OSOBA, KTÓRA ROBI NAJAZD, ATAKUJE INNE OSOBY, CZĘSTO NIE SAMA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAJEZDNIK to:

osoba, która robi najazd, atakuje inne osoby, często nie sama (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAJEZDNIK

NAJEZDNIK to:

grupa osób (np. państwo, wojsko), najeżdżające na innych ludzi (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA ROBI NAJAZD, ATAKUJE INNE OSOBY, CZĘSTO NIE SAMA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.021

NIEZALEŻNOŚĆ, AUDYTOR, MOTYW, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, BUDDA, ROLA, STAROPANIEŃSTWO, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, GŁUPTAS, PISECZNICZKA, OKRES ZALICZALNY, SZARA MYSZ, KOALICJANT, ODJAZD, FANPEJDŻ, GALLOMAN, ZNACHOR, AMBER GOLD, GRZEBUŁA, ASYMETRIA, CIECZ WYCZERPANA, NIEDOWIARSTWO, SKOTYZM, TUBA, PUDŁO REZONANSOWE, KUCHNIA, MANUFAKTURA, POŚREDNIK, ZESTAWIK, SKĄPIRADŁO, BATYPELAGIAL, DELEGACYJKA, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, UKRAINKA, ASYMETRYCZNOŚĆ, KARTA WIZYTOWA, FRYZYJSKI, STÓŁ, CÓRA MARNOTRAWNA, STOPOTONA, EKSPARTNER, METABAZA, SZKŁO SPINOWE, IDEALIZACJA, CYMBAŁ, NIEGOTOWOŚĆ, REAKTOR PRĘDKI, PALCÓWKA, MIKSER, ZATOKA, NARCYZ, WOLNY STRZELEC, DWADZIEŚCIA JEDEN, KRACH, ŁUPEK WĘGLISTY, USTANOWICIEL, CHROPOWATOŚĆ, BIAŁY MARSZ, GLORIETA, HINTERLAND, RZUT PROSTOKĄTNY, KOMISANT, MĄDRA GŁOWA, WRODZONA DYSTROFIA MIĘŚNIOWA FUKUYAMY, TŁUSZCZYK, ADYGEJCZYK, NEURON LUSTRZANY, UWODZICIEL, SEMOLINA, WIEJSKI FILOZOF, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ZGADYWACZ, HURYSKA, JURYDYKA, KONKURENCJA DOSKONAŁA, DESZCZ, ZWIERZENIE, NIETOPERZE OWADOŻERNE, STREETWORKER, GRUNCIK, GAZ BŁOTNY, WYDANIE, SERYJNY MORDERCA, RZECZNIK PRASOWY, SZTANGA, KRZEWICIEL, PIESZCZOSZEK, DYSKRECJONALNOŚĆ, PRAKTYKARZ, ZBAWCZYNI, PUZDERKO, KWATERA PRYWATNA, ARYTMETYKA MODULARNA, DODATEK WYRÓWNAWCZY, ŁUK TRIUMFALNY, STARE MIASTO, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, SZABAS, GÓWNOZJADZTWO, GÓRA PODWODNA, PIŁA, FUNKCJONALNY ANALFABETA, CIĄGNIK, STOMATOLOG, SZAFARZ, KORONIARZ KOŃCATY, TRADER, PATRON, CYPR, KASZTEL, ZAPŁATA, BRAT, PSYCHUSZKA, OCHLAPUS, ART BRUT, DROBNY CIUŁACZ, TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA, KOMPLETNOŚĆ, STAGNACJA LODOWCA, PLEŚNIAK, STRZELCZYNI, WAREG, TRANKWILIZATOR, KAPUSTA, KAPŁAN, MANIACZKA, BIZNES, PROSTYTUTKA, MILANEZ, DZIECKO, TOUROPERATOR, INDETERMINIZM, ENTODERMA, DEZERTER, FILTR CYFROWY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, SYSTEM KRAKOWSKI, DUŻA LITERA, STAROŻYTNOŚĆ, FILM ANTYWOJENNY, JOŁOP, WOLNOŚĆ, KREDENS, NOWINKARSTWO, INWALIDA WOJENNY, PORCELANKA, AWIZO, NIEKAPEK, ODPRAWA POŚMIERTNA, CHOROBA GÓRNIKÓW, METALOWIEC, BEZPOWROTNOŚĆ, MESJASZ, PÓŁCIEŃ, SOLARKA, RYZYKO KREDYTOWE, KONKURS, STACHANOWIEC, UMOWA