ZAMUSTROWANY NA STATKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MARYNARZ to:

zamustrowany na statku (na 8 lit.)ZAŁOGANT to:

zamustrowany na statku (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MARYNARZ

MARYNARZ to:

osoba, która podróżuje statkiem, łodzią (na 8 lit.)MARYNARZ to:

zamustrowany na statku (na 8 lit.)MARYNARZ to:

śpi w kajucie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAMUSTROWANY NA STATKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 425

LUMINATOR, KURS, POTNICA, KADŁUB SAMOLOTU, TRAP, ZAMUSTROWANIE, BLINDAŻ, PAWĘŻ, HIPOTEKA MORSKA, LUK, ASTRONAWIGACJA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, DZIOBÓWKA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, CZARTER, MANIFEST, STERBURTA, ACHTERDEK, BANDERA, POKŁAD GŁÓWNY, SZTAUPLAN, BAK, TONAŻ, KĄT KURSOWY, KONŻUKATOR, MIKROMODEL, APOLLO, KAPITAN, FLUITA, SYRENA OKRĘTOWA, MAPA LOTNICZA, LUK, SEJZING, GAJA, PENTRA, ZŁAD, TONAŻ, CHOROBA MORSKA, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, ODKOS, CHRONOMETR MORSKI, ŚWIETLIK, WĘZEŁ, MESA, DRYF, PÓŁKLUZA, PILOT, SZTAG, SHEPARD, PERSONEL POKŁADOWY, ŁOPOT, KAMUFLAŻ, BOM ŁADUNKOWY, POKLAT, PIERWSZY OFICER, BANDERA, BUM, BURTA, DZIÓB, COSAG, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, PILOT DOŚWIADCZALNY, KONTRASZOT, SPARDEK, STEWA, KAJUTA, KADŁUB, MASZT, WYPORNOŚĆ, WACHTA, KAPITAN, BAK, KAPSUŁA ZRZUTOWA, ŚRUBA OKRĘTOWA, STERBRAMSREJA, ILUMINATOR, NAWIGATOR, WODOWANIE, CYTADELA, DZIENNIK POKŁADOWY, BOSMAN, BAKBORT, OŻAGLOWANIE, GROTBRAMPADUNA, OCHMISTRZ, BERLINKA, CIĄG, BUKSA, WACHTA, MIĘDZYPOKŁADZIE, KORSARZ, KABELGAT, ARMATOR, BATOKS, DERYWACJA, MANIFEST OKRĘTOWY, WYTYK, MARYNARZ, OBŁO, NOTIS, CHRUNOW, RYBKA, WACHTOWY, WIMPEL, CERTYFIKAT OKRĘTOWY, OCHMISTRZ, PROM, KALKULATOR NAWIGACYJNY, TRAP, DRZEWCE, DEK, MESA, STERBRAMSEL, MASZYNOWNIA, CUMA, ALARM SZALUPOWY, STEROWNOŚĆ, SZYPER, REPOWNIA, POJEMNOŚĆ, OWERSZTAG, GONDOLA, NAWIGATOR AUTOMATYCZNY, NADBUDOWA, DERYWOMETR, FORPIK, TARANOWANIE, GROTMASZT, PATENT FLAGOWY, MINA MORSKA, DENNIKI, KLAR, ŁADUGA, MOCNIK, GROBLA, MESA, PODOBLENIE, KORSARZ, ŁÓDŹ, POKŁAD GÓRNY, CERTYFIKAT, ŚRUBA, PENTRA, BULAJ, GAJA, KORSARZ, FLUGARKA, LOG, TRAP, DYBY, MUSTRUNEK, GRÓDŹ, KIL, PLICHTA, STRZELEC POKŁADOWY, MARSREJA, AFTERPLK, CASCO, SYMULATOR LOTU, ASTRONAWIGACJA, NAWIEWNIK, NIEWAŻKOŚĆ, CARGO, BARKA, SPYCHACZ, KNOT, PION ŻYROSKOPOWY, ŻEGLOWNOŚĆ, DEK, WARIOMETR, TRYMER, OFICER ŻEGLUGI, TRAP, KLAPA, ŻAGIEL, ZAŁOGANT, KONTRKURS, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, KOTBELKA, HALSOWANIE, PRZEDZIAŁ, DEK, MOSTEK KAPITAŃSKI, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, KLASA, PODUSZKOWIEC, CHIEF, BARATERIA, ARYMAŻ, BRAMSTENWANTY, SAMOLOT, PĘDNIK AZYMUTALNY, WATERSZTAG, BARYŁKA, EMBARGO, SKAJLAJT, TARGAN, BOSMAN, PORT MACIERZYSTY, TITOW, WATERSZTAG, JOL, DEJMAN, ZŁAD, BURT, ŚWIATŁO KOTWICZNE, GARA, TRAWERS, PADUNA, ZEJMAN, PATENT, DZIOBÓWKA, BOM, BARATERIA, KONTRASTER, LUK ŁADUNKOWY, ŚREDNIÓWKA, MARYNARZ, TONAŻ, OKO, LUK, KAMBUZ, ZAŁOGA, KABINA, SCHODNIA, KOKPIT, RELING, OSPRZĘT, KOFERDAM, BURTA, BALAST, PODPOKŁAD, MASZYNOWNIA, TRAP, SZKIELET, BAKBURTA, POKŁAD, WODNICA, WILK MORSKI, POKŁAD ŁODZIOWY, ABANDON, KLAROWANIE, MASZTÓWKA, BOM, KAJUTKA, TRAPOWY, BAKBORT, ZAWÓR DENNY, BAKSZTAG, POKŁAD STATKU, PŁATOWIEC, MARSPIKIEL, KOTWICA, NAMIAR, ROZBÓJNIK MORSKI, RURA GŁOSOWA, KAJUTA, GROTMASZT, MARYNARZ, MAJTEK, START, POKŁAD, STERMASZT, WATERBAKSZTAG, TONIĘCIE, STROP, BALAST, MAJTEK, GIROBUSOLA, ŻEGLARZ, KACZKA, MESA, CHRUNOW, ŁADUNEK, PODWODZIE, JUT, GROTSTENSZTAG, KOMODOR, LICHTUGA, MOSTEK, SEKSTANS, GROBLA, NOK, SZTUCZNY HORYZONT, BODMERIA, ADAPTER CUMOWNICZY, CYTADELA, ASTROKOMPAS, SZTORMLINA, SZTRANDOWANIE, ŚRÓDOKRĘCIE, ZNAK TONAŻOWY, METACENTRUM, ŚRUBA NAPĘDOWA, SZALUPA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, DZIÓB, WRĘGA, KLAROWANIE, ?PROPORCZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 425 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAMUSTROWANY NA STATKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZAMUSTROWANY NA STATKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MARYNARZ zamustrowany na statku (na 8 lit.)
ZAŁOGANT zamustrowany na statku (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MARYNARZ
zamustrowany na statku (na 8 lit.).
ZAŁOGANT
zamustrowany na statku (na 8 lit.).

Oprócz ZAMUSTROWANY NA STATKU sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - ZAMUSTROWANY NA STATKU. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x