BYŁY PARTNER - OSOBA, KTÓRA BYŁA KIEDYŚ TOWARZYSZEM CZYJEGOŚ ŻYCIA, LECZ TERAZ JUŻ NIE JEST - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKSPARTNER to:

były partner - osoba, która była kiedyś towarzyszem czyjegoś życia, lecz teraz już nie jest (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BYŁY PARTNER - OSOBA, KTÓRA BYŁA KIEDYŚ TOWARZYSZEM CZYJEGOŚ ŻYCIA, LECZ TERAZ JUŻ NIE JEST". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.126

WYCHÓD, MILANEZ, AUTOMAT LOSOWY, WYRAZISTOŚĆ, SILNIK OBCOWZBUDNY, SZEREG ROZBIEŻNY, GOMÓŁA, CHORY NA GŁOWĘ, ŁUSKA, WOJSKOWY, IZOGAMETA, FABULARYZACJA, EKWILIBRYSTYKA, BUKOLIKA, USZATEK, ASYSTENTKA, EKRAN, TANIEC BRZUCHA, FTYZJATRIA, MAJEUTYKA, PAPILOTEK, ZWEIG, RAK PRĘGOWATY, PODGRZYBEK, WIELORYBNICTWO, GRINGO, BATYPELAGIAL, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, PROMOTOR, CIEMNA ENERGIA, ELF, ALTANNIK FIOLETOWY, KURA DOMOWA, CHODZĄCA REGUŁA, KONDOR KRÓLEWSKI, FARBA KLEJOWA, DIAGNOSTA, UKŁAD MINIMALNY, DYSZA WYLOTOWA, OŚLICA BALAAMA, EUTEKTYKA, SPECGRUPA, MINÓG TRÓJZĘBNY, KRWINKA, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, FRAKCJA, AKADEMICKOŚĆ, PROMINENCJA, OKAP, PIĘCIOKROTNOŚĆ, RAJD OBSERWOWANY, UPOJNOŚĆ, ODPRAWA POŚMIERTNA, SZYCH, SPADKODAWCA, SOLARKA, ZYSK INFLACYJNY, FISZBINOWCE, KOMUNIZM, ETERIA, REGENT, ŁOŻYSKO GAZOWE, WYLOT, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, POTRZEBA, BABKA PIASKOWA, IZBA, ZORZA POLARNA, BEZPOWROTNOŚĆ, ZEJŚCIE, LEGAT, CENTRALNE, NIELICZNOŚĆ, FOREMKA, PÓŁANALFABETA, POLE KARNE, PODWIECZÓR, MRÓWNIK, HAŁASOWNIK, CIAŁO, KOMISJA ROZJEMCZA, ZAZDROŚĆ, BUTELKA MIAROWA, TOTEM, DZIEŃ, KOMPAKTOR, OSTROGA PIĘTOWA, INFLACJA INERCYJNA, ROSYJSKOŚĆ, FORMALNOŚĆ, ZNICZ, OBJAWIENIE, ZŁO, PATRYK, CEL, ONDYNA, SYSTEM DZIESIĘTNY, PODSIEĆ, FORMALIZM, PRZEWÓD, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, BACHMISTRZ, PAGINATOR, ODBIERACZ, MALAJALAM, KOLEKCJONERKA, KNAJPA, OPRAWA, BEZECNOŚĆ, IDIOFON, KWAZIKRYSZTAŁ, BENNET, ŚWIT KALENDARZOWY, KOŁOWRÓT, OSOBA, KLEJNOTKA ZIELONA, SZCZEROŚĆ, BADANIE PODMIOTOWE, OCZKO, KĄT ROZWARTY, EPIKA, RAK PRĘGOWANY, PAN, NIEWYRAŹNOŚĆ, ARCYDZIELNOŚĆ, MĄTEWKA, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, GRUPA ALGEBRAICZNA, PIRAMIDA FINANSOWA, NORMALKA, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, KOCIE OKO, STYLIZATOR, OPERA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, WARSTWA JASNA, BEMOL PODWÓJNY, EKSŻONA, PERIOD, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, PROWOKACYJNOŚĆ, JELEŃ MILU, KAPUŚCIANA GŁOWA, GRZYB NIEJADALNY, TEROCEFALE, EGZYSTENCJALISTA, BIEDNY, TRUDNOŚĆ, WOLTAMPEROMETRIA, SPYCHACZ, ZACNOŚĆ, CZŁOWIECZEK, JAGLANKA, KOŃ KLADRUBSKI, PIENIĄDZ TOWAROWY, PROLEK, KAMELEON LIŚCIOWATY, WSTRZYMANIE, WOŁOWINA, PRZYBYSZ, KROK, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, JĘZYK ARABSKI, KETEN, HELIOCENTRYZM, JUNAK, PRACA TYMCZASOWA, BARBARZYŃCA, ROZMACH, REALIZM, STRUPIEŃ, SZCZURO-WIEWIÓRKA, FALA PRZYBOJOWA, PLECHOWIEC, HAFLINGER, GLINIASTOŚĆ, PODWIELOKROTNOŚĆ, AKERMAN, WYCINEK, PROSCENIUM, ROZSIEWCA, GOFR, OSIEMNASTKA, ZGODNOŚĆ, MARA, PULSACJA, MANUFAKTURA, SOCJOBIOLOGIA, MOGIŁA, ŻYŁKA, PŁYWACZEK, EKSTERN, POMARAŃCZA, PŁASKOZIEMIEC, HARTOWNOŚĆ, MAŁGORZATKA, REGULARYZACJA TICHONOWA, FILM PSYCHOLOGICZNY, NOCEK WĄSATEK, KREDYT RATALNY, BEZBRZEŻE, PROCES BIOLOGICZNY, BOLERKO, RANNA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, MŁYNOWY, KIOSKARZ, GROŹBA KARALNA, MATKA, SPIRALA, DOJRZAŁOŚĆ, NAFCIARSTWO, KREWETKA NAKRAPIANA, JAŁMUŻNIK, PRZEKAZ, UMOWNOŚĆ, HEAD HUNTER, DOKTÓR, ICHTIOBIOLOGIA, SONANT, PATKA, ROŚLINY NASIENNE, WIERCIPIĘTA, KOCHANIE, PŁYN, ANTROPOCENTRYZM, FAJANS, GETRY, CHROMATOGRAF GAZOWY, KUKICHA, FILM ODWRACALNY, NIEMĘSKOŚĆ, TWIERDZENIE PETTISA, PROSTOWNIK SELENOWY, CYMBAŁ, MEDYCYNA RATUNKOWA, SYMBOL, WYWRÓT, RACJONAŁ, BYLICA SKALNA, HOMOLOGIA, SKRYPTOR, ANTECEDENCJA, ANIOŁ STRÓŻ, GRAF MIESZANY, ANTYINTELEKTUALISTA, ŻYŁA, PERKOZEK TRÓJBARWNY, ZADRA, DOPŁYW, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, DILER, NIESZCZĘŚNIK, OSTATECZNOŚĆ, PLEBEJUSZ, UPIĘKSZENIE, LAMPA FLUORESCENCYJNA, MINÓG JAPOŃSKI, OBŁUDNIK, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, DUSZA TOWARZYSTWA, BUDOWACZ, OKRES NOWORODKOWY, PSZCZOŁA WŁOSKA, MODRASZEK REBELA, POWINOWACTWO, GOSPODYNI DOMOWA, PRAWIDŁO, EMISJA PIENIĄDZA, ATRYBUCJA, FABRYKATOR, RACHUNEK BANKOWY, GWIAZDA PIERWSZEJ WIELKOŚCI, KONSTYTUCJA, SAMOLUBNY DNA, TWIERDZENIE COSINUSÓW, OSADA FABRYCZNA, CYKORIA KORZENIOWA, DEZINSTALACJA, NADAKTYWNOŚĆ, RODZAJ, ROLADA, JEEP, START MASOWY, JURNOŚĆ, SAMURA, NIEUSTANNOŚĆ, NIESKUTECZNOŚĆ, JEŻOWATE, TORTOWNICA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, JĘZOR OSUWISKOWY, PRZYPOCHLEBCA, DYSPLASTYK, DELEGOWANY, PYZA, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, TYSIĄC, ?KLIPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.126 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BYŁY PARTNER - OSOBA, KTÓRA BYŁA KIEDYŚ TOWARZYSZEM CZYJEGOŚ ŻYCIA, LECZ TERAZ JUŻ NIE JEST się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BYŁY PARTNER - OSOBA, KTÓRA BYŁA KIEDYŚ TOWARZYSZEM CZYJEGOŚ ŻYCIA, LECZ TERAZ JUŻ NIE JEST
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKSPARTNER były partner - osoba, która była kiedyś towarzyszem czyjegoś życia, lecz teraz już nie jest (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKSPARTNER
były partner - osoba, która była kiedyś towarzyszem czyjegoś życia, lecz teraz już nie jest (na 10 lit.).

Oprócz BYŁY PARTNER - OSOBA, KTÓRA BYŁA KIEDYŚ TOWARZYSZEM CZYJEGOŚ ŻYCIA, LECZ TERAZ JUŻ NIE JEST sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - BYŁY PARTNER - OSOBA, KTÓRA BYŁA KIEDYŚ TOWARZYSZEM CZYJEGOŚ ŻYCIA, LECZ TERAZ JUŻ NIE JEST. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x