INSTYTUCJA DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYRAŻANIE PRZEZ CZŁONKÓW DANEJ SPOŁECZNOŚCI OPINII W OKREŚLONEJ SPRAWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONSULTACJA SPOŁECZNA to:

instytucja demokracji bezpośredniej, której zadaniem jest wyrażanie przez członków danej społeczności opinii w określonej sprawie (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTYTUCJA DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYRAŻANIE PRZEZ CZŁONKÓW DANEJ SPOŁECZNOŚCI OPINII W OKREŚLONEJ SPRAWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.307

BEZAN ŻAGIEL, NIEBOSKIE STWORZENIE, RZUT PROSTOKĄTNY, ARUMUŃSKI, CORONET, KUPA, PROMIEŃ BETA, STOJAK, IPHONE, PIERDOŁA SASKA, HEROSTRATYZM, PRIORYTET, BOCZNIK, WERSJA KINOWA, JEZIORO DYSTROFICZNE, JĘZYK SZTUCZNY, OGNIWO CLARKA, GRZYB WOLAK, BRYNDZA, DOKŁADNOŚĆ, CUKRZYCA BRĄZOWA, STÓJKA, ŚWIERGOT, CHODZĄCY SZKIELET, CHROMATOGRAF GAZOWY, MELODIA, SYTUACJA PODBRAMKOWA, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KĄT DEPRESJI, SORPCJA, CZAPLA SZAROBRZUCHA, MINISTERSTWO, KWAS, NARÓD WYBRANY, PIRAMIDA, HB, WIELKOŚĆ, WODA POZAKLASOWA, KLIMAT STEPOWY, TWIERDZENIE COSINUSÓW, KANAŁ ŻEGLOWNY, ROBUR, MORZE, BABA, FOSFOREK, KOMPOZYCJA, PODNOSKA, PROEPIDEMIK, TRYB WSADOWY, WARIACJE, WYCISKANIE, ASNYKOWIEC, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, SZYFR, PUNKT NASTAWCZY, BEGUINE, ZGORZEL, AUTOTEMATYZM, WIATRAK HOLENDERSKI, STAJANIE, WYWÓD, ZARZĄDZENIE, ZAZDROŚĆ, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, CEL, AMBRAZURA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, NASZYWANIE, CHODZĄCA REGUŁA, PODATEK KOŚCIELNY, NAWALANKA, MACA, PACHWINA, ZACISZNOŚĆ, STOPA DEPOZYTOWA, KARTOFLANKA, KSYLOGRAFIA, OLIWKOBRODAL, WĘDKA, POLONISTYKA, ROKOKO, KARETKA REANIMACYJNA, URLOP WYPOCZYNKOWY, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, BERA, UKŁAD, PRASADAM, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, ZACHMURZENIE, MECHANIZM OBRONNY, CHEMIZACJA ROLNICTWA, PRZECIWWAGA, HARTOWNOŚĆ, PRZEWODNICZKA, URUK-HAI, AUTOPREZENTACJA, TEST ŁOSIA, NADAWCA, GIZARMA, BETAKSOLOL, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, KURONIÓWKA, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, NABÓJ BOJOWY, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, DALMIERZ OPTYCZNY, PIÓRO, FLESZ, IN MEDIAS RES, WYGRA, WIATROPYLNOŚĆ, DEWALUACJA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, MARSZ, OSŁONKA MIELINOWA, ZAPAŁKA, SONANT, ZIMNE NÓŻKI, GORĄCZKA, BORECZNIK SOSNOWIEC, BIAŁY ZNAK, CIĘCIE WARSTWICOWE, LĘK SEPARACYJNY, UKROP, BARYCENTRUM, SZKOŁA JĘZYKOWA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, PRZYCZYNA MATERIALNA, UNIKATOWOŚĆ, KRYKIET, IMPRESARIAT, KONTRAKT TERMINOWY, TAMTAM, DWUKOLOROWOŚĆ, KONIDIUM, AMADYNA, TASIEMCE, KREMOGEN, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, FRYGIJCZYCY, OBROTÓWKA, GOLONKA, KWIATECZEK, LINIJKA, GLINIASTOŚĆ, OKNO, IZBA GOSPODARCZA, NACHALNOŚĆ, PAŁECZKI NAPIERA, LĄD, DZIECINNOŚĆ, CZUHA, STROJNICA, ŁUK, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, OSZCZĘDNIŚ, POPULARNOŚĆ, REGION WĘZŁOWY, GRUPA ALKILOWA, EMERYTURA POMOSTOWA, MERITUM, EPISKOPAT, PRZODOMÓŻDŻE, MADONNA, ŻYCIE, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, ŁUK KLASYCZNY, HUROŃSKI, MŁOT, KASA POŻYCZKOWA, JEDYNE, NIECHLUJ, LAGERPETON, POSIEW, GRECKOŚĆ, BRUK MORENOWY, CZYN NIERZĄDNY, SKOK, ORZECH KOKOSOWY, ZAINTERESOWANY, INDUKCJA, RYNEK PIERWOTNY, DUNGEON, ZNAK, IRANISTAN, NIECHLUJNOŚĆ, OLEJ RĄCZNIKOWY, GNIAZDO, RONNE, PAPROTNIK KOLCZYSTY, KOŚCISTOŚĆ, KUCHNIA WOJSKOWA, TACHOGRAM, KLARYSKI, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, EKSPOZYCJA, WRZÓD WENERYCZNY, SKALA JOŃSKA, BECZKA Z PROCHEM, WARSTWA KOLCZYSTA, MŁYN, FETOSKOPIA, KRAŃCÓWKA, PAMIĘĆ, PIASEK ZWAŁOWY, WESOŁOŚĆ, PAPIEROWY TYGRYS, POWIEŚĆ SENSACYJNA, NIEPRAWDZIWOŚĆ, BRECHTANIE KIZIORA, GABLOTA, BLEŻNIA, GRUPA CYKLICZNA, ZAWODNOŚĆ RYNKU, ZAKWATEROWANIE, LICZBA BRINELLA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, OBWISŁOŚĆ, KUGLARSKOŚĆ, NORMATYWISTA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, MIĘKKOSKÓRKOWATE, NIEMORALNOŚĆ, HALOGENOALKAN, CELLULITIS, ZOOLATRIA, ŚWIDER, KŁUSAK FRANCUSKI, CZARNA OSPA, CZEPEK, MIĘKKIE SERCE, NAZWA RZETELNA, PSKÓW, KROWA MORSKA, FUNKCJONAŁ, NORMA KOLIZYJNA, GĘSTOŚĆ, MĘTNOŚĆ, ŚWIR, PIERD, MIT, SAMORZĄDNOŚĆ, ŻYWA LEKCJA, ROZMODLENIE, POKRZYWDZONA, UNDEAD, BURZA ŚNIEŻNA, PAPACHA, TRUSIA, BIURO MATRYMONIALNE, AUTOSKLEP, PANEWKA, WULKAN, POŻYTEK, JĘZYK KAFIRSKI, AZYMUT ASTRONOMICZNY, SŁUPOZĘBNE, ZŁO, GŁOS PIERSIOWY, PRAKTYCZNOŚĆ, SYTUACJA DECYZYJNA, MINARET, ZAĆMA POCZĄTKOWA, LINIA HODOWLANA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, TUKA, PILŚŃ NERWOWA, KREWETKA ZMIENNA, LINA PORĘCZOWA, KOCZKODAN ASKANIUS, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, CHROMOSOM POLITENICZNY, BOM, TONACJA, FIGA Z MAKIEM, WYRZUT, NAWAŁNICA, POSEŁ NIEZRZESZONY, PODANIE, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ŁAPEĆ, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, ROMSKI, LIGOWIEC, DYSKONTO, OUTSIDER, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, NIECIEKAWOŚĆ, ZATRWIAN, OBLIGACJA SKARBOWA, CASH BACK, KOPIEC, KARMA, KLASYFIKACJA, ?KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.307 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTYTUCJA DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYRAŻANIE PRZEZ CZŁONKÓW DANEJ SPOŁECZNOŚCI OPINII W OKREŚLONEJ SPRAWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTYTUCJA DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYRAŻANIE PRZEZ CZŁONKÓW DANEJ SPOŁECZNOŚCI OPINII W OKREŚLONEJ SPRAWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONSULTACJA SPOŁECZNA instytucja demokracji bezpośredniej, której zadaniem jest wyrażanie przez członków danej społeczności opinii w określonej sprawie (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONSULTACJA SPOŁECZNA
instytucja demokracji bezpośredniej, której zadaniem jest wyrażanie przez członków danej społeczności opinii w określonej sprawie (na 20 lit.).

Oprócz INSTYTUCJA DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYRAŻANIE PRZEZ CZŁONKÓW DANEJ SPOŁECZNOŚCI OPINII W OKREŚLONEJ SPRAWIE sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - INSTYTUCJA DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYRAŻANIE PRZEZ CZŁONKÓW DANEJ SPOŁECZNOŚCI OPINII W OKREŚLONEJ SPRAWIE. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast