BEZSZCZĘKOWCE, AGNATHA - NADGROMADA PRYMITYWNYCH, POZBAWIONYCH SZCZĘK KRĘGOWCÓW WODNYCH, DO KTÓREJ NALEŻĄ MINOGOKSZTAŁTNE I ŚLUZICOKSZTAŁTNE ORAZ WYMARŁE RZĘDY KOSTNOPANCERNYCH, HETEROSTRACI, COELOLEPIDA; Z BEZSZCZĘKOWCAMI CZĘSTO JEST UTOŻSAMIANA NIEWYODRĘBNIANA GROMADA KRĄGŁOUSTYCH (KRĘGOUSTE, SMOCZKOUSTE); CIAŁO WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSTAWICIELI BEZSZCZĘKOWCÓW JEST SILNIE WYDŁUŻONE, CYLINDRYCZNE, POKRYTE POZBAWIONĄ ŁUSEK SKÓRĄ Z WIELOWARSTWOWYM NABŁONKIEM, POKRYTĄ ŚLUZEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZŻUCHWOWCE to:

bezszczękowce, Agnatha - nadgromada prymitywnych, pozbawionych szczęk kręgowców wodnych, do której należą minogokształtne i śluzicokształtne oraz wymarłe rzędy kostnopancernych, Heterostraci, Coelolepida; z bezszczękowcami często jest utożsamiana niewyodrębniana gromada krągłoustych (kręgouste, smoczkouste); ciało współczesnych przedstawicieli bezszczękowców jest silnie wydłużone, cylindryczne, pokryte pozbawioną łusek skórą z wielowarstwowym nabłonkiem, pokrytą śluzem (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BEZSZCZĘKOWCE, AGNATHA - NADGROMADA PRYMITYWNYCH, POZBAWIONYCH SZCZĘK KRĘGOWCÓW WODNYCH, DO KTÓREJ NALEŻĄ MINOGOKSZTAŁTNE I ŚLUZICOKSZTAŁTNE ORAZ WYMARŁE RZĘDY KOSTNOPANCERNYCH, HETEROSTRACI, COELOLEPIDA; Z BEZSZCZĘKOWCAMI CZĘSTO JEST UTOŻSAMIANA NIEWYODRĘBNIANA GROMADA KRĄGŁOUSTYCH (KRĘGOUSTE, SMOCZKOUSTE); CIAŁO WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSTAWICIELI BEZSZCZĘKOWCÓW JEST SILNIE WYDŁUŻONE, CYLINDRYCZNE, POKRYTE POZBAWIONĄ ŁUSEK SKÓRĄ Z WIELOWARSTWOWYM NABŁONKIEM, POKRYTĄ ŚLUZEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.581

OGONEK, TYGRYS TASMAŃSKI, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, GESTIA TRANSPORTOWA, CZARNY LUD, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, SUCHA IGŁA, PROLETARIAT, BESKIDNIK, KRYTYCZNOŚĆ, AUTSAJDER, GAZ PIEPRZOWY, CLEARING, LISEK, ASTROKOMPAS, ŻAŁOSNOŚĆ, TEREN ZAMKNIĘTY, IMITACJA, GNIAZDO OGNIOWE, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, SAMOISTNOŚĆ, ESTER, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, SZACHY BŁYSKAWICZNE, PAŁANECZKA GRUBOOGONOWA, WYCHWYT, KOLUMNA, PRYWATNOŚĆ, KUKLIK ROZESŁANY, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, PŁYWAK, SYSTEM KASTOWY, WYJADACZ, URZECZOWIENIE, DZIESIĘCIONOGI, DREDNOT, GOSPODARZ, BOGATY, ŁUPINA, PREDYKACJA, GOLAS, KOZIOŁEK SKALNY, FORUM, ARABSKI, ZASADA EKWIPARTYCJI, URNA, NIEZMOGOWCE, OJCIEC, WIRUS, FONDUE SEROWE, KLAWISZ FUNKCYJNY, SARABANDA, SOSNA MASSONA, HADRON, KOŁO RATUNKOWE, SZKOŁA SPECJALNA, OHYDZTWO, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, HIPERPRZESTRZEŃ, KOŃ ARABSKI, CYKLOP, TOCZENICA, PODDIALEKT, TOWARZYCHO, UCHO, KOŃ NA PATYKU, WOAL, SAMOCHÓD OSOBOWY, MIESZANKA, ORĘŻ, KRYTERIUM LAPLACE'A, KAWA ZBOŻOWA, DECYZJA OPTYMALNA, UKŁAD RĄBKOWY, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, BAŁKAŃSKOŚĆ, FUNKCJONAŁ, GWIAZDA, BROŃ, KANAŁ, OKO CIEMIENIOWE, EKSPRESOWOŚĆ, ZASADA KOMPOZYCYJNA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, LEŃ, TAUTOLOGIA, MIEJSCOWY, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, KOLEJ ŻELAZNA, ALGEBRA LINIOWA, CHAM, ŚWIATŁO, KANGUR RUDY, BLACKJACK, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, SALEP, IMPULS, COŚ, ZDROWAŚKA, GATUNEK PARASOLOWY, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, BŁĄD