MĘŻCZYZNA CIESZĄCY SIĘ WŁADZĄ I AUTORYTETEM; ARYSTOKRATA POSIADAJĄCY WŁADZĘ NAD PEWNYM OBSZAREM ORAZ LUDNOŚCIĄ GO ZAMIESZKUJĄCĄ, TRAKTOWANĄ JAKO PODDANI I SIŁA ROBOCZA - ZWŁASZCZA W FEUDALNEJ FRANCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LORD to:

mężczyzna cieszący się władzą i autorytetem; arystokrata posiadający władzę nad pewnym obszarem oraz ludnością go zamieszkującą, traktowaną jako poddani i siła robocza - zwłaszcza w feudalnej Francji (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LORD

LORD to:

wysoki urzędnik państwowy (na 4 lit.)LORD to:

tytuł szlachecki przysługujący parom w Anglii i Szkocji (na 4 lit.)LORD to:

'... Jim' Conrada (na 4 lit.)LORD to:

tytuł arystokratów ang. (na 4 lit.)LORD to:

tytuł Byrona, angielskiego poety (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MĘŻCZYZNA CIESZĄCY SIĘ WŁADZĄ I AUTORYTETEM; ARYSTOKRATA POSIADAJĄCY WŁADZĘ NAD PEWNYM OBSZAREM ORAZ LUDNOŚCIĄ GO ZAMIESZKUJĄCĄ, TRAKTOWANĄ JAKO PODDANI I SIŁA ROBOCZA - ZWŁASZCZA W FEUDALNEJ FRANCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.816

KOSTKA, FIKOLOGIA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, PRZEJAZD, KAMPANIA, SPOŁECZNE, KORONKA, LOARA, CYRANECZKA ANDAMAŃSKA, PRZEGRANA, PORÓD OPÓŹNIONY, KUBEŁ, ANTYCYKLON, TUŁACZ, GIZA, TEOKRACJA, KOSTIUM, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, KARCZOWISKO, LUDWIK, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, OCHOTNIK, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, PEŁNA GRUPA LINIOWA, NAWROTOWOŚĆ, ŁAMANY DACH POLSKI, TRENTON, OZDOBNICA WIĘKSZA, SZTOKFISZ, OFIARA, OFIERSKI, ŚRODEK PRAWNY, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, LUSTRO, ESTABLISHMENT, CZWARTA, NALEŹLINA POSPOLITA, DRZEWO KAUCZUKOWE, WYDATKI BIEŻĄCE, POZBYCIE SIĘ, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, FIKCJA LITERACKA, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, KOŃ DZIKI, MASA PERŁOWA, GAZELA ERYTREJSKA, NUMIZMATYKA, STAŁA KOSMOLOGICZNA, ŁYŻKA, BEZTORBIKI, TANKINI, SKURCZ, ICHTIOZAURY, PORWAK, GNIOTOWCE, PEŁNIA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, TRAFUNEK, KARALNOŚĆ, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, KRYSTALOCHEMIA, NAUKI O POZNANIU, POLE BITOWE, ŁAZIK, JĘZYK CHORWACKI, BIOMETEOROLOGIA, ADMINISTRACJA MORSKA, REINKARNACJA, DUPERKA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, KOPYTO METALOWE, PUNKT WĘZŁOWY, BEFKA, NOWOWIERCA, MUSAKA, SETE, OGON, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, KURECZKA, RUNO, LOTNOŚĆ, ALERGEN POKARMOWY, AZT, TORFOWIEC OSTROLISTNY, AKCJA, METEOR, NAMIESTNIK, ZAPASY, NIEZAWISŁOŚĆ, HOTENTOT, BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE, HISTORIA, ZIELE ANGIELSKIE, REOFIL, KOT, TERAPIA PEDAGOGICZNA, NORMA REAKCJI, KRZYŻMO, PITOS, WETERYNARIA, DEMOSCENA, RYJOSKOCZKOWATE, PARASZA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, ŚWINIA DOMOWA, DZIWKARZ, OBWAŁ, SAJGONKA, MANEŻ, KARNIAK, SZABAS, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, SMOLUCH, ROŻEK BASETOWY, CYKLAMINAN, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, STYLIZACJA, DZIESIĄTKA, KĄT OSTRY, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, SESJA, WIKTORIA, PRZECIWNIK, MIĘSO, MONARCHIANIZM, ŹDZIERSTWO, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, PACHOŁ, MISIO, CZAPATI, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, RADIOMETRIA, NOWOZACIĘŻNY, SENAT, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, LEGISLATYWA, KILOFEK, MYDLARZ, SZAFUZA, POTTOK, WZORNIK, ALBUM, FRUWANIE, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, BASEN OCEANICZNY, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, E-PODPIS, GRZYB WOLAK, BADANIE PRZESIEWOWE, ŻYWOTOPIS, GENUA, PODLIZYWACZ, BRACIA POLSCY, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, ZACHOWANIE, ŻMIJA, TEORIA GALOIS, MĄŻ, CAKE-WALK, ADWOKAT, ROTATOR, WSTRZĄS TEKTONICZNY, OSTOJA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, NAPALENIEC, DIVA, SEZONOWIEC, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, SEKWANY, CYBERNETYZACJA, BIELSZCZANKA, OBROSTKA MURÓWKA, FOTOGRAFIKA, OCEMBROWANIE, KROWIEŃCZAK, WYLEW, GŁOGOWIANKA, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, RACHUNEK WEKTOROWY, WYTWÓRCZOŚĆ, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, SKUNER, EKSPERT, GRUPOWOŚĆ, GLOTTODYDAKTYKA, CERTACJA, FLEBODIUM ZŁOCISTE, RZADKOŚĆ, SOCZEWKA, KNAJPA, POTNICA, WIELKI ATRAKTOR, MOTYWIK, BRINDISI, HISTORYZM, APOSELENIUM, JĘZYKI URALSKIE, CUKIER LODOWATY, SATANIZM, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, RZEŹNIA, BASAŁYK, JAZDA FIGUROWA NA LODZIE, ROUBA, RAK PRĘGOWATY, WOLNA AMERYKANKA, SŁODNIK, TORSJE, WIEDEŃ, PIERWSZOŚĆ, NUNCJUSZ, KASZUBSKI, MAŁPI GAJ, OKAP, DOŁEK, NACHALNOŚĆ, KULTURA KRETEŃSKA, FLUNITRAZEPAM, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, TRANSFUZJOLOGIA, PRYSZNIC, UNDERGROUND, SENSOWNOŚĆ, CYKL MIESIĄCZKOWY, SCENA, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, MOTYW, MOKIET, PRZYNĘTA, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, NIEKAPEK, HIPOMANIA, KĄPIEL LECZNICZA, JENA, ABAKAN, ZMIERZCH, REGULAMIN DYSCYPLINARNY, MAŁŻORACZEK, ALMARAZ, LOGIKA, BRIE, ŁAZĘGA, MIRAGE, SKRZYDLATE SŁOWO, TURKIESTAN, FLISAK, BOCIAN, PLEBEJKA, PAŃSZCZYZNA, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, CHOROBA GOODPASTURE'A, ESPERANTYSTA, KŁAJPEDA, KLIMAT KONTYNENTALNY, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, KULTURA AZYLSKA, MEPROBAMAT, PEJZANKA, PRZYJACIEL DOMU, LĘG, BOSFOR KIMMERYJSKI, DEMENTI, CECHA RECESYWNA, EPOLET, KONCERT ŻYCZEŃ, BRAMIN, STADIUM LARWALNE, CHIROPRAKTYKA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, KOLEJKA GONDOLOWA, ZAKURZENIE, CHŁOPIĘ, PISANKA, FIZYKA WIELKICH ENERGII, KOMEDIANT, OLEJ ARACHIDOWY, NAROST, KONNICA, NIEZGRABA, PRZEWALENIE SIĘ, JOGACZARA, PRAWO MOORE'A, FUNGICYD, WARAN GŁUCHY, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, USUWISKO, ZDRADA, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, KLEMATIS, TEMAT, AUTOBUS CZŁONOWY, BOSMANAT, DYSK GALAKTYCZNY, WZROST GOSPODARCZY, ?ZAPAŚNICTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.816 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MĘŻCZYZNA CIESZĄCY SIĘ WŁADZĄ I AUTORYTETEM; ARYSTOKRATA POSIADAJĄCY WŁADZĘ NAD PEWNYM OBSZAREM ORAZ LUDNOŚCIĄ GO ZAMIESZKUJĄCĄ, TRAKTOWANĄ JAKO PODDANI I SIŁA ROBOCZA - ZWŁASZCZA W FEUDALNEJ FRANCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MĘŻCZYZNA CIESZĄCY SIĘ WŁADZĄ I AUTORYTETEM; ARYSTOKRATA POSIADAJĄCY WŁADZĘ NAD PEWNYM OBSZAREM ORAZ LUDNOŚCIĄ GO ZAMIESZKUJĄCĄ, TRAKTOWANĄ JAKO PODDANI I SIŁA ROBOCZA - ZWŁASZCZA W FEUDALNEJ FRANCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LORD mężczyzna cieszący się władzą i autorytetem; arystokrata posiadający władzę nad pewnym obszarem oraz ludnością go zamieszkującą, traktowaną jako poddani i siła robocza - zwłaszcza w feudalnej Francji (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LORD
mężczyzna cieszący się władzą i autorytetem; arystokrata posiadający władzę nad pewnym obszarem oraz ludnością go zamieszkującą, traktowaną jako poddani i siła robocza - zwłaszcza w feudalnej Francji (na 4 lit.).

Oprócz MĘŻCZYZNA CIESZĄCY SIĘ WŁADZĄ I AUTORYTETEM; ARYSTOKRATA POSIADAJĄCY WŁADZĘ NAD PEWNYM OBSZAREM ORAZ LUDNOŚCIĄ GO ZAMIESZKUJĄCĄ, TRAKTOWANĄ JAKO PODDANI I SIŁA ROBOCZA - ZWŁASZCZA W FEUDALNEJ FRANCJI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - MĘŻCZYZNA CIESZĄCY SIĘ WŁADZĄ I AUTORYTETEM; ARYSTOKRATA POSIADAJĄCY WŁADZĘ NAD PEWNYM OBSZAREM ORAZ LUDNOŚCIĄ GO ZAMIESZKUJĄCĄ, TRAKTOWANĄ JAKO PODDANI I SIŁA ROBOCZA - ZWŁASZCZA W FEUDALNEJ FRANCJI. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x