Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PŁETWOJASZCZURY, SAUROPTERYGIA - NADRZĄD WYMARŁYCH GADÓW MORSKICH, DO KTÓRYCH ZALICZAMY: PLEZJOZAURY, NOTOZAURY I BYĆ MOŻE PLAKODONTY (KLASYFIKACJA JEST NIEPEWNA); ŻYŁY PODCZAS ERY MEZOZOICZNEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAUROPTERYGI to:

płetwojaszczury, Sauropterygia - nadrząd wymarłych gadów morskich, do których zaliczamy: plezjozaury, notozaury i być może plakodonty (klasyfikacja jest niepewna); żyły podczas ery mezozoicznej (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁETWOJASZCZURY, SAUROPTERYGIA - NADRZĄD WYMARŁYCH GADÓW MORSKICH, DO KTÓRYCH ZALICZAMY: PLEZJOZAURY, NOTOZAURY I BYĆ MOŻE PLAKODONTY (KLASYFIKACJA JEST NIEPEWNA); ŻYŁY PODCZAS ERY MEZOZOICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.586

ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, NIENOWOCZESNOŚĆ, OBLADER, CIAPOWATOŚĆ, HELIOCENTRYZM, GRAFICZKA, ŚWIETLIKI, PRZESTRZEŃ, URANINIT, AVIZO, MIAŁ, NAWALANKA, KRAKÓW, PSEUDOBIELICA, MINISTRANT OŁTARZA, DZIELNICA, RECYTATYW, POTRZEBUJĄCA, NIEWYRAZISTOŚĆ, TUJA, DERYWATYWA, KONODONT, WOKANDA, OSPALSTWO, PODKŁAD KOLEJOWY, PRZYBUDÓWKA, PELENG, NIEUBŁAGALNOŚĆ, BUDKA SUFLERA, REGULATOR POGODOWY, BĄBEL, PIĘĆSETKA, CNOTLIWOŚĆ, MASKA, OKRĄG APOLONIUSZA, GWICHT, RÓWNOŚĆ, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, RECEPTA PUNKTOWA, ZŁY CZŁOWIEK, ZWIERZĘ, KATEGORIA OPEN, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, AUTOPREZENTACJA, BEZDUSZNOŚĆ, PSALMISTA, PODWOIK, ANTYCHOLINERGIK, DRĄG TŁOKOWY, KARMNIK AUTOMATYCZNY, PIERWSZOROCZNY, MARŻA HANDLOWA, NIEKULTURALNOŚĆ, ALPAKA, KONTRAST RÓWNOCZESNY, LEKKI KARABIN MASZYNOWY, SZMACIAK, WIZYTÓWKA, DRASTYCZNOŚĆ, PEŁNOMOCNICTWO, BIOSFERA, KOŚĆ KLINOWA, NIEDOROZWÓJ, IMPLIKACJA LOGICZNA, ELEKTRON WALENCYJNY, MODEL, DOKRĘT, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, LIRA KORBOWA, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, GRA STRATEGICZNA, ZUPA NA GWOŹDZIU, KONSTYTUTYWNOŚĆ, MODRASZEK KORYDON, POWIETRZNOŚĆ, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, EPIGENEZA, SROMOTA, DYSK ELASTYCZNY, AMPUŁKA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, PELYKOZAURY, ŻÓŁWIE BŁOTNE, KONDENSATOR, ENERGIA SPOCZYNKOWA, MIKROPRZEŁĄCZNIK, NIEGUSTOWNOŚĆ, WYDMUSZKA, ŚRODKI, FILM S-F, PLATFORMA SERWEROWA, LICZBA NIEWYMIERNA, REMAT, ODPŁYW, NIEOSTROŻNOŚĆ, TELEROTAMETR, DWUKOLOROWOŚĆ, NIEGUSTOWNOŚĆ, RAY-BANY, WIEŚNIAK, SYMETRIA, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, WIRTUOZOSTWO, PROFESJONALNOŚĆ, CHUDOŚĆ, ALTEMBAS, ŁAWA TORTUR, PUPILEK, WIERCIPIĘTKA, STAN SUROWY, OSTROŚĆ, ANTYPOLSKOŚĆ, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, HAOMA, ŚRODKI TRWAŁE, BARYCENTRUM, POZAMUZYCZNOŚĆ, ODCHYŁ, ABSOLUTORIUM, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, PAMIĄTKOWOŚĆ, PORZĄDEK, KOSZYK, ŁUSKOSKÓRNE, AKOLITA, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, CIRROCUMULUS, MBIRA, AROGANT, JEDNOSTKA INFORMACJI, ZJAWISKO NATURALNE, WIRTUOZERSTWO, KONKUBINAT, TRAKTONIUM, KŁUSAK FRANCUSKI, TUNEL, SYSTEM REPARTYCYJNY, OKAP, PRZAŚNOŚĆ, SŁABEUSZ, ŁAMACZ LODU, RAJD OBSERWOWANY, PRZEWÓD PŁASKI, POSTĘPAK, PRZEBÓJ, LESER, SZAPA, SORBENT, ŻARŁACZ LUDOJAD, FANPEJDŻ, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, PRZECIWIEŃSTWO, PÓŁWARIAT, KĄSACZOWATE, IMAGE, MŁODA, LEŚNY DZIADEK, KOSZAROWOŚĆ, KRANIOTOMIA, KANARKI KSZTAŁTNE, TEOLOGIA BIBLIJNA, RADA PRACOWNICZA, KONTRAKT MENADŻERSKI, MASTYKS, BEZLOTKI, C.O, PODRYWKA, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, GRYZONIE, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, NUŻENIEC LUDZKI, POSIEW, LICZBA OKTANOWA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, DEKLARACJA PODATKOWA, CZERWONE CIAŁKO KRWI, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, PLUS, DWUPRZODOZĘBOWCE, ROZWAŻNOŚĆ, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, KLIN, OBŁÓG, BUJOWISKO, PORZĄDEK CIĄGŁY, ZABAWA, KWAS ŻOŁĄDKOWY, AWICENIA, KECZUP, LANGUSTYNKA, LEPSZOŚĆ, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, MIASTOWOŚĆ, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, ŻÓŁTAK, KORZONEK, ALBATROSOWATE, WYPŁYW, REJA, NIEREALNOŚĆ, SIARCZAN, PODDIALEKT, MITSUKURINA, OSTROŚĆ, ZAPŁODNIENIE HETEROLOGICZNE, SIŁA ROBOCZA, OKAZAŁOŚĆ, MIRAŻ, TOR KABLOWY, PLEBEJUSZ, NACZYNIE WIEŃCOWE, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, JAWNOŚĆ, BOMBA EKOLOGICZNA, WYCZESEK, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, ŚWIAT ASTRALNY, KOMPENSATOR, IMPLIKANT PROSTY, CASH BACK, DOPPELGANGER, LENIUSZEK, CHORDOFON, DRUZGOT TEKTONICZNY, BODZIEC BEZWARUNKOWY, RÓJKA, FOTOGRAFIA, ANACHRONICZNOŚĆ, ŚRÓDNERCZE, KARP BEZŁUSKI, HISTERYK, ROZKAZ PERSONALNY, LICZBA PRZESTĘPNA, MODRASZEK BAGNICZEK, NAROŻNIK, LAPAROSKOPIA, INFORMACJA GENETYCZNA, EWANGELIA, KOSZÓWKA, BURAK STOŁOWY, STOSUNEK, DITLENEK, PRZESTRZEŃ STANU, LAWENDA, KOSZÓWKA, NÓWKA NIEŚMIGANKA, BIDET, KARBOANION, UPARCIUCH, PRZEKOPNICA WIOSENNA, SZTUKA KONCEPTUALNA, DZIECINNOŚĆ, POJEMNOŚĆ POLOWA, PRZEŚCIERADŁO, EGZEMPLARZ SYGNALNY, LAWA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, FILM HISTORYCZNY, TYTANOZAUR, TRUSIĄTKO, TAPIR KORDYLERYJSKI, ROZPOREK, SPLOT, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, TUNIKA, INSTRUMENTOLOGIA, AKORDEON, NERWICA WEGETATYWNA, MĄDROŚĆ, KANAPKA, ZAJĄCZEK, EWANIELIA, CZEREŚNIAK, GRAF, SREBRNA PAPROĆ, WYCZERPYWALNOŚĆ, GRZYB WOLAK, BEZBOLESNOŚĆ, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, LUJEK, TABAKIERKA, JĘZYK INDIAŃSKI, TRACICIEL, DOSTĘP WARUNKOWY, KOHEZJA, PAPIER GAZETOWY, SAKSOŃSKI, ZAROBEK, JESIOTR BIAŁY, HELMINT, RACJONAŁ, SIKSA, KREOLKA, PIERŚCIEŃ, UMOWA ZLECENIE, CZASZA, PRE-PAID.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.586 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: płetwojaszczury, Sauropterygia - nadrząd wymarłych gadów morskich, do których zaliczamy: plezjozaury, notozaury i być może plakodonty (klasyfikacja jest niepewna); żyły podczas ery mezozoicznej, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁETWOJASZCZURY, SAUROPTERYGIA - NADRZĄD WYMARŁYCH GADÓW MORSKICH, DO KTÓRYCH ZALICZAMY: PLEZJOZAURY, NOTOZAURY I BYĆ MOŻE PLAKODONTY (KLASYFIKACJA JEST NIEPEWNA); ŻYŁY PODCZAS ERY MEZOZOICZNEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
zauropterygi, płetwojaszczury, Sauropterygia - nadrząd wymarłych gadów morskich, do których zaliczamy: plezjozaury, notozaury i być może plakodonty (klasyfikacja jest niepewna); żyły podczas ery mezozoicznej (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAUROPTERYGI
płetwojaszczury, Sauropterygia - nadrząd wymarłych gadów morskich, do których zaliczamy: plezjozaury, notozaury i być może plakodonty (klasyfikacja jest niepewna); żyły podczas ery mezozoicznej (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x