOWIEC, BOMBA EKOLOGICZNA, EN GRISAILLE, MOTYLEK, WARSTWA PERYDOTYTOWA, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, GALIARDA, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, GŁOWICA BOJOWA, ROLA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, PARAGENEZA, CEWKA INDUKCYJNA, CHOROBA FORESTIERA, ZABURZENIE NASTROJU, PINGWIN PAPUA, LINIA KOLEJOWA, OCZYSZCZALNIK, NAMOLNOŚĆ, BOŻODAJNIA, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, SZPECIELE, DROGI RODNE, RENTA SZKOLENIOWA, DOMINACJA ZUPEŁNA, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, ODGRYWKA, MISJE, ADEPTKA, MUMIA, PRZEWÓD FAZOWY, RYFLA, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, BRODAWKA SUTKOWA, RYBY MORSKIE, EBRO, PISUAR, BAJT, GRAF EULEROWSKI, SKNERSTWO, BAWOLEC, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, STOŻEK NAPŁYWOWY, CHODY, EUTENIKA, WYKRYWACZ MIN, NASTROSZEK BRUCHA, LIŚCIENIE, PŁETWA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, ZĄBEK, ORBITA, EWAPORAT, ANARCH, ODPORNOŚĆ, OFICYNA WYDAWNICZA, NER, WROTA, KONTYNUATOR, ARCHITEKT WNĘTRZ, HIPOTELORYZM, SKŁAD AWIZOWANY, UMIEJSCOWIENIE, OKRĘT FLAGOWY, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, OBLAK, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, OBRONA STREFOWA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, BUTELKA ZAPALAJĄCA, KĄPIEL, ZWAPNIENIE, NEUROHORMON, POPYT ELASTYCZNY, ŚLIZGAWKA, SZEW STRZAŁKOWY, PANDA, ANDROGINIA, CUKRÓWKA, SUPERKLIENT, JĘZYK, DEKANTER, KAPALIN, ARSENAŁ, ANIMATOR, SOSNOWICZANIN, OTWÓR STRZAŁOWY, SEMINARZYSTA, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, SZARMANTERIA, DOLAR ETIOPSKI, OGLĄD, SPAWALNIK, RYWALIZACYJNOŚĆ, WEDUTA, CEWKA RUHMKORFFA, RUBEL BIAŁORUSKI, STASIMON, ROŚLINY ZARODNIKOWE, SEMITYSTA, NIEDBAŁOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, CHRZEST, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, STYL MOTYLKOWY, SAMOROZPAD, ELASMOZAURY, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, DROGÓWKA, TEATR, PODLASIE, PIŻMAK, ANATOMIA FUNKCJONALNA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, LOKATA DYNAMICZNA, FASOLA SZPARAGOWA, ZASIEK, JEŻ MORSKI, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, ZGODA, NIEDOMYKALNOŚĆ, PLANETOIDA TROJAŃSKA, CHODZĄCA DOBROĆ, GNIOTOWE, WUEF, DINGO, PROWINCJA, FENICKI, RODZINA NIEPEŁNA, PANTOGRAF, ROTOR, KONDOROWATE, OSMOZA, JEZIORO EPISZELFOWE, WYCIĄGARKA, AMFIBIA, STAROGERMAŃSKI, KOŻUCH, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, WIBRACJA, ZNAK PIENIĘŻNY, KASA, BABA JAGA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, MONITOR, PIZZER, WYDARZENIE, KIR, JAZZÓWKA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, CIENKA SKÓRA, WZDĘCIE, NIEPODZIELNOŚĆ, ARCHIDIECEZJA, TELEMARK, SIZAL, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, CWAJNOS, SOCJOPATOLOGIA, SZKOŁA, STYL FORMULARNY, INTERPRETACJA, WSZY, GEEK, BÓBR ZWYCZAJNY, BIOGAZOWNIA, GARNEK, POLITYKA DYSKONTOWA, PŁAZAKOWATE, ZADRAPNIĘCIE, PORZĄDEK KORYNCKI, BATIK, KABARET, PIERÓG KARELSKI, AKCJA, PUCH, BEZTORBIKI, MONITOR, SUBSKRYBENTKA, JĘZYK DUŃSKI, WSTRZYMANIE, CIĄŻENIE POWSZECHNE, CZEŁKOWSKA, PRALKA, SZCZEP, PAS RADIACYJNY, ŚWIT CYWILNY, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, ANTYGRAWITACJA, WIELOBARWNOŚĆ, STYLIKOWCE, BUDOWNICTWO WODNE, ORZESZEK PINIOWY, PODREGION, EDAMMER, KURZYSKO, BIERNY OPÓR, OKNO RADIOWE, TRAPER, BLANKERS, PRZECIWNIK, POMOC DROGOWA, WORECZKOWY, DYSK PROTOPLANETARNY, LOGIKA FILOZOFICZNA, GAMBIR, STANZA, WILCZY BILET, KOMPLIKACJA, SAMOZATRATA, REGRESJA MORZA, KARTA, AMORTYZACJA PODATKOWA, PŁAWIK, ANTYCYPACJA, APARAT KRYTYCZNY, KUSZTYCZEK, NOTARIUSZ, NOZDRZE TYLNE, KULT PUBLICZNY, ZEA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, STOPIEŃ FAHRENHEITA, BUTNOŚĆ, SZAMBELAN PAPIESKI, POŻEGNANIE, PLASTYKA, ŚPIEW, AZOT AMONOWY, PŁYTA GŁÓWNA, ŻWACZ, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, OKRĄGŁY STÓŁ, ŻMIJA, BACZKA, JĘZYK ROMAŃSKI, TOUAREG, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, KLUCHY POŁOM BITE, BALANSJER, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, CHOROBA STARGARDTA, ODMIANA MIESZAŃCOWA, ATONALNOŚĆ, CZYNNIK WYTWÓRCZY, FAZA ROZKWITU, KONIUSZEK SERCA, KARMEL, USTAWA, CZUBATKA, DUŃSKI, TARCICA, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, IKROWIEC, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, PRUSY, KREOL, TEFILIN, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, ?BRUK MORENOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.952 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROZLEGŁA DZIELNICA NĘDZY, TWORZĄCA SIĘ WOKÓŁ MIASTA, ZAMIESZKIWANA PRZEZ NAJBIEDNIEJSZĄ LUDNOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ROZLEGŁA DZIELNICA NĘDZY, TWORZĄCA SIĘ WOKÓŁ MIASTA, ZAMIESZKIWANA PRZEZ NAJBIEDNIEJSZĄ LUDNOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAVELA rozległa dzielnica nędzy, tworząca się wokół miasta, zamieszkiwana przez najbiedniejszą ludność (na 6 lit.)
FAWELA rozległa dzielnica nędzy, tworząca się wokół miasta, zamieszkiwana przez najbiedniejszą ludność (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAVELA
rozległa dzielnica nędzy, tworząca się wokół miasta, zamieszkiwana przez najbiedniejszą ludność (na 6 lit.).
FAWELA
rozległa dzielnica nędzy, tworząca się wokół miasta, zamieszkiwana przez najbiedniejszą ludność (na 6 lit.).

Oprócz ROZLEGŁA DZIELNICA NĘDZY, TWORZĄCA SIĘ WOKÓŁ MIASTA, ZAMIESZKIWANA PRZEZ NAJBIEDNIEJSZĄ LUDNOŚĆ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ROZLEGŁA DZIELNICA NĘDZY, TWORZĄCA SIĘ WOKÓŁ MIASTA, ZAMIESZKIWANA PRZEZ NAJBIEDNIEJSZĄ LUDNOŚĆ. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x