ADHEZYJNA, DŁUŻNICZKA, MIĘŚNIAK, HARTOWNOŚĆ, SUBSTANCJA, PUSZCZALSKA, PRZECIWNICZKA, SEMIWEGETARIANIN, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, ATRYBUCJA, OSIŁEK, BEŁT, PEREŁKA, BRUDNICA NIEPARKA, KURATOR, DOŚWIADCZALNIK, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, KOMANDOR, ADIUSTACJA, MĄDRALIŃSKI, ANTYHITLEROWIEC, BEZCZELNOŚĆ, SYGNAŁEK, KONSUMENT, PRZEWODNICA, OPERATOR, OSOBA FIZYCZNA, IMPERATOR, NIELETNIOŚĆ, KOŚĆ GNYKOWA, BRYŁOWATOŚĆ, KAPA, WŁÓKA, SMARKULA, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, ABSOLUTYZACJA, ZBYTNIK, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, WEKSEL CIĄGNIONY, OKAP, ROBOTY PRZYMUSOWE, NEGATYWIZM, JEJMOŚCIANKA, BRZUSIEC, DOBRO, ZATAR, CUDZOŚĆ, JUNIORKA MŁODSZA, BADYLARZ, PROLETARIUSZ, MALCZEWSKI, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, BAKTERIEMIA, PRZYPŁYW, ODMIENNOŚĆ, MENTOR, PODRÓŻNIK, ŻĄDZA, SOPRAN, PAKIET KONTROLNY, PODWIECZÓR, ZBIORÓWKA, KORALIK, PARADOKS EASTERLINA, KAFEJKARZ, DEMON, TAJEMNOŚĆ, NUDZIARZ, CZAS MIEJSCOWY, GAZ OBOJĘTNY, WERBLISTKA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, POLITYKA, AGENT CELNY, MINISTER BEZ TEKI, KREDKA WOSKOWA, OSIOŁ DARDANELSKI, REWIZJA OSOBISTA, JEZIORO POLIHUMUSOWE, ROLADA, OGIER, MARKETING INWAZYJNY, PRZELOT, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, SALDO CYKLICZNE, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, BRACIA POLSCY, BEZGRANICZE, RYCERZ, SPAD, MATKA ZASTĘPCZA, ZŁĄCZE, HECARZ, CZEMPIONKA, TOŻSAMOŚĆ, OBSZAR, DNO, SAMMER, TEOLOGIA APOFATYCZNA, PODMIOT DOMYŚLNY, KATEGORIA GRAMATYCZNA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, WETERAN, RZEZAK, KOMÓRKA ZWOJOWA, TANIEC STANDARDOWY, DZIKI LOKATOR, PÓŁSAMOGŁOSKA, EPONIM, ELEKCJA VIRITIM, ZATRZASK, WIRUS ŻÓŁTEJ FEBRY, PILOTKA, SAMORZĄDCA, PSYCHICZNY, KALKULATOR, MAJACZENIE, FYT, PALENISKO RETORTOWE, RETOR, SUPERNOWA TYPU IA, KREDYT KONTRAKTOWY, BUTELKA MIAROWA, SZATAN, WYWROTNOŚĆ, CZTERY DESKI, OSOBA, ELEMENT, STONOGA MUROWA, KROKIET, ODWAGA CYWILNA, TAPETA, KLATKA BŁAZNÓW, KAZUISTA, PĘCHERZ, OMLET, DOBUDÓWKA, MOTOCROSSOWIEC, ZORZA POLARNA, ASYSTENTKA, ZAPIEKANKA, ?NIEKONKRETNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.021 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA ROBI NAJAZD, ATAKUJE INNE OSOBY, CZĘSTO NIE SAMA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA ROBI NAJAZD, ATAKUJE INNE OSOBY, CZĘSTO NIE SAMA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAJEZDNIK osoba, która robi najazd, atakuje inne osoby, często nie sama (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAJEZDNIK
osoba, która robi najazd, atakuje inne osoby, często nie sama (na 9 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA ROBI NAJAZD, ATAKUJE INNE OSOBY, CZĘSTO NIE SAMA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - OSOBA, KTÓRA ROBI NAJAZD, ATAKUJE INNE OSOBY, CZĘSTO NIE SAMA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x