Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SPOWODOWANIE USZKODZENIA CZEGOŚ PRZEZ UDERZENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBTŁUCZENIE to:

spowodowanie uszkodzenia czegoś przez uderzenie (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBTŁUCZENIE

OBTŁUCZENIE to:

delikatne stłuczenie, ślad na ciele, obrażenie (na 11 lit.)OBTŁUCZENIE to:

spowodowanie odpadnięcia czegoś, ułamania, odpryśnięcia, uszkodzenia w wyniku uderzenia (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOWODOWANIE USZKODZENIA CZEGOŚ PRZEZ UDERZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.993

UT, EKAGLIN, NAMNAŻANIE, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, ZESPÓŁ LEŚNY, BOGOMILIZM, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, SIEĆ, ODWZOROWANIE, WYDATEK MAJĄTKOWY, HIPERINFLACJA, POLIO, WRZÓD TRAWIENNY, OSAD DELUWIALNY, BRYNDZA, KOLEJ LINOWA, PARAZYTOFIT, BON PIENIĘŻNY, PUNKT, USZCZERBEK, ZADANIE, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, GÓRSKA, NUBIRA, UDERZENIE, OBEZNANIE, WYCINEK KULI, PISMO KLINOWE, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, DINGS, REFLUKS, ZESKALANIE, BODOR, ZACZEPNOŚĆ, GŁAZ NARZUTOWY, RENTA SZKOLENIOWA, POSYBILIZM, INFORMACJA GENETYCZNA, REZYDUUM, ENERGICZNOŚĆ, ŁUK NADOCZODOŁOWY, BOM, DONOŚNOŚĆ, BAWOLEC, SYGNAŁÓWKA, KRZESANY, HEŁM, REJESTRACJA, OCZKO, FARAMUSZKA, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, KĄT PEŁNY, LINA PORĘCZOWA, BOLOMETR, WAGNER, RÓG, PIES LAWINOWY, WIELOFAZOWOŚĆ, ŚLĄSKOŚĆ, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, ARMEKT, EFEKT TYNDALLA, SZCZYPIOR, ZAWÓR REGULACYJNY, SPOŻYCIE, JAJO, PUBLIKA, WKŁAD BUDOWLANY, WYTWÓR, BIAŁE WINO, KAZARKA CZUBATA, WYKLUCZENIE, WYGŁAD LODOWCOWY, SARI, SKOK TŁOKA, ZŁAMANIE OTWARTE, WYPAŁ, KAWAŁEK, USTERZENIE RUDLICKIEGO, SZAŁ DUPY, REST, WARP, MIÓD, PUNK, OGNIWO BUNSENA, NIEDYSKRETNOŚĆ, TEORIA DOMINA, SIATKA, PUNKROCK, ZROST, WYBUDOWA, GUMA NATURALNA, KREDYT KONTRAKTOWY, IZOPRENOID, GAZY, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, SKOCZEK PUSTYNNY, VOLLEY, ŻYCIODAJNOŚĆ, ZATRATA, ERGOMETR, SZKŁO MĄCONE, LICZEBNOŚĆ, BLASK, NIESTACJONARNOŚĆ, SUPERMOCARSTWO, PROMOTOR, ROLLS-ROYCE, PRZESYP, VOTUM, OWCA ŻELAŹNIEŃSKA, MEDGYES, REMIX, NERW, KONTRASTER, BARBET, WYŻŁABIACZ, SZLIF, BOROWINA, TOLERANCJA, PERLUSTRACJA, LUFT, NIEDBALSTWO, ZGORZEL, EGZEMPLARYZM, WĄTPLIWOŚĆ, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, PIEŃ WULKANICZNY, POLARYZACJA ŚWIATŁA, MORZE, MODERATOR, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, WALIDACJA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, NORMATYWIZACJA, KOPALNIA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, DRZEWORYT, ODRUCH BEZWARUNKOWY, MUTACJA ZMIANY SENSU, POZYCJA, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, POKŁAD GŁÓWNY, KRATA, KWEF, PENETRACJA, TRZECIACZKA, SUKMANA, USTAWKA, OSOBNOŚĆ, STATUS, SIERAK, ROŚLINA UPRAWNA, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, NIESKRĘPOWANIE, KOBIECOŚĆ, CENTRALA, PACHCIARZ, ALGONKIN, MONASTYR, MURZYŃSKI, NAŚLADOWCZOŚĆ, JĘZYK LONGOBARDZKI, WSPÓŁORGANIZACJA, BAKTEROID, PSEUDOMORFIZM, SZPERACZ, FRANCUSKOŚĆ, KOŁPAK, KONSULTANTKA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, NIEDOTYKALNOŚĆ, SZMATKA, WEKTOR, MESJASZ, DEKALKOMANIA, DURNOŚĆ, KASZT, NIERUCHOMOŚĆ, MIKOZA, PRODUKT BANKOWY, SPOTKANIE MODLITEWNE, ESTETYKA, OLIWKOBRODAL, CHIKUNGUNYA, KARMIDEŁKO, OBJAWIENIE, KOMUNIKACYJNOŚĆ, APARAT KRYTYCZNY, EROZJA, STANDARD ETYCZNY, DŹWIGNIA FINANSOWA, PORUSZENIE, WZORZEC UMOWNY, NANDO, SKRZYNIA BIEGÓW, CIŚNIENIE TĘTNICZE, NIEWYRAZISTOŚĆ, MODULACJA SKROŚNA, IGRZYSKA, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, MYJKA, TRABANT, WIERZCHOŁEK KORZENIA, MARCONI, OBSŁUGIWANIE, MAJAR, PRZĘSŁO, ŁUK, BIOSFERA, CUKIER INWERTOWANY, CIŚNIENIE KRWI, KONFLIKT SEROLOGICZNY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, MULTILATERALIZM, MANDYLION, BRYŁA KORZENIOWA, FACJATA, JEZUITA, IGM, LICZNIK KILOMETRÓW, OPERATOR, NÓŻKA, REKONFIGURACJA, ŻYWA LEKCJA, RACJONALNA IGNORANCJA, MORION, JASZCZURKA KRYMSKA, TRYBUT, KLAPA, HERMAFRODYTYZM, CEZURA, DOMINO, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, WIELKI BRAT, BOGDANIEC, PALARNIA, TEREN ZAKRYTY, SPUSZCZENIE, WIRUSY DSDNA-RT, BARBARIA, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, DOCZEPA, MOC PRZEROBOWA, PACHT, OBLACJA, SILNIK PRZELOTOWY, PRZEDAWNIENIE, URLOP, FAJERWERKI, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, TUMAN, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, ODMIERZANIE, GMT, SPRAWNOŚĆ, HAPEK, APOLLIŃSKOŚĆ, ENIGMATYCZNOŚĆ, ROZBRYZG, JĘZYK NATURALNY, KOKS, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, POWIEŚĆ SENSACYJNA, RAZ, ZAGADKOWOŚĆ, KONGRUENCJA, SLOGAN, KRANIEC, TRAJEKTORIA, PADŹ, PASO PERUWIAŃSKI, EKONOMIA NORMATYWNA, POŚWIST, PRĄTNIK SREBRZYSTY, BEZBRZEŻNOŚĆ, GALARETA, STRADIVARIUS, ZAMSZ, WIERZCHNICA, RETRANSLACJA, TŁUSZCZAK, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, APOGEUM, PATYK, GETTO PRZEJŚCIOWE, DOLNOSAKSOŃSKI, ADOPCJA, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, PINZGAUER, WSTĘP, COCKNEY, ZARYSOWANIE, HOBBIT, MATERIAŁ, FIKCJONALIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.993 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: spowodowanie uszkodzenia czegoś przez uderzenie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPOWODOWANIE USZKODZENIA CZEGOŚ PRZEZ UDERZENIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
obtłuczenie, spowodowanie uszkodzenia czegoś przez uderzenie (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBTŁUCZENIE
spowodowanie uszkodzenia czegoś przez uderzenie (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x