OSOBA, KTÓREJ ZADANIEM JEST DOPROWADZENIE JAKIEGOŚ POJAZDU, STATKU DO CELU, UŁATWIENIE RUCHU DROGOWEGO, WODNEGO LUB POWIETRZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PILOT to:

osoba, której zadaniem jest doprowadzenie jakiegoś pojazdu, statku do celu, ułatwienie ruchu drogowego, wodnego lub powietrznego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PILOT

PILOT to:

pierwszy odcinek programu zapowiadający całą serię (na 5 lit.)PILOT to:

grindwal krótkopłetwy, Globicephala macrorhynchus - gatunek walenia zaliczany do rodziny delfinowatych, mimo iż swoim zachowaniem bardziej przypomina wieloryba; żyje w stadach liczących od 10 do 30 (lub więcej) okazów (na 5 lit.)PILOT to:

urządzenie do zdalnego sterowania jakimś innym urządzeniem lub zespołem urządzeń (na 5 lit.)PILOT to:

LOTNIK (na 5 lit.)PILOT to:

żołnierz mający uprawnienia do kierowania samolotem LOTNIK (na 5 lit.)PILOT to:

niemiecki malarz i grafik (1500-1550) uczeń i współpracownik Dürera; portrety, kompozycje religijne i mityczne (na 5 lit.)PILOT to:

element w postaci trzpienia wprowadzony w wykonany uprzednio otwór w celu nadania żądanego położenia w czasie obróbki (na 5 lit.)PILOT to:

w ręku telewidza (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓREJ ZADANIEM JEST DOPROWADZENIE JAKIEGOŚ POJAZDU, STATKU DO CELU, UŁATWIENIE RUCHU DROGOWEGO, WODNEGO LUB POWIETRZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.537

MIĘDZYPOKŁADZIE, IBERYSTYKA, REOFIL, PILOT OBLATYWACZ, KWIATECZEK, ŁAPACZ, GAZ SYNTEZOWY, REMONT KAPITALNY, DAN, ZAGRANIE, KRÓLEWNA, CZWARTY, RĘKAWICA, WIĆ ROŚLINNA, WYBITNOŚĆ, KOLOR LUKOWY, PODEJRZLIWIEC, PRZEPRÓCH, EKONOM, CYGAŃSTWO, ODDZIAŁ, WICIOKRZEW, CHLOREK SUKSAMETONIUM, ROZMEMŁANIE, GRODŹ, POKAL, SPAD, TRAMPOLINA, ZAKOPIANKA, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, NIEODZOWNOŚĆ, ZUPA PIWNA, LEJ KRASOWY, KORDYLINA, DOBRO INWESTYCYJNE, CIOS, PŁAWINA, PREZENTACJA, NEKTAR, NACIEK, PODWOIK, KOSZT OCENY JAKOŚCI, PARAPET, AZOLLA DROBNA, HIACYNT, PRZEDAWCZYK, KATALIZA, DIABEŁ, LICZBA PORZĄDKOWA, PORT, TRYB, FONDUE SEROWE, LEGIA CUDZOZIEMSKA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, SAMOREGULACJA, NOWONABYWCA, PLAMKA FORDYCE'A, NATURYSTKA, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, IGOR, ZASIEDZIAŁOŚĆ, OMEGA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, PIESZCZOTA, KATASTROFICZNOŚĆ, CANTUS FIRMUS, KOŁEK, STOŻEK, POMOC, PASTORALE, WIDŁOZĄB LEŚNY, CHOROBA BERGERA, RÓWNIK NIEBIESKI, HEMOCHROMATOZA WRODZONA, MOŻLIWOŚĆ, NIESAMOISTNOŚĆ, CYJANOŻELAZIAN(III), OBYWATELKA, JARMULKA, ZRAZÓWKA, KASA, FIGIEL, RETUSZ, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, KARYKATURALNOŚĆ, KOSZÓWKI, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, ANTENA DOOKÓLNA, CAP, PELIKAN SIWY, KOALICJANT, TONAŻ, ZATRUDNIENIE, BAGNIAK ZDROJOWY, USŁUGA, DEFERENT, ORZECHÓWKA, ZNAK PRZESTANKOWY, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, AGREGAT KRYSTALICZNY, WĘZEŁ DROGOWY, UNISTA, ELITARNOŚĆ, SOKI, KARIOLKA, SKANER OPTYCZNY, MUŁ, ILUSTRACYJNOŚĆ, NIEUCZCIWOŚĆ, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, KOMUNIKACYJNOŚĆ, MEWA ŚNIEŻNA, PSYCHOLOGIA, PENDŻABSKI, JUT, JUTRZYNA, RUCH, NAUKOWIEC, PODKŁAD, ABAJA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, WTYCZKA, PRZYWIDZENIE, DOBIEG, EKSPRES PRZELEWOWY, SZERMIERZ, ESTRADOWOŚĆ, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, CYGANKA, KRATER, KINO AKCJI, SER, DEALER, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, ZAPITA, REGENERAT, WOKALIZA, JEDNOWŁADCA, CENTRALNE, PEONIA, ZBITOŚĆ, PAŁKA, WIELKOŚĆ, KOMBINATOR ALPEJSKI, HUBA, WODOTRYSK, KONTUAR, DYFTERYT, KLUCZ OBCY, ROZNOSICIEL, PRIMADONNA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, UNYTKO, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, STARA MALUTKA, PAPILOTEK, ANTYKLINA FAŁSZYWA, OŚCIEŻE, KRUSZYNA, MIGDAŁ, OFICJEL, AMARANTOWOŚĆ, CHOROBOWE, ODTRUTKA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, EMALIA, NIKIELINA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, DORADCZYNI, MINERAŁ, NIEUSTANNOŚĆ, ŻACHWA, ZBOWID, TROJAN, FRYWOLITKI, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, SOKOLE OKO, PRZECIWWAGA, ZWIĄZEK RZĄDU, HARDTOP, SAMOURZECZYWISTNIENIE, KODOWANIE SIECIOWE, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, WÓZEK, ZGRZEBŁO, OBSŁUGA, PODWODZIE, ODEZWA, MANIAK, ACHTERDEK, LEGENDA, KIEROWNICTWO DUCHOWE, OCHMISTRZ, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, ANTYUTLENIACZ, POŻEGNANIE, LICZBA ALGEBRAICZNA, PĘCINA, MASA, JĘZYK GYYZ, PORTUGALSKI, POMYLENIEC, ETNOLINGWISTYKA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, PRZEZIERNIK, ALLOSTERIA, CZUWAK AKTYWNY, CHINON, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, GRYPS, ZAWODNIK, OCZKO, KASATA, WYLEW, ODCZYNNIK, ZAKON KONTEMPLACYJNY, KOCIE OKO, KĄPIEL GAZOWA, DEZERCJA, PRZETACZANIE KRWI, FRA, MIARA, PĘPEK ŚWIATA, SKALSKI, UNCJA, KOSMOGONIA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, RAWKA BŁAZEN, DZIERŻAWCZOŚĆ, LOKACJA, MŁOCARZ, IMPERFEKCJA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, OKULAR, KOMISJONER, TAKIFUGU, SZKODNIK, SIATKA GEOGRAFICZNA, MIEJSCE, WIRTUOZOSTWO, KOMISUROTOMIA, SER PODPUSZCZKOWY, DRUKARKA ROZETKOWA, ODSYP, BOŻA RĘKA, BAJECZNOŚĆ, KRAKOWIAK, PRZEŁAWICENIE, KONWERS, WIATROWNICA, LEW SALONOWY, PRZEKRÓJ, PŁOMIEŃ, ŁAMANY DACH POLSKI, JAMRAJ, SUMA PROSTA, AFRYKANIZACJA, MATKA BIOLOGICZNA, GRUPA CYKLICZNA, FANABERIA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, OLEJEK KAMFOROWY, ANGORA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, HURMA, WYKRAWACZ, DEKADA, APTECZKA, UKOICIEL, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, PATATAJKA, JURNOŚĆ, JEDYNOWŁADCA, PRAKTYCZNOŚĆ, DYCHOTOMIA, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, KABANOS, PIERWSZY, MONOPARTYJNOŚĆ, DURNOWATOŚĆ, BON UWŁASZCZENIOWY, EWOLUCJA KASKADERSKA, PRZEDROŚLE, ŻARTOWNIŚ, TRANSPORTOWIEC, KOOPERATOR, LODOWIEC HIMALAJSKI, LIMNOCHARYSOWATE, SILNIK NISKOPRĘŻNY, CECHA PODZIELNOŚCI, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, NATURYSTA, BERNIKLA BIAŁOLICA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, MONETYZACJA, SZMAT, CYTOWALNOŚĆ, ?SPIRALA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.537 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓREJ ZADANIEM JEST DOPROWADZENIE JAKIEGOŚ POJAZDU, STATKU DO CELU, UŁATWIENIE RUCHU DROGOWEGO, WODNEGO LUB POWIETRZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓREJ ZADANIEM JEST DOPROWADZENIE JAKIEGOŚ POJAZDU, STATKU DO CELU, UŁATWIENIE RUCHU DROGOWEGO, WODNEGO LUB POWIETRZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PILOT osoba, której zadaniem jest doprowadzenie jakiegoś pojazdu, statku do celu, ułatwienie ruchu drogowego, wodnego lub powietrznego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PILOT
osoba, której zadaniem jest doprowadzenie jakiegoś pojazdu, statku do celu, ułatwienie ruchu drogowego, wodnego lub powietrznego (na 5 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓREJ ZADANIEM JEST DOPROWADZENIE JAKIEGOŚ POJAZDU, STATKU DO CELU, UŁATWIENIE RUCHU DROGOWEGO, WODNEGO LUB POWIETRZNEGO sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - OSOBA, KTÓREJ ZADANIEM JEST DOPROWADZENIE JAKIEGOŚ POJAZDU, STATKU DO CELU, UŁATWIENIE RUCHU DROGOWEGO, WODNEGO LUB POWIETRZNEGO. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x