POMIARU, KARMA, FILOLOGIA ORIENTALNA, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, LORA, STRUKTURA HOLDINGOWA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, WODNIAK, PIERŚNIK, KOŁOWIEC, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, LEGALIZM, DOM DZIECKA, TYSIĄC, DEPRESJA ODDECHOWA, TRWAŁOŚĆ, PRZEMYSŁ LEKKI, TENDENCJA, ŻABIA LASKA, MARA, FAKTYCZNOŚĆ, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, KASZEL SUCHY, ULUBIENIEC, LOGOGRAF, KURS STAŁY, REFLEKSYWNOŚĆ, BARKAS, WYROBNIK, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, LORD, GRZYB OKAZAŁY, NERWIAK, ULICA, TRANSFUZJOLOGIA, FRANCA, TARPAN, KOŃCOWOŚĆ, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, KWAS HUMUSOWY, MYSZ BERBERYJSKA, ROZSĄDNOŚĆ, NAZWA ZBIOROWA, SÓL KWAŚNA, KILOKALORIA, POŻYTECZNOŚĆ, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, SKRYTOSKRZELNE, POCHWALSKI, SPŁYWNIK, MASYWNOŚĆ, ILUSTRATYWNOŚĆ, EUKARIONT, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, POZYCJA TESTOWA, KUBIZM ORFICZNY, GŁUPEK, JEŻAK BRZEGOWY, LISIURKA, FARBA KLEJOWA, PIANKA POLIURETANOWA, HELMIOTOLOGIA, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, DRAMAT WOJENNY, MIESZADŁO, DOMINATOR, PLOTER SOLWENTOWY, FAUNA DENNA, FILTRACJA, IMPAS, CZERWONA KSIĘGA, PODATEK MAJĄTKOWY, LICENCJA, ROPUCHY STRUMIENIOWE, JESIOTRY, PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH, MEMBRANA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, CZERKIESKA, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, PRZEWÓD, PASCHA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, HORROR, WADA DREWNA, PIĘĆSETKA, ŚMIERDZIEL, LEJEK, FRAKCJONISTA, AUTONOMICZNOŚĆ, KARYNTIA, STOWARZYSZONY, BELLOTTO, OC, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, NACZYNIE DEWARA, REALGAR, REGRESJA LINIOWA, BIEDACZKA, SKIOFIT, WZIERNIK, MANIFA, KONTRMANIFESTACJA, KISIEL MLECZNY, STOKŁOSA, POLARYZACJA ATOMOWA, NADZIEWKA, HOMOFONIA, NORMALKA, LITOGRAFIA, SPÓD, STERYLIZACJA, CZASOWNIK, FUNKCJA DODATNIA, PLUS UJEMNY, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, KOKTAJL KRABOWY, GRAFITYZACJA, RAJTKI, BIAŁA STOPA, SHOUNENAI, CACHE, BOROWIK, KOLIDAR, BĄK, KLUSKI, SYMETRIA, SAMOAKTUALIZACJA, CZĘŚĆ WSPÓLNA, PĘTLA NEFRONU, AMIOKSZTAŁTNE, ŻYWY POMNIK, METRESA, OKRES OKOŁOPORODOWY, BARBARZYŃCA, PAT LEGISLACYJNY, PUDU PÓŁNOCNY, ZAPALENIE SPOJÓWEK, ŁOPIAN, ENDOMIKORYZA, HELIOCENTRYZM, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, POLIANDRIA, SADYSTYCZNOŚĆ, POTRZEBA, KOMORA, FENOLAN, KIELISZNIAK, ŚRÓDSTOPIE, APEL, SPORT EKSTREMALNY, PRZEDROST, HINDUSKI, ROZPIERACZ, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, CZIRU, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, DREWNO LETNIE, PONUR, EFEKT LENSE-THIRRINGA, KOSZT NIEZGODNOŚCI, RZĄDNOŚĆ, KADASTER, HAMULEC WIRNIKOWY, AUTYZM, NAPASTNIK, SKAŁA LITA, KOSZT ALTERNATYWNY, PIONEK, LIQUID, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, METAMORFIZM WSTECZNY, KAPITAŁ TRWAŁY, PEŁNOROŻCE, NOŚNIK, ŻYWOTNOŚĆ, RÓWNIK NIEBIESKI, ŚWIAT, WYJĄTEK, STAW SKOKOWY, POWYWRACANIE, RZEŹBA KRASOWA, AFRYKANER, INWESTOR STRATEGICZNY, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, AEROZOL, NIEOKREŚLONOŚĆ, RUMBA, KĄPIEL LECZNICZA, RAJTUZY, DZIESIĄTKA, ANIMALIZM, LEWAREK, ?TRUTÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.581 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BEZSZCZĘKOWCE, AGNATHA - NADGROMADA PRYMITYWNYCH, POZBAWIONYCH SZCZĘK KRĘGOWCÓW WODNYCH, DO KTÓREJ NALEŻĄ MINOGOKSZTAŁTNE I ŚLUZICOKSZTAŁTNE ORAZ WYMARŁE RZĘDY KOSTNOPANCERNYCH, HETEROSTRACI, COELOLEPIDA; Z BEZSZCZĘKOWCAMI CZĘSTO JEST UTOŻSAMIANA NIEWYODRĘBNIANA GROMADA KRĄGŁOUSTYCH (KRĘGOUSTE, SMOCZKOUSTE); CIAŁO WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSTAWICIELI BEZSZCZĘKOWCÓW JEST SILNIE WYDŁUŻONE, CYLINDRYCZNE, POKRYTE POZBAWIONĄ ŁUSEK SKÓRĄ Z WIELOWARSTWOWYM NABŁONKIEM, POKRYTĄ ŚLUZEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BEZSZCZĘKOWCE, AGNATHA - NADGROMADA PRYMITYWNYCH, POZBAWIONYCH SZCZĘK KRĘGOWCÓW WODNYCH, DO KTÓREJ NALEŻĄ MINOGOKSZTAŁTNE I ŚLUZICOKSZTAŁTNE ORAZ WYMARŁE RZĘDY KOSTNOPANCERNYCH, HETEROSTRACI, COELOLEPIDA; Z BEZSZCZĘKOWCAMI CZĘSTO JEST UTOŻSAMIANA NIEWYODRĘBNIANA GROMADA KRĄGŁOUSTYCH (KRĘGOUSTE, SMOCZKOUSTE); CIAŁO WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSTAWICIELI BEZSZCZĘKOWCÓW JEST SILNIE WYDŁUŻONE, CYLINDRYCZNE, POKRYTE POZBAWIONĄ ŁUSEK SKÓRĄ Z WIELOWARSTWOWYM NABŁONKIEM, POKRYTĄ ŚLUZEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZŻUCHWOWCE bezszczękowce, Agnatha - nadgromada prymitywnych, pozbawionych szczęk kręgowców wodnych, do której należą minogokształtne i śluzicokształtne oraz wymarłe rzędy kostnopancernych, Heterostraci, Coelolepida; z bezszczękowcami często jest utożsamiana niewyodrębniana gromada krągłoustych (kręgouste, smoczkouste); ciało współczesnych przedstawicieli bezszczękowców jest silnie wydłużone, cylindryczne, pokryte pozbawioną łusek skórą z wielowarstwowym nabłonkiem, pokrytą śluzem (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZŻUCHWOWCE
bezszczękowce, Agnatha - nadgromada prymitywnych, pozbawionych szczęk kręgowców wodnych, do której należą minogokształtne i śluzicokształtne oraz wymarłe rzędy kostnopancernych, Heterostraci, Coelolepida; z bezszczękowcami często jest utożsamiana niewyodrębniana gromada krągłoustych (kręgouste, smoczkouste); ciało współczesnych przedstawicieli bezszczękowców jest silnie wydłużone, cylindryczne, pokryte pozbawioną łusek skórą z wielowarstwowym nabłonkiem, pokrytą śluzem (na 12 lit.).

Oprócz BEZSZCZĘKOWCE, AGNATHA - NADGROMADA PRYMITYWNYCH, POZBAWIONYCH SZCZĘK KRĘGOWCÓW WODNYCH, DO KTÓREJ NALEŻĄ MINOGOKSZTAŁTNE I ŚLUZICOKSZTAŁTNE ORAZ WYMARŁE RZĘDY KOSTNOPANCERNYCH, HETEROSTRACI, COELOLEPIDA; Z BEZSZCZĘKOWCAMI CZĘSTO JEST UTOŻSAMIANA NIEWYODRĘBNIANA GROMADA KRĄGŁOUSTYCH (KRĘGOUSTE, SMOCZKOUSTE); CIAŁO WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSTAWICIELI BEZSZCZĘKOWCÓW JEST SILNIE WYDŁUŻONE, CYLINDRYCZNE, POKRYTE POZBAWIONĄ ŁUSEK SKÓRĄ Z WIELOWARSTWOWYM NABŁONKIEM, POKRYTĄ ŚLUZEM sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - BEZSZCZĘKOWCE, AGNATHA - NADGROMADA PRYMITYWNYCH, POZBAWIONYCH SZCZĘK KRĘGOWCÓW WODNYCH, DO KTÓREJ NALEŻĄ MINOGOKSZTAŁTNE I ŚLUZICOKSZTAŁTNE ORAZ WYMARŁE RZĘDY KOSTNOPANCERNYCH, HETEROSTRACI, COELOLEPIDA; Z BEZSZCZĘKOWCAMI CZĘSTO JEST UTOŻSAMIANA NIEWYODRĘBNIANA GROMADA KRĄGŁOUSTYCH (KRĘGOUSTE, SMOCZKOUSTE); CIAŁO WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSTAWICIELI BEZSZCZĘKOWCÓW JEST SILNIE WYDŁUŻONE, CYLINDRYCZNE, POKRYTE POZBAWIONĄ ŁUSEK SKÓRĄ Z WIELOWARSTWOWYM NABŁONKIEM, POKRYTĄ ŚLUZEM. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast