OFICER ZAJMUJĄCY SIĘ OKREŚLENIEM POŁOŻENIA STATKU WZGLĘDEM CIAŁ NIEBIESKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OFICER ASTRONAWIGACYJNY to:

oficer zajmujący się określeniem położenia statku względem ciał niebieskich (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OFICER ZAJMUJĄCY SIĘ OKREŚLENIEM POŁOŻENIA STATKU WZGLĘDEM CIAŁ NIEBIESKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.148

MECHANIKA KLASYCZNA, ARC SIN, PÓŁMISEK, JAZZ, ALERGEN POKARMOWY, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, PROGRAM TELEWIZYJNY, ASTROCYT, ZAMIANA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, FONDUE SEROWE, WZÓR, KISZKA STOLCOWA, CEREMONIA HERBACIANA, KOMBUCZA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, AKUMULACJA, ROZDANIE, POZIOM, KLUB, ELEKTROMEDYCYNA, ZJAWISKO SEEBECKA, AUSTRIACKI, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, OKRES INTERGLACJALNY, MAGICZNOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, URUK-HAI, PAS, WSZECHŚWIAT, CHOROBA SCHILDERA, IRANIZACJA, POCHLEBSTWO, KLASA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, PSYCHIATRIA, BEZBRZEŻ, TRANSWESTYTA, JEŻYNA, WIESZCZBIARNIA, SKLEP WARZYWNY, IZBA, FORTALICJA, DESPOTYZM, NACJA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, IGE, BAJKA, KLUCZ, OWCA FRYZYJSKA, FREEGANIN, PARAMAGNETYZM, PŁASZCZYZNA S, WNĘTRZNOŚCI, SAMORZUTNOŚĆ, CHAMEOFIT, PUSZCZALSKA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, ZOOMETRIA, CEKOTROFIA, MUZA, MARTWOTA, TEORIA DESKRYPCJI, ŻWAWOŚĆ, ELIZJA, POTENCJAŁ, PORZĄDEK JOŃSKI, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, KROATYSTYKA, NAJEM, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, TARCZA KONTYNENTALNA, OPIEKUN FAKTYCZNY, RAKOWATOŚĆ, ŁADOWNIA PUBLICZNA, TANATOLOGIA, ZAPUSTY, INŻYNIERIA CHEMICZNA, DOJŚCIE, MEDYCYNA SĄDOWA, FTYZJOLOGIA, KAPUSTA, ŚWIĄTYNIA, GEOFIT KORZENIOWY, REASORTACJA GENOWA, BIURO PODAWCZE, RÓŻOWE OKULARY, ŁUCZNIK, RAMIENICA OMSZONA, WĘŻOWIDŁA, ZBÓJNICKI, ORNITOLOGIA, SZYMEL, SUPERTOSKAN, POKRYWA, OKLEPIEC, DZBANECZNIK, PUCH, CERATOFYLLID, FILM ANIMOWANY, ZAKAZ STADIONOWY, ŁUG, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, BIZNES WOMAN, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, KOSMOGONIA, LINIE OCEANICZNE, PAKOWACZ, ANUSZKIEWICZ, ŁUCZNIK, SZMALCÓWKA, UŚMIECH SARDONICZNY, WYPRAWKA, HETEROTROFIA, PAWĘŻ, KONGREGACJA, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, GRUBA ZWIERZYNA, TEBY, HACKER, CHOPIN, DZIAŁ OSOBOWY, PODCHLEBSTWO, CHIRURGIA OGÓLNA, CYBORIUM, ODBOJNICA, DYSK KOMPAKTOWY, POCZUCIE, PLAC, SZCZEP, MOC, MAKIAWELISTA, BIBLISTYKA, RADIOWIEC, BYLICA POSPOLITA, MŁYNEK DO ODPADÓW, SOK, CHOROLOG, VOLLEY, BOSTON, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, PADUNA, ZWARCIE SZEREGÓW, GALINSTAN, BIZNESMEN, TYP, BĘBNICA, KANTYLENA, MIDAZOLAM, ZABAWOWICZ, WOREK REZONANSOWY, AKUMULATORY, PRZECIWNIK, ŁÓŻKO PIĘTROWE, ZEGAR KWARCOWY, ESENCJALIZM, ANGIELCZYK, KOKILARZ, TEMPERATURA UPAŁU, ASOCJACJA, ZWINIĘCIE ŻAGLI, MIECZ DWURĘCZNY, GRZYB SITARZ, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, BASENIK, MIKROFILAMENT, BOBROWISKO, GEOFIT KŁĄCZOWY, BAJKA TERAPEUTYCZNA, ULICA, PREFORMACJA, GROBLA, WIĄZANIE, PALEOPATOLOGIA, MASZYNA TURINGA, AORTA BRZUSZNA, TEOLOGIA NATURALNA, BIOLOG MOLEKULARNY, HARD ROCK, CHMURZENIE CZOŁA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, KWADRANT, UMBRA, ISLAMISTA, WSCHÓD, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, PRZECIWSTAWIENIE, PODŁOGA, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, BLOK, TEATR EPICKI, OSKRZELE, MUSZLA, KOMUNA MIEJSKA, STOLARKA OTWOROWA, EMPIRE, OSTATNIE PODRYGI, OJCZYZNA, GOŁĘBICA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, PYTANIE, SIEĆ, ZWID, BONGOSY, BLOK, AERODYNAMIKA, ASTROGRAFIA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, ALTOCUMULUS, PODSADKA, BOLSZEWIK, POLIMORFIZM, PALLASYT, NADNOSIE, INFORMATYK, PASYWIZM, NALEŹLINA POSPOLITA, KOPALINA STAŁA, NIEJEDNOLITOŚĆ, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, MIERZWA, GARKOTŁUK, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, ŁUK, PISTOLET, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, PODKOWIEC MAŁY, CHOROBA KUFSA, SZCZUR WĘDROWNY, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, MAILOWANIE, WORECZKOWY, SZMALEC, JAWNOGRZESZNICA, KAMIZELKA, ZERO, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, TOPOLOGIA MAGISTRALI, PARADOKS, SIŁA LORENTZA, FILET, ENTOMOLOGIA, AFEKCJA, MOST, POŻYTECZNY IDIOTA, TROLEJBUS, IRRADIACJA, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, RZUT PROSTOKĄTNY, ŁUSKOSKÓRNE, STUPOR, NAPIERŚNIK, MANUFAKTURA, SKOCZKOWE, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, WŚCIEKLICE, DRYF, MINI-ALBUM, OWADOŻERNE, KOMAR, POŚREDNIK, PROKSEMIKA, KOLOKACJA, BIDET, ZNACZENIE, CYBORIUM, PINAKOID, INDOEUROPEJCZYK, CHONDRYT, DOM WIELORODZINNY, TELEKONFERENCJA, JODEŁKA, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, DAR, PTERION, ZUPKA CHIŃSKA, RANA WYLOTOWA, FUZJA WERTYKALNA, HYDROMETRIA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, BLISTER, BENGALSKI, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, GATUNEK INWAZYJNY, PROLIFERACJA, PLANETARIUM, OBŁOK SREBRZYSTY, ZGŁAD, PERTYT, ZOONOZA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, WODA GEOTERMALNA, ORIENTACJA, KENOZOIK, ?TWARDA SZTUKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.148 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OFICER ZAJMUJĄCY SIĘ OKREŚLENIEM POŁOŻENIA STATKU WZGLĘDEM CIAŁ NIEBIESKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OFICER ZAJMUJĄCY SIĘ OKREŚLENIEM POŁOŻENIA STATKU WZGLĘDEM CIAŁ NIEBIESKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OFICER ASTRONAWIGACYJNY oficer zajmujący się określeniem położenia statku względem ciał niebieskich (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OFICER ASTRONAWIGACYJNY
oficer zajmujący się określeniem położenia statku względem ciał niebieskich (na 22 lit.).

Oprócz OFICER ZAJMUJĄCY SIĘ OKREŚLENIEM POŁOŻENIA STATKU WZGLĘDEM CIAŁ NIEBIESKICH sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - OFICER ZAJMUJĄCY SIĘ OKREŚLENIEM POŁOŻENIA STATKU WZGLĘDEM CIAŁ NIEBIESKICH. